ΑΜΥΝΑ

Η αποτελεσματική άμυνα μιας χώρας είναι αποτέλεσμα πολλών τοπικών και γεωπολιτικοστρατηγικών παραμέτρων και συντελεστών. Είναι αποτέλεσμα πολλών συντελεστών που επιφέρουν ισχύ και όχι μόνο αποτέλεσμα ενός άρτια οργανωμένου, εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου στρατού, που είναι αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα γνώσης των εχθρών, των δυνατοτήτων τους σε όλους τους τομείς, των συμμαχιών και συμμάχων τους λόγω συμφερόντων, των εθνικών πολιτικών τους και των στρατηγικών και  τακτικών τους, των τρόπων και μεθόδων τους να τους επιτύχουν. Είναι αποτέλεσμα γνώσης της δικής μας ισχύος και των ελλειμμάτων της, των εθνικών συμφερόντων μας και των συμφερόντων των όμορων χωρών, κυρίως δε των μεγάλων και περιφερειακών δυνάμεων, μια που όλα στις διακρατικές σχέσεις καθορίζονται βάση συμφερόντων και ισχύος. Είναι αποτέλεσμα γνώσης συγκρότησης ισχύος διά γνώσεως της εξίσωσης ισχύος και των τρόπων και μεθόδων απόκτησης της, με ικανούς πατριώτες και τις κατάλληλες ενέργειες, μέσα και δομές. Η γεωστρατηγική και γεωοικονομική θέση της Ελλάδος στην ενδιάμεση περιοχή, το αιγαίο και την ανατολική μεσόγειο, της προσδίδει τεράστια γεωπολιτική αξια και επομένως είναι το μήλον έριδος  των αγγλοσαξονικών θαλασσιων δυνάμεων και αυτών της ξηράς, όπως της ρωσία, της γερμανία και κίνας που επιζητούν πρόσβαση στο αιγαίο και την μεσόγειο θάλασσα. Πρέπει να φροντίσουμε καλά τις σχέσεις μας με τις περιμετρικές χώρες στα βαλκάνια, το αιγαίο, την μαύρη και την μεσόγειο θάλασσα, και να συγκροτήσουμε συμμαχίες συμφερόντων.

Αναγκαία είναι ισχυρή πολιτική βούληση για σωστή εξωτερική και αμυντική πολιτική, για σωστή στρατηγική και τακτική και η κοινωνική συναίνεση και συνοχή. Αναγκαίο είναι ένα θεσμοθετημένο συμβούλιο ασφάλειας, άμυνας  και εξωτερικής πολιτικής με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποιο θα κατέχει όλα αυτά τα θέματα και θα επεξεργαστεί τους άξονες εθνικής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής, ώστε μετά από μια υπερκομματική διαβούλευση να αποκτήσει η Ελλάδα σταθερή και διαχρονική εθνική πολιτική. Το συμβούλιο αυτό θα ερευνα θα αναλύει και θα επεξεργάζεται προτάσσει και παρεμβάσεις στα νέα και εξελισσόμενα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά δεδομένα και θα προτείνει πολιτικές στρατηγικής και τακτικής, ορθών συμμαχιών, πολιτισμικών και εμπορικών σχέσεων με γεωπολιτικούς συμμάχους με γνώμονα το εθνικό και το κοινωνικό συμφέρον, την εθνική ασφάλεια, την ειρήνη και την σταθερότητα.

Άντρες και γυναίκες συμμετάσχουν στην άμυνα της χώρας και εκπαιδεύονται, σωματικά, γνωσιακά, ψυχικά και στα οπλικά συστήματα κατά την θητεία τους και πριν την θητεία τους στα σχολεία και μετά την θητεία τους εφόρου ζωής και συγκροτούν τους εθνοφύλακες και την παλλαϊκή άμυνα. Το κύριο σώμα του στρατού αποτελείται από επαγγελματίες πολεμιστές. Αυτοί επιλέγονται και γυμνάζονται σωματικά(πολεμικές τέχνες) ψυχικά και νοητικά ήδη από την παιδική ηλικία τους και αργότερα στα οπλικά συστήματα και τις στρατηγικές και τακτικές πολέμου γιά να είναι εφόρου ζωής πολεμιστές. Το στρατιωτικό σώμα στρατός ξηράς, ναυτικό, αεροπορία, λογιστικές μονάδες, μονάδες πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, πέραν των εφέδρων που υπηρετούν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στα 18, αποτελείται από ένα επαγγελματικό σώμα ανδρών αλλά και γυναικών, άψογα εκπαιδευμένων, σωματικά, ψυχικά, γνωσιακά και νοητικά, αλλά και σε κάθε είδους πολεμικές τέχνες και οπλικά σύστημα

Άντρες και γυναίκες επιχειρηματίες, επιστήμονες και τεχνοκράτες συμμετέχουν στην εγχώρια παραγωγή στρατιωτικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, δια της εκπαίδευσης τους, δια δημιουργίας  εφευρέσεων, όπως και δραστηριοποιούμενοι επιχειρηματικά επί της παραγωγής σχετικών τεχνολογιών. Λόγω της έλλειψης χρηματικών πόρων και υποδομών για να έχουμε αυτάρκεια σε εξοπλιστικά συστήματα υψηλής τεχνογνωσίας, οφείλουμε να επικεντρωθούμε στην εσωτερική αυτοδύναμη και καθετοποιημένη παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής καταστροφικής και αποτρεπτικής ισχύος. Με αυτά τα οπλικά συστήματα θα τίθεται ο εχθρός προ του διλήμματος τις ολικής του καταστροφής, πριν σχεδιάσει και εκδηλώσει επιθετικές ενέργειες. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε πολιτική βούληση, ισχύ στρατιωτική και τεχνολογική, στρατηγική και τακτική για ένα εξοντωτικό πρώτο πλήγμα και μια εξοντωτική απάντηση σε περίπτωση επίθεσης κάποιας οι κάποιων όμορων χωρών. Στις σχολες των τεχνολογικών πανεπιστημίων, στα ΤΕΙ και τις τεχνολογικές επαγγελματικές σχολες θα γίνεται έρευνα στρατιωτικής χρήσης τεχνογνωσίας και εφαρμογής της σε αντίστοιχες τεχνολογικές κατασκευές για προώθηση τους στην παραγωγή. Οι σπουδαστές θα συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία διά των διαφόρων εργασιών τους, της διπλωματικής τους εργασίας και των διδακτορικών τους.  Στον τομέα στρατιωτικής τεχνολογίας να κάνουμε συνεργασίες με μικρές χώρες ανεπτυγμένες τεχνολογικά όπως η σουηδία, η ελβετία, η φινλανδία, το Ισραήλ και άλλες και να πάρουμε από αυτούς τεχνογνωσία που δεν διαθέτουμε. Από τις χώρες που αγοράζουμε οπλικά συστήματα θα ζητάμε ανταλλάγματα τεχνογνωσίας και συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων σε μεγάλο ποσοστό και αγορά διάθεσης τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φροντίσουμε για την παράταση ζωής και χρησιμότητος των οπλικών συστημάτων μας με παραγωγή ανταλλακτικών σε δικες μα βιομηχανίες και για δικη μας παραγωγή πυρομαχικών, ώστε να αποφεύγουμε την εξάρτηση και τα συνακόλουθα αυτής. Για κάθε ενέργεια στον στρατό ξηράς, αεροπορίας και ναυτικού θα κρατούνται στοιχεια και πληροφορίες ώστε να έχουμε στατιστικά στοιχεια, τα οποια θα επεξεργάζονται με κατάλληλα προγράμματα με σκοπό την βελτιστοποίηση των στρατιωτικών δράσεων μας και των διαδικασιών αποφάσεων, όπως και πληροφορίες για την κατάσταση των οπλικών συστημάτων μας, ώστε με κατάλληλες τεχνολογικές παρεμβάσεις να τα διατηρούμε μάχιμα και να επεκτείνουμε τον χρόνο χρησιμότητας τους.

Από τους κυριους εχθρούς μας στο ιστορικό παρελθόν μας κάποιοι εξακολουθούν να είναι και σήμερα. Εχθρός μας ήταν το αραβικό μαζί με το τουρκικο Islam και άμεσα η έμμεσα οι ισλαμικές χώρες που στο παρελθόν κατέκτησαν τον ζωτικό μας χώρο στις πέριξ της μεσογείου χώρες. Η ισλαμική τουρκια και οι ισλαμικές χώρες που θα της συμπαρασταθούν είναι και σήμερα. Εχθρός μας ήταν κάποιες γερμανικές φυλές και οι φράγκοι ήδη πριν το Islam και σύχρονα με Islam οι οποιοι μας αποσπάσανε τον ζωτικό μας χώρο οι μεν στην ανατολή η δε στην δύση, στις χώρες της δυτικής μεσογείου, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε από τα πεπραγμένα της ιστορίας. Τι είναι η ένταξη μας στο ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ένωση Μήπως το ένα είναι ο στρατιωτικός βραχίονας ελεγχου μας και το άλλο ο πολιτικός τρόπος ελεγχου μας, δηλαδή μια συνθηκολόγηση μας στους φράγκους και τους δυτικούς που ανέκαθεν ήθελαν να κατακτήσουν και να ελέγχουν τον ζωτικό μας χώρο, την Ελλάδα, το Αιγαίο και την ανατολική μεσόγειο, τον ομφαλό του πλανήτη, για ίδια συμφέροντα, οικονομικής και γεωστρατηγικής φύσης;

 Οι τούρκοι βλέπουν πως ο χρόνος είναι προς όφελος τους επειδή γίνονται σε όλα τα πεδία ισχυρότεροι, οποτε κάποτε η ανισορροπία συνολικών δυνάμεων θα καθορίσει και την εξέλιξη των πραγμάτων προς όφελος τους με πόλεμο η χωρίς πόλεμο. Ποιο πρόβλημα θα μας δημιουργήσουν οι αλβανοί που είναι ήδη και εντός Ελλάδος, ίσως ως μελλοντικοί κατακτητές εδαφών μας και οι σκοπιανοί σε συνεργασία με τους τούρκους; Πρέπει να φροντίσουμε ώστε η θράκη και το αιγαίο, ιδίως τα όμορα νησιά προς την τουρκια να έχουν για αρκετό καιρό αυτοδύναμη και πλήρη άμυνα, λόγο απόστασης από το κέντρα ανεφοδιασμού και κοντινότητας προς την τουρκια για να αντέξουν σε αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε επαρκή ασφάλιν χρόνο έως ότου έρθουν ενισχύσεις. Όσον αφορά τα νησιά του αιγαίου προτείνουμε το σώμα των εθνοφυλάκων και πλήρη εξοπλισμό απόκρουσης απόβασης από θάλασσα αέρα και από ειδικές δυνάμεις. Όσον αφορά την θράκη πρέπει να συνυπολογίσουμε μια ενδεχόμενη κατάρρευση της βουλγαρίας(σκόπιμη η λόγω ήττας) και εισβολή και από το έδαφος της τουρκικων δυνάμεων, όπως και από το θρακικό πέλαγος. Με αυτόν τον τρόπο θα περικυκλώσουν οι τούρκοι τις δυνάμεις μας στην θράκη θα τις αποκόψουν από τον ανεφοδιασμό και θα τις καταστρέψουν. Όσον αφορά την Κύπρο μας είναι γνωστό πως ο κυπριακός λαός αποφάνθηκε διά δημοψηφίσματος με απόλυτη πλειοψηφία υπέρ της ένωσις με την Ελλάδα. Η λαϊκή αυτή βούληση ισχύει έως την σήμερον και εσαεί. Η Κύπρος συνεπώς είναι από τότε ενωμένη με την Ελλάδα και η κυπριακή κυβέρνηση τίποτε άλλο από μια κυβέρνηση της ελληνοκυπριακής συνομοσπονδίας. Η Κύπρος είναι Ελληνικό έδαφος, ένα μέρος του οπίου κατέχουν τουρκικα στρατεύματα. Η κύπρος πρέπει πάση θυσία να ελευθερωθεί. Κάποιοι, όπως ο καθηγητής Κιτσίκης προτείνουν ήδη συνομοσπονδία με την τουρκία με απώτερο σκοπό την επικράτηση του Ελληνισμού και την διοίκηση της ιωνίας και της Ελλάδος από τους Έλληνες και την συγκρότηση ισχύος απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μην πραγματοποιηθούν τα σχέδια τους διαμελισμού της Ελλάδος η εσαεί ελεγχου της ως αποικίας και προτεκτοράτου. Μια πρόταση θα ήταν η υποστήριξη ελληνογενών και φιλελλήνων στην τουρκία και στον κρατικό και επιχειρηματικό της κόσμο, όπως και του ελληνικού πολιτισμού στην τουρκια και η διάσπαση της βάση των μεγάλων εθνοτήτων μειονοτήτων της.

Τέσσερις τρόποι εξισορρόπησης ισχύος έναντι εχθρικών χορών υπάρχουν, η ποσότητα, η ποιότητα η και τα δυο και οι πολιτικές κατάρρευσης της ισχύος του αντιπαλου, σε επίπεδο συμμαχιών, στρατιωτικής ισχύος, τεχνολογίας, οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και όπου αλλου είναι δυνατόν. Βεβαια οφείλουμε να γνωρίζουμε καλά τις πηγες ισχύος, ποσοτικές και ποιοτικές, τις δικές μας και του αντιπάλου. Όλοι αυτοί και ο τέταρτος  που είναι η πολιτικές, στρατηγικές και τακτικές κατάρρευσης της ισχύος του αντιπαλου, πρέπει να σχεδιαστούν και να επιδιωχθούν μακροχρόνια ως εθνική πολιτική και στρατηγική. Μπορούμε να διδαχτούμε από την πολεμική ιστορία μας, όπως και από την γεωπολιτική και γεωστρατηγική ιστορία μας. Ο Αλέξανδρος όταν πολέμησε ως ελευθερωτής και εκπολιτιστής με τους μύδες και πέρσες, τους τότε πλανητάρχες, εξουσιοδοτημένος από τις ελληνικές πόλεις, ποιες μεθόδους εξισορρόπησης ισχύος χρησιμοποίησε; Ποιές πολιτικές, στρατηγικές και τακτικές; Αν τα γνωρίζουμε αυτά, κυρίως οι επιφορτισμένοι με την άμυνα της χώρας, μπορούμε να βοηθηθούμε πάρα πολύ στις σημερινές αντίξοες συνθήκες.

Θεωρούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) είναι ο θεσμικός παράγων αποτροπής και προβολής της εθνικής ισχύος που λειτουργεί για την υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στα οπλικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας του προσωπικού κινδυνεύει να χαθεί με την απασχόληση του σε αντικείμενα άσχετα με τα καθήκοντα του, ενώ έχουν υποστεί μία βάναυση και ανήθικη υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσής τους. Ο αμυντικός μηχανισμός και το σύστημα ασφαλείας της χώρας μας έχει υποβαθμιστεί κάθετα, μέσω των αλόγιστων περικοπών του αμυντικού προϋπολογισμού. Αξιοποίηση των υποδομών και η εφαρμογή τεχνογνωσίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή εξάρτηση από πηγές του εξωτερικού είναι επιβαλλόμενη για το εθνικό συμφέρον. H μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας είναι εθνική ανάγκη, όπως επίσης οι δυνατότητες σύναψης νέων συμμαχιών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν πριν από 60 χρόνια, οπότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται η πολιτική του «Ανήκουμε στη Δύση». Οι απειλές, είναι σημαντικά διαφοροποιημένες ως προς την κατεύθυνση, την ποιότητα και το είδος τους, με συνέπεια να επανεξετάζουμε ριζικά την προέλευση των συγχρόνων προμηθειών, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας και να στηρίζει την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η συμμετοχή δυνάμεων στις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών είναι θέμα πολιτικό και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των λοιπών Εθνικών υποχρεώσεων. Επιβάλλεται η παροχή κινήτρων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών και ενθάρρυνση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια. Η Πολιτεία πρέπει να τιμά και φροντίζει όλο το στρατιωτικό προσωπικό, εν ενεργεία, εφέδρους και απόστρατους. Οι Ε.Δ πρέπει να παραμένουν ακομμάτιστες. Εφαρμογή αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης στελεχών μέσω θέσπισης επαγγελματικών κριτηρίων, σε κάθε βαθμό για την προαγωγή των στελεχών και την επιλογή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Οι Έφεδροι και οι Εθνοφύλακες αποτελούν ουσιαστικό τμήμα των Ε.Δ με αξιόλογη προσφορά και δικαιούνται αναγνώρισης των υπηρεσιών τους.

Θεωρούμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) είναι ο θεσμικός παράγων αποτροπής και προβολής της εθνικής ισχύος που λειτουργεί για την υποστήριξη και προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στα οπλικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας του προσωπικού κινδυνεύει να χαθεί με την απασχόληση του σε αντικείμενα άσχετα με τα καθήκοντα του, ενώ έχουν υποστεί μία βάναυση και ανήθικη υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσής τους. Ο αμυντικός μηχανισμός και το σύστημα ασφαλείας της χώρας μας έχει υποβαθμιστεί κάθετα, μέσω των αλόγιστων περικοπών του αμυντικού προϋπολογισμού. Αξιοποίηση των υποδομών και η εφαρμογή τεχνογνωσίας στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή εξάρτηση από πηγές του εξωτερικού είναι επιβαλλόμενη για το εθνικό συμφέρον. H μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας είναι εθνική ανάγκη, όπως επίσης οι δυνατότητες σύναψης νέων συμμαχιών λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που επικρατούνστην ευρύτερη γεωγραφικά περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που επικρα τούσαν πριν από 60 χρόνια, οπότε ξεκίνησε να εφαρμόζεται η πολιτική του «Ανήκουμε στη Δύση». Οι απειλές, είναι σημαντικά διαφοροποιημένες ως προς την κατεύθυνση, την ποιότητα και το είδος τους, με συνέπεια να επανεξετάζουμε ριζικά την προέλευση των συγχρόνων προμηθειών, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας και να στηρίζει τηνανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η συμμετοχή δυνάμεων στις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών είναι θέμα πολιτικό και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των λοιπών Εθνικών υποχρεώσεων. Επιβάλλεται η παροχή κινήτρων στην έρευνα και ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών και ενθάρρυνση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια. Η Πολιτεία πρέπει να τιμά και φροντίζει όλο το στρατιωτικό προσωπικό, εν ενεργεία, εφέδρους και αποστράτους. Οι Ε.Δ πρέπει να παραμένουν ακομμάτιστες. Εφαρμογή αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης στελεχών μέσω θέσπισης επαγγελματικών κριτηρίων, σε κάθε βαθμό για την προαγωγή των στελεχών και την επιλογήτους σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Οι Έφεδροι και οι Εθνοφύλακες αποτελούν ουσιαστικότμήμα των Ε.Δ με αξιόλογη ροσφορά και δικαιούνται αναγνώρισης των υπηρεσιών τους. Η εθνική αμυντική πολιτική πρέπει να διέπεται από μακρόπνοο σχεδιασμό, ανεξάρτητο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και πολιτικές ανακατατάξεις. Ειδικά σε μια περιοχή όπως η δική μας όπου υπάρχουν συνεχείς ανακατατάξεις, αλλά και απειλές και αμφισβητήσεις της εθνικής μας κυριαρχίας, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας μας και του Ελληνισμού, αλλά και για την ασφάλεια και προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων ακόμα και αν παίζουν αποτρεπτικό ρόλο. Η ιστορία του κόσμου και της Ελλάδας ειδικότερα είναι γεμάτη πολέμους, και θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι έχουν τελειώσει. Επιπλέον, οι διεθνείς διαφορές διευθετούνται κατά κανόνα προς όφελος των ισχυρών, οικονομικά και στρατιωτικά. Η εθνική αμυντική πολιτική πρέπει να διέπεται από μακρόπνοο σχεδιασμό, ανεξάρτητο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και πολιτικές ανακατατάξεις. Ειδικά σε μια περιοχή όπως η δική μας όπου υπάρχουν συνεχείς ανακατατάξεις, αλλά και απειλές και αμφισβητήσεις της εθνικής μας κυριαρχίας, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας μας και του Ελληνισμού, αλλά και για την ασφάλεια και προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων ακόμα και αν παίζουν αποτρεπτικό ρόλο. Η ιστορία του κόσμου και της Ελλάδας ειδικότερα είναι γεμάτη πολέμους, και θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι έχουν τελειώσει. Επιπλέον, οι διεθνείς διαφορές διευθετούνται κατά κανόνα προς όφελος των ισχυρών, οικονομικά και στρατιωτικά. Ισχυρές, σύγχρονες, ευέλικτες και αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις. Το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων παίζει κάποιο ρόλο, αλλά η αποτελεσματικότητά τους είναι πιο σημαντική, όπως έχει δείξει πολλές φορές η ιστορία. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως άρτια και τακτική εκπαίδευση, σύγχρονος εξοπλισμός, ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και τις συνθήκες, και άλλους. Εξάλειψη της κομματοκρατίας από τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ηγέτες των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να αναδεικνύονται με βάση τις ηγετικές τους ικανότητες, και όχι τις πολιτικές τους διασυνδέσεις. Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα φιλόδοξων πολιτικών που προσποιούμενοι τον στρατηλάτη κατατροπώθηκαν στο πεδίο της μάχης, με τραγικά αποτελέσματα για το στράτευμα και το έθνος τους. Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας οπλικών συστημάτων και ηλεκτρονικού πολέμου. Η τεχνολογία έπαιζε πάντα καίριο ρόλο στην εθνική άμυνα, ανεξάρτητα αν λέγεται φάλαγγα, σάρισα, υγρό πυρ, ή F-16. Δεν έχουμε τις δυνατότητες να κατασκευάσουμε F-16, και ούτε πρόκειται να τις αποκτήσουμε στο άμεσο μέλλον. Μπορούμε όμως να αναπτύξουμε συστήματα επικοινωνιών, οπλικά συστήματα, εξοπλισμό, και τεχνογνωσία και μεθόδους ηλεκτρονικού πολέμου.
 
Το Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων
1. Αναδιάταξηστρατιωτικών συνεργασιών. Οι μέχρι τώρα τραγικές εμπειρίες από την συμμετοχή μας στην Νοτιοατλαντική Συμμαχία, σε σχέση με τις εμπλοκές μας με την γείτονα χώρα (Κύπρο 1974, Ιμια 1996), δημιουργούν ανασφάλεια για την ακεραιότητα της χώρας. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε την άμεση, ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεργασία με την Ομόδοξη Ρωσία και την ιστορικά φίλικη Κίνα, στα θέματα Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε τη συνεργασία σε θέματα υποδομών, εξοπλισμών, επιχειρησιακά καιπληροφοριών.2. Αποχώρηση των στρατευμάτων μας από το Αφγανιστάν, τα Βαλκάνια και τις Αφρικανικές Χώρες. Η απεμπλοκή των στρατευμάτων μας από τις αποστολές του ΝΑΤΟ ή του ΟΗΕ είναι αναγκαία, τόσο για την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού των ενόπλων δυνάμεων, όσο και για περιστολή των δαπανών. 3.Αναθεώρηση Αμυντικού δόγματος Οι γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου, επιβάλουν την αναθεώρηση των Εθνικών στόχων, του αμυντικού σχεδιασμού, των στρατηγικών συμμαχιών και συνεργασιών σε επιχειρησιακό επίπεδο, όπως με την Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ, με τις οποίες η Ελληνική ΑΟΖ γειτνιάζει. 4. Την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων και των αδικιών που δημιούργησαν οι Μνημονιακές Κυβερνήσεις στο εν ενεργεία στελεχιακό δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στο εν αποστρα τεία προσωπικό. Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν διαπράξει οι Μνημονιακές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάτων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ και επιστροφή των χρημάτων που τους έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημά τους και που έχουν επιδικαστεί και έχουν κριθεί από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές. 5. Την αναβάθμιση των στρατιωτικών εργοστα σίων (ΕΑΒ, ΕΒΟ και ΕΛΒΟ) με συμφωνίες συμπαραγωγής Ρωσικής Προελεύσεως οπλικών συστημάτων. Την ανάθεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες και συμμετοχή τους σε κοινά προγράμματα με τα Ρωσικά Εργοστάσια.Τη συγκρότηση Ειδικής Ομάδας στο ΥΠΕΘΑ, που θα συγκεντρώσει τις Ελληνικές Εφευρέσεις και οι οποίες, αφού αξιολογηθούν, θα διερευνηθεί η δυνατότητά συμπαραγωγής τους με Ρωσικά Εργοστάσια. Πέραν τούτου, θα επιδιωχθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η συμπαραγωγή αμυντικού και στρατιωτικού υλικού, που θα καλύψει είτε εγχώριες ανάγκες, είτε θα αποτελεί εξαγώγιμο υλικό. 6.Διαφάνεια στις προμήθειες, επανέλεγχος των υφιστάμενων. Υποστηρίζουμε με συνέπεια τη διαφάνεια στους αμυντι κούς εξοπλισμούς και προτείνουμε, για όλες τις προμήθειες, ανοικτούς διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής και την πλήρη κατάργηση των απευθείας αναθέσεων. Την δυνατότητα μισθώσεως δεξαμενών των ναυπηγείων στη Ρωσία ή την Κίνα για αποκατάσταση των μεγάλων ναυτικών της πλοίων με σημαντικό τίμημα για τη χώρα και για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί με διακρατική συμφωνία. 7.Εκμετάλευσητων υπαρχόντων υποδομών για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στελεχών και την εισροή εσόδων από τρίτες χώρες. Με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα ΑΣΕΙ, την ΑΣΠ και τη ΣΕΘΑ, αναγνωρίζοντας ως Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών των αποφοίτηση από τις Σχολές ΑΣΠ και ΣΕΘΑ. Εκμετάλλευση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των υποδομών σύγχρονης τεχνολογίας για εκπαίδευση στελεχών συμμαχικών και φίλιων χωρών με όφελος την δημιουργία εσόδων και ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των χωρών. 8. Στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού. Με την αξιοποίηση στρατοπέδων που είναι πλησίον ή εντός οικιστικής ζώνης, στα οποία θα κτιστούν ΣΟΑ για τα στελέχη που υπηρετούν στο Σχηματισμό, όπου ανήκουν αυτά τα στρατόπεδα. 9. Στην Kατάρτιση Mητρώου Προμηθευτών και την ίδρυση Φορέα Προώθησης Eξαγωγών Aμυντικού Yλικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπει τάξη στο ήδη χαώδες σύστημα Προμηθειών και θα μπορεί άμεσα να υπάρχει πρόσβαση από το ΥΠΕΘΑ στη λίστα με τις ενεργές εταιρείες που εμπλέκονται με την παροχή υλικών ή και υπηρεσιών στοΥΠΕΘΑ. Επίσης, με το Φορέα Προώθησης Αμυντικού Υλικού, θα επιδιωχθεί η προώθηση των υλικών που παράγουν τα ελληνικά εργοστάσια αμυντικού υλικού σε τρίτες χώρες. 10. Στη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελεγκτών των Προμηθειών στις ΕΔ. Η Αρχή αυτή θα ελέγχει τις Προμήθειες Υλικών των ΕΔ και θα είναι στα διεθνή πρότυπα, στελεχωμένη από απο λύτως εξειδικευμένο προσωπικό, διακομματικό και επιστημονικά κατηρτισμένο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s