ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η γεωπολιτική είναι η πολιτική των διαφορων εθνών και κρατών σε πλανητικό επίπεδο. Η γεωστρατηγική είναι η στρτηγική και τακτική εκαστου έθνους και κράτους για να δομήσει τις διεθνείς σχέσεις του με ευνοϊκό τρόπο. Η γεωοικονομία είναι η γνώση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των εμπορικών σχέσεων σε πλανητικό επίπεδο. Μέσω αυτών γίνετε ρύθμιση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των εθνών και κρατών, εξελίσσονται οι πολιτικές, αμυντικές και οι οικονομικές τους σχέσεις και οι πλουτοπαραγωγικές τους δυνατότητες. Η γνώση μας επί αυτών όπως και επί των ιστορικών και πολιτισμικών δεδομένων των εθνών των λαών και των κρατών, είναι προϋπόθεση για ορθές γεωπολιτικές συμμαχίες και γεωπολιτικές οικονομικές και πολιτισμικές σχέσεις.

Τα ισχυρά στρατιωτικά και οικονομικά κράτη κυρίως, όπως και οι το διεθνές χρηματιστικό κεφαλαιο με τα διεθνή μονοπώλια και ολιγοπώλια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαθιά γνώση της γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και γεωοικονομίας, για να επιτύχουν τα επεκτατικά τους πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά προγράμματα και σουφέροτα στις διαφορες περιοχές του πλανήτη και στις διαφορες χώρες επιρροής τους.

 Το σημερινό διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονα φαινόμενα αστάθειας, ρευστότητας, υψηλής αλληλεξάρτησης και εύθραυστων ισορροπιών. Το διεθνές, το περιφερειακό και το εθνικό περιβάλλον ασφάλειας τείνουν να χαρακτηριστούν ως πεδία συγκριτικά ομόκεντρα. Η ατζέντα του 21ου αιώνα περιλαμβάνει μια σειρά από προβλήματα – προκλήσεις που γίνονται ολοένα και πιο πιεστικά: πολεμικές συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, ενέργεια, υδάτινοι πόροι, μετανάστευση και λαθρομετανάστευση, θρησκευτικό φονταμενταλισμό, διεθνή τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα και πειρατεία, εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική παγκοσμιοποίηση κλπ. Η Ελλάδα ευρισκόμενη σε ένα κρίσιμο Γεωπολιτικό χώρο και σε ένα ραγδαίαμεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον, καλείται να αντιμετωπίσει με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ένα σύνολο σύνθετων και πολυδιάστατων δυνητικών προκλήσεων, κινδύνων και προβλημάτων με τρόπο που να ευνοεί την εξασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων.
Η πολυμερής διπλωματία αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση στην εξωτερική πολιτική , με την διεξαγωγή δηλαδή διεθνών σχέσεων μέσωτης αλληλεπίδρασης επαγγελματιών διπλωματών σχετικά με θέματα που αφορούν τηνειρήνη, το εμπόριο, τον πόλεμο, την οικονομία, τον πολιτισμό, τοπεριβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό την απόπειρα από κτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος. Στην σύγχρονη εποχή ποικιλόμορφες απειλές της ασφάλειας και ειρήνης παγκοσμίων διαστάσεων προσαρμόζουν την διεθνή διπλωματία στην κυβερνοτεχνολογία, απαιτούν την επεξεργασία νέων δογμάτων αποτροπής και στρατηγικής. Η Ελληνική διπλωματία θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις και εναλλακτικούς συνομιλητές. Πυρήνας της εξωτερικής πολιτικής για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι το Εθνικό συμφέρον. Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες εξελίξεις, αλλάζουμε σφαίρα επιρροής προς τα εκεί όπου το Εθνικό συμφέρονεπιβάλλει. Επιθυμούμε Ελληνοκεντρική εξωτερική πολιτική, με ευελιξία, χωρίς δογματισμούς στις Γεωπολιτικές και Στρατηγικές συμμαχίες.
Η σύγχρονη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, σήμερα δεναρκεί να προωθεί και να στηρίζει μόνο τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα στο εξωτερικό, αλλά και να εισάγειμηχανισμούς αξιοποίησης νέων παγκόσμιων τάσεων.
Επιδιώκουμε:
1)Ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και την βελτίωση των διμερών σχέσεων με την ομόδοξη Ρωσία, την ιστορικά φίλη χώρα Κίνα και άνοιγμα σε άλλες νέες
αγορές.
2)Ανάπτυξη μέσω της Διεύθυνσης οικονομικών υποθέσεων του ΥΠΕΞ τον εξαγωγικό χαρακτήρα της πρωτογενούς παραγωγής και των παραγόντων της αναπτυξιακής πολιτικής μας, με διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ των αντιστοίχων επιχειρηματιών ανά εξαγωγικό αντικείμενο. (ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ).
3)Εντοπισμό επιλεγμένων επιχειρήσεων Ελληνικών συμφερόντων της Διασποράς, οι οποίες ενδιαφέρονται νααναπτύξουν δραστηριότητες με Έλληνες επιχειρηματίες.
4)Ενημέρωση των Ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με αυτές τις προτάσεις συνεργασίας.
5)Οργάνωση συναντήσεων μεταξύ των Ελλήνων επιχειρηματιών της Ελλάδας και του εξωτερικού κατά τη διάρκεια εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων, τύπου Partenariat.
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑαντιμετωπίζεται ως εργαλείο εν αφθονία σε μια χώρα εν υπνώσει. Είμαστε μία χώρα που είχε την τύχη να θεωρηθεί απο την διεθνή κοινότητα συνεχιστής της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής παράδοσης και μέρος όπου πρωτοεμφανίστηκαν δομικά για τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό στοιχεία όπως η Δημοκρατία, η Φιλοσοφία και ο Ολυμπισμός. Πολιτισμικό φορτίο που θα ζήλευαν αρκετές χώρες και που για να το οικειοποιηθούν οι σύγχρονοι Έλληνες είναι αλήθεια οτι δεν δυσκολεύτηκαν και πολύ! Η χώρα αποτελείπαράδειγμα σύγχρονης Πολιτείας όπου επαίρεται για την Ιστορία, τον Πολιτισμό και τα κατορθώματα του λαού της αλλά την ίδια στιγμή δεν κάνει τίποτα επί του πρακτέου για να δικαιολογήσει την ίδια την ταυτολογική της συγγένεια με το «ένδοξο παρελθόν». Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα δημιουργήσει τομέα Γεωπολιτισμού στο ΥΠΕΞ. Θα διεκδικήσει τα καπηλευθέντα ιστορικά στοιχεία από τρίτους και την υπεράσπιση των δίκαιων και ιστορικάαποδεικνυόμενων Ελληνικών θέσεων. Θα προβεί σε διαχείριση των Πολιτιστικών αυτών πόρων όπου μέχρι τώρα θα μπορούσε να θεωρηθεί όχι μόνο ανεπαρκής αλλά και αντίθετος σε κάθε έννοια ορθολογικής εκμετάλλευσης ενός «προϊόντος» στα πλαίσια του σύγχρονου marketing. Θα συστήσει ειδικό τομέα για την προστασία των εκτός συνόρων Ελλήνων.
ΣτηνΔΙΕΘΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ αδιαπραγμάτευτα θα διαφυλάξει τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Σχετικά με την FYROM: Οποιαδήποτε ονομασία του κρατιδίου αυτού δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία ή παράγωγο αυτού, διότι η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική.
Σχετικά με το Αιγαίο: ανεξάρτητα του μεγέθους και της γεωγραφικής των θέσεως έχουν όλα υφαλοκρηπίδα, αιγιαλίτιδα ζώνη και εναέριο χώρο, στοιχεία που σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ορίζουν σαφώς τα όρια της Ελληνικής επικράτειας. Αδιάλειπτος επιτήρηση και δυναμικήυπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Σχετικά με την ΑΟΖ: Άμεση άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος του καθορισμού των ΑΟΖ. Σχετικά με την Θράκη: Κλείσιμο του Τουρκικού Προξενείου της Κομοτηνής στα καθαρά προξενικά καθήκοντα. Επαγρύπνηση και μέριμνα για την προστασία των Ελληνικών μειονοτήτων, όπου και αν βρίσκονται. Σχετικά με την Κύπρο: Υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το Ελληνικό κράτος, σε ότι αφορά την εφαρμογή των ψηφισμάτων και αποφάσεων του ΟΗΕ για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής, την επανασύσταση ενιαίου και ανεξάρτητου Κυπριακούκράτους με απομάκρυνση των εποίκων, επαναφορά της πληθυσμιακής σύνθεσης ανάλογης του 1974 και καταβο λή Τουρκικών αποζημιώσεων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s