ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η βέλτιστη Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και φιλανθρωπία είναι να φροντίζουμε ως άτομα και ως κοινωνία και οι θεσμοί, ώστε να έχουμε όλοι ψυχοσωματική υγεία και ευρωστία, εργασία, παιδεία και εκπαίδευση, βέλτιστη νόηση και γνωσιακή ωρίμανση, αντικειμενική ολιστική αληθή πληροφόρηση, αρμονικές φιλικές και ειρηνικές κοινωνικές σχέσεις και φιλίες, συμμετοχή στα κοινά δρώμενα και αποφασιζόμενα. Να είμαστε προσωπικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ελεύθεροι και να συγκροτούμε κοινωνία θεσμισμένη ως συλλογικό δημοκρατικό υποκείμενο. Να προσεγγίσουμε την ισότητα δηλαδή την ισονομία, ισοπολιτεία, ισηγορία, ισοπαιδεία και ισοκατανομή του πλούτου.

Αλληλεγγύη είναι πιστεύω εγώ, όπως αποκαλύπτει εξάλλου και η ίδια η λέξη, οι ατομικές μας δράσεις και οι συμμετοχικές μας δράσεις στις δημοκρατικές συλλογικότητες βέλτιστων δράσεων και αποτελεσμάτων, με σκοπό να επιφέρουμε το κοινό, το κοινωνικό και εθνικό συμφέρον και όφελος και διά αυτών αυτά των επί μέρους πολιτών.  Είμαστε αλληλέγγυοι στην κοινωνία και στους πολίτες συνανθρώπους μας και αυτοί ανταποδίδουν ομοίως.

Βοήθεια στον συνάνθρωπο και συμπολίτη μας είναι να του συμπαρασταθούμε, αν αυτός διά αυτενέργειας και αυτοβοήθειας δεν τα καταφέρει, να τον βοηθήσουμε πρώτα να αυτοβοηθείται, για να τα καταφέρει. Αυτό βεβαια απαιτεί από εμάς κάποια επένδυση χρόνου, γνώσης, και κάποιων οικονομικών μεσων, υπομονή και επιμονη. οι περισσότεροι τα έχουμε σε έναν βαθμό για να τα δώσουμε και να τα πάρουμε όταν τα χρειαστούμε στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας.

Ελεημοσύνη είναι, πιστεύω εγώ, μια πράξις δικαιολογίας για το έλλειμμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας στον συμπολίτη συνάνθρωπο μας. Είναι ενίοτε και μια πράξις περιφρόνησης και φαρισαϊσμού προς τον πεσόντα. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε τον πεσόντα στην πτώση του αλλά δεν τον εγείρουμε από αυτήν.

Αλληλέγγυοι και φιλάνθρωποι είμαστε στον εαυτόν μας την κοινωνία και τους συμπολίτες μας όταν: Δεν ζημιώνουμε τον εαυτόν μας, την κοινωνία και τους συμπολίτες μας, όταν δεν επιτρέπουμε να ζημιώσουν άλλοι εμάς, την κοινωνία και τους συμπολίτες μας. Η ζημιώσεις αυτές μπορεί να προέρχονται από την αεργία μας και οικονομική παρασιτική ζωή μας, δηλαδή να ζούμε χωρίς να παράγουμε αυτά που ο καθένας μας χρειάζεται για την επιβίωση μας και την ευδαίμονα ζωή μας. Από την ασέβεια μας στους συνανθρώπους, τους νόμους και τους κοινωνικούς θεσμούς. Από ελλειμματικές γενικές και επαγγελματικές γνώσεις μας, ώστε να μην μπορούμε λόγο αυτών των ελλείψεων να είμαστε καλοί επαγγελματίες και επιχειρηματίες και να εξασκούμε τα κοινωνικά και πολιτικά μας καθήκοντα αφού δεν θα αντιλαμβανόμαστε το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Από την εξάσκηση σε συνανθρώπους μας τεχνογνωσιών της καταστροφής.

Αλληλεγγύη και φιλανθρωπία δεν είναι η ελεημοσύνη στον πεσόντα, τον καταστρεμμένο και τον άρρωστο. Είναι η προσωπική μας συμβολή και η συμβολή της κοινωνίας δια των θεσμών της, δια προληπτικών πολιτικών παιδείας, γνώσεων και ενεργειών, ώστε να αποτρέπουμε η τουλάχιστον να ελαχιστοποιούμε τον αριθμό αυτών που καταστρέφονται, αλλά και αφού εκπέσουν, να τους περιθάλπομαι αξιοπρεπώς και επαρκώς και να μην τους περιφρονήσουμε, αλλά να τους βοηθούμε να ανίστανται, να επανακτούν την αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την υγεία και τις ικανότητες αυτοβοήθειας και οικονομικής αυτάρκειας τους, όπως και την συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα.

One thought on “ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s