ΑΜΥΝΑ

Η αποτελεσματική άμυνα μιας χώρας είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων και συντελεστών που επιφέρουν ισχύ και όχι μόνο αποτέλεσμα ενός άρτια οργανωμένου, εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου στρατού, που είναι αυτονόητο. Αναγκαία είναι ισχυρή πολιτική βούληση για σωστή εξωτερική και αμυντική πολιτική, για σωστή στρατηγική και τακτική. Είναι γενικά αποτέλεσμα όλων των παραγόντων που επιφέρουν ισχύ, ήτοι βέλτιστης οργάνωσης και θεσμοθέτησης της κοινωνίας, ώστε να συγκροτείται κοινωνία συλλογικότητας και όχι ιδιωτείας, είναι αποτέλεσμα οικονομικής ευρωστίας, υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Είναι αποτέλεσμα σχετικής παιδείας των πολιτών, συνειδητής συμμετοχής τους και φιλοπατρίας τους, καθότι το υπερόπλο μας είναι το γυμνασμένο μυαλό και σώμα μας.

Είναι αποτέλεσμα ορθής γνώσης της γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και γεωοικονομίας και ορθών συμμαχιών, πολιτισμικών και εμπορικών σχέσεων με γεωπολιτικούς συμμάχους. Είναι αποτέλεσμα γνώσης των εχθρών, των δυνατοτήτων τους σε όλους τους τομείς, των συμμαχιών τους, των στρατηγικών και των τακτικών τους, τρόπων και μεθόδων τους. Η γεωστρατηγική και γεωοικονομική θέση της Ελλάδος στην ενδιάμεση περιοχή της προσδίδει τεραστια γεωπολιτική αξια και επομένως είναι το μήλον έριδος  των αγγλοσαξονικών θαλασσιων δυνάμεων και αυτών της ξηράς, όπως της ρωσία, της γερμανία και κίνας που επιζητούν πρόσβαση στο αιγαίο και την μεσόγειο θάλασσα. Πρέπει να φροντίσουμε καλά τις σχέσεις μας με τις περιμετρικές χώρες στα βαλκάνια, το αιγαίο, την μαύρη και την μεσόγειο θάλασσα.

Άντρες και γυναίκες συμμετάσχουν στην άμυνα της χώρας και εκπαιδεύονται, σωματικά, γνωσιακά, ψυχικά και στα οπλικά συστήματα κατά την θητεία τους και πριν την θητεία τους στα σχολεία και μετά την θητεία τους εφόρου ζωής και συγκροτούν τους εθνοφύλακες και την παλλαϊκή άμυνα .   Το κύριο σώμα του σταρτού αποτελείται από επαγγελματίες πολεμιστές. Αυτοί επιλέγονται και γυμνάζονται σωματικά(πολεμικές τέχνες) ψυχικά και νοητικά ήδη από την παιδική ηλικία τους και αργότερα στα οπλικά συστήματα και τις στρατηγικές και τακτικές πολεμου γιάννα είναι εφόρου ζωής πολεμιστές.

Το στρατιωτικό σώμα στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία, λογιστικές μονάδες, μονάδες πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, πέραν των εφέδρων που υπηρετούν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στα 18, αποτελείται από ένα επαγγελματικό σώμα ανδρών αλλά και γυναικών, άψογα εκπαιδευμένων, σωματικά, ψυχικά, γνωσιακά και νοητικά, αλλά και σε κάθε είδους πολεμικές τέχνες και οπλικά σύστημα

Άντρες και γυναίκες συμμετάσχουν στην εγχώρια παραγωγή στρατιωτικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας εκπαιδευόμενοι και δημιουργώντας σχετικές εφευρέσεις και δραστηριοποιούμενοι επιχειρηματικά επί της παραγωγής σχετικών τεχνολογιών. Λόγω της έλλειψης χρηματικών πόρων και υποδομών για να έχουμε αυτάρκεια σε εξοπλιστικά συστήματα υψηλής τεχνογνωσίας, οφείλουμε να επικεντρωθούμε στην εσωτερική αυτοδύναμη και καθετοποιημένη παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής καταστροφικής και αποτρεπτικής ισχύος. Με αυτά τα οπλικά συστήματα θα τίθεται ο εχθρός προ του διλήμματος τις ολικής του καταστροφής, πριν σχεδιάσει και εκδηλώσει επιθετικές ενέργειες.

Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε πολιτική βούληση, ισχύ στρατιωτική και τεχνολιγική, στρατηγική και τακτική για ένα εξοντωτικό πρώτο πλήγμα και μια εξοντωτική απάντηση σε περίπτωση επίθεσης κάποιας οι κάποιων ομορων χορών. Οι κύριοι εχθροί μας οι τούρκοι και οι σύμμαχοι τους, βλέπουν πως ο χρόνος είναι προς όφελος τους επειδή γίνονται σε όλα τα πεδία ισχυρότεροι, οποτε κάποτε η ανισορροπία συνολικών δυνάμεων θα καθορίσει και την εξέλιξη των πραγμάτων προς όφελος τους με πόλεμο η χωρίς πόλεμο. Κάποιοι, όπως ο καθηγητής Κιτσίκης προτείνουν ήδη συνομοσπονδία με την τουρκια.

Τέσσερις τρόποι εξισορρόπησης ισχύος έναντι εχθρικών χορών υπάρχουν, η ποσότητα, η ποιότητα η και τα δυο. Βεβαια οφείλουμε να γνωρίζουμε καλά τις πηγες ισχύος, ποσοτικές και ποιοτικές. Ο τέταρτος τρόπος είναι η πολιτικές, στρατηγικές και τακτικές κατάρρευσης της ισχύος του αντιπαλου, πράγμα που πρέπει να σχεδιαστεί και να επιδιωχθεί μακροχρόνια ως εθνική πολιτική και στρατηγική. Μπορούμε να διδαχτούμε από την πολεμική ιστορία μας, όπως και από την γεωπολιτική και γεωστρατηγική ιστορία μας. Ο Αλέξανρος όταν πολέμησε ως ελευθερωτής και εκπολιτιστής με τους μύδες και πέρσες, τους τότε πλανητάρχες, εξουσιοδοτημένος από τις ελληνικές πόλεις, ποίες μεθόδους εξισορρόπησης ισχύος χρησιμοποίησε; Ποίες πολιτικές, στρατηγικές και τακτικές; Αν τα γνωρίζουμε αυτά, κυρίως οι επιφορτισμένοι με την άμυνα της χώρας, μπορούμε να βοηθηθούμε παρα πολύ στις σημερινές αντίξοες συνθήκες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Θεωρούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) είναι ο θεσμικός παράγων αποτροπής και προβολής της εθνικής ισχύος που λειτουργεί για την υποστήριξη και προώθηση τωνεθνικών συμφερόντων. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στα οπλικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας του προσωπικού κινδυνεύει να χαθεί με τηναπασχόληση του σε αντικείμενα άσχετα με τα καθήκοντα του, ενώ έχουν υποστεί μία βάναυση και ανήθικη υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσής τους. Ο αμυντικός μηχανισμός και το σύστημα ασφαλείας της χώρας μας έχει υποβαθμιστεί κάθετα, μέσω των αλόγιστων περικοπών του αμυντικού προϋπολογισμού. Αξιοποίηση των υποδομών και η εφαρμογή τεχνογνωσίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή εξάρτηση από πηγές του εξωτερικού είναι επιβαλλόμενη για το εθνικό συμφέρον. H μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας είναι εθνική ανάγκη, όπως επίσης οι δυνατότητες σύναψης νέων συμμαχιών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που επικρατούνστην ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που επικρα τούσαν πριν από 60 χρόνια, οπότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται η πολιτική του «Ανήκουμε στη Δύση». Οι απειλές, είναι σημαντικά διαφοροποιημένες ως προς την κατεύθυνση, την ποιότητα και το είδος τους, με συνέπεια να επανεξετάζουμε ριζικά την προέλευση των συγχρόνων προμηθειών, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας και να στηρίζει τηνανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η συμμετοχή δυνάμεων στις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών είναι θέμα πολιτικό και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των λοιπών Εθνικών υποχρεώσεων. Επιβάλλεται η παροχή κινήτρων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών και ενθάρρυνση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια. Η Πολιτεία πρέπει να τιμά και φροντίζει όλο το στρατιωτικό προσωπικό, εν ενεργεία, εφέδρους και αποστράτους. Οι Ε.Δ πρέπει να παραμένουν ακομμάτιστες. Εφαρμογή αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης στελεχών μέσω θέσπισης επαγγελματικών κριτηρίων, σε κάθε βαθμό για την προαγωγή των στελεχών και την επιλογήτους σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Οι Έφεδροι και οι Εθνοφύλακες αποτελούν ουσιαστικότμήμα των Ε.Δ με αξιόλογη ροσφορά και δικαιούνται αναγνώρισης των υπηρεσιών τους.
 
Το Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
1. Αναδιάταξηστρατιωτικών συνεργασιών. Οι μέχρι τώρα τραγικές εμπειρίες από την συμμετοχή μας στην Νοτιοατλαντική Συμμαχία, σε σχέση με τις εμπλοκές μας με την γείτονα χώρα (Κύπρο 1974, Ιμια 1996), δημιουργούν ανασφάλεια για την ακεραιότητα της χώρας. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε την άμεση, ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεργασία με την Ομόδοξη Ρωσία και την ιστορικά φίλικη Κίνα, στα θέματα Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε τη συνεργασία σε θέματα υποδομών, εξοπλισμών, επιχειρησιακά καιπληροφοριών.2. Αποχώρηση των στρατευμάτων μας από το Αφγανιστάν, τα Βαλκάνια και τις Αφρικανικές Χώρες. Η απεμπλοκή των στρατευμάτων μας από τις αποστολές του ΝΑΤΟ ή του ΟΗΕ είναι αναγκαία, τόσο για την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, όσο και για περιστολή των δαπανών. 3.Αναθεώρηση Αμυντικού δόγματος Οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, επιβάλουν την αναθεώρηση των Εθνικών στόχων, του αμυντικού σχεδιασμού, των στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών σε επιχειρησιακό επίπεδο, όπως με την Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ, με τις οποίες η Ελληνική ΑΟΖ γειτνιάζει. 4. Την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων και των αδικιών που δημιούργησαν οι Μνημονιακές Κυβερνήσεις στο εν ενεργεία στελεχιακό δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στο εν αποστρα τεία προσωπικό. Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν διαπράξει οι Μνημονιακές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάτων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και επιστροφή των χρημάτων που τους έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημά τους και που έχουν επιδικαστεί και έχουν
κριθεί από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές. 5. Την αναβάθμιση των στρατιωτικών εργοστα
σίων (ΕΑΒ, ΕΒΟ και ΕΛΒΟ) με συμφωνίες συμπαραγωγής Ρωσικής Προελεύσεως οπλικών συστημάτων. Την ανάθεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες και συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα με τα Ρωσικά Εργοστάσια.Τη συγκρότηση Ειδικής Ομάδας στο ΥΠΕΘΑ, που θα συγκεντρώσει τις Ελληνικές Εφευρέσεις και οι οποίες, αφού αξιολογηθούν, θα διερευνηθεί η δυνατότητά συμπαραγωγής τους με Ρωσικά Εργοστάσια. Πέραν τούτου, θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η συμπαραγωγή αμυντικού και στρατιωτικού υλικού, που θα καλύψει
είτε εγχώριες ανάγκες, είτε θα αποτελεί εξαγώγιμο υλικό. 6.Διαφάνεια στις προμήθειες, επανέλεγχος των υφιστάμενων. Υποστηρίζουμε με συνέπεια τη διαφάνεια στους αμυντι κούς εξοπλισμούς και προτείνουμε, για όλες τις προμήθειες, ανοικτούς διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής και την πλήρη κατάργηση των απευθείας αναθέσεων. Την δυνατότητα μισθώσεως δεξαμενών των ναυπηγείων στη Ρωσία ή την Κίνα για αποκατάσταση των μεγάλων ναυτικών της πλοίων με σημαντικό τίμημα για τη χώρα και για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με διακρατική συμφωνία. 7.Εκμετάλευσητων υπαρχόντων υποδομών για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στελεχών και την εισροή εσόδων από τρίτες χώρες. Με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα ΑΣΕΙ, την ΑΣΠ και τη ΣΕΘΑ, αναγνωρίζοντας ως Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών των αποφοίτηση από τις Σχολές ΑΣΠ και ΣΕΘΑ. Εκμετάλλευση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των υποδομών σύγχρονης τεχνολογίας για εκπαίδευση στελεχών συμμαχικών και φίλιων χωρών με όφελος την δημιουργία εσόδων και ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των χωρών. 8. Στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού. Με την αξιοποίηση στρατοπέδων που είναι πλησίον ή εντός οικιστικής ζώνης, στα οποία θα κτιστούν ΣΟΑ για τα στελέχη που υπηρετούν στο Σχηματισμό, όπου ανήκουν αυτά τα στρατόπεδα. 9. Στην Kατάρτιση Mητρώου Προμηθευτών και την ίδρυση Φορέα Προώθησης Eξαγωγών Aμυντικού Yλικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπει τάξη στο ήδη χαώδες σύστημα Προμηθειών και θα μπορεί άμεσα να υπάρχει πρόσβαση από το ΥΠΕΘΑ στη λίστα με τις ενεργές εταιρείες που εμπλέκονται με την παροχή υλικών ή και υπηρεσιών στοΥΠΕΘΑ. Επίσης, με το Φορέα Προώθησης Αμυντικού Υλικού, θα επιδιωχθεί η προώθηση των υλικών που παράγουν τα ελληνικά εργοστάσια αμυντικού υλικού σε τρίτες χώρες. 10. Στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελεγκτών των Προμηθειών στις ΕΔ. Η Αρχή αυτή θα ελέγχει τις Προμήθειες Υλικών των ΕΔ και θα είναι στα διεθνή πρότυπα, στελεχωμένη από απο λύτως εξειδικευμένο προσωπικό, διακομματικό και επιστημονικά κατηρτισμένο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s