ΑΓΟΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Μην τρομάζετε με την πρόταση μας και το κόστος της, επειδή το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο. Εξάλλου αν δεν θέσουμε στόχους δεν πρόκειται ποτε τίποτε να πραγματοποιήσουμε. Σε κάθε συνοικία στις πόλεις και κωμοπόλεις και σε κάθε κοινότητα στην επαρχία έπρεπε ήδη να υπάρχει, αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε στο μέλλον να δημιουργήσουμε αυτό που αποκαλούμε αγορά γυμνάσιο ακαδημία. Είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχει γυμναστήριο με όλων των ειδών τα αθλήματα για σωματικές ασκήσεις, ένα πνευματικό γυμναστήριο, δηλαδή μια ακαδημία η γυμνάσιο του πνεύματος, ένα είδος λαϊκού πανεπιστημίου με όλα τα αναγκαία σε υποδομές για την δια βίου παιδιά και μάθηση των πολιτών. Μια ευρύχωρη πλατιά απομονωμένη από ρύπους και ηχορύπους, με το κατάλληλο μέγεθος, την κατάλληλη αισθητική και τα κατάλληλα ψυχαγωγικά μέσα συμπληρώνει αυτόν τον χώρο που αποκαλούμε αγορά, όπου συγκεντρώνονται οι κάτοικοι τις συνοικίας για να γυμνάσουν σώμα και πνεύμα, να ψυχαγωγηθούν, να επικοινωνήσουν, να πληροφορηθούν και να πληροφορήσουν, να συζητήσουν για τα κοινά και τα δικά τους προβλήματα και να βρούνε λύσεις. Ας σχεδιάσουμε πρώτα αρχιτεκτονικά αυτόν τον χώρο να τον δούμε ως τριδιάστατη προσομοίωση και μετά ας κάνουμε ένα και περισσότερα πρότυπα σε επιλεγμένες περιοχές για να δούμε στην πράξη την ανταπόκριση και την λειτουργικότητα. Στο μέλλον μετά ανάλογα με τα οικονομικά κάθε δήμου σε βάθος χρόνου τα στήνουμε παντού, ώστε οι πολίτες να έχουν υποδομές που θα στηρίξουν την εξέλιξη και ανέλιξη τους, την νόηση , την γνώση , την υγεία τους την ισορροπημένη ψυχολογία τους.