ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

Οι αφυπνισμένοι και οι αναγεννημένοι πολίτες μπορούν να κάνουν την υπέρβαση, την προσωπική και την κοινωνική υπέρβαση. Αφύπνιση χωρίς γνωσιακή ωρίμανση επί πολλαπλών γνωστικών αντικειμένων και αντικειμενική πληροφόρηση επί των κοινωνικών δρώμενων δεν γίνεται, όπως δεν γίνεται και μόνο με αυτά, αλλά και δια των αρμονικών εντάξεων μας σε ποιοτικές συλλογικότητες, τις εκκλησιες του δύμου η των πολιτών και διά βέλτιστων δράσεων μας δια αυτών των συλλογικοτήτων.

Δια της αφύπνισης επιτελείται η αναγέννηση μας ως ατόμων και ως κοινωνία σε μια διαδικασία αναβαθμιζόμενης προσέγγισης της ατομικής και κοινωνικής αριστείας. Η υπέρβαση επιτελείται, όταν η αριστεία και η αρμονια δομούν θεσμούς και κοινωνικές δομές, την ψυχή, το σώμα και την διάνοια των ατόμων πολιτών. Η υπέρβαση επιτελείται, όταν οι πολίτες και η σύνολη κοινωνία κατακτήσουν την προσωπική, την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική ελευθερια και την δημοκρατία. Πολίτης είναι ο κάτοχος της προσωπικής, της πολιτικής, την οικονομικής και της κοινωνικής ελευθερίας, κάτι που μπορεί να γίνει μονο σε μια δημοκρατική κοινωνία των εκκλησιών των πολιτών η του δήμου

One thought on “ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s