ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Αγωγή, παιδεία και ορθολογική διαχείριση της οικογένειας, μπορούμε να δώσουμε ως γονείς και διδάσκαλοι, εάν εμείς και οι διδάσκαλοι τα έχουμε αυτά, δηλαδή όταν έχουμε την θεωρητική και πρακτική γνώση επί αυτών και τις κατάλληλες μεθόδους να τα μεταδώσουμε στην παιδαγωγική μας δραστηριότητα και ορθολογική διαχείριση της οικογένειας ως γονείς και δάσκαλοι.

Αν δεν τα έχουμε και το πιθανότερο είναι ότι τα έχουμε πολύ ελλιπώς, οφείλουμε να τα διδαχτούμε, όπως οφείλει και το σύστημα παιδείας και εκπαίδευσης και οι διάφοροι κοινωνικοί θεσμοί να τα οργανώσουν στην παιδεία για να γίνουν κτήμα των σπουδαστών, των διδασκάλων και των γονέων. Το Όφελος σε σύγκριση με την επένδυση θα είναι τεράστιο για τις οικογένειες, για τα παιδιά και για την κοινωνία.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά που συμβαίνουν. Όταν συμφωνήσουν να κάνουν παιδιά οι γονείς, καλύτερο είναι να είναι προϊόν έρωτος το παιδί και να ευρίσκονται προ της γονιμοποίησης σε μια ψυχοσωματική ευρωστία. Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης να βρίσκετε η οικογένεια σε μια ειρηνική και συμφιλιωτική κατάσταση, να αποφεύγετε ο ψυχολογικός και σωματικώς τραυματισμός στην γυναίκα και αυτή να αποφεύγει καταχρήσεις, όπως οινοπνευματώδη και ναρκωτικές ουσίες στα οποία ανήκει και ο καπνός και να επιδιώκονται ευχάριστες καταστάσεις και ηρεμία. Μετά τον τοκετό το βρέφος να έχει την ενδεδειγμένη φροντίδα, όσον αφορά την διατροφή του, την καθαριότητα και την τρυφερότητα του.