ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η οικογένεια είναι η πυρηνική ομάδα της κοινωνίας, είναι δε αμφότερες αλληλοεξαρτώμενες οντότητες και επομένως πρέπει να συμβιώνουν με άριστον και αρμονικό τρόπο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο των οικογενειών, των ανδρών και των γυναικών, αλλά πρωτίστως ένα κοινωνικό πρόβλημα, οπότε και οι λύσεις του οφείλουν να είναι σε οικογενειακή και κοινωνική βάση, πρέπει να είναι πρόβλημα προς λύση όλων των θεσμών. Οι πολύτεκνες μητέρες οφείλουν να αναγνωριστούν ως εργαζόμενες μητέρες, να μισθοδοτούνται και να συνταξιοδοτούνται, τα δε παιδιά να επιδοτούνται από τους θεσμούς, ώστε να εξασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, για να είναι και οι αξιοκρατικές κρίσεις τους στην ζωή τους δίκαιες. Η συγκρότηση οικογένειας είναι ένα έργο ζωής για αμφότερα τα φύλα και πρέπει να γίνει με σχεδιασμό και καλή οργάνωση. Πέραν της αναγκαίας οικονομικής ευρωστίας πάνω στην οποία πρέπει να στηριχτεί η οικογένεια εφ όρου ζωής, είναι αναγκαίο και η σωστή διαχείριση της οικογένειας και από τους δυο συμβάλλοντες, πατέρα και μητέρα. Χρήσιμο είναι λοιπόν να βοηθείται η οικογένεια από τους θεσμούς, όχι μόνο στην οικονομική της υπόσταση αλλά και στις γνωσιακές τις ανάγκες για την σωστή διαχείριση και οργάνωση της οικογένειας και την σωστή αγωγή και παιδεία των παιδιών. Είναι αναγκαίο στην σχολική εκπαίδευση να υπάρχει ειδικό μάθημα διαχείρισης της οικογένειας, στο οποίο μάθημα θα δίδονται οι γνώσεις, οικονομικής, ιατρικής, παιδαγωγικής, ψυχολογικής φύσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και ότι άλλες γνώσεις είναι χρήσιμες για να ανταπεξέλθουν οι γονείς στα καθήκοντα τους. Ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια πρέπει να συγκροτήσουν οι δήμοι, οι κοινότητες και οι εκκλησία με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και οφείλουμε να το υπερβούμε με συνεργασία των οικογενειών, των ανδρών και των γυναικών και να γίνει προτεραιότητα στις οικογένειες, στην κοινωνία και τους θεσμούς για να λυθεί βέλτιστα αλλιώς χανόμαστε. Η οικογένεια, τα παιδιά και η πολυτεκνία, πρέπει να γίνουν ξανά αξίες σε άνδρες και γυναίκες, σε κοινωνία και θεσμούς, για τις οποίες πρέπει να επενδύσουμε και να αφιερωθούμε. Πρέπει να συγκροτήσουμε ενιαίο σύστημα αγωγής, παιδείας, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, ώστε να ξεκινάμε και να εντασσόμαστε σε αυτό σε νηπιακή ηλικία και να αποχωρούμε όταν αποχωρούμε από αυτόν το πλανήτη σε προχωρημένη ηλικία. Σε αυτό το ενιαίο σύστημα δια βίου μάθησης παιδείες και εκπαίδευσης θα κοινωνικοποιείται η χρήσιμη γνώση σε όλα τα χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα και η επεγγελματική εκπαίδευση, θα γίνονται δηλαδή κτίσμα του κάθε πολίτη χωρίς εξαίρεση, ώστε να έχουμε πολίτες νοητικά, γνωστικά, επαγγελματικά δυνατούς και ποιοτικούς, αλλά και ενάρετους. Η δια βίου παιδεία και μάθηση είναι αναγκαία, όπως και οι πρακτικές δραστηριότητες και επιχειρηματικότητες για να μην συμβαίνει αυτό που έχει αποδείξει σήμερα η νευροεπιστήμη ότι συμβαίνει αν δεν συμβαίνουν όλα αυτά, δηλαδή η νοητική, γνωστική και ποιοτική κατάρρευση μας και η καταστροφή μας.

Η Ελλάδα πρέπει πρωταρχικά να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα και να βάλει στόχο την Ελλάδα τον 50 εκατομμυρίων εντός επικράτειας και κάποιων εκατομμυρίων εκτός επικράτειας και αυτά όλα στο ορατό μέλλον μερικών χρόνων. Προϋπόθεση για αυτό είναι η ολική αποκέντρωση κυρίως δε η δημογραφική αποκέντρωση. Πίσω στις όμορφες επαρχίες της Ελλάδος και ανάταξη και ανάπτυξη των επαρχιών της Ελλάδος να ξαναζωντανέψουν τα χωριά, οι κωμοπόλεις και οι μικρές πόλεις. Στις επαρχίες πρέπει να διοχετευθούν οι επενδύσεις για υποδομές και οικονομική ανάπτυξη. Αυτές οι επαρχίες μπορούν να κάνουν την Ελλάδα των 50 εκατομμυρίων. Η αποτροπή έπρεπε να είχε δημιουργηθεί σχεδιασμένα και με τις κατάλληλες πολιτικές τουλάχιστον από την δεκαετία του 60 που οι τούρκοι μας έδειχναν τα δόντια τους με τις ενέργειες τους στην Κύπρο και τον ξεριζωμό των εναπομεινάντων Ελλήνων στην Τουρκιά. Οι τούρκοι, όταν έκανε το κράτος τους ο Κεμάλ, μετά τον σχεδιασμένο χαμένο πόλεμο το 1919-1922(αλλιώς θα τον είχαμε κερδίσει και θα είχαμε απελευθερώσει την Ιωνία)δεν ήταν περισσότεροι από εμάς πληθυσμιακά αλλά λιγότεροι. Σήμερα είναι 85 εκατομμύρια και εμείς έχουμε εκδιωγμένους 50 εκατομμύρια Έλληνες στις 5 ηπείρους. Αν αυτοί ήταν Ελλάδα θα είχαμε ασύλληπτη ισχύ σε όλα τα επίπεδα και παραμέτρους ισχύος, oxι μόνο απέναντι στους Τούρκους αλλά και σε αυτούς που κινούν τα νήματα στην πλανητική γεωστρατηγική σκακιέρα. Το Αιγαίο, η Κύπρος, η Θράκη θα σωθούν διαχρονικά και θα παραμείνουν ελληνικά αν έχουν κατοίκους, Έλληνες κατοίκους πολλών εκατομμυρίων. Το αιγαίο και η Θράκη πρέπει δημογραφικά να υπερβούν τα 15 εκατομμύρια. Η Κύπρος τα 5 με 10 εκατομμύρια το ίδιο και η Κρήτη.

Η Ελλάδα εκτός από το μείζον οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει – το οποίο της δημιουργεί συνθήκες εσωτερικής ανθρωπιστικής κρίσης και θέτει εν κινδύνω την ύπαρξή της ως κυρίαρχου κράτους και ισότιμου μέλους της ΕΕ – βρίσκεται αντιμέτωπη και μια σειρά σοβαρών προκλήσεων, οι οποίες από μόνες τους θα ήταν αρκετές για να θέσουν την ύπαρξή της σε κίνδυνο. Πέραν των εξωτερικών απειλών (με κυρίαρχη εκείνη της Τουρκίας) υφίσταται μια εσωτερική κατάρρευση στο πολύ θεμελιώδες επίπεδο της ίδιας της πληθυσμιακής της υπόστασης, γεγονός το οποίο αναπόφευκτα θα έχει σοβαρές συνέπειες στη γεωπολιτική της φυσιογνωμία και συμπεριφορά. Πρόκειται για το συνδυασμένο αποτέλεσμα της επερχόμενης δημογραφικής συρρίκνωσης του ελληνικού πληθυσμού και της μεταναστευτικής πλημμυρίδας η οποία ήδη καταφθάνει από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής και θα έχει διάρκεια δεκαετιών, δεδομένου ότι τροφοδοτείται από τις τεράστιες δημογραφικές και οικονομικές ανισότητες που επικρατούν σε πλανητική κλίμακα. Σημεία προσοχής: 1.    Ο ελληνικός πληθυσμός έχει εισέλθει στο τέταρτο στάδιο της διαδικασίας που είναι γνωστή ως δημογραφική μετάβαση, με υπογόνιμους δείκτες οι οποίοι τον εγκλωβίζουν στη λεγόμενη «παγίδα χαμηλής γονιμότητας». Αυτό σημαίνει ότι στο εξής η μείωση του ελληνικού πληθυσμού θα είναι ακατάπαυστη εάν δεν αυξηθεί σημαντικά η γονιμότητά του. Το παράδειγμα για το τί σημαίνει αυτό, μας το δίνει η Βουλγαρία, η οποία μέσα σε 25 χρόνια «έχασε» το 20% του πληθυσμού της και σήμερα είναι μια από τις ταχύτερα συρρικνούμενες δημογραφικά χώρες παγκοσμίως.
2.    Με τα σημερινά δεδομένα, σε ορίζοντα μιας γενεάς (έως το 2050) ο ελληνικός πληθυσμός θα είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά δύο (2) εκατομμύρια και σημαντικά γηρασμένος (με το 1/3 των Ελλήνων να έχουν ηλικία άνω των 65 ετών).
3.    Το δημογραφικό έλλειμμα της Ελλάδας είναι τόσο μεγάλο ώστε είναι αδύνατον (α) να καλυφθεί μόνο με ίδιες δυνάμεις (π.χ. με μια εντυπωσιακή αύξηση της γονιμότητας) και (β) να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με μεταναστευτικές εισροές. Η πρώτη επιλογή οδηγεί σε «βουλγαροποίηση», ενώ η δεύτερη οδηγεί σε «λιβανοποίηση» της ελληνικής κοινωνίας.  
4.    Οι μεταναστευτικές ροές από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη θα είναι συνεχείς στις επόμενες δεκαετίες, διότι πηγάζουν από κολοσιαίας κλίμακας δημογραφικές και οικονομικές ανισότητες και κατά καιρούς θα υποδαυλίζονται από πολιτικές κρίσεις, οι οποίες θα προκύπτουν είτε από την εγγενή αστάθεια πολλών αφροασιατικών χωρών είτε από τις επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων.  
5.    Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της ιδιότητάς της ως μέλους της ΕΕ θα γίνει μεταιχμιακός χώρος στο πλαίσιο της σοβούσας σύγκρουσης πολιτισμών και θρησκειών που θα χαρακτηρίσει τον 21ο αιώνα.
6.    Στη βάση των παραπάνω κρίσιμων διαπιστώσεων, απαιτείται η εκπόνηση και η εφαρμογή μιας μακρόπνοης πληθυσμιακής στρατηγικής, η οποία σε συνδυασμό με ένα σχέδιο οικονομικής και πολιτικής ανασύνταξης θα μπορέσουν ίσως να αποτρέψουν τις επερχόμενες εξελίξεις. Προτεινόμενα μέτρα αντιμετόπισης του δημογραφικού προβλήματος 1. Καθιερώνουμε “Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό” για κάθε παιδί, με την συμμετοχή τόσο του Γονέα, όσο και της Πολιτείας . Η οικογενειακή συμμετοχή θα εκπίπτει από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.Μοναδικός δικαιούχος θα είναι το παιδί, μετά την ενηλικίωσή του, ώστε να χρησιμοποιήσει το ποσό για σπουδές ή επαγγελματική δραστηριότητα. 2. Κάθε οικογένεια δικαιούται “Κοινωνική Επιταγή” για κάθε παιδί σε προσχολική ηλικία, η οποία εγγυάται το δικαίωμα για ένταξη και φροντίδα, ΟΛΩΝ των παιδιών σε βρεφονηπιακό σταθμό. Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. 3. Στεγαστική Συνδρομή για κάθε οικογένεια για διάστημα δύο ετών από την απόκτηση νέου παιδιού. Η στεγαστική συνδρομή δίδεται μέσω μείωσης του φόρου εισοδήματος ή ειδικού επιδόματος ενοικίου ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ανάλογα αν η οικογένεια μένει ή όχι σε δικό της σπίτι. 4. Οι τρίτεκνοι αποκτούν όλα τα δικαιώματα των Πολύτεκνων. Δεν θίγονται τα δικαιώματα αυτών που σήμερα έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα. 5. Τα 382 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τα 59 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία, διασφαλίζονται πλήρως εντασσόμενα στις Κοινωφελείς υπηρεσίες των Δήμων και στις κοινωνικές υπηρεσίες τους, με το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό τους. 6. Καθιερώνεται το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των οικογενειακών επιδομάτων. 7. Τα οικογενειακά επιδόματα θα καταβάλλονται με τον όρο της φοίτησης των παιδιών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Οικογενειών σε κάθε Δήμο της χώρας. Τα Κέντρα λειτουργούν συμπληρωματικά με τις κοινωνικές Υπηρεσίες των αντίστοιχων ΟΤΑ και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης σε οικογένειες με προβλήματα. Τα κέντρα χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους. 9. Την σύσταση Εθνικής Επιτροπής Δημογραφικής Πολιτικής, ώστε να εξειδικεύεται και να παρακολουθείται η εφαρμογή του Πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής. Συμμετέχουν εκπρόσωποι Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης, Πολύτεκνων, Οργανώσεων Γυναικών, της ΕΣΑΜΕΑ, των ΑΕΙ, και των πολιτικών κομμάτων της Βουλής.10. Την σύσταση Ειδικής Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Εσωτερικών, που θα εξειδικεύσει και εφαρμόσει πολιτικές είτε με διάθεση των αναγκαίων πόρων, είτε με αποτελεσματικό συντονισμό των συναρμόδιων δημόσιων Υπηρεσιών.11. Υποχρεωτικό μάθημα στην εκπαίδευση για τα θέματα “Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας” καθώς και “Αγωγής Υγείας-Σεξουαλικής Αγωγής». Προτάσεις που αταλάντευτα θα αγωνιστούμε και τώρα και μετά τις εκλογές για να γίνουν πράξη. Χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις.

Όσο λείπει ο γάτος θα χορεύουν τα ποντίκια. Ο γάτος είναι η κοινωνία και τα ποντίκια οι καταχραστές, τα παράσιτα, οι δούρειοι ίπποι, οι μνηστήρες και οι μαριονέτες. Η κοινωνία για να παίξει τον ρόλο του γάτου πρέπει να οργανωθεί. Να οργανώσει ένα παράλληλο κράτος δήμων και να εφαρμόσει εκεί την δημοκρατία, όπως αυτή ορίσθηκε και βιώθηκε στον ελληνικό κόσμο επί χιλιετιών. Μετά έπονται τα άλλα.

One thought on “ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

  1. Πάμε για λύση πακέτο λοιπόν. Η Ελλάδα θα ενωθεί ξανά με την Ιωνία και κάποτε θα φτάσει ως και την ιαπωνία και τα γενιτσαρακια μαζί με τα τουρκάκια θα λένε παραμυθάκια στα μογγολάκια σκαρφαλωμένοι στις κόκκινες μηλιές στα βουνά αλαται και θα κάνουνε βουτιές στην λίμνη Βαϊκάλη

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s