Η Ελλάς θυσιάστηκε για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, η νομισματική ένωση και η ευρωπαϊκή οικονομία

πρωτοσέλιδο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

b2dab-b-mia-oraia-petalouda«Φαντασθείτε πως ο γείτονας σας παίρνει από την τράπεζα του, η οποία τυχαίνει να είναι και η δική σας, το ένα δάνειο μετά το άλλο – καταναλώνοντας τα χρήματα για πολλά χρόνια σε διάφορα ψώνια, αγοράζοντας διαμέρισμα, ένα ακριβό αυτοκίνητο κοκ. Αντίθετα, εσείς αποταμιεύεται ένα μέρος του εισοδήματος σας, για το οποίο εργάζεστε σκληρά, χωρίς να παίρνετε κανένα δάνειο από την τράπεζα. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Οι Οικονομικές Βάσεις της Οικολογικής Κοινωνίας*

πρωτοσέλιδο

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τo γεγovός ότι κάθε πρoσπάθεια “αvτικειμεvικoπoίησης” τoυ απελευθερωτικoύ πρoτάγματoς, δηλαδή τoυ πρoτάγματoς για μία oικoλoγική κoιvωvία, μπoρεί vα είvαι και μάταιη και αvεπιθύμητη (όπως πρoσπάθησα vα δείξω στo άρθρo μoυ “Η αvτικειμεvικότητα τoυ απελευθερωτικoύ πρoτάγματoς[1]) δεv σημαίvει ότι “τα πάvτα περvoύv” όσov αφoρά τηv ερμηvεία της σημεριvής κρίσης και τoυς τρόπoυς για τo ξεπέρασμά της. Όπως επισήμαvα στo άρθρo αυτό «είvαι αδύvατo vα απoδεχτoύμε τov περίεργo πλoυραλισμό πoυ πρoτείvει, επί παραδείγματι o Naess[2], εφόσov η ίδια η επιλoγή μιάς oρισμέvης παράδoσης συvεπάγεται ότι μόvo μια συγκεκριμέvη δέσμη ερμηvειώv είvαι συμβατή πρoς αυτήv».

Επoμέvως, εάv απoφασίσoυμε vα επιλέξoυμε τηv παράδoση της αυτovoμίας, ή αυτό πoυ o Murray Bookchin απoκαλεί “Η Κληρovoμιά της Ελευθερίας”[3], επειδή πιστεύoυμε ότι τo αίτημα τoυ ριζoσπαστικoύ πράσιvoυ κιvήματoς για συvoμoσπovδιακό κoιvoτισμό εκφράζει τη μoρφή πoυ αυτή η ιστoρική παράδoση παίρvει σήμερα, τότε η απόφαση
αυτή έχει καθoριστικές συvέπειες για τov τρόπo με τov oπoίo ερμηvεύoυμε τις αιτίες της σημεριvής κρίσης, τov τρόπo με τov oπoίo oραματιζόμαστε τηv oικoλoγική κoιvωvία και τη στρατηγική της μετάβασης πρoς αυτήv.

Στo άρθρo αυτό θα πρoσπαθήσω vα εξετάσω τις συvέπειες αυτές σε σχέση με τηv εvvoιoλoγική σύλληψη της oικoλoγικής κoιvωvίας πoυ είvαι συμβατή πρoς τηv παράδoση της αυτovoμίας.- Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

New York Times: «Για όλα φταίει η Ελληνική Γραφειοκρατία όχι μόνο η κρίση» (εικόνες)

πρωτοσέλιδο

 Η αμερικανική εφημερίδα New York Times, αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ για την κρίση της Liz Liz Alderman, μέσω του οποίου παρουσιάζει με τα πιο μελανά χρώματα, μέσα από ιστορίες Ελλήνων επιχειρηματιών, αυτό που όλοι γνωρίζουμε στην Ελλάδα, αλλά ελάχιστοι εκτός της χώρας το ξέρουν: η γραφειοκρατία και όχι μόνο η οικονομική κρίση είναι αιτία για τα προβλήματα της χώρας. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ.

πρωτοσέλιδο
Σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόλογο και γλωσσολόγο George Curtius (1820-1885), η λέξη Όλυμπος προέρχεται από τη ρίζα -λαμπ- και ερμηνεύεται σαν ο ολολαμπής, ο ολόλαμπρος ή ο ολόλευκος. Έτσι, οι Ολύμπιοι θεοί είναι οι Λαμπεροί ή Λάμποντες θεοί.Δίας ή Ζευς: Το όνομα του Δία [ή με μια μικρή παραλλαγή του πρώτου γράμματος (Δίας – Βίας)], είναι ένα από τα κατ’ εξοχήν ονόματα δύναμης, δηλαδή παραπέμπει στη δύναμη (βία) και την εξουσία του μεγάλου θεού.
Μερικοί ετυμολογούν το όνομά του σε σχέση με τη ζωή (~Ζευς), δηλαδή«ζωοδότης», λόγω του ότι είναι ο γεννήτορας των θεών και των ανθρώπων ή από το αρχαιοελληνικό ρήμα «ζεύγνυμι» (= βάζω κάτω από το ζυγό, υποτάσσω, συνδέω, ενώνω), επειδή ο Δίας, μετά την κατατρόπωση του πατέρα του, του Κρόνου, ανέλαβε να ενώσει ξανά τον κόσμο και να τον υποτάξει στη δική του κοσμική εξουσία.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Ύβρις σημαίνει την υπέρβαση του μέτρου. Το μέτρον, θεμελιακή έννοια στην ελληνική αντίληψη του κόσμου, είναι η ισορροπία, την οποία μπορεί να διαταράξει η αλαζονεία και η πλεονεξία

πρωτοσέλιδο

ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ

Ύβρις σημαίνει την υπέρβαση του μέτρου. Το μέτρον, θεμελιακή έννοια στην ελληνική αντίληψη του κόσμου, είναι η ισορροπία, την οποία μπορεί να διαταράξει η αλαζονεία και η πλεονεξία. Η ύβρις επισύρει δίκην, γιατί καθένας πληρώνει για την παραβίαση της δικαιοσύνης, ώστε να είναι πάλι δυνατή η αποκατάσταση της ισορροπίας (Νέμεσις). Με αυτά τα σχόλια στην “Παθολογία της Πολιτικής”,1 μας υπενθυμίζονται σταθερές συνθήκες για τη σωφροσύνη, αναγκαίες σήμερα για να σταθούμε όρθιοι, τώρα που μας ζητείται υποκριτικά να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας, δηλαδή να δεχτούμε τα δεινά μιας ηγεμονίας στο όνομα της επιβίωσης της χώρας μας.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΚΑΝΟΥΝ

πρωτοσέλιδο
Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσμο σε υδρομαγνησίτη, 1οι στον κόσμο σε περλίτη, (1.600.000 τόννοι), 2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόννοι), 1οι στην ΕΕ σε βωξίτη (2.174.000 τόννοι), 1οι και σε χρωμίτη, 1οι και σε ψευδάργυρο, 1οι και σε αλουμίνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Για όσους δεν γνωρίζουν τι θα πει Έλληνας και Ελλάδα που “τάχα” πάει για φούντο….

 1. Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια χερσαία και θαλάσσια έκταση όση είναι η Γερμανία και η Αυστρία μαζί (450.000 τετρ. χιλιόμετρα), αφού εκτεινόμαστε από την Αδριατική ως τις ακτές του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της Κύπρου μας) και από το τριεθνές στον Έβρο ως ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις ΔΥO ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από το πιο δυτικό (Κέρκυρα) στο πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού χώρου (Λάρνακα).

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

ΕΣΤ ΗΜΑΡ ΟΤΕ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΛΙΝ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ EΣ ΑΕΙ ΕΣΤΑΙ

πρωτοσέλιδο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ…ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΝΤΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΥΟΝΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ … ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΣ ΤΑ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΛΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ A ΔΕΙ ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΩΔΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:ΑΡΕΤΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΦΘΟΝΙΑ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΙΣΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Είναι δημοκρατία το σημερινό πολίτευμα σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική κοσμοθέαση;

πρωτοσέλιδο

“Ο άνθρωπος είναι ζώον πολιτικόν”. Αριστοτέλης“
Τον πολίτη που δεν ασχολείται με τα κοινά δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο, αλλά άχρηστο”.
Θουκυδίδης
Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία είναι εντελώς αντίθετη με τη θέση την οποία υιοθετούν συνήθως οι θρησκείες, κηρύσσοντας ότι καμία σχέση δεν έχουν με την Πολιτική (ένας ισχυρισμός που δεν είναι αληθής, ούτως ή άλλως).

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ -ΟΛΥΜΠΙΟΙ….ΕΣΣΕΤ’ ΗΜΑΡ

πρωτοσέλιδο

ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΙ -ΟΛΥΜΠΙΟΙ Οπως λέω κάθε φορά,τα παρακάτω αναφερόμενα είναι για πιό προχωρημένα άτομα,για ψαγμένα άτομα,για άτομα που πιστεύουν στους Ολύμπιους και στις ενέργειες τους.Στους μη γνωρίζοντες θα φανούν περίεργα,τρελλά, κλπ.Δεν υποχρεώνω κανέναν να τα πιστέψει Πριν προχωρήσω θέλω να υπενθυμίσω σε γνωρίζοντες και μη,ότι η υπόθεση των Ολυμπίων δεν έχει Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

ΕΠΟΧΕΣ- ΓΕΝΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ…

πρωτοσέλιδο
Θέλω να ξεκινήσω το θέμα με κάποιες αναφορές από τους αρχαίους μεγάλους συγγραφείς μας, γιατί είναι απόλυτα απαραίτητο να συνδεθεί αυτό το κεφάλαιο με αυτές τις παραπομπές. Θα καταλάβετε για πιο λόγο στην συνέχεια. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΟΛΗ ΤΗ ΝΟΤΑΜ ΕΚΤΑΚΤΟ: Άτακτη υποχώρηση της Άγκυρας μετά τη σθεναρή στάση της Αθήνας

Standard

 Μεγάλη νίκη καταγράφει η Αθήνα καθώς η Τουρκία αναγκάστηκε να αποσύρει όλη τη ΝΟΤΑΜ, και όχι μόνο να εξαιρέσει την Λήμνο.

 Υπαναχώρησαν από το αρχικό σχέδιο για δέσμευση μιας τεράστιας περιοχής μεταξύ Σκύρου και Λήμνου – Διαβάστε την ελληνική αντίδραση.
Η τουρκική κυβέρνηση υπαναχώρησε από τον αρχικό σχεδιασμό να καταστήσει μεγάλο μέρος του Βορείου Αιγαίου μεταξύ Λήμνου, Σκύρου και Αγίου Ευστρατίου σε πεδίο βολής για την πραγματοποίηση ασκήσεων από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη με πραγματικά πυρά. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Goldman Sachs: “Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώσει δραχμή”

Standard

 Η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Βρυξέλλες αποκάλυψε μια λογική αντίδραση και ουσιαστικά επιβεβαιώνει το βασικό σενάριο της Goldman Sachs ότι πρέπει να εξευρεθεί μια αμοιβαία λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Telegraph: “Η Ελλάδα οδηγείται στον Αδη για να σώσει το ευρώ – Χρειάζεται ανάπτυξη τώρα”

Standard

 Ο οικονομολόγος της Capital Economics, Ρότζερ Μπουτλ και αρθρογράφος της Telegraph διαπιστώνει πως η πτώση του ελληνικού ΑΕΠ στα χρόνια της κρίσης, δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη βρετανική. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Τα απίστευτα κι όμως αληθινά που έκαναν άλλοτε οι άνθρωποι στην τοξοβολία (εικόνες)

Standard

Οι στρατιώτες που οπλίζονταν με τόξα ήταν κάποτε αναπόσπαστο μέλος των φοβερότερων στρατών που γνώρισε η υφήλιος.
Δεινοί σκοπευτές και πολεμιστές γενναίοι, οι τοξότες έφερναν τον θάνατο από αέρος και τα φαρμακερά τους βέλη σκόρπιζαν τρόμο και όλεθρο με τον θανάσιμο συριγμό τους.
Πολλοί μαχητές που ξεπήδησαν από τις τάξεις των τοξοτών έγιναν θρύλοι για την απαράμιλλη ικανότητά τους με το τόξο, ανεβαίνοντας γρήγορα τα σκαλιά της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ! Τουρκική πειρατεία από Σκύρο μέχρι Λήμνο απορρίφθηκε με “casus belli” από την Ελλάδα

Standard

 Ως “casus belli” χαρακτήρισε η Αθήνα και πιο ειδικά το ΥΠΕΞ θρασύτατη τουρκική ΝΟΤΑΜ που συνοδεύεται και από NAVTEX και η οποία «απλώνεται» σε όλο το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο για ασκήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

H Τουρκία εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ την Παρασκευή 27/2. Η τουρκική ΝΟΤΑΜ δεσμεύει ουσιαστικά όλη την περιοχή του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου από την 2α Μαρτίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου και αφορά την θαλάσσια περιοχή από τη Σκύρο μέχρι και τη Λήμνο. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

ΑΠΟ ΤΟΥΣ HOMO SAPIENS Οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν χάρη στην εξημέρωση των πρώτων σκύλων

Standard

Η εξημέρωση των πρώτων σκύλων από τους άγριους λύκους ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που επέτρεψε στους προγόνους του σύγχρονου ή «έμφρονος» ανθρώπου (Homo sapiens) να εξαφανίσει τα «ξαδέρφια» του, τους Νεάντερταλ, από την Ευρώπη πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

Οι Νεάντερταλ εξαφανίστηκαν χάρη στην εξημέρωση των πρώτων σκύλων

Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίζεται μια επιφανής αμερικανίδα ανθρωπολόγος, σύμφωνα με την οποία τα πρώτα λυκόσκυλα έπαιξαν ρόλο – κλειδί για να γείρει η πλάστιγγα υπέρ των προγόνων μας ανθρώπων των σπηλαίων, όταν αυτοί συνάντησαν τους Νεάντερταλ στη «γηραιά ήπειρο», μετά την άφιξή τους από την Αφρική. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Η ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΕ ΗΘΟΣ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ» «Με δικαίωσε η ειλικρινής συγνώμη του ασθενούς μου»

Standard

«Εγινα γιατρός γιατί μου αρέσει να προσφέρω και μάλιστα άμεσα. Δεν είναι μόνο η ιατρική πρακτική, αλλά όταν έρχεται ένας ασθενής θέλω να του μιλήσω, να μου εξηγήσει τι τον προβληματίζει και να βρούμε μαζί μία λύση. Με ευχαριστεί να νιώθω ότι στο τέλος της ημέρας έχω λύσει το πρόβλημα που τον απασχολούσε…».

«Με δικαίωσε η ειλικρινής συγνώμη του ασθενούς μου»

Τα λόγια ανήκουν στη γιατρό Σόλας Γκόντγουιν, η οποία την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την πρωτοφανή ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε μέσα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης την ώρα που έκανε τη δουλειά της. Ενας 57χρονος ασθενής, από τον οποίο η 29χρονη ειδικευόμενη παθολόγος ζήτησε να περιμένει τη σειρά του, της είπε: «Ξέρω εγώ τι χρειάζεστε. Χίτλερ και σαπούνια χρειάζεστε!», προκαλώντας σοκ όχι μόνο στην ίδια, αλλά και στους άλλους ασθενείς που τον αποδοκίμασαν.

Η γιατρός κράτησε την ψυχραιμία της, εξέτασε κανονικά τον ασθενή όταν ήρθε η σειρά του και όταν τελείωσε τη βάρδια της πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του. Τελικά ο 57χρονος κρίθηκε ένοχος για εξύβριση και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με τριετή αναστολή. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Παρακολουθῆστε

Νὰ ἔρχεται κάθε νέο ἄρθρο στὰ εἰσερχόμενά σας.

Ὑπάρχουν ἤδη 2,326 συνδρομητές. Ἐγγραφῆτε καὶ σεῖς.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: