ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ανάπτυξη μιας οικονομίας, η παραγωγικότητα της και η ανταγωνιστικότητα της, είναι συνυφασμένες με την γνώση, την οργάνωση την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία,  την συνεργατικότητα, την εργατικότητα και την πίστωση. Η γνώση αυτή οφείλει να διδάσκεται συστηματικά στα χρονια της παιδείας και της εκπαίδευσης των πολιτών και διαρκώς από τα ΜΜΕ διά καταλληλων διαμορφωμένων προγραμμάτων παιδείας και εκπαίδευσης. Τα ΜΜΕ οφείλουν διά νομου να δημιουργήσουν σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ειδήμονες στα διαφορα γνωστικά αντικείμενα, προγράμματα παιδείας και εκπαίδευσης χρήσιμης γνώσης επί χρησιμων γνωστικών αντικειμένων και να κοινωνικοποιούν αυτήν την γνώση, δηλαδή να την κάνουν κτήμα του κάθε πολίτη και της σύνολης κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε υψηλό δείκτη γνωσιακής και νοητικής ωρίμανσης της κοινωνίας και του εκάστοτε πολίτη. Αυτή η ποιότητα της κοινωνίας και εκαστου εξ ημών θα υλοποιηθεί μετά και στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα και σε όλες της εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής και των κοινωνικών δράσεων μας.

Η οργάνωση μιας οικονομίας και των επιχειρήσεων πραγματοποιείται διά των γνώσεων των οργανωτών επί βέλτιστων οργανωτικών διαδικασιών και πρακτικών και διά της τεχνολογίας. Οφείλει δε να αποσκοπεί στην παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της σύνολης οικονομίας και των εκάστοτε επιχειρήσεων και στην αποδοτική εργατικότητα των εργαζομενων. Η σχετική γνώση οφείλει να διδάσκεται όπως έχουμε ήδη τεκμηριώσει και προτείνει και μάλιστα ως κοινωνικοποιημένη γνώση, δηλαδή κτήμα ολων των πολιτών.

Η πίστωση οφείλει και αυτή να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή να είναι προσβάσιμη στον κάθε οικονομικά ενεργό πολίτη που θέλει και μπορεί να ενεργοποιηθεί επιχειρηματικά. Διά να γίνει αυτό οφείλει η κεντρική τράπεζα και οι εμπορικές τράπεζες να κοινωνικοποιηθούν και να πιστώνουν τις επιχειρηματικές ιδέες και προτάσεις, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν εκπονήσει, έστω και εάν δεν διαθέτουν εγγυήσεις για την ανάληψη δανειων. Εγγύηση σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι τα ελεγμένα επιχειρηματικά σχέδια η δε πίστωση στους επιχειρηματίες θα δίδεται διά λογαρισμού εκάστης επιχείρησης εντός της τράπεζας από που θα πιστώνονται οι εκάστοτε καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγουμε την απάτη και την κατάχρηση των δανειων και θα προωθούμε συγχρόνως την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το ιδιωτικό πιστωτικό σύστημα και η ιδιωτική κεντρική τράπεζα, αυτό είναι περιορισμένα μονο δυνατόν, επειδή χωρίς εγγυήσεις δεν δίδονται δάνεια και προπάντων επειδή η οικονομική και εξουσιαστική ελίτ δεν θέλει να μοιραστεί η να απολέσει τον πλούτο και την εξουσία της προς όφελος της κοινωνίας και της δημοκρατίας.

Η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και την εθνική νομισματική κυριαρχία είναι επίσης αναγκαία, επειδή όλες αυτές οι γνωσιακές(τεχνογνωσίας και τεχνολογίας) και πιστωτικές ανάγκες της οικονομίας μας δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με το ευρωπαϊκό πιστωτικό και νομισματικό σύστημα του ευρώ, επειδή θέλουν να μας εκμεταλλεύονται εσαεί ως χωρα και λαό και να μας κρατούν παρακμιακούς. Το εθνικό νόμισμα μας δεν πρόκειται ουτε πληθωριστικό να είναι οθτε να υποτιμάται, όπως μας χειραγωγούν, όταν επιστρέψουμε οργανωμένα στην εθνική νομισματική κυριαρχία και δημιουργούμε χρήμα διά να επενδύουμε σε παραγωγικές και ανταγονιστικες  οικονομικές δραστηριότητες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Ανάπτυξη είναι το ζητούμενο όλων των ελληνικών κυβερνήσεων και όλων των πολιτικών κομμάτων που πέρασαν από την χώρα, κυρίως από την υπογραφή του πρώ του μνημονίου, έως και σήμερα. Αν και όλοι οι πολιτικοί μιλούν για την πολυπόθητη Ανά πτυξη και υποστηρίζουν πως το δικό τους πολιτικό πρόγραμμα είναι εκείνο που θα βγάλει την Ελλάδα από την κρίση και την ύφεση, μια πιο προσεκτική μελέτη των προτάσεων αποδεικνύει πως πρόκειται απλά για αερολογίες, μη ρεαλιστικές λύσεις και προεκλογικές υποσχέσεις που είναι αδύνατον να εφαρμοστούν σε πρακτικό επίπεδο! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, έχοντας στρατηγικό σχέδιο που είναι αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης και έρευνας, παρουσιάζει συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι σε θέση να οδηγήσουν την Ελλάδα στην ατραπό της Ανάπτυξης και της ευημερίας! Οι προτάσεις μας είναι απόρροια επίπονης έρευνας που έχει στο επίκεντρο το Εθνικό Συμφέρον και την ευημερία των Ελλήνων!
 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ γνωρίζει πως μονόδρομος για την ανάπτυξη είναι η έμφαση στις
επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα! Φυσικά μιλάμε για πραγματικές επενδύσεις και πραγματική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, χωρίς μεταφορά των επιχειρήσεων σε βαλκανικές χώρες, για να γλιτώσουν οι επιχειρηματίες από την ληστρική φοροεπι δρομή του Κράτους! Η Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ έχει ως σημείο αναφοράς την Αναπτυξιακή Πολιτική οικονομικά ισχυρών και κραταιών χωρών, που έχουν συνεχή και ουσιαστικό ρυθμό ανάπτυξης. Οι χώρες αυτές αποτέλεσαν για εμάς CaseStudy , πηγή γνώσης και έμπνευσης! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ για να προσελκύσει επενδύσεις και να τονώσει την επιχειρηματικότητα στην χώρα έχει καταρτίσει λεπτομερές στρατηγικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα – προτάσεις:
 
1.Δημιουργία ανεξάρτητου γραφείου επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, το οποίο θα στελεχώνεται αποκλειστικά από τεχνοκράτες και επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες. Το γραφείο επισήμως θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών, όμως θα είναι ανε ξάρτητο από πολιτικές / κομματικές παρεμβάσεις και θα έχει σαν αντικείμενο τις επενδύσεις, την καινοτομία και τις νέες επιχειρήσεις στην χώρα. Την αρμοδιότητα του ελέγχου του γραφείου θα την έχει μόνο το Κοινοβούλιο, 2 φορές κάθε έτος.
 
2.Δημιουργία σχεδίου ολοκληρωμένης οικονομικής υποστήριξης σε νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις. Θα καταρτιστούν προγράμματα υποστήριξης των νέων επενδύσεων και επιχειρήσεων, μετη συμμετοχή του κράτους, ξένων επενδυτών και τραπεζών.
3.Σημαντικές φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγή για τα πρώτα 2 χρόνια σε όποια επιχείρηση επιλέξει να κάνει επενδύσεις Υψηλού ρίσκου και Υψηλής απόδοσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν κυρίως οι και νοτόμες επενδύσεις και με αυτό τον τρόπο το κράτος δείχνει την έμπρακτη στήριξή του στον επιχειρηματία που επιλέγει να ρισκάρει. Η φοροαπαλλαγή των δύο πρώτων ετών θα βοηθήσει σημαντικά τον επιχειρηματία μέχρι να αρχίσει η επένδυσή του να αποδίδει. Αφού αρχίσει η επιχείρηση να αποδίδει και να έχει ουσιαστικά έσοδα, τότε θα φορολογηθεί με χαμηλό φορολογικό συντελεστή ΜΟΝΟ επί των Καθαρών εσόδων.
 
4. Παράκαμψη όλων των χρονοβόρων και αντιπαραγωγικών γραφειοκρατικών διαδικασιών και μείωση του χρόνου έγκρισης των αιτημάτων για επενδύσεις και έναρξη νέων επιχειρήσεων! Ο χρόνος που θα μεσολαβεί από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την έκδοση της άδειας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον 1 μήνα! Οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για τη μελέτη και την έγκριση των αιτημάτων είναι η δεύτερη κύρια αιτία αποφυγής των επενδύσεων στην Ελλάδα! Η πρώτη αιτία είναι η παράλογη υπερφορολό γηση όλων των επιχειρήσεων, που δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά έσοδα της επιχείρησης!
 
5.Δημιουργία φορολογικού συστήματος που θα είναι φιλικό προς τον επιχειρηματία και τον επενδυτή. Η φορολογία που έχει εφαρμοστεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα δείχνει πως το κράτος δεν αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας!Αντιθέτως, εδώ και δεκαετίες το Κράτος, με την πολιτική που ακολουθεί, δείχνει πως «μισεί» την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες) και τις επενδύσεις. Η φορολογία που επιβάλλει κάθε άλλο παρά δίκαιη είναι και μοιάζει να έχει «τιμωρητικό» χαρακτήρα για τον επιχειρηματία που τόλμησε να επενδύσει στην Ελλάδα!
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗλοιπόν προτείνει τη θέσπιση χαμηλού φορολογικού συντελεστή σε όλες τις νέες επιχειρήσεις και ΜΗΔΕΝΙΚΟ φορολογικό συντελεστή για 10 χρόνια σε κάθε επιχείρηση που επενδύει τα χρήματά της ξανά στην Ελλάδα. Αυτό θα ισχύει για κάθε νέα επένδυση στην χώρα. Έτσι, θα μειωθεί κατακόρυφα η ανεργία, θα αυξηθούν οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία θα γεμίσουν με χρήματα, θα αυξηθεί η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά γιατί θα μειωθούν οι άνεργοι συμπολίτες μας και θα ξαναμπεί η χώρα στον πολυπόθητο ρυθμό ανάπτυξης!
6.Κατάθεση Αναπτυξιακού Προγράμματος 9 μηνώνμε στόχο την ολοκλήρωσή του στην 3ετία.
 
7.Ολοκληρωτική Αλλαγή στις Σχέσεις του Κράτους με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις και αλλαγή Κουλτούρας στη Δημόσια Διοίκηση. 8.Ενίσχυση της Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας με κατοχύρωση της επιχειρηματικότητας, του υγιούς ανταγωνισμού με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα, την Αύξηση και την Δίκαιη Κατανομή του ΑΕΠ. 9.Άμεση ολοκλήρωση όλων των έργων υποδομής της χώρας, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες. Οι βελτίωση των κρατικών υποδομών, όπως οι οδικοί άξονες της χώρας και τα λιμάνια, καθιστούν την χώρα μας ιδανικό περιβάλλον για προσέλκυση κεφαλαίων και νέων επενδύσεων.
 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σχέδιο που μπορείνα οδηγήσει την χώρα στην Ανάπτυξη!