ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σε αυτό το άρθρο μας περί δημόσιας διοίκησης θα κάνουμε προτάσεις για την βελτιστοποίηση και τον εκδημοκρατισμό των δημόσιων υπηρεσιών, βελτιστοποίηση στις δομές, την λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και σε τελική ανάλυση στην μεγιστοποίηση του κοινωνικού και του ατομικού οφέλους κάθε πολίτη που συναλλάσσεται με αυτές. Είναι γνωστό σ’ όλους τους Έλληνες ότι η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας είναι ανεπαρκής, αναποτελεσματική και γραφειοκρατική, με συχνά κρούσματα διαφθοράς που τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί σχεδόν σε όλο το Δημόσιο Τομέα. Για την αντιμετώπιση του μείζονος αυτού προβλήματος απαιτούνται μακροχρόνιες προσπάθειες, αλλαγή νοοτροπιών και βαθιές τομές, τέτοιες που έκαναν τον πρωθυπουργό να μιλάει για την ανάγκη «επανίδρυσης του κράτους». Κάποιες πρόσφατες αποπομπές στελεχών που ή ίδια η Κυβέρνηση είχε επιλέξει έχουν καταστήσει το θέμα αυτό και πάλι επίκαιρο.

Συνεχίζουμε μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε το έτος 2010 και προωθούσαμε σε φορείς της διοίκησις και σε υπουργεία. Εάν ένα κράτος του οποίου η κοινωνία έχει δόσεις ισχύ, οικονομικά μέσα, θεσμικά όργανα και προσωπικό δεν λειτουργεί με βέλτιστο και άριστο τρόπο, τότε θα μετράμε και στο μέλλον συμφορές. Να συμβάλουμε ώστε να ανασχεδιαστούν και να πραγματοποιηθούν βέλτιστες διαδικασίες και βέλτιστες υποδομές στελεχωμένες με άριστο προσωπικό, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν αν όχι όλες πολλές από τις συναλλαγές ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους και 24 ώρες το 24ωρο. Θα σας παράσχουμε νομική, επικοινωνιακή και διαδικαστική γνώση επιτυχούς χειρισμού υποθέσεων σας με τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να βοηθηθείτε να μπορείτε να οργανώνεται βέλτιστα τις αλληλεπιδράσεις σας με τις δημόσιες υπηρεσίες, όταν αιτήστε εκπλήρωση δικαιωμάτων η όταν πρέπει να εκπληρώσετε καθήκοντα απέναντι σε αυτό το κράτος δια των δημοσίων υπηρεσιών του. Να μπορείτε να επικοινωνείτε ορθά με τους λειτουργούς και εργαζόμενους σε αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες και να συνεργάζεστε αποτελεσματικά ώστε τα αιτήματα σας και τα καθήκοντα σας να διεκπεραιώνονται άριστα, χωρίς σπατάλες χρόνου, χρήματος, χωρίς περίσσιες ταλαιπωρίες, καθυστερήσεις και ζημιογόνες καταλήξεις,  ώστε να συμβάλουμε να συγκροτηθεί και να οργανωθεί ένα κράτος δημοκρατικό, σύγχρονο, παραγωγικό και αποτελεσματικό, που προσέχει ώστε το χρήμα του φορολογούμενου να επενδύετε προς όφελος της κοινωνίας και να προσφέρει πολύ καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη και την σύνολη κοινωνία. Ένα κράτος που χρησιμοποιεί ως θεμελιώδη εργαλεία την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την αξιολόγηση και την αξιοκρατία. Που θέτει ορθούς στόχους εθνικού, κοινωνικού και προσωπικού οφέλους, παρακολουθεί την υλοποίηση τους, μετρά τα αποτελέσματα και επεμβαίνει άμεσα διορθωτικά. Ένα κράτος προπαντός φιλικό προς τον πολίτη, τον οποίο υπηρετεί κι εξυπηρετεί. Εκτός όμως από το βέλτιστο σύστημα είναι αναγκαίο και το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό που θα στελεχώσει και λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Χωρίς αυτό, το σύστημα θα αποτύχει, η τουλάχιστον θα είναι αναποτελεσματικό, το οποίο προσωπικό για  καλή δουλειά πρέπει να πληρώνεται και με καλά λεφτά και διάφορων ειδών άλλες ανταποδόσεις. Οι προσπάθειες και οι δράσεις μας που ξεκινήσαμε από τον Σεπτέμβριο του 2010 όπως βλέπετε σε αυτόν τον σύνδεσμο είχαν αποτέλεσμα και υλοποιούνται πλέον στον σύνδεσμο αυτόν από τον οποιο μπορείτε να υποβάλλεται ένα σορό αιτήματα. Μια άλλη πρωτοβουλία μας από το 2010 που αφορούσε μια προνοιακή παροχή γνωστη πλέον ως το ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα είναι νομος του κράτους(Ν.4389/2016, Άρθρο 235) πλέον και από αυτόν ωφελούνται πάνω από 600 χιλιάδες δικαιούχοι. Στηριχθήκαμε στο σκεπτικό πως πέραν της ηθικής υποχρέωσις η κοινωνία πρέπει να φροντίζει και θεσμικά ώστε να μην καταστρέφεται το ανθρώπινιο κεφαλαιο της στο οποιο έχει κάνει τεραστια επένδυση, διότι αυτό είναι όχι μονο ανήθικο αλλα και εντελώς αντιοικονομικό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ 1 Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να αποκεντρωθούν και να ανατεθούν στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας να διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα τοπικής εμβέλειας και νόμιμων αιτημάτων και καθηκόντων που διεκπεραιώνονται σήμερα από την συγκεντρωτική κεντρική διοίκηση στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις, ώστε να αποφεύγονται μετακινήσεις πολιτών από τις περιφέρειες προς τα αστικά κέντρα και να εξυπηρετούνται οι πολίτες ταχύτερα και επί τόπου διαμονής τους. Να  μεταφέρουμε αρμοδιότητες του κράτους στην Αυτοδιοίκηση που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες και στις ανάγκες τους και παράλληλα να εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους για τους ΟΤΑ ενισχύοντας την φορολογική αποκέντρωση και την ουσιαστική οικονομική αυτοτέλειά τους. Να εμπιστευόμαστε τους ικανούς δημόσιους υπαλλήλους με μεταφορά αρμοδιοτήτων σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να καθιερώσουμε αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση για όλους για να επιβραβεύονται οι καλύτεροι και να βοηθιούνται όλοι να βελτιώνουν την απόδοσή τους. Να προωθήσουμε την συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα, με εκχώρηση δραστηριοτήτων όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να τις προσφέρει πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 Ο Έλληνας πολίτης έχει καθήκον να  ελέγχει, να κρίνει και να προτείνει με υπευθυνότητα και γνώση. Στα σημερινά κιβώτια παραπόνων στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να επικολληθεί αυτός ο κανόνας, διότι ο πολίτης δεν είναι μικρό παιδάκι για να παραπονιέται στον μεγαλύτερο του η μάλλον στον υπηρέτη του που είναι το κράτος και η δημόσια διοίκηση σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης συνδιαμορφώνει την οργανωτικότητα, λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των δημοσίων υπηρεσιών προς κοινό όφελος της κοινωνίας, των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων και εκάστου πολίτη. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 Ο μισθός πρέπει να είναι ικανοποιητικός (αφού εκπληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω) ώστε να καλύπτει άνετα τα έξοδα διαβίωσης, ατομικά και οικογενειακά και να μένει και μια ικανοποιητική αποταμίευση, πράγμα που δημιουργεί ασφάλεια και σιγουριά στον καθένα μας.  Το κριτήριο λοιπόν είναι όχι δώστε μας περισσότερα λεφτά, επειδή χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά, αλλά δώστε μας περισσότερα λεφτά επειδή είμαστε εργατικοί, αποτελεσματικοί, παραγωγικοί και αποδοτικοί και επειδή διεκπεραιώνομαι τάχιστα, νόμιμα και ορθολογικά τις υποθέσεις των πολιτών. Όσον αφορά τις απολαβές των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, μισθολογικές, επιδόματα, άδειες αναψυχής, επιμορφωτικές άδειες και λοιπά, ισχύει και για αυτούς η αρχή της ανταποδοτικότητας. Αυτό σημαίνει πως όποιος είναι παραγωγικότερος, αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος θα έχει και καλύτερες απολαβές, πράγμα που είναι δίκαιο, αφού από την υπεραξία που δημιουργείς με την εργασία σου έχεις και δικαίωμα ανταπόδοσης. Καθένας λοιπόν θα παίρνει σύμφωνα με την παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και υπευθυνότητα. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4 Στο δημόσιο δίκαιο και τον κώδικα υπαλλήλων, πρέπει να εισαχθεί η αστική  ευθύνη των δημόσιων λειτουργών και των υπαλλήλων του δημόσιου, διότι αυτό θα αναγκάσει τους ανεγκέφαλους υπαλλήλους να πράττουν αυτά που ορίζουν οι νόμοι και το σύνταγμα και να μην κοροϊδεύουν τον πολίτη, να μην ασεβούν στον πολίτη να μην εκβιάζουν δωροδοκίες με τις γνωστές σε όλους μεθόδους που έχουν εξελίξει οι δολοπλόκοι εγκέφαλοι τους και η μιαρότητα μερικών ασυνείδητων από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο θα αναγκαστούν να μη ζημιώνουν την κοινωνία και το κράτος με τις καταστροφικές τους πρακτικές και διαδικασίες και με τις σαδιστικές τους συμπεριφορές. Αυτό το σώμα της ελληνικής κοινωνίας είναι το κατεξοχήν υπαίτιο για τα κατάντια μας ως κοινωνία. Μια ανεπαρκής και ελλειμματική δημόσια διοίκηση, ανεπαρκείς, ελλειμματικοί και ανέντιμοι υπάλληλοι και δημόσιοι λειτουργοί είναι η καταστροφή της κοινωνίας και οι τροχοπέδες ανάπτυξης και κοινωνικής αρμονίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5 Παντού σήμερα ζητείται από τους εργαζόμενους ποσοτική και ποιοτική εργασία. Σίγουρα γνωρίζουμε ότι σε κάθε εργασία υπάρχει ένας χρόνος εκμάθησης της και βελτιστοποίησης του εργαζόμενου ως προς το παραγόμενο έργον κατά ποσότητα και ποιότητα. Καμιά ιδιωτική επιχείρηση δεν ανέχεται μετά από αυτόν τον χρόνο εκμάθησης και βελτιστοποίησης απόδοσης εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται με χαμηλή απόδοση. Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους μια που αυτοί διάλεξαν να κάνουν αυτήν την εργασία στο δημόσιο. Από αυτήν της ποιοτική και ποσοτική εργασία εκάστου υπαλλήλου και δημόσιου λειτουργού εξαρτάται η εκπλήρωσης του καθήκοντος  ταχύρυθμης και σωστής εξυπηρέτησης των πολιτών και επί αυτού πρέπει να επιμείνουμε και να το επιτύχουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ 6 Να καθιερωθεί το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων», με το οποίο να επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Η Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων – επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών αποδοτικότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν.

Να καθιερωθή η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης. Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

Aποδοτικότητα θεωρείται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους και αποτελεσματικότητα η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων. Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μετρώνται με βάση γενικούς και ειδικούς δείκτες.

Γενικός δείκτης είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα δημόσιων υπηρεσιών ενσωματώνονται προγράμματα ελέγχου αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και έγκαιρων διορθωτικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις ατομικών η ομαδικών αποκλίσεων από τους στόχους.

ΠΡΟΤΑΣΗ 7 Η δημόσια διοίκηση και οι υπάλληλοι που την στελεχώνουν, οφείλουν να είναι πολίτες ήθους και αρετής, φιλόπατρις και δημοκράτες, να τηρούν το σύνταγμα και τους νόμους, να υπηρετούν τον λαό και τον εκάστοτε πολίτη, χωρίς προκατάληψη, χωρίς να τον ζημιώνουν. Να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα του τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του ταχύρρυθμα και βέλτιστα, να τον σέβονται και να του παράσχουν πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του. Πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι, όχι μόνο στο αντικείμενο εργασίας τους, αλλά γενικότερα στην γνώση των θεσμών, των νόμων και των διαδικασιών, όπως και να έχουν ήθος και πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται επικοινωνιακά με τους διάφορους τύπους, συμπεριφορών, θετικούς και αρνητικούς, με τους οποίους τους παρουσιάζονται στα γραφεία τους οι πολίτες.

ΠΤΟΤΑΣΗ 8 Για τον εύκολο προσανατολισμό την πλήρη διαφάνεια και την ολιστική πληροφόρηση των πολιτών επί δικαιωμάτων και καθηκόντων τους, αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησις και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών οφείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες να ψηφοποιήσουν στους διαδικτυακούς κόμβους τους τον πίνακα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά όροφο και γραφείο με τα ονόματα και την αρμοδιότητα κάθε γραφείου, όπως επίσης και τα γραφεία των προϊσταμένων και των διευθύνσεων με ονόματα και αρμοδιότητα. Ένας ανάλογος πίνακας προσανατολισμού πρέπει να υπάρχει και σε κάθε υπηρεσία και κάθε έναν όροφο ξεχωριστά εξυπακούεται και κατά κανόνα υπάρχει ήδη. Στο γραφείο του κάθε υπαλλήλου στην είσοδο πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας με το όνομα του υπαλλήλου την αρμοδιότητα του, τα γραφεία και τα ονόματα των προϊσταμένων και του διευθυντή. Αυτή η απεικόνισης που περιγράψαμε πρέπει να ψηφοποιηθεί και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας όπως ήδη αναφέραμε, για να έχουν οι πολίτες ολιστική και οικονομική πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζονται και ολιστικές πληροφορίες αυτοί που τις επισκέπτονται. Πρέπει στις ιστοσελίδες και τους διαδικτυακούς κόμβους των δημοσίων υπηρεσιών να απεικονίζονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες, πέραν δε τούτου το κάθε γραφείο τις υπηρεσίας πρέπει να απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους διαδικτυακούς κόμβους του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του, όπως τους νόμους βάση των οποίων γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση και χάρτη τοποθεσίας δια των Google Maps, συγκοινωνιακό μέσο προσέλευσης στην υπηρεσία, τηλέφωνο, πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype η κάποιο άλλο μέσο ήχου και εικόνας, αριθμό fax, διαδικτυακό κόμβο(ιστοσελίδα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης ) και email. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί, να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά περίπτωση και αθροιστικά θα εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου, χρήματος και ταλαιπωρίας.

Έως ότου ολοκληρωθεί η ψηφοποίηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έως ότου η κοινωνία εκπαιδευτεί στα νέα δεδομένα, μια αρκετά χρονοβόρα υπόθεση, πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα ορισμένα πράγματα που κάνουν εύκολη την ζωή και στους πολίτες και στην δημόσια διοίκηση ευρύτερα. Κατά την άποψη μου αυτά που πρέπει να γίνουν είναι τα ακόλουθα. 1. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ηλεκτρονική διεύθυνση(email) για όλους) των ομογενών συμπεριλαμβανομένων και επικοινωνία με τις υπηρεσίες δια αυτού. Η επικοινωνία θα γίνετε επώνυμα από πλευράς πολίτη και δημοσίου υπαλλήλου και κατά δύναμιν με ηλεκτρονική υπογραφή.

2.Ολιστική πληροφόρηση και ολιστική πρόσβαση στην πληροφορία και τις διαδικασίες. Για τον εύκολο προσανατολισμό την πλήρη διαφάνεια και την ολιστική πληροφόρηση των πολιτών επί δικαιωμάτων και καθηκόντων τους, αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησις και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών οφείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες να ψηφοποιήσουν στους διαδικτυακούς κόμβους τους τις δομές και την λειτουργία τους, ήτοι τον πίνακα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά όροφο και γραφείο με τα ονόματα και την αρμοδιότητα κάθε γραφείου, όπως επίσης και τα γραφεία των προϊσταμένων και των διευθύνσεων με ονόματα και αρμοδιότητα. Πέραν δε τούτου το κάθε γραφείο της υπηρεσίας πρέπει να απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους διαδικτυακούς κόμβους του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του, όπως τους νόμους βάση των οποίων γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση και χάρτη τοποθεσίας δια των Google Maps, συγκοινωνιακό μέσο προσέλευσης στην υπηρεσία, τηλέφωνο, πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype η κάποιο άλλο μέσο ήχου και εικόνας, αριθμό fax, διαδικτυακό κόμβο(ιστοσελίδα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης ) και email. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί, να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά περίπτωση και αθροιστικά θα εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου, χρήματος και ταλαιπωρίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 9 Σε κάθε δημόσια υπηρεσία, κατά προτεραιότητα στις ποιο επιβαρυμένες από επισκέψεις πολιτών, πρέπει να ρυθμίζεται η εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω αριθμών προτεραιτότητας και ηλεκτρονικών πινάκων κλήσης του αριθμού προτεραιότητας. Οφείλουν δε οι υπηρεσίες να μην εξυπηρετούν πολίτες χωρίς αριθμό εισόδου. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μια ευταξία εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Προς τούτου πρέπει να εγκατασταθούν στις υπηρεσίες μηχανήματα παροχής αριθμού εξυπηρέτησης και ηλεκτρονικοί πίνακες κλήσης αριθμού εξυπηρέτησης. Αυτό το μέτρο το εφαρμόζουν ήδη όλες οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ 10 Οι σχετιζόμενες υπηρεσίες πρέπει να βρίσκονται κατά δύναμιν στο ίδιο οικοδομικό συγκρότημα, για να μην χάνεται χρόνος από τους πολίτες. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι άλληλοσυνδεδεμένες με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να προσκομίζουν ενδουπηρεσιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αιτούντος πολίτη, από ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών που πρέπει να συγκροτήσουμε. Κάθε υπηρεσία και κάθε διεύθυνση υπηρεσίας οφείλει να έχει αναρτημένο και διαφανή πλήρη ηλεκτρονικό κατάλογο στην ηλεκτρονική της σελίδα με το νομικό πλαίσιο, τις προϋποθέσεις και τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο πολίτης για το εκάστοτε αίτημα του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομείται χρόνος από τον πολίτη και την διοίκηση και να γίνονται οι διεκπεραιώσεις αιτημάτων τάχιστα και βέλτιστα.

ΠΡΟΤΑΣΗ 11 Οι σημερινές ηλεκτρονικές τεχνολογίες με το κατάλληλο λογισμικό, μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σε ποσοστά ασύλληπτα και να βοηθήσουν, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να καταστούν κέντρα δημιουργικά και παραγωγικά, κέντρα ώθησης της ανάπτυξης, άριστης λειτουργίας των θεσμών, αρμονίας στην κοινωνία και στις σχέσεις πολιτών και κράτους και πολιτών με πολίτες. Το κόστος επένδυσης σε αυτές τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες και η εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές είναι δυσανάλογα ευνοϊκές, το πηλίκον οφέλους προς το κόστος είναι εξαιρετικά ευνοϊκό και συμφέρον για το κράτος και την σύνολη κοινωνία.  Το σύστημα αυτό βέβαια θα έχει σαν συνέπεια, ότι ο χρόνος εργασίας θα ελαττωθεί ίσως και σε 4 ώρες ημερησίως και ότι ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων πρέπει να περιοριστεί, επειδή δεν θα υπάρχει πλέον αντικείμενο εργασίας. Αυτό θα γίνει με μικρότερο αριθμό προσλήψεων και με διοχέτευση του πλεονάζοντος προσωπικού σε παραγωγικές εργασίες στην οικονομία, αφού θα υπάρξει πρόνοια από το κράτος για επαγγελματική η επιχειρηματική αποκατάσταση του πλεονάζοντος προσωπικού.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ 12 Αρχικά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κράτους και πολιτών πρέπει να πραγματοποιηθούν αφού σχεδιαστούν ολιστικά και σε όλες τις διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις τους, ως ηλεκτρονικές και λογισμικές δομές με τα υπάρχοντα εργαλεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και μετά να προγραμματιστούν η να προμηθευθούν τα αναγκαία λογισμικά και οι κατάλληλοι διαδικτυακοί κόμβοι και υπολογιστές, όπως και οι χώροι. Οι υπηρεσίες οφείλουν να θέσουν στον πολίτη ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξυπηρέτησης, μέσω των οποίων θα γίνονται τα αιτήματα τους,  θα αποστέλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία και θα επικοινωνεί ο πολίτης με την εκάστοτε υπηρεσία από τον υπολογιστή τους το Laptop τους το iphone τους και θα μπορούν να έχουν οπτικοακουστική τηλεδιάσκεψη με την εκάστοτε υπηρεσία, χωρίς να χρειάζονται να πηγαίνουν στα γραφεία τους, εξοικονομώντας αμφότεροι πολύτιμο χρόνο, για να επενδύεται από αμφότερους για παραγωγικούς και δημιουργικούς σκοπούς.  Οφείλουν οι υπηρεσίες να δημιουργήσουν υποδομές τηλεδιάσκεψης μεταξύ τους και με τους πολίτες, για να αποφεύγονται χρονοβόροι μετακινήσεις και συνεδρίες στις υπηρεσίες για τους πολίτες και  το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών. Να δημιουργήσουμε έναν κεντρικό κόμβο (portal) όπου θα είναι συγκεντρωμένες και προσβάσιμες διαδικτυακά όλες οι ψηφοποιημένες υπηρεσίες όλων των θεσμικών οργάνων του κράτους και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι με το δημόσιο, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, ξένοι επενδυτές, επισκέπτες της χώρας, αλλά και οι απλοί πολίτες, και από τον οποίο κόμβο θα γίνετε η διασύνδεση του πολίτη με κάθε μια από τις υπηρεσίες του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, βάση επιλογών από έναν κατάλογο υπηρεσιών και ενεργοποίησης της σύνδεσης με την αντίστοιχη υπηρεσία με την οποία πρέπει να συναλλαχθεί ο πολίτης.

ΠΡΟΤΑΣΗ13 Οφείλουμε να εισαγάγουμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δημόσιων υπηρεσιών με δημόσιες υπηρεσίες και με τους πολίτες με έναν δικό μας server ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, για λόγους κυβερνοάσφαλειας των δεδομένων. Έκαστος πολίτης θα έχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση αποκλειστικά για την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με τις υπηρεσίες, στην οποία θα παίρνει επίσης μηνύματα σχετικά με όλες τις αποφάσεις των κεντρικών, περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών, τις βουλής, των υπουργείων και τις σύνολης κυβέρνησις, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση ο πολίτης στο κυβερνητικό και διοικητικό γίγνεσθαι και έτσι να είναι αντικειμενικά πληροφορημένος για να μπορεί να κρίνει ορθώς να αποφασίζει και να πράττει ορθώς. Για να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να συνταχθεί ένας ηλεκτρονικός κατάλογος με όλες τις διαδικτυακές σελίδες των υπηρεσιών που θα δημοσιευθεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των πολιτών. Βάση αυτού του καταλόγου θα μπορεί να βρει ο πολίτης την διαδικτυακή σελίδα τις υπηρεσίας που χρειάζεται και να αντλεί από εκεί σχετικές πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να διεκπεραιώνει αιτήματα και καθήκοντα του. Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση μπορεί να παραχθεί και να κοινοποιηθεί σε όλους τους πολίτες μέσω ενός προγράμματος η να την δημιουργήσει έκαστος πολίτης.

Δεν χρειάζεται στο μέλλον οι πολίτες να τρέχουν στα γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών κατά κανόνα, πράγμα που θα εξυπηρετήσει κυρίως τους απόμακρους από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους ομογενείς Έλληνες. Αυτό μπορεί να γίνει με τον ακόλουθο τρόπο κατά προτεραιότητα άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών. Κάθε πολίτης της Ελλάδος και των ομογενών οφείλει δια νόμου να έχει ηλεκτρονική διεύθυνση(email)στον κρατικό προμηθευτή ηλεκτρονικών ταχυδρομείων(emails), όπως και κάθε δημόσια υπηρεσία και κάθε γραφείο και υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας. Συγχρόνως συγκροτείται ηλεκτρονικός κατάλογος όλως αυτών των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, από όπου μπορούμε να βρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση εκάστου καταχωρημένου, προσώπου και δημόσιας υπηρεσίας. Στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία όλων των καταχωρημένων, δηλαδή όλων των Ελλήνων πολιτών της Ελλάδος και της ομογένειας θα σταλεί ο κόμβος του μητρώου δικτυακών τόπων. Όλοι οι προαναφερθέντες πολίτες θα επικοινωνούν με τις δημόσιες υπηρεσίες δια αυτού του αποκλειστικού ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, θα παίρνουν και θα στέλνουν πληροφορίες και έγγραφα. Κάθε υπηρεσία και κάθε γραφείο αρμοδιότητας θα έχει πέραν της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και διεύθυνση τηλεπικοινωνίας με το Skype η κάποιον άλλον τηλεπικοινωνιακό φορέα ήχου και εικόνας. Όλοι οι δικτυακοί κόμβοι των δημόσιων υπηρεσιών θα παρέχουν δεσμευτικά πλήρη και ολιστική πληροφόρηση, με απεικόνιση της δομής και των αρμοδιοτήτων σε αυτούς τους κόμβους και με πλήρη πληροφόρηση δικαιωμάτων και καθηκόντων των πολιτών με την αντίστοιχη νομοθεσία και τα απαιτούμενα από τον νόμο, καθώς επίσης και με πλήρη πληροφόρηση περί των σχετιζόμενων άλλων υπηρεσιών(τόπο, γραφείο αρμοδιότητας, τηλέφωνο, email, και λοιπά) από τις οποίες οφείλει ο πολίτης να προσκομίσει πιστοποιητικά και κάθε είδους άλλα έγγραφα.

ΠΡΟΤΑΣΗ14 Λύση είναι η πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών με την τεχνολογία της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων. Σε μια τράπεζα πληροφοριών αρχειοθετούμε συγκεντρωτικά η μέσω διάζευξης επιμέρους ηλεκτρονικών τραπεζών των πληροφοριών όλα τα στοιχεία του κάθε πολίτη, από την ταυτότητα του, το βιογραφικό του, παιδεία και εκπαίδευση του, φορολογικά και ασφαλιστικά του, την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, έως και τα περιουσιακά στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ήδη η δημιουργούνται σε διάφορες υπηρεσίες σκορπισμένα. Αφού αρχειοθετηθούν και ψηφιακά, στο αρχείο αυτό του κάθε πολίτη θα βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα και προσβάσιμα από τον κάθε υπολογιστή κάθε υπηρεσίας οιανδήποτε στιγμή, σύμφωνα με εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία του αρχείου εκάστου πολίτη, όπως θα είναι επίσης προσβάσιμα από τον κάθε πολίτη το δικό του αρχείο. Αυτό το σύστημα θα εξαλείψει όλο το κόστος σε χρόνο, χρήμα, ταλαιπωρίες, αναποτελεσματικότητα και αντιπαραγωγικότητα, που αθροιστικά σε εθνικό επίπεδο θα κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες παραγωγικές και αποτελεσματικές και θα αποτελέσει έναν πολλαπλασιαστεί παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας για την σύνολη οικονομία. Η καταχώριση και η επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών στο αρχείο εκάστου πολίτη θα γίνετε από εξουσιοδοτημένα άτομα στην εκάστοτε υπηρεσία όπου, θα εκδίδονται έγγραφα και αποφάσεις, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις εγκυρότητας και επικαιρότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ15 Από εκεί και πέρα κάνεις μια αίτηση από το Laptop η το Smartphone σου δια ενός ηλεκτρονικού εντύπου. Το αυτοματοποιημένο σύστημα την διεκπεραιώνει σε μερικά λεπτά, βρίσκοντας στην τράπεζα αρχειοθέτησης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σου στέλνει και απάντηση στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο εν ριπή οφθαλμού. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε υπάλληλος και η εκάστοτε υπηρεσία έχει πρόσβαση και στην διάθεση της άμεσα όλα τα στοιχεία και τα έντυπα που χρειάζεται. Φανταστείτε το μέγεθος τις εξοικονόμησης πόρων σε χρόνο, χρήμα, ταλαιπωρίες και την ταχύτητα διεκπεραίωσης της κάθε υπόθεσις. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνονται προγράμματα ελέγχου αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και έγκαιρων διορθωτικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις ατομικών η ομαδικών αποκλίσεων από τους στόχους.

ΠΡΌΤΑΣΗ 16. Στα σχολεία να εκπαιδεύονται οι μαθητές στην χρήση αυτού του κεντρικού Portal εισόδου στις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να μπορούν μέσω αυτών να εξυπηρετούνται και οι γονείς τους και συγγενικά πρόσωπα που δεν κατέχουν την χρήση υπολογιστών και προγραμμάτων. Τα ΚΕΠ θα πρέπει να αναλάβουν στο μέλλον τον ρόλο εξυπηρέτησης πολιτών που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αυτές θεσμικές δημόσιες υπηρεσίες και το προσωπικό τους οφείλει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και τα ΚΕΠ τις κατάλληλες υποδομές.

ΠΡΌΤΑΣΗ 17 Αν πάμε πίσω στην εποχή του Τρικούπη, τότε που είχε πει το περίφημο επτωχεύσαμε θα δούμε ότι και τότε είχε γίνει μια μεγάλη έξοδος 500 χιλιάδων. Πέρασαν από τότε 4 γενναίες, όμως και μετά στις επόμενες εθνικές κρίσεις άδειαζε η Ελλάδα, όπως και σήμερα. Αν αυτοί έμεναν Ελλάδα δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα μια που ίσως ο πληθυσμός της Ελλάδος να ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια. Ένας αριθμός κατοίκων που θα είχε δώσει μια άλλη δυναμική και μια φοβερή ισχύ στην Ελλάδα και την κοινωνία της. Όμως τα πράγματα ήρθαν αλλιώς και πέραν από τα αίτια αυτής της εθνικής κακοδαιμονίας που κρατά την Ελλάδα δημογραφικά πολύ μικρή, ας προσπαθήσουμε από αυτό το μειονέκτημα να δημιουργήσουμε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος και για την Ελλάδα και για τους κατοίκους που έμεινα και για αυτούς που έφυγαν. Η πρόταση μας λοιπόν είναι η ακόλουθη. Να δημιουργήσουμε έναν διαδικτυακό κόμβο ένα πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης και μια βάση δεδομένων προσώπων την ομογένειας, της Ελλάδος και Κύπρου, δια του οποίου θα πραγματοποιήσουμε την ψηφιακή σύσταση κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων σε όλο τον πλανήτη της Ελλάδος και της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης. Αρχικά θα δημιουργήσουμε έναν πλανητικό ιστό διαδικτυακών ψηφιακών κοινοτήτων με εγγεγραμμένα μέλη κατά τόπο, χώρα και ήπειρο διαμονής εκ των οποίων μετά θα δημιουργήσουμε και θα οργανώσουμε τοπικές ζωντανές κοινότητες με οργανόγραμμα δράσεων και προσφορών. Θα δημιουργηθούν επίσης σε αυτές τις κοινότητες, κοινότητες μαθητών, σπουδαστών, επιστημόνων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών, αθλητικές κοινότητες, και πολιτισμικές κοινότητες δια των οποίων θα συντονίζονται και θα εκτελούνται ωφέλιμες εθνικά, κοινωνικά και προσωπικά δράσεις, συνεργασίες και πρωτοβουλίες. Όλες αυτές οι κοινότητες κοινά του πλανητικού ιστού κοινοτήτων κοινών θα διέπονται από τις αρχές της ελληνικής δημοκρατίας και από το διαχρονικό ελληνικό αξιακό σύστημα. Μια από τις προσφορές σε αυτόν τον διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο κοινοτήτων θα είναι η προσφορά διαδικτυακής δια βίου παιδείας χρήσιμης γνώσης σε χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα.

ΠΡΌΤΑΣΗ 18 Να δημιουργήσουμε έναν διαδικτυακό κόμβο δια ενός προγράμματος προσφοράς δια βίου παιδείας και μάθησης δια την κοινωνικοποίηση της χρήσιμης γνώσης σε πολλά χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Το ζητούμενο και επιδιωκόμενο σήμερα είναι η κοινωνία της νόησης, της γνώσης και της αρετής, όπως και οι πολίτες της νόησης, της γνώσης και της αρετής. Το ζητούμενο είναι και επιδιωκόμενο ωφέλιμο είναι η ισχύς της κοινωνίας και η ισχύς των πολιτών της, ισχύ την οποία εμείς καταλαβαίνουμε όχι μόνο ως οικονομική και πολιτική ισχύ στα όρια του δυνητικού και εφικτού, αλλά ως ισχύ νόησης, γνώσης και αρετής, ως ισχύ σωματικής και ψυχονοητικής ευρωστίας, ως ισχύ υγείας. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά και είναι στα πλαίσια του εφικτού να τα έχουμε, αν προσπαθήσουμε ο καθένας προσωπικά και αν τα στηρίξουμε δια θεσμικών οργανωμένων υποδομών προσφοράς και στήριξης τους. Το άθροισμα της ισχύος των πολιτών μιας κοινωνίας είναι και ισχύς της κοινωνίας και του έθνους. Είναι αντιοικονομικό και εντελώς ασύμφορο και καταστροφικό σε προσωπικό και αθροιστικά σε κοινωνικό και εθνικό επίπεδο να αφήνουμε να καταρρέει το ανθρώπινο δυναμικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο όλοι χάνουμε σε ποιότητα και ισχύ. Το προσωπικό και αθροιστικά το κοινωνικό κεφάλαιο νόησης, γνώσης, αρετής, πράξις και βέλτιστου αποτελέσματος όχι μόνο πρέπει να διατηρείται αλλά να μεγεθύνεται συνεχώς. Αυτά όλα θα δώσουν στην κοινωνία μας και σε έκαστον πολίτη ποιότητα και συνεπαγόμενες ποιοτικές δράσεις και ποιοτικά αποτελέσματα

ΠΡΟΤΑΣΗ 19 διαβαστε την σε αυτον τον συνδεσμο

Καθήκον μας είναι να γνωρίζουμε, διότι η άγνοια είναι συμφορά, δια τούτο το άρθρο μας εδώ και η παραπομπή μας σε αυτόν τον σύνδεσμο, όπου μπορείτε να διαβάστε και να μάθετε όλη την δομή οργάνωσης του κράτους και της διοίκησης , πράγμα που σας το συνιστούμε.  Να γνωρίζουμε πως είναι δομημένο το κράτος, μια που μια ζωή με αυτό συναλλασσόμαστε. Να γνωρίζουμε τους βασικούς νόμους και τις βασικές αρχές πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία του. Να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι και ποια αποτελέσματα επιδιώκει αυτό το κράτος και με ποίους τρόπους και μέσα. Να γνωρίζουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας αλλά και τα καθήκοντα μας απέναντι σε αυτό το κράτος, τα όργανα τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες, όταν τα γνωρίζομε αυτά θα μπορούμε να συνεργαστούμε βέλτιστα με αυτό το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες του με αποτέλεσμα το κοινό όφελος και θα μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητες και να κάνουμε προτάσεις για καλύτερες δομές, καλύτερους κανόνες και καλύτερες διαδικασίες. Τα ακόλουθα και άλλα θέματα θα βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο, το πολίτευμα της Αθηναϊκής δημοκρατίας,  το πολίτευμα της Ελλάδας. Εκλογές και εκλογικά συστήματα. Έννοια και ρόλος του Συντάγματος. Βασικές αρχές του Συντάγματος.  Η λαϊκή κυριαρχία. Το κράτος δικαίου Το κοινωνικό κράτος. Η διάκριση των λειτουργιών. Η νομοθετική λειτουργία . Η εκτελεστική λειτουργία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση. Η δημόσια διοίκηση. Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Τις δικές μας προτάσεις εδώ στην Οικουμενική Ένωση Ελλήνων και Φιλελλήνων για την δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας μας και τού οικουμενικού ελληνισμού θα τις βρείτε στους συνδέσμους οικουμενική ένωση, πολιτειακοί δημοκρατικοί θεσμοί και στα διάφορα άρθρα μας στους καταλόγους θεματολογίας. Μια εμπεριστατωμένη πολυσέλιδη ανάλυση περί της δημόσιας διοίκησις και των έργων που επιτελούνται για την ηλεκτρονική διακυβέρνησης θα βρείτε σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο μιας πολυσέλιδης έρευνας.

Όπως γνωρίζετε από τις προσωπικές σας επαφές με δημόσιες υπηρεσίες και σχετικές κρίσεις συμπολιτών σας η ταλαιπωρία σας και η αναποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Όμως όλα αυτά πρέπει να αποφεύγονται γιατί δημιουργούν κόστος ατομικό και αθροιστικά εθνικό και κοινωνικό(κόστος ανταγωνιστικότητας, χρήματος, χρόνου, υγείας, εμπιστοσύνης και συνοχής της κοινωνίας). Ζητούμενο είναι ένα αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό κράτος και δημόσιες υπηρεσίες διότι αυτά διαχέονται στους άλλους θεσμούς και την οικονομία, όπως και στην εμπιστοσύνη και πίστη του πολίτη προς το κράτος και τα καθήκοντα αμφότερων προς αλλήλους. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και για την αναποτελεσματικότητα του και τα ελλείμματα του, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά και καταστροφικά όλους αυτούς τους θεσμούς και τον κάθε πολίτη. Οι λόγοι είναι πολλοί και θα τους αναφέρουμε και αναλύσουμε σε αυτό το άρθρο μας και θα κάνουμε προτάσεις αντιμετώπισης τους και ριζικής αναδιοργάνωσης και εκδημοκρατισμού του κράτους και της δημόσιας διοίκησις του. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι και η δική μας άγνοια των νόμων και των διαδικασιών, των δικαιωμάτων και των καθηκόντων μας, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε για να οργανώσουμε και από μέρους μας σωστά την σχέση μας και τις αλληλεπιδράσεις μας με αυτήν την δημόσια διοίκηση και γενικότερα τους θεσμούς.  Ένας παράγοντας είναι η μερική η προσποιήσιμη άγνοια όλων αυτών από τους ίδιους τους δημόσιους υπαλλήλους και η ανοργανωσιά του εκάστοτε υπαλλήλου επί των δικών του υποθέσεων, η αναποτελσματικότητα του και η χαμηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του. Ο κάθε υπάλληλος σε συνεργεία με τον εκάστοτε πολίτη πρέπει να οργανώνει ορθολογικά την διεκπεραίωση της εκάστοτε υπόθεσις, ώστε το αποτέλεσμα να έρχεται ταχέως, νόμιμα και χωρίς περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες και απαιτήσεις. Ένας άλλος λόγος είναι η υπαλληλική νοοτροπία του σαδιστή χαιρέκακου φεουδάρχη και η εκβίαση μίζας η φακελακίου, δηλαδή η παράνομη και ποινικά κολάσιμη οικονομική εκμετάλλευση των αιτούντων πολιτών. Όλα αυτά οδηγούν μερικούς των υπαλλήλων σε συμπεριφορές παράνομες και αντίνομες, όπως η σκόπιμη ελλειμματική πληροφόρηση σας για την νομοθεσία, τις προϋποθέσεις εκπλήρωσης του αιτήματος σας, τα δικαιώματα και καθήκοντα σας και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, η περιττή γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις διεκπεραίωσης του αιτήματος σας.  Τα νόμιμα αιτήματα μας και τα νόμιμα καθήκοντα μας και οι από αυτά απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα μας δεν είναι αιτήματα χάρις, ούτε προς τον δημόσιο υπάλληλο ούτε προς το κράτος, αλλά είναι νόμιμα καθήκοντα και νόμιμες υποχρεώσεις μας, τα οποία οφείλει να διεκπεραιώσει ο υπάλληλος βέλτιστα ασκώντας νομιμότητα, οικονομικότητα, χρηστή διοίκηση και αμεροληψία και δια τον λόγο αυτόν πληρώνεται και έχει τις διάφορες άλλες απολαβές του, πράγμα το οποίο απαιτούμε και για το οποίο δεν παρακαλούμε.  Σε κάθε ενέργεια του εκάστοτε υπαλλήλου που αντίκειται σε αυτούς τους κανόνες και σε κάθε παρανομία του, δεν πρέπει να ανεχόμαστε, αλλά να καταγγέλλουμε, να διεκδικούμε και να απαιτούμε. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του συντάγματος, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν τον λαό, οφείλουν πίστη στο σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα.

ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επαναστατήσαμε, για να απελευθερωθούμε από τους Οθωμανούς, και υποβληθήκαμε σε ένα κράτος εσωτερικής κατοχής που το ενορχηστρώνουν οι ολιγαρχικές συμμορίες». Ο Γιώργος Κοντογιώργης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Πρώην πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο του «Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτος», το οποίο εμπεριέχει και την απάντησή του στην Έρευνα για την Κρίση που δημοσιεύεται στο tvxs, μιλώντας στην Κρυσταλία Πατούλη, για τις ολιγαρχικές συμμορίες που κυβερνούν την Ελλάδα, ερμηνεύει το φαινόμενο του πελατειακού κράτους και κυρίως, προτείνει λύσεις για την έξοδο από την κρίση.Το βιβλίο σας, κυκλοφόρησε πριν μία εβδομάδα από τις εκδόσεις Πατάκη και βρίσκεται στην τρίτη του έκδοση. Θα μας πείτε περισσότερα για το περιεχόμενό του;Ο τίτλος δείχνει ακριβώς τι διαπραγματεύομαι σε αυτό το βιβλίο και υπό ποιο πρίσμα. Η έννοια της κομματοκρατίας ορίζει το μετασχηματισμό του Ελληνικού πολιτικού συστήματος  -που μολονότι είναι όπως κάθε άλλο Ευρωπαϊκό, ως προς τον τύπο- σε μία άλλη πραγματικότητα, την οποία δεσπόζει το κόμμα και προφανώς δεν έχει καμιά αντιστοιχία με το συλλογικό υποκείμενο που λέγεται Ελληνική κοινωνία.

Επειδή λοιπόν, το πολιτικό σύστημα έχει κατακτηθεί από το κομματικό σύστημα, το οποίο έχει τοποθετηθεί στη θέση του πολιτικού συστήματος, το κόμμα αντί να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της κοινωνίας και αυτού, μετέβαλε το κράτος από θεσμό στην υπηρεσία της κοινωνίας και του έθνους, σε δυνάστης επί της κοινωνίας. Με δύο λόγια, το κομματικό κατεστημένο χρησιμοποιεί το κράτος για να ιδιοποιείται το δημόσιο αγαθό, όπως και οι πέριξ αυτού ομάδες συμφερόντων που υφαίνει και, κυριολεκτικά, για να λεηλατείται η κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιες πολιτικές, ενώ θα έπρεπε να αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος, μεταβάλλονται σε προσωπικές πολιτικές. Δηλαδή, είτε πολιτικές εξυπηρέτησης των μελών του «κομματικού σωλήνα», είτε των ομάδων που υφαίνουν τα συμφέροντά τους γύρω από την εξουσία και το κράτος, είτε επιμέρους ομάδων της κοινωνίας, για να τις προσκυρώσουν στο άρμα τους. Συγχρόνως, οι πολιτικές δυνάμεις για να αποκτούν νομιμοποίηση, στοχεύουν και καταφέρνουν την διάλυση του κοινωνικού ιστού της κοινωνίας, διαχειριζόμενες την πολιτική εξουσία με όρους ατομικότητας. Δηλαδή, απευθύνονται στα μέλη ή στις ομάδες της κοινωνίας χωριστά, και όχι στην κοινωνική συλλογικότητα.

Τελικός στόχος μας είναι το ζην και το ευ ζην, των ατόμων και της σύνολης κοινωνίας, δηλαδή η εξασφάλιση της επιβίωσης μας και η ευδαιμονία, η οποία δεν κατακτάται μόνο με τον αναγκαίο πλούτο και την άνετη ζωή αλλά και με πνευματικά και δημιουργικά κατορθώματα, με νοητική, γνωστική και ηθική εξέλιξη και ανέλιξη, σωματική και ψυχονοητική υγεία και ευρωστία. Η δημοκρατία είναι συνυφασμένη και επιδιώκει όλα αυτά, όπως και την κοινωνικοποίηση τους, δηλαδή να τα έχουν όλοι.  Στόχος μας είναι η προσωπική, η κοινωνική και η εθνική ισχύς. Η ισχύς είναι πολυπαραγοντική, δηλαδή πολλοί παράγοντες καθορίζουν την ισχύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η εξίσωση της ισχύος είναι. Ισχύς=ισχύς των πολιτών+ εθνική ισχύς= πολιτική ισχύς+γεωπολιτική ισχύς+άμυνας ασφάλειας και στρατιωτική ισχύς+οικονομική ισχύς+τεχνολογική ισχύς+θεσμική ισχύς+γνωστική ισχύς+νοητική ισχύς+ισχis παιδείας+ισχύς αλληλεγγύης++++.

Το κράτος, τους θεσμούς του και αυτούς που τα στελεχώνουν τους σιτίζει ο φορολογούμενος και κατά επέκταση η κοινωνία. Αυτός είναι λοιπόν ο εργοδότης τους και δια αυτόν πρέπει να εργάζονται και αυτόν πρέπει να υπηρετούν βέλτιστα, αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά. Το κράτος και οι θεσμοί του πρέπει να είναι παραγωγικοί, αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί, διότι όλα αυτά διαχέονται και στην οικονομία και συντελούν πάρα πολύ στην παραγωγικότητα της, αποτελσματικότητα της και την σύνολη ανταγωνιστικότητα της. Επίσης όλα τα μειονεκτήματα του, η αναποτελεσματικότητα του, η χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του, διαχέονται και στην οικονομία και την καταρρέουν προς ζημιά όλης της κοινωνίας και εκάστου από εμάς. Το πρόβλημα στην όλη έκταση του και στις συνέπειες του μπορεί να εντοπιστεί και να κατανοηθεί βάση ενός ισοζυγίου και ενός απολογισμού. Το ισοζύγιο το σχηματίζουμε με τον κανόνα του κόστους οφέλους. Αν ας πούμε το κράτος μας κοστίζει τόσα δισεκατομμύρια, στην συγκεκριμένη περίπτωση το διοικητικό προσωπικό με τις αντίστοιχες δομές, πόσο είναι το όφελος η η ζημιά που αποδίδει, δηλαδή η παραγωγικότητα του. Το ισοζύγιο πρέπει να είναι θετικό, δηλαδή το όφελος πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το κόστος προσεγγίζοντας την μεγίστη δυνατή τιμή. Το κύριο θέμα δε είναι, με ένα ελάχιστο σε απασχολούμενους και δομές να έχεις ένα μέγιστο όφελος, ως κοινωνία και ως πολίτες.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπηρέτες του λαού και όχι οι αγάδες του. Επομένως οφείλουν να υπηρετούν τον λαό και κατά συνέπεια τον πολίτη στην εκάστοτε από τους νόμους οριζόμενη υπόθεση του, σύμφωνα με τα αιτήματα και δικαιώματα του και τα καθήκοντα του απέναντι στο κράτος και την κοινωνία. Έχουμε λοιπόν μια συνταγματικά κατοχυρωμένη σχέση υπηρέτη προς κύριον, που είναι ο λαός και ο εκάστοτε πολίτης. Αυτή όμως η σχέση υπηρέτη προς κύριον οφείλει να ενεργείται και με τις αντίστοιχες συμπεριφορές και διαδικασίες, μερικές των οποίων είναι ο σεβασμός στον πολίτη και αντίστροφα, η πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση του επί θεμάτων των αιτούντων πολιτών η υποχρεώσεων των πολιτών, η άψογη και ταχύρυθμη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους και η δημιουργία κατάλληλων διοικητικών και τεχνολογικών δομών και διαδικασιών για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά, προς όφελος της κοινωνίας, εκάστου πολίτη και της ίδιας της δημόσιας διοίκησης και του προσωπικού της. Ο διευθυντής και οι εκάστοτε προϊστάμενοι οφείλουν να οργανώσουν την δημόσια διοίκηση που τους εμπιστεύτηκε η κοινωνία με κριτήρια το βέλτιστο αποτέλεσμα σε χρόνο, οικονομικότητα, διαδικασίες και όφελος για τον εκάστοτε πολίτη και την σύνολη κοινωνία. Πρέπει να είναι πλήρως γνώστες και ενημερωμένοι επί των νόμων και διαδικασιών, επί των δικαιωμάτων και καθηκόντων των πολιτών και των δικών τους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο κάθε υπάλληλος για το δικό του γραφείο και τις υποθέσεις που εξουσιοδοτήθηκε να διεκπεραιώνει, πρέπει να οργανώσει προσωπικά το γραφείο του με τέτοιο τρόπο και να ανεβάσει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του σε συνεργασία και με στήριξη της τεχνικής και οργανωτικής υποδομής, ώστε να επέρχεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ.

Καταδεικτικά για την οικονομική μόνο ζημιά είναι τα ακόλουθα στοιχεία. Οι αποκλίσεις μεταξύ των μισθών των ΔΥ και ΙΥ ήταν πάντοτε υπαρκτές (γράφημα) – γεγονός που τεκμηριώνει πως η συγκεκριμένη αδικία δεν είναι σημερινή. Ακόμη χειρότερα, δίνονταν ανέκαθεν μεγαλύτερα κίνητρα στους Έλληνες να επιλέξουν το δημόσιο – στα πλαίσια του διεφθαρμένου κομματικού-πελατειακού κράτους που απομυζεί την πατρίδα μας από την εγκαθίδρυση του (ανάλυση). Φυσικά τα επακόλουθα για την οικονομία και την πρόοδο της χώρας ήταν και είναι οδυνηρά – ενώ σε συνάρτηση με το κόστος της πολιτικής διαφθοράς, εκτόξευσε στα ύψη το δημόσιο χρέος.

Ειδικότερα, εάν θεωρήσουμε πως ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται σήμερα στο δημόσιο είναι ο σωστός, τότε στο παρελθόν πληρώνονταν χωρίς λόγο περί τις 386.000 – οπότε, με το σημερινό χαμηλότερο μέσο ετήσιο μικτό μισθό (υποθετικά 1.600Χ14=22.400 €), ο προϋπολογισμός μας επιβαρυνόταν μόνο από αυτούς κάθε χρόνο με 8.646.400.000 € – με 8,6 δις € δηλαδή, οπότε αύξαναν το δημόσιο χρέος κατά 86 δις € κάθε δέκα χρόνια! Φανταστείτε η υπολογίστε το σύνολο οικονομικό κόστος αν λάβετε υπόψιν σας τον μέσον μικτό μισθό που ήταν περί τα 4600 ευρώ. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι πως όλο το χρέος προκλήθηκε από αυτήν την γιγαντιαία σπατάλη, δηλαδή με το να συντηρεί το δημόσιο ταμείο μια στρατιά από υπαλλήλους οικονομικά παράσιτα. Πέραν τούτου πρέπει να συνυπολογιστούν αθροιστικά οι ζημιές που προκλήθηκαν στους πολίτες σε χρόνο, σε δικά τους οικονομικά μέσα, σε προβλήματα υγείας, σε κόστη καθυστερήσεων διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους. Το κόστος που προέκυψε από την ματαίωση αυτού που αποκαλούμε ως δυνητική κατάσταση ισχύος σε σύγκριση με την κατάσταση ισχύος που είμαστε σήμερα.Πρόκειται για γιγαντιαία ποσά. Πρόκειται για εθνική καταστροφή

Το δημόσιο δίκαιο πρέπει να είναι πλήρες και δημοκρατικό και να απεικονίζει την διοικητική πραγματικότητα και τις σχέσεις κράτους πολίτη με τρόπο αποτελεσματικό, ξεκάθαρο και διαφανή. Να υπηρετεί βέλτιστα το δημόσιο και κοινό συμφέρον και τα συνταγματικά και νόμιμα δίκαια αιτήματα και δικαιώματα του πολίτη και τις υποχρεώσεις του. Τα διοικητικά δικαστήρια οφείλουν να διεκπεραιώνουν αγωγές και προσφυγές πολιτών και του κράτους εφαρμόζοντας αντικειμενικά και  αμερόληπτα τους νόμους και την δικαιοσύνη σε γοργούς ρυθμούς εντός το αργότερο 4 μηνών και όχι όπως σήμερα εντός μερικών χρόνων. .

ΠΡΟΤΑΣΗ 1 Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να αποκεντρωθούν και να ανατεθούν στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας να διεκπεραιώνουν όλα τα θέματα τοπικής εμβέλειας και νόμιμων αιτημάτων και καθηκόντων που διεκπεραιώνονται σήμερα από την συγκεντρωτική κεντρική διοίκηση στην Αθήνα και σε μεγάλης πόλεις, ώστε να αποφεύγονται μετακινήσεις πολιτών από τις περιφέρειες προς τα αστικά κέντρα και να εξυπηρετούνται οι πολίτες ταχύτερα και επί τόπου διαμονής τους. Να εμπιστευόμαστε τους ικανούς δημόσιους υπαλλήλους με μεταφορά αρμοδιοτήτων σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να καθιερώσουμε αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση για όλους για να επιβραβεύονται οι καλύτεροι και να βοηθιούνται όλοι να βελτιώνουν την απόδοσή τους. Να  μεταφέρουμε αρμοδιότητες του κράτους στην Αυτοδιοίκηση που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες και στις ανάγκες τους και παράλληλα να εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους πόρους για τους ΟΤΑ ενισχύοντας την φορολογική αποκέντρωση και την ουσιαστική οικονομική αυτοτέλειά τους. Να προωθήσουμε την συνεργασία του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα θα διευρυνθεί, με εκχώρηση δραστηριοτήτων όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να τις προσφέρει πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 Ο Έλληνας πολίτης έχει καθήκον να  ελέγχει, να κρίνει και να προτείνει με υπευθυνότητα και γνώση. Στα σημερινά κιβώτια παραπόνων στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να επικολληθεί αυτός ο κανόνας, διότι ο πολίτης δεν είναι μικρό παιδάκι για να παραπονιέται στον μεγαλύτερο του η μάλλον στον υπηρέτη του που είναι το κράτος και η δημόσια διοίκηση σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης συνδιαμορφώνει την οργανωτικότητα, λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των δημοσίων υπηρεσιών προς κοινό όφελος της κοινωνίας, των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων και εκάστου πολίτη. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 Ο μισθός πρέπει να είναι ικανοποιητικός (αφού εκπληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω) ώστε να καλύπτει άνετα τα έξοδα διαβίωσης, ατομικά και οικογενειακά και να μένει και μια ικανοποιητική αποταμίευση, πράγμα που δημιουργεί ασφάλεια και σιγουριά στον καθένα μας.  Το κριτήριο λοιπόν είναι όχι δώστε μας περισσότερα λεφτά, επειδή χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά, αλλά δώστε μας περισσότερα λεφτά επειδή, είμαστε εργατικοί, αποτελεσματικοί, παραγωγικοί και αποδοτικοί και επειδή διεκπεραιώνομαι τάχιστα, νόμιμα και ορθολογικά τις υποθέσεις των πολιτών. Όσον αφορά τις απολαβές των δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, μισθολογικές, επιδόματα, άδειες αναψυχής, επιμορφωτικές άδειες και λοιπά, ισχύει και για αυτούς η αρχή της ανταποδοτικότητας. Αυτό σημαίνει πως όποιος είναι παραγωγικότερος, αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος θα έχει και καλύτερες απολαβές, πράγμα που είναι δίκαιο, αφού από την υπεραξία που δημιουργείς με την εργασία σου έχεις και δικαίωμα ανταπόδοσης. Καθένας λοιπόν θα παίρνει σύμφωνα με την παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και υπευθυνότητα. 

ΠΡΟΤΑΣΗ 4 Στο δημόσιο δίκαιο και τον κώδικα υπαλλήλων, πρέπει να εισαχθεί η αστική  ευθύνη των δημόσιων λειτουργών και των υπαλλήλων του δημόσιου, διότι αυτό θα αναγκάσει τους ανεγκέφαλους υπαλλήλους να πράττουν αυτά που ορίζουν οι νόμοι και το σύνταγμα και να μην κοροϊδεύουν τον πολίτη, να μην ασεβούν στον πολίτη να μην εκβιάζουν δωροδοκίες με τις γνωστές σε όλους μεθόδους που έχουν εξελίξει οι δολοπλόκοι εγκέφαλοι τους και η μιαρότητα μερικών ασυνείδητων από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο θα αναγκαστούν να μη ζημιώνουν την κοινωνία και το κράτος με τις καταστροφικές τους πρακτικές και διαδικασίες και με τις σαδιστικές τους συμπεριφορές. Αυτό το σώμα της ελληνικής κοινωνίας είναι το κατεξοχήν υπαίτιο για τα κατάντια μας ως κοινωνία. Μια ανεπαρκής και ελλειμματική δημόσια διοίκηση, ανεπαρκείς, ελλειμματικοί και ανέντιμοι υπάλληλοι και δημόσιοι λειτουργοί είναι η καταστροφή της κοινωνίας και οι τροχοπέδες ανάπτυξης και κοινωνικής αρμονίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 5 Παντού σήμερα ζητείται από τους εργαζόμενους ποσοτική και ποιοτική εργασία. Σίγουρα γνωρίζουμε ότι σε κάθε εργασία υπάρχει ένας χρόνος εκμάθησης της και βελτιστοποίησης του εργαζόμενου ως προς το παραγόμενο έργον κατά ποσότητα και ποιότητα. Καμιά ιδιωτική επιχείρηση δεν ανέχεται μετά από αυτόν τον χρόνο εκμάθησης και βελτιστοποίησης απόδοσης εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται με χαμηλή απόδοση. Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους μια που αυτοί διάλεξαν να κάνουν αυτήν την εργασία στο δημόσιο. Από αυτήν της ποιοτική και ποσοτική εργασία εκάστου υπαλλήλου και δημόσιου λειτουργού εξαρτάται η εκπλήρωσης του καθήκοντος του ταχύρυθμης και σωστής εξυπηρέτησης των πολιτών και επί αυτού πρέπει να επιμείνουμε και να το επιτύχουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ 6 Να καθιερωθεί το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων», με το οποίο να επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Η Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων – επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών αποδοτικότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν.

Να καθιερωθή η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης. Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

Aποδοτικότητα θεωρείται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους και αποτελεσματικότητα η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων. Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μετρώνται με βάση γενικούς και ειδικούς δείκτες.

Γενικός δείκτης είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα δημόσιων υπηρεσιών ενσωματώνονται προγράμματα ελέγχου αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και έγκαιρων διορθωτικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις ατομικών η ομαδικών αποκλίσεων από τους στόχους.

ΠΡΟΤΑΣΗ 7 Η δημόσια διοίκηση και οι υπάλληλοι που την στελεχώνουν, οφείλουν να είναι πολίτες ήθους και αρετής, φιλόπατρις και δημοκράτες, να τηρούν το σύνταγμα και τους νόμους, να υπηρετούν τον λαό και τον εκάστοτε πολίτη, χωρίς προκατάληψη, χωρίς να τον ζημιώνουν. Να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα του τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του ταχύρρυθμα και βέλτιστα, να τον σέβονται και να του παράσχουν πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του. Πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι, όχι μόνο στο αντικείμενο εργασίας τους, αλλά γενικότερα στην γνώση των θεσμών, των νόμων και των διαδικασιών, όπως και να έχουν ήθος και πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες.

ΠΤΟΤΑΣΗ 8 Για τον εύκολο προσανατολισμό την πλήρη διαφάνεια και την ολιστική πληροφόρηση των πολιτών επί δικαιωμάτων και καθηκόντων τους, αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησις και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών οφείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες να ψηφοποιήσουν στους διαδικτυακούς κόμβους τους τον πίνακα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά όροφο και γραφείο με τα ονόματα και την αρμοδιότητα κάθε γραφείου, όπως επίσης και τα γραφεία των προϊσταμένων και των διευθύνσεων με ονόματα και αρμοδιότητα. Ένας ανάλογος πίνακας προσανατολισμού πρέπει να υπάρχει και σε κάθε υπηρεσία και κάθε έναν όροφο ξεχωριστά εξυπακούεται και κατά κανόνα υπάρχει ήδη. Στο γραφείο του κάθε υπαλλήλου στην είσοδο πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας με το όνομα του υπαλλήλου την αρμοδιότητα του, τα γραφεία και τα ονόματα των προϊσταμένων και του διευθυντή. Αυτή η απεικόνισης που περιγράψαμε πρέπει να ψηφοποιηθεί και να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας όπως ήδη αναφέραμε, για να έχουν οι πολίτες ολιστική και οικονομική πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζονται και ολιστικές πληροφορίες αυτοί που τις επισκέπτονται. Πρέπει στις ιστοσελίδες και τους διαδικτυακούς κόμβους των δημοσίων υπηρεσιών να απεικονίζονται όλες οι παραπάνω πληροφορίες. Πέραν δε τούτου το κάθε γραφείο τις υπηρεσίας πρέπει να απεικονίζει ψηφιοποιημένα στους διαδικτυακούς κόμβους του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του, όπως τους νόμους βάση των οποίων γίνονται τα αιτήματα η εκπληρούνται τα καθήκοντα των πολιτών, οι προϋποθέσεις που ζητά ο νόμος ανά αίτημα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν και οι υπηρεσίες από τις οποίες θα προσκομισθούν με διεύθυνση και χάρτη τοποθεσίας δια των Google Maps, συγκοινωνιακό μέσο προσέλευσης στην υπηρεσία, τηλέφωνο, πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης, όπως το Skype η κάποιο άλλο μέσο ήχου και εικόνας, αριθμό fax, διαδικτυακό κόμβο(ιστοσελίδα και κοινωνικά μέσα δικτύωσης ) και email. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να ψάχνετε, να τρέχει από εδώ και από εκεί, να κάνει τηλεφωνήματα και τα λοιπά χρονοβόρα και κοστοφόρα, οπότε κατά περίπτωση και αθροιστικά θα εξοικονομείται τεράστιο κεφάλαιο χρόνου, χρήματος και ταλαιπωρίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ 9 Σε κάθε δημόσια υπηρεσία, κατά προτεραιότητα στις ποιο επιβαρυμένες από επισκέψεις πολιτών, πρέπει να ρυθμίζεται η εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω αριθμών προτεραιτότητας και ηλεκτρονικών πινάκων κλήσης του αριθμού προτεραιότητας. Οφείλουν δε οι υπηρεσίες να μην εξυπηρετούν πολίτες χωρίς αριθμό εισόδου. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μια ευταξία εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Προς τούτου πρέπει να εγκατασταθούν στις υπηρεσίες μηχανήματα παροχής αριθμού εξυπηρέτησης και ηλεκτρονικοί πίνακες κλήσης αριθμού εξυπηρέτησης. Αυτό το μέτρο το εφαρμόζουν ήδη όλες οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ 10 Οι σχετιζόμενες υπηρεσίες πρέπει να βρίσκονται κατά δύναμιν στο ίδιο οικοδομικό συγκρότημα, για να μην χάνεται χρόνος από τους πολίτες. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι άλληλοσυνδεδεμένες με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και να προσκομίζουν ενδουπηρεσιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αιτούντος πολίτη, από ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών που πρέπει να συγκροτήσουμε. Κάθε υπηρεσία και κάθε διεύθυνση υπηρεσίας οφείλει να έχει αναρτημένο και διαφανή πλήρη ηλεκτρονικό κατάλογο στην ηλεκτρονική της σελίδα με το νομικό πλαίσιο, τις προϋποθέσεις και τα απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο πολίτης για το εκάστοτε αίτημα του, ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομείται χρόνος από τον πολίτη και την διοίκηση και να γίνονται οι διεκπεραιώσεις αιτημάτων τάχιστα και βέλτιστα.

ΠΡΟΤΑΣΗ 11 Οι σημερινές ηλεκτρονικές τεχνολογίες με το κατάλληλο λογισμικό, μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών σε ποσοστά ασύλληπτα και να βοηθήσουν, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να καταστούν κέντρα δημιουργικά και παραγωγικά, κέντρα ώθησης της ανάπτυξης, άριστης λειτουργίας των θεσμών, αρμονίας στην κοινωνία και στις σχέσεις πολιτών και κράτους και πολιτών με πολίτες. Το κόστος επένδυσης σε αυτές τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες και η εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές είναι δυσανάλογα ευνοϊκές, το πηλίκον οφέλους προς το κόστος είναι εξαιρετικά ευνοϊκό και συμφέρον για το κράτος και την σύνολη κοινωνία.  Το σύστημα αυτό βέβαια θα έχει σαν συνέπεια, ότι ο χρόνος εργασίας θα ελαττωθεί ίσως και σε 4 ώρες ημερησίως και ότι ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων πρέπει να περιοριστεί, επειδή δεν θα υπάρχει πλέον αντικείμενο εργασίας. Αυτό θα γίνει με μικρότερο αριθμό προσλήψεων και με διοχέτευση του πλεονάζοντος προσωπικού σε παραγωγικές εργασίες στην οικονομία, αφού θα υπάρξει πρόνοια από το κράτος για επαγγελματική η επιχειρηματική αποκατάσταση του πλεονάζοντος προσωπικού.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ 12 Αρχικά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κράτους και πολιτών πρέπει να πραγματοποιηθούν αφού σχεδιαστούν ολιστικά και σε όλες τις διασυνδέσεις και αλληλεπιδράσεις τους, ως ηλεκτρονικές και λογισμικές δομές με τα υπάρχοντα εργαλεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και μετά να προγραμματιστούν η να προμηθευθούν τα αναγκαία λογισμικά και οι κατάλληλοι διαδικτυακοί κόμβοι και υπολογιστές, όπως και οι χώροι. Οι υπηρεσίες οφείλουν να θέσουν στον πολίτη ηλεκτρονικές πλατφόρμες εξυπηρέτησης, μέσω των οποίων θα γίνονται τα αιτήματα τους,  θα αποστέλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία και θα επικοινωνεί ο πολίτης με την εκάστοτε υπηρεσία από τον υπολογιστή τους το Laptop τους το iphone τους και θα μπορούν να έχουν οπτικοακουστική τηλεδιάσκεψη με την εκάστοτε υπηρεσία, χωρίς να χρειάζονται να πηγαίνουν στα γραφεία τους, εξοικονομώντας αμφότεροι πολύτιμο χρόνο, για να επενδύεται από αμφότερους για παραγωγικούς και δημιουργικούς σκοπούς.  Οφείλουν οι υπηρεσίες να δημιουργήσουν υποδομές τηλεδιάσκεψης μεταξύ τους και με τους πολίτες, για να αποφεύγονται χρονοβόροι μετακινήσεις και συνεδρίες στις υπηρεσίες για τους πολίτες και  το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών. Να δημιουργίσουμε έναν κεντρικό κόμβο (portal) όπου θα είναι συγκεντρωμένα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι με το δημόσιο, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, ξένοι επενδυτές, επισκέπτες της χώρας, αλλά και οι απλοί πολίτες, και από τον οποίο κόμβο θα γίνετε η διασύνδεση του πολίτη με κάθε μια από τις υπηρεσίες του κράτους και της δημόσιας διοίκησης βάση επιλογών από έναν κατάλογο υπηρεσιών και ενεργοποίησης της σύνδεσης με την αντίστοιχη υπηρεσία με την οποία πρέπει να συναλλαχθεί ο πολίτης.

ΠΡΟΤΑΣΗ13 Οφείλουμε να εισαγάγουμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δημόσιων υπηρεσιών με δημόσιες υπηρεσίες και με τους πολίτες με έναν δικό μας server ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, για λόγους κυβερνοάσφαλειας των δεδομένων. Έκαστος πολίτης θα έχει μια ηλεκτρονική διεύθυνση αποκλειστικά για την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με τις υπηρεσίες, στην οποία θα παίρνει επίσης μηνύματα σχετικά με όλες τις αποφάσεις των κεντρικών, περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών, τις βουλής, των υπουργείων και τις σύνολης κυβέρνησις, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση ο πολίτης στο κυβερνητικό και διοικητικό γίγνεσθαι και έτσι να είναι αντικειμενικά πληροφορημένος για να μπορεί να κρίνει ορθώς να αποφασίζει και να πράττει ορθώς. Για να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε όλες αυτές τις πληροφορίες πρέπει να συνταχθεί ένας ηλεκτρονικός κατάλογος με όλες τις διαδικτυακές σελίδες των υπηρεσιών που θα δημοσιευθεί σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλα τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των πολιτών. Βάση αυτού του καταλόγου θα μπορεί να βρει ο πολίτης την διαδικτυακή σελίδα τις υπηρεσίας που χρειάζεται και να αντλεί από εκεί σχετικές πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να διεκπεραιώνει αιτήματα και καθήκοντα του. Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση μπορεί να παραχθεί και να κοινοποιηθεί σε όλους τους πολίτες μέσω ενός προγράμματος η να την δημιουργήσει έκαστος πολίτης.

ΠΡΟΤΑΣΗ14 Λύση είναι η πλήρης μηχανογράφηση των υπηρεσιών με την τεχνολογία της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων. Σε μια τράπεζα πληροφοριών αρχειοθετούμε συγκεντρωτικά η μέσω διάζευξης επιμέρους ηλεκτρονικών τραπεζών των πληροφοριών όλα τα στοιχεία του κάθε πολίτη, από την ταυτότητα του, το βιογραφικό του, παιδεία και εκπαίδευση του, φορολογικά και ασφαλιστικά του, την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, έως και τα περιουσιακά στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ήδη η δημιουργούνται σε διάφορες υπηρεσίες σκορπισμένα. Αφού αρχειοθετηθούν και ψηφιακά, στο αρχείο αυτό του κάθε πολίτη θα βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα και προσβάσιμα από τον κάθε υπολογιστή κάθε υπηρεσίας οιανδήποτε στιγμή, σύμφωνα με εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία του αρχείου εκάστου πολίτη, όπως θα είναι επίσης προσβάσιμα από τον κάθε πολίτη το δικό του αρχείο. Αυτό το σύστημα θα εξαλείψει όλο το κόστος σε χρόνο, χρήμα, ταλαιπωρίες, αναποτελεσματικότητα και αντιπαραγωγικότητα, που αθροιστικά σε εθνικό επίπεδο θα κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες παραγωγικές και αποτελεσματικές και θα αποτελέσει έναν πολλαπλασιαστεί παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας για την σύνολη οικονομία. Η καταχώριση και η επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών στο αρχείο εκάστου πολίτη θα γίνετε από εξουσιοδοτημένα άτομα στην εκάστοτε υπηρεσία όπου, θα εκδίδονται έγγραφα και αποφάσεις, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις εγκυρότητας και επικαιρότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ15 Από εκεί και πέρα κάνεις μια αίτηση από το Laptop η το Smartphone σου δια ενός ηλεκτρονικού εντύπου. Το αυτοματοποιημένο σύστημα την διεκπεραιώνει σε μερικά λεπτά, βρίσκοντας στην τράπεζα αρχειοθέτησης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σου στέλνει και απάντηση στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο εν ριπή οφθαλμού. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε υπάλληλος και η εκάστοτε υπηρεσία έχει πρόσβαση και στην διάθεση της άμεσα όλα τα στοιχεία και τα έντυπα που χρειάζεται. Φανταστείτε το μέγεθος τις εξοικονόμησης πόρων σε χρόνο, χρήμα, ταλαιπωρίες και την ταχύτητα διεκπεραίωσης της κάθε υπόθεσις. Στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα δημοσίων υπηρεσιών ενσωματώνονται προγράμματα ελέγχου αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και έγκαιρων διορθωτικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις ατομικών η ομαδικών αποκλίσεων από τους στόχους.

ΠΡΌΤΑΣΗ 16. Στα σχολεία να εκπαιδεύονται οι μαθητές στην χρήση αυτού του κεντρικού Portal εισόδου στις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να μπορούν μέσω αυτών να εξυπηρετούνται και οι γονείς τους και συγγενικά πρόσωπα που δεν κατέχουν την χρήση υπολογιστών και προγραμμάτων. Τα ΚΕΠ θα πρέπει να αναλάβουν στο μέλλον τον ρόλο εξυπηρέτησης πολιτών που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αυτές θεσμικές δημόσιες υπηρεσίες και το προσωπικό τους οφείλει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και τα ΚΕΠ τις κατάλληλες υποδομές.

ΠΡΌΤΑΣΗ 16. Στα σχολεία να εκπαιδεύονται οι μαθητές στην χρήση αυτού του κεντρικού Portal εισόδου στις δημόσιες υπηρεσίες ώστε να μπορούν μέσω αυτών να εξυπηρετούνται και οι γονείς τους και συγγενικά πρόσωπα που δεν κατέχουν την χρήση υπολογιστών και προγραμμάτων. Τα ΚΕΠ θα πρέπει να αναλάβουν στο μέλλον τον ρόλο εξυπηρέτησης πολιτών που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αυτές θεσμικές δημόσιες υπηρεσίες και το προσωπικό τους οφείλει να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και τα ΚΕΠ τις κατάλληλες υποδομές.

ΠΡΌΤΑΣΗ 17 Αν πάμε πίσω στην εποχή του Τρικούπη, τότε που είχε πει το περίφημο επτωχεύσαμε θα δούμε ότι και τότε είχε γίνει μια μεγάλη έξοδος 500 χιλιάδων. Πέρασαν από τότε 4 γενναίες, όμως και μετά στις επόμενες εθνικές κρίσεις άδειαζε η Ελλάδα, όπως και σήμερα. Αν αυτοί έμεναν Ελλάδα δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα μια που ίσως ο πληθυσμός της Ελλάδος να ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια. Ένας αριθμός κατοίκων που the είχε δώσει μια άλλη dinmaiki και μια φοβερή ισχύ στην Ελλάδα και την κοινωνία της. Όμως τα πράγματα ήρθαν αλλιώς και πέραν από τα αίτια αυτής της εθνικής κακοδαιμονίας που κρατά την Ελλάδα δημογραφικά πολύ μικρή, ας προσπαθήσουμε από αυτό το μειονέκτημα να δημιουργήσουμε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος και για την Ελλάδα και για τους κατοίκους που έμεινα και για αυτούς που έφυγαν. Η πρόταση μας λοιπόν είναι η ακόλουθη. Να δημιουργήσουμε έναν διαδικτυακό κόμβο ένα πρόγραμμα κοινωνικής δικτύωσης δια του οποίου θα πραγματοποιήσουμε την ψηφιακή σύσταση κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων σε όλο τον πλανήτη της Ελλάδος και της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης. Αρχικά θα δημιουργήσουμε έναν πλανητικό ιστό διαδικτυακών ψηφιακών κοινοτήτων με εγγεγραμμένα μέλη κατά τόπο, χώρα και ήπειρο διαμονής εκ των οποίων μετά θα δημιουργήσουμε και θα οργανώσουμε τοπικές ζωντανές κοινότητες με οργανόγραμμα δράσεων και προσφορών. Θα δημιουργηθούν επίσης σε αυτές τις κοινότητες, κοινότητες μαθητών, σπουδαστών, επιστημόνων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών, αθλητικές κοινότητες, και πολιτισμικές κοινότητες δια των οποίων θα συντονίζονται και θα εκτελούνται ωφέλιμες εθνικά, κοινωνικά και προσωπικά δράσεις, συνεργασίες και πρωτοβουλίες. Όλες αυτές οι κοινότητες κοινά του πλανητικού ιστού κοινοτήτων κοινών θα διέπονται από τις αρχές της ελληνικής δημοκρατίας και από το διαχρονικό ελληνικό αξιακό σύστημα. Μια από τις προσφορές σε αυτόν τον διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο κοινοτήτων θα είναι η προσφορά διαδικτυακής δια βίου παιδείας χρήσιμης γνώσης σε χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα.

‘ΠΡΌΤΑΣΗ 18 Να δημιουργήσουμε έναν διαδικτυακό κόμβο δια ενός προγράμματος προσφοράς δια βίου παιδείας και μάθησης δια την κοινωνικοποίηση της χρήσιμης γνώσης σε πολλά χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Το ζητούμενο και επιδιωκόμενο σήμερα είναι η κοινωνία της νόησης, της γνώσης και της αρετής, όπως και οι πολίτες της νόησης, της γνώσης και της αρετής. Το ζητούμενο είναι και επιδιωκόμενο ωφέλιμο είναι η ισχύς της κοινωνίας και η ισχύς των πολιτών της, ισχύ την οποία εμείς καταλαβαίνουμε όχι μόνο ως οικονομική και πολιτική ισχύ στα όρια του δυνητικού και εφικτού, αλλά ως ισχύ νόησης, γνώσης και αρετής, ως ισχύ σωματικής και ψυχονοητικής ευρωστίας, ως ισχύ υγείας, ως ισχύ πράξις και βέλτιστου αποτελέσματος. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά και είναι στα πλαίσια του εφικτού να τα έχουμε, αν προσπαθήσουμε ο καθένας προσωπικά και αν τα στηρίξουμε δια θεσμικών οργανωμένων υποδομών προσφοράς και στήριξης τους. Το άθροισμα της ισχύος των πολιτών μιας κοινωνίας είναι και ισχύς της κοινωνίας  και του έθνους. Είναι αντιοικονομικό και εντελώς ασύμφορο και καταστροφικό σε προσωπικό και αθροιστικά σε κοινωνικό και εθνικό επίπεδο να αφήνουμε να καταρρέει το ανθρώπινο δυναμικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο όλοι χάνουμε σε ποιότητα και ισχύ. Το προσωπικό και αθροιστικά το κοινωνικό κεφάλαιο νόησης, γνώσης, αρετής, πράξις και βέλτιστου αποτελέσματος όχι μόνο πρέπει να διατηρείται αλλά να μεγεθύνεται συνεχώς. Αυτά όλα θα δώσουν στην κοινωνία μας και σε έκαστον πολίτη ποιότητα και συνεπαγόμενες ποιοτικές δράσεις και ποιοτικά αποτελέσματα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ

1.1 Θεμελιώδεις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης. Η άσκηση της εκτελεστικής (διοικητικής) λειτουργίας έχει ανατεθεί στα διοικητικά όργανα, μονομελή (υπάλληλος, διευθυντής) ή συλλογικά (π.χ. επιτροπή, διοικητικό συμβούλιο), του κράτους. Δηλαδή, σε δημόσια όργανα, τα οποία με τη δράση τους εκφράζουν τη βούληση του κράτους. Η δράση της δημόσιας διοίκησης δεν είναι ανεξέλεγκτη. Αντίθετα, ρυθμίζεται από ένα σύνολο βασικών αρχών, οι οποίες αποτελούν τις βασικές αρχές της δημόσιας διοίκησης, αρχές οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές

1.1.3 Αρχή της προηγούμενης ακρόασης. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η αρχή (το δικαίωμα) της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του. Η πρόσκληση από τη διοικητική αρχή προς τον διοικούμενο για να δώσει εξηγήσεις πρέπει να είναι έγκαιρη και καθορίζεται κατά τρόπο συγκεκριμένο από τον υπαλληλικό κώδικα. Εάν η διοίκηση δεν καλέσει αποδεδειγμένα τον ενδιαφερόμενο ή δεν του επιτρέψει να ασκήσει το δικαίωμα ακρόασης, τότε η διοικητική πράξη που θα εκδοθεί είναι παράνομη.
Παράδειγμα: Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, τηρώντας τις προβλεπόμενες προθεσμίες, ζητάει εγγράφως από τον υπάλληλο να του γνωρίσει τους λόγους για τους οποίους απουσίαζε από τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια. Το έγγραφο αυτό ικανοποιεί το δικαίωμα της ακρόασης του υπαλλήλου πριν από τη λήψη δυσμενούς διοικητικού μέτρου για τον υπάλληλο από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

1.1.4 Αρχή της αιτιολόγησης. Η αρχή της αιτιολόγησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της αμεροληψίας και της διαφάνειας στη δράση της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός της είναι, αφενός οι διοικούμενοι να γνωρίζουν τους λόγους που οδήγησαν τη διοίκηση στην έκδοση της διοικητικής πράξης, και αφετέρου το δικαστήριο να μπορεί να ελέγξει εάν η διοικητική πράξη είναι σύμφωνη με τους νόμους.
Παράδειγμα: Πράξη υπηρεσιακού συμβουλίου για κρίση υποψήφιου Σχολικού Συμβούλου, στην οποία δεν αιτιολογείται πλήρως η βαθμολογία αυτού που επιλέχτηκε, σε σύγκριση με τους άλλους υποψήφιους, καθίσταται άκυρη.

1.1.5 Αρχή της ισότητας- Η αρχή της ισότητας σημαίνει ισότητα όχι μόνο των πολιτών απέναντι στον νόμο αλλά και ισότητα του νόμου απέναντι στους πολίτες. Η ισότητα ως βασική αρχή της διοίκησης δεν έχει μόνο τυπικό αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο. Έτσι για παράδειγμα, ο υπάλληλος οφείλει να αποφεύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να χαρακτηριστεί αδικαιολόγητα διακριτική μεταχείριση, είτε είναι ευμενής είτε δυσμενής για τον διοικούμενο.
Παράδειγμα:Όταν ο δημόσιος υπάλληλος δεν αντιμετωπίζει τους ευρισκόμενους στην ίδια κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, αλλά κάνει διακρίσεις λόγω εθνικότητας,  θρησκεύματος, κομματικής ιδεολογίας κτλ., τότε παραβιάζει την αρχή της ισότητας.
Υπάρχουν και άλλες αρχές της δημόσιας διοίκησης, που διέπουν τις σχέσεις διοίκησης και διοικουμένων, όπως: η αρχή της χρηστής διοίκησης, η αρχή της αναδρομικότητας, η αρχή της ανάκλησης, η αρχή της ιεραρχικής σχέσης κτλ. Το δικαίωμα της αναφοράς στις αρχές Υπάρχει πλήρης αιτιολογία όταν αναφέρονται:
α) η νομιμότητα, δηλαδή οι κανόνες δικαίου που στηρίχτηκε η πράξη, β) η σκοπιμότητα της πράξης και γ) η αναφορά των πραγματικών στοιχείων/καταστάσεων, που βασίστηκε η διοικητική πράξη. Εάν η αιτιολογία πάσχει ή είναι ελλιπής ή εάν είναι γενική και αόριστη η διοικητική πράξη είναι άκυρη.

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς Αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα – ποιότητα δημοσίων υπαλλήλων.

Ο δημόσιος υπάλληλος φροντίζει για την αρτιότητα της εργασίας του, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά της. Εκτελεί τα καθήκοντά του γρήγορα, αποτελεσματικά και αποδοτικά, χωρίς να επικαλείται τεχνικές δυσκολίες και διάφορες σκοπιμότητες. Καταβάλλει ειλικρινή προσπάθεια και εργάζεται με ζήλο για την εκτέλεση του έργου του, σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιτρεπτό υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου να τροποποιούν το ωράριο υποδοχής των πολιτών αιφνιδίως, ανατρέποντας πρακτικές που ακολουθούνται επί μακρόν, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό προκαλείται ανεπίτρεπτα μεγάλη ταλαιπωρία στο κοινό. Η διαρκής επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων βελτιώνει την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης.

1.2 Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς: 5.2.1 Κανόνες δράσης και συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων Η συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων προς τους πολίτες διέπεται από κανόνες που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στους νόμους, κυρίως στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Οι κυριότεροι από αυτούς τους κανόνες είναι: Α. Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων α. Πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα Οι δημόσιοι υπάλληλοι ως εκτελεστές της βούλησης του κράτους είναι επιφορτισμένοι –εκ της αποστολής τους– να υπηρετούν τον λαό, την συνταγματική τάξη και τη δημοκρατία. Ο υπάλληλος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του δεν ενεργεί ως άτομο αλλά ως εκτελεστής της θέλησης του κράτους. (Σ., Άρθρο 103 παρ. 1) β. Προστασία δημοσίου συμφέροντος: Αποτελεί τον κύριο πυρήνα της δράσης των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και κάθε υπαλλήλου. Η δημόσια διοίκηση έχει υποχρέωση την αποκλειστική επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος δεν προκαθορίζεται, ωστόσο η συγκεκριμενοποίησή της υπακούει στην αρχή της νομιμότητας.

γ. Εξυπηρέτηση και σεβασμός προς τον πολίτη. Η εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί βασική επιδίωξη και μέλημα του δημοσίου υπαλλήλου και θεμελιώνεται σε δύο κανόνες του Συντάγματος: σύμφωνα με τον πρώτο οι κρατικές εξουσίες υπάρχουν υπέρ του λαού, και σύμφωνα με τον δεύτερο, οι δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται στην υπηρεσία του ελληνικού λαού.
δ. Προάσπιση της νομιμότητας: Η δράση της δημόσιας διοίκησης και των λειτουργών της διέπεται αποκλειστικά και μόνο από τους κανόνες του Συντάγματος, τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου που έχουν άμεση εφαρμογή, τις διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή, τους Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα καθώς και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Τούτο σημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια απαγορεύεται από τα πιο πάνω νομοθετήματα και να προβαίνουν μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιτρέπονται από αυτά.

Επισημαίνεται ότι η διακριτικότητα της συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική ακόμη και στην ιδιωτική ζωή τους. Κατά τις κείμενες διατάξεις και τη νομολογία οι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο και διακριτικό τρόπο ώστε να μη θίγεται το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας (αποφεύγοντας πράξεις ειρωνείας, αγένειας, σεξουαλικής παρενόχλησης κτλ.). Όταν περιέλθει σε υπάλληλο αίτηση του ενδιαφερομένου, για την οποία δεν είναι αρμόδια η υπηρεσία του, φροντίζει για την εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας διαβίβασή της στην αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο. (Ν. 2690/1999, Άρθρο 4) Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: http://www.ydmed.gov.gr/ http://www.seedd.gr/ Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. (Σ., Άρθρο 103, παρ. 4) Β. Ειδικές υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων α. Ευπρέπεια και σεβασμός Ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να τηρεί, σε κάθε περίσταση, τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης. Δηλαδή: Να έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση. Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και κοσμιότητα. Να απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό. Να μην καπνίζει. Να μην κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του. β. Ανεξαρτησία και αμεροληψία Ο δημόσιος υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία, ανεπηρέαστος από οποιουδήποτε είδους εξωυπηρεσιακές παρεμβάσεις. Πρέπει να παρέχει στον διοικούμενο κατ’ ελάχιστο, την εγγύηση αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης, δηλαδή κρίσης απαλλαγμένης από οποιαδήποτε μορφής προκατάληψη. γ. Υπευθυνότητα Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να υποστηρίζει και αιτιολογεί τις αποφάσεις και ενέργειές του. Οφείλει να διασφαλίζει τη συνέχεια της διοικητικής δράσης και να μεριμνά για την ενότητα της δημόσιας υπηρεσίας. Η επίκληση αλλαγών στο προσωπικό ή στην ηγεσία της υπηρεσίας δεν μπορεί να προβάλλεται ως λόγος για τη μη διεκπεραίωση ή την καθυστέρηση διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης του πολίτη. δ. Πρόσβαση σε έγγραφα – δημοσιοποίηση στοιχείων Ο υπάλληλος διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στα διοικητικά έγγραφα (ηλεκτρονικά ή μη) καθώς και στα ιδιωτικά έγγραφα (ηλεκτρονικά ή μη), που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και αφορούν εκκρεμή ή διεκπεραιωμένη υπόθεσή του.

1.2.2 Η συμπεριφορά των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έχουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεώσεις, αλλά και οι πολίτες. Έτσι, κάθε πολίτης οφείλει, μεταξύ άλλων:
Να υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους καθώς και να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς και τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης. Να συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και να διευκολύνει τους υπαλλήλους με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και διευκρινίσεων. Να μην προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή στην υποβολή παραποιημένων ή πλαστογραφημένων εγγράφων ή στοιχείων. Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό προς τους δημόσιους υπαλλήλους. Να προετοιμάζεται για την άσκηση του αιτήματος και καθήκοντος του, δια ολιστικής πληροφόρησης του επί των νόμων και διαδικασιών και δια οργάνωσης αυτών των διαδικασιών εκ μέρους του και σε συνεργασία με την υπηρεσία, ώστε ούτε τον ίδιο ούτε τον εκάστοτε υπάλληλο και την εκάστοτε υπηρεσία να οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και άλλων μορφών φθορές.

Γραφειοκρατία: Η γραφειοκρατία είναι μία μέθοδος οργάνωσης της διοίκησης σε γραφεία με ιεραρχική δομή, καθορισμένους ρόλους και τυποποιημένες διαδικασίες. Και αυτή η μέθοδος έχει πλεονεκτήματα αλλά συνεπάγεται και καθυστερήσεις. Στα σύγχρονα κράτη, που ρυθμίζουν τη ζωή του ανθρώπου από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο, η γραφειοκρατία είναι απαραίτητη. Όμως, η εποχή της ταχύτητας, η εποχή που καταργεί τον χώρο και τον χρόνο, δεν μπορεί να ανεχθεί χρονοβόρες διαδικασίες, όλα πρέπει να γίνονται αμέσως στον κατάλληλο χρόνο. Γι’ αυτό κάποιοι κάνουν λόγο για το τέλος της γραφειοκρατίας, γιατί είναι μία μέθοδος αντιπαραγωγική και αναποτελεσματική που ταλαιπωρεί τους πολίτες. «Οι νόμοι δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται συχνά.» (Πλάτων, Νόμοι) «Αν καταργούμε εύκολα τους υπάρχοντες νόμους και θεσπίζουμε καινούργιους, εξασθενίζουμε τη δύναμη του νόμου.» (Αριστοτέλους, Πολιτικά) «Όσο πιο διεφθαρμένο είναι το κράτος, τόσο πιο πολλούς νόμους έχει.» (Τάκιτος) «Απαγορεύεται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχοι.» (Σ., Άρθρο 29, παρ.3)

1.3 Παθογένειες του διοικητικού μηχανισμού: 5.3.1 Γραφειοκρατία και πολυνομία.

Η γραφειοκρατία, δηλαδή ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, είναι ο κύριος παράγοντας συνολικής υπανάπτυξης της χώρας. Η γραφειοκρατία δεν μπορεί να αντιδράσει ευέλικτα και αποτελεσματικά σ’ ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα της χώρας, αφού δεν μπορεί γρήγορα και αποτελεσματικά να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της κυβέρνησης. Η αδυναμία εκσυγχρονισμού, η έλλειψη ικανού προσωπικού λόγω κομματικών/πελατειακών προσλήψεων, η μη αξιολόγηση και η μη αξιοκρατική εξέλιξη του προσωπικού, οι πολλοί και αντιφατικοί νόμοι είναι μερικοί λόγοι δυσλειτουργίας της γραφειοκρατίας. Ειδικότερα, η πολυνομία έχει σαν συνέπεια την «άγνοια των νόμων» από όλους, τους πολίτες, τους νομικούς, τους δικαστές, αλλά και την έλλειψη κύρους των νόμων, γιατί δεν εφαρμόζονται. Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη νόμων, αλλά η μη εφαρμογή των νόμων.

1.3.2 Κομματικοποίηση:

Μέχρι το 1911, που θεσπίστηκε με το Σύνταγμα η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το κάθε κόμμα που κέρδιζε τις εκλογές, απέλυε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους και διόριζε ψηφοφόρους του. Οι απολυμένοι υπάλληλοι μαζεύονταν στην πλατεία Κλαυθμώνος (εξ ου και το όνομά της) και έκλαιγαν τη μοίρα τους. Μία από τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης είναι η κομματικοποίησή της. Το κόμμα που κερδίζει τις εκλογές θεωρεί δικαίωμά του την κατάληψη των δημοσίων θέσεων από στελέχη και ψηφοφόρους του. Επιπλέον, κάθε κυβέρνηση τοποθετεί σε διευθυντικές θέσεις κομματικά στελέχη. Και αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη της συνέχειας στην διοίκηση και την αξιοποίηση της εμπειρίας των υπαλλήλων. Η κατάσταση αυτή άρχισε να βελτιώνεται το 1994 με την καθιέρωση της επιλογής των δημοσίων υπαλλήλων από το Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Υπηρεσιών (Α.Σ.Ε.Π.). Η υποχρέωση πολιτικής ουδετερότητας των δημοσίων υπαλλήλων συνδέεται με την παραδοχή ότι ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να μένει αμέτοχος στην πολιτική διαμάχη και να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό. Η πολιτική ουδετερότητα συνδέεται με το δικαίωμα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων της οποίας αποτελεί αντιστάθμισμα. Η υποχρέωση πολιτικής ουδετερότητας δεν μπορεί να φτάσει στην πλήρη αποστέρηση της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε να στερήσει το δικαίωμα των υπαλλήλων να ασκούν δημόσια κριτική για τους προϊσταμένους τους,

«Στην προσπάθειά μας να μην προηγείται κανείς, μένουμε όλοι στάσιμοι.» (Ν. Δήμου, Οι Νέοι Έλληνες). Ο Τζακ Γουέλς, ένας από τους πλέον επιτυχημένους Μάνατζερ του κόσμου δήλωσε: «Το μεγαλύτερο κατόρθωμά μου είναι η δημιουργία ενός αξιοκρατικού συστήματος διοίκησης, το οποίο επέτρεψε σε χιλιάδες ανθρώπους να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους.» (Από τον ημερήσιο Τύπο). Η εφαρμογή των νόμων, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πρόταση που έχει κάνει ο Εμμανουήλ Ροΐδης, εδώ και πάνω από έναν αιώνα, δηλαδή με την ψήφιση ενός νόμου που θα έχει μία και μόνη διάταξη: να εφαρμόζονται οι νόμοι. («Τα Άπαντά του», τ. Α΄, Αθήνα, 1955) εφόσον το δικαίωμα ασκείται κατά τρόπο ώστε να μην θίγεται η εικόνα της αμερόληπτης και αντικειμενικής δημόσιας δράσης.

1.3.3 Φαινόμενα κακοδιοίκησης. Τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και δυσλειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών τα βιώνουν τόσο το κράτος (κυρίως η κυβέρνηση) όσο και οι πολίτες. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται αφενός ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας (π.χ. κομματικές προαγωγές) και αφετέρου η συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων που στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες με αυτά τα προβλήματα. Εν προκειμένω κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν συμπεριφέρονται ως δημόσιοι λειτουργοί, γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο υπάλληλος είναι λειτουργός και κατά την άσκηση της υπηρεσίας του δεν ενεργεί ως άτομο αλλά ως εκτελεστής της θέλησης του κράτους. Φαινόμενα κακοδιοίκησης είναι π.χ.: Η αδυναμία–ανικανότητα υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Η διαφθορά των δημοσίων υπαλλήλων (π.χ. το γρηγορόσημο). Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. Το υψηλό κόστος λειτουργίας από την αδικαιολόγητη σπατάλη δημόσιου υλικού.

1.3.4 Η αντιφατική στάση των πολιτών Γενικά. ο Έλληνας ως διοικούμενος πολίτης, ταυτοχρόνως, αποστρέφεται και μάχεται το κράτος. Ίσως γιατί το κράτος από υπηρέτης εξελίχθηκε σε δυνάστη του πολίτη, ενώ ο πολίτης από αφέντης έγινε υπήκοος του κράτους. Κι’ αυτό συνέβη κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και συνεχίστηκε και μετά την απελευθέρωση της χώρας. Την ίδια στιγμή που δεν ανέχεται το κράτος  απαιτεί τα πάντα από αυτό. Δεν θέλει το κράτος αλλά απαιτεί από αυτό καλύτερη υγεία, παιδεία, συντάξεις κτλ. Βέβαια, το Ελληνικό κράτος διαμορφώθηκε πατερναλιστικά, αφού από τα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης έμαθε τους Έλληνες να περιμένουν τα πάντα από το κράτος. Πάντοτε το ερώτημα είναι τι κάνει ή τι έκανε το κράτος, και όχι αν πρέπει ή έπρεπε να το κάνει. Δεν είναι αντιφατικό και παράλογο να προσπαθείς να κοροϊδέψεις το κράτος, π.χ. να μην πληρώνεις τους φόρους, και να απαιτείς από το κράτος καλούς δρόμους, καλή υγεία και παιδεία, περισσότερο πράσινο κτλ.; Συνήθως υπάρχει μια αντιπαλότητα και ανευθυνότητα μεταξύ κράτους και πολίτη. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η αμοιβαία καχυποψία. Το κράτος δεν εμπιστεύεται τον πολίτη και ο πολίτης δεν εμπιστεύεται το κράτος. Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μια κουλτούρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και οι σχέσεις κράτους-πολίτη έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Αυτονόητον: ένα σύστημα αξιολόγησης αντικειμενικό και αξιοκρατικό. Γιατί η δημόσια διοίκηση δεν λειτουργεί ορθολογικά; Διότι υπάρχουν συμφέροντα (π.χ. σωματεία συνδικαλιστών), που δεν επιθυμούν τις μεταρρυθμίσεις και είναι ισχυρότερα από τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται από τις μεταρρυθμίσεις. «Ελάχιστοι από τους πολιτικούς ή διοικητικούς προϊσταμένους των ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών θα δέχονταν να αξιολογηθούν με βάση ένα διαφανές και αντικειμενικό σύστημα κρίσης.» (Π. Καρκατσούλης Εφ. Ημερησία, 14/15 Δεκ. 2002) Ήδη, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Ανοιχτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η χώρα συμμετέχει ενεργά στην διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partneship-O.G.P.). To O.G.P. αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

1.4 Αντιμετώπιση της παθογένειας της διοίκησης 14.1 Εφαρμογή των αρχών της Δημόσιας Διοίκησης

Παραπάνω (κεφ. 5.1) αναφέρθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές αυτές έχουν στόχο να ασκείται εντός των πλαισίων του Συντάγματος και των νόμων η δράση της δημόσιας διοίκησης. Η εφαρμογή τους είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των παθογενειών της διοίκησης. Επιπλέον, το πρόβλημα της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών συναρτάται, σε τελευταία ανάλυση, από το επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων. Γι’ αυτό και οι υπάλληλοι είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη και να διαμορφώσουν αντίληψη νομιμότητας και αποτελεσματικότητας. Το κράτος και οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως εκφραστές της βούλησης του κράτους, υπάρχουν για τον λαό. Σκοπός του κράτους και υποχρέωση των υπαλλήλων είναι να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ήδη, για την αντιμετώπιση των παθογενειών της διοίκησης γίνεται: α) Η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης διοίκησης με μικρότερο κόστος, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τις αρχές της διοικητικής επιστήμης, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται: Η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Οι πολιτικοί θα είναι υπεύθυνοι για την κυβερνητική πολιτική και οι δημόσιοι υπάλληλοι (στελέχη) υπεύθυνοι για τη δημόσια διοίκηση. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δημιουργία και εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης με βάση την αξιοκρατία και το επιτυγχανόμενο αποτέλεσμα.

β) H βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Στόχος είναι τόσο η αύξηση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, όσο και η χρησιμότητα του παραγόμενου προϊόντος για την οικονομία και την κοινωνία.
5.4.2 Η Δημόσια διαβούλευση – Ο πολίτης συμπαραγωγός της δημόσιας διοίκησης Για τη βελτίωση της διακυβέρνησης προβλέπεται η εφαρμογή αρχών και μέσων καλής νομοθέτησης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των νόμων. Έτσι, κατά την κατάρτιση των νόμων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές καλής νομοθέτησης, όπως: η αναγκαιότητα της ρύθμισης και η προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις και με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, να λαμβάνονται υπόψη τα μέσα καλής νομοθέτησης, όπως η διαβούλευση. Η διαβούλευση επιτυγχάνεται με τη δημοσιοποίηση της σχεδιαζόμενης ρύθμισης με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων (βλέπε κεφ.4.2.3.).

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης. Ο δημόσιος υπάλληλος φροντίζει για την εγκυρότητα, νομιμότητα, πληρότητα, ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών στις οποίες οι συναλλασσόμενοι με τη δημόσια υπηρεσία έχουν πρόσβαση με ή χωρίς χρήση των Τ.Π.Ε. (Ν.3979/2011, Άρθρο 4, παρ. 3) Τα Κ.Ε.Π. βρίσκονται σε κάθε δήμο, δηλαδή κοντά στον πολίτη, και του προσφέρουν πολλές και άμεσες υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται να τρέχει κανείς άσκοπα. Γι’ αυτό και έχουν γίνει αποδεκτά αλλά και σημείο αναφοράς για τις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση. Πράγματι, τα Κ.Ε.Π. είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους θεσμούς του δημοσίου. Παράδειγμα, στο Κ.Ε.Π.- «Οδηγός του πολίτη» μπορείτε να βρείτε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών (πατήστε το πλήκτρο CTRL+κλίκ με το ποντίκι στη λέξη που σας ενδιαφέρει): Εκπαίδευση και Έρευνα Ανώτατη εκπαίδευση, Εκπαίδευση (γενικά), Έρευνα (γενικά), Κατηγορίες εκπαίδευσης, Ξένες γλώσσες, Προσχολική αγωγή, Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

1.4.3 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει ηλεκτρονική δικτύωση των δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ τους και με πρόσωπα, ώστε οι πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους εύκολα και γρήγορα μέσω των Η/Υ. Στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευεργετικών συνεπειών της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η χρήση του διαδικτύου στη σχέση κράτους–πολίτη παρέχει: Πληροφόρηση. Διάθεση πληροφοριών, απλή και γρήγορη, στους πολίτες. Επικοινωνία. Επικοινωνία του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες (e-mails, forums κτλ.). Συναλλαγή. Διεξαγωγή συναλλαγών (υποβολή εντύπων, πληρωμές  κτλ.).

1.4.4 Πρόγραμμα «Διαύγεια». To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (Ν. 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Μέσω του προγράμματος Διαύγεια: α) Εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο διαδίκτυο. Όλες οι αποφάσεις εκτελούνται εφόσον αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia. gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.).
β) Ο πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι Ανεξάρτητες Αρχές και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
1.4.5 Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), έχουν σχεδιαστεί για την ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη από το σπίτι ή από το γραφείο, υλοποιώντας ένα ουσιαστικό βήμα προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η πρωτοτυπία των Κ.Ε.Π. συμπυκνώνεται στο σύνθημα «διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες». Λειτουργούν βάσει της αρχής της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πολίτη από μία θέση εργασίας (one stop shop), παρέχοντας: -Ενημέρωση για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. -Διεκπεραίωση, προμηθεύοντας τους ενδιαφερόμενους με τα κατάλληλα έντυπα αιτήσεων και αναζητώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. -Άλλες υπηρεσίες, όπως επικύρωση αντιγράφων, χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων,Φ.Ε.Κ., πληροφορίες για προκηρύξεις, θέματα κοινωνικήςπρόνοιας κτλ.

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Άρθρο 5: Πρόσβαση σε έγγραφα παρ.1.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. παρ.2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. παρ.3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις…. παρ.6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες. 5.5 «Οδηγίες χρήσης» των δημοσίων υπηρεσιών –

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Για να βελτιωθούν οι σχέσεις κράτους–πολίτη και για να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) προβλέπει απλούστευση διαδικασιών σε αρκετές περιπτώσεις. Από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας αναφέρονται μερικά άρθρα που έχουν πρακτική χρησιμότητα στις συναλλαγές του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Τα άρθρα αναφέρονται, όπως είναι στον νόμο, για να αποτελέσουν και μια άσκηση των μαθητών. Η υπογράμμιση, το μαύρισμα (Bold), έγινε για να επισημανθούν τα σημαντικότερα. Όλα τα κατωτέρω είναι ο κανόνας. Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που δεν αναφέρονται ή που περιλαμβάνονται σε άλλους νόμους. Άρθρο 3: Αιτήσεις προς τη διοίκηση παρ.3. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, χρησιμοποιούνται έντυπα αιτήσεων, τα οποία χορηγούν υποχρεωτικώς οι δημόσιες αρχές, για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν μπορεί ή δεν γνωρίζει να γράψει, ο αρμόδιος υπάλληλος, οφείλει να συντάξει ο ίδιος την αίτηση

Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. παρ.2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
παρ.4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Άρθρο 11: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων παρ.1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή «ή τα Κ.Ε.Π.», βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014, Άρθρο 1, παρ. 2: Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ΄ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς. Αντί πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς. Επίσης, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για ένα νέο μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης, η Ελλάδα συμμετέχει στην Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – O.G.P.). Για τον σκοπό αυτό εκπονείται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, μέσα από ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Ο διάλογος για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση έχει ξεκινήσει και μας αφορά όλους. Γιατί Ανοικτή Διακυβέρνηση σημαίνει Συμμετοχή, Διαφάνεια, Λογοδοσία, Αποτελεσματικότητα. «Προχωρήστε, τσακίστε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, όπου κι αν βρίσκεται, όποιοι κι αν είναι οι ένοχοι.» (Πρωθυπουργός, Α. Σαμαράς) «Μην ανεχτείτε κανενός είδους παρέμβαση ή εξωτερική πίεση από οποιονδήποτε θελήσει να σας επηρεάσει. Αυτή η κοινωνία υπέφερε στο παρελθόν από παρόμοιες πρακτικές που διέχυσαν ένα καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις, με αποτέλεσμα να πληγεί ο ανταγωνισμός και να κατρακυλήσει η χώρα μας στα πιο χαμηλά επίπεδα της διεθνούς κατάταξης για τη διαφθορά.» (Βασίλης Φλωρίδης, πρώτος πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής για τις Συμβάσεις, αποχαιρετιστήριος λόγος, 2014)

1.6 Το φαινόμενο της διαφθοράς. 1.6.1 Έννοια και συνέπειες. 

Διαβάζουμε στον Τύπο, ότι είναι ανησυχητικά τα ευρήματα της έρευνας, που διενήργησε για το φαινόμενο της διαφθοράς η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, που δημοσιοποιήθηκε επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στη γνώμη των πολιτών από όλο τον κόσμο, και έδειξε ότι οι πλέον διεφθαρμένοι θεσμοί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τα πολιτικά κόμματα και ακολουθούν τα κοινοβούλια, η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές. Στην Ελλάδα, οι πλέον διεφθαρμένοι κλάδοι του δημόσιου τομέα θεωρούνται η υγειονομική περίθαλψη, η εφορία και η πολεοδομία. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ίδια ομάδα κρατών με την Αίγυπτο, τη Γουατεμάλα, το Πακιστάν, τη Λετονία και την Κόστα Ρίκα και σε χειρότερη θέση από την ομάδα στην οποία συγκαταλέγονται η Τουρκία, η πΓΔΜ και η Αργεντινή. Στον ανεπτυγμένο κόσμο η διοικητική διαφθορά δεν είναι σημαντικό πρόβλημα. Εξαίρεση αποτελούν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Σε αρκετούς πολίτες, αλλά και ευρύτερα στη κοινωνία κυριαρχεί η αντίληψη ότι υπάρχουν πολλά φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η συμπεριφορά των υπαλλήλων, συμπεριφορά η οποία χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη, ανήθικη, διεφθαρμένη. Οι όροι «λάδωμα», «γρηγορόσημο», και φράσεις όπως «όλοι ίδιοι είναι», «αυτός τα πιάνει», μαρτυρούν τη κατάσταση αυτή. Αλλά και κάποιοι που ασκούν δημόσια εξουσία έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Οι όροι «λαμόγιο», «διεφθαρμένος» κτλ. κυριαρχούν καθημερινά στο λεξιλόγιό μας. Κάποια πρόσωπα, που ασκούν εξουσία, είτε πολιτική είτε οικονομική είτε άλλη εξουσία, παρουσιάζουν επιλήψιμη συμπεριφορά, γιατί επιδιώκουν να αποκτήσουν, με παράνομο ή αθέμιτο τρόπο, περισσότερη εξουσία ή να εξυπηρετήσουν ιδιοτελή συμφέροντα. Παράδειγμα: οι πολιτικοί έχουν πολιτική αλλά δεν έχουν οικονομική εξουσία, και αυτό τους αναγκάζει να αναπτύσσουν σχέσεις διαπλοκής με την οικονομική εξουσία. Όσοι έχουν οικονομική εξουσία δεν έχουν πολιτική εξουσία, και αυτό τους αναγκάζει να αναπτύσσουν σχέσεις διαπλοκής με την πολιτική εξουσία. Έτσι λοιπόν αναπτύσσονται σχέσεις διαπλοκής μεταξύ πολιτικής καιοικονομικής εξουσίας. Το πρόβλημα της διαφθοράς δεν είναι άσχετο με την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, αλλά και γενικότερα της μειωμένης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη. Επειδή στην πολιτική κυριαρχούν η κομματοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις, η πολιτική όχι μόνο δεν παράγει νόημα ζωής (στόχους ζωής), αλλά θεωρείται από αρκετούς πολίτες μια «κακόφημη» δραστηριότητα. Γι’ αυτό και οι πολίτες δυσπιστούν έναντι της πολιτικής και των πολιτικών και στρέφονται:

Κ. Μπακούρης, ΠρόεδροςΔιεθνούς Διαφάνειας–Ελλάς «Διαφάνεια Τώρα!» «Σκοπός μας είναι η συνδρομή για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η διαφθορά, ο εντοπισμός φορέων και υπηρεσιών ευάλωτων στη διαφθορά και η προώθηση συστημικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών» (Β. Σωτηρόπουλος,, νομικός σύμβουλος της υπηρεσίας). Η υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!»δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απευθύνονται και να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς με τους ακόλουθους απλούς τρόπους: -Κλήση στη Γραμμή Υποστήριξης 101 90 (Η Γραμμή Υποστήριξης λειτουργεί: Δευτέρα & Παρασκευή: 15.00μ.μ. – 19.00μ.μ., Τετάρτη: 10.00π.μ. – 14.μ.μ.) -On-line καταγγελία-Εκτύπωση, συμπλήρωση και αποστολή φόρμας (www.transparency.gr/diafaneiatora) στα γραφεία της οργάνωσης (Θέτιδος 4, 115 28, Αθήνα).α) Είτε σε μεσσίες και σωτήρες κάθε λογής και σε λαϊκιστές ηγέτες που καλλιεργούν τα ένστικτα και τις αδυναμίες του λαού για να στραφούν τελικά εναντίον του. β) Είτε στρέφονται προς το παρελθόν, ζητώντας εκεί αγκυροβόλιο. Αφού δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο παρόν και στο μέλλον(νόημα ζωής για το μέλλον), υπάρχει πίστη στο παρελθόν, π.χ. στο μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας, στα κατορθώματα του παρελθόντος. Και αυτό, δηλαδή το αγκυροβόλιο στο παρελθόν και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το παρόν και το μέλλον, εμποδίζει τις όποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού.

1.6.2 Φορείς και μέσα αντιμετώπισης. Επειδή, συνήθως, η δημιουργία δεν συντελείται σε περιόδους ευφορίας αλλά σε περιόδους δυσκολίας, τώρα υπάρχει λαμπρή ευκαιρία για δημιουργία. Είναι η ώρα για το πολιτικό σύστημα, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, να επιβάλει πολιτική μηδενικής ανοχής στην πολιτική και οικονομική διαφθορά. Η Διεθνής Διαφάνεια είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που μοιράζεται ένα κοινό όραμα: έναν κόσμο όπου οι κοινωνίες και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων θα είναι απαλλαγμένες από τη διαφθορά. Ιδρύθηκε στο Βερολίνο από πρώην στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας και αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για τη θέσπιση Παγκόσμιας Ημέρας κατά της διαφθοράς από τον Ο.Η.Ε.Η Διεθνής Διαφάνεια–Ελλάς με το έργο της συμβάλλει σημαντικά στην αποκάλυψη και τη δημοσιοποίηση σημαντικών περιστατικών διαφθοράς. Και επειδή σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν περιστατικά διαφθοράς, χρειάζεται η βοήθεια και η συμμετοχή των πολιτών για την καταγραφή και την αντιμετώπισή τους. Η «Διαφάνεια Τώρα!» είναι μια υπηρεσία υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε υποθέσεις διαφθοράς. Η υπηρεσία λειτουργεί με την υποστήριξη ομάδας νομικών και τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών, έχοντας στόχο την παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Στην υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης με σκοπό να αναφέρει περιστατικά διαφθοράς και να λάβει περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση για το πώς και πού, μπορεί να απευθυνθεί ώστε να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της καταγγελίας του. Η «Διαφάνεια Τώρα!» αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής δράσης που υλοποιεί η Διεθνής Διαφάνεια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (και στην Ελλάδα). Απευθύνεται σε όλους: άτομα ή οργανισμούς που έχουν πέσει θύματα διαφθοράς ή οικονομικού εγκλήματος και επιθυμούν να το καταγγείλουν και να αναλάβουν δράση για να βάλουν ένα τέλος στη διαφθορά πριν κάποιος άλλος γίνει το επόμενο θύμα της. Ήδη αρκετά μέτρα λειτουργούν για τη διασφάλιση της διαφάνειας,όπως:

ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜ Εhttp://www.transparency.gr/ diafaneiatora/ α) Το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3861/2010 και Ν. 4210/2013 για το πρόγραμμα «Διαύγεια», Εθνικό σχέδιο κατά της διαφθοράς «Διαφάνεια» κτλ.). β) Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διαύγεια. Έχει αποδειχθεί ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, η απλούστευση των διαδικασιών και της νομοθεσίας, συμβάλλουν στη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης.
γ) Ο έλεγχος. Ο Έλεγχος δεν συνιστά «ποινικοποίηση» αλλά αποτελεί βασική αρχή της διοικητικής επιστήμης. Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση: Ενισχύθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Λειτουργεί με ευρύτατες αρμοδιότητες το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εφαρμόζεται το «πόθεν έσχες» για όλους τους δημόσιους λειτουργούς. δ) Η κουλτούρα διαφάνειας. Η Διαφάνεια, το φαίνεσθαι, παίζει μεγάλο ρόλο για τον πολιτικό και για την πολιτική. Ο πολιτικός οφείλει να δρα στο φως, να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Αθέατες και σκοτεινές πλευρές δημιουργούν υπόνοιες. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική. Επομένως, πολιτικοί και πολίτες οφείλουν να δρουν με διαφάνεια.

Δικαιώματα του Πολίτη – Γενικά

Η ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τα δικαιώματα του πολίτη και πιο συγκεκριμένα για τον Συνήγορο του Πολίτη για το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών και για το Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Στους συνδέσμους αυτούς εδώ και εδώ θα βρείτε τις ηλεκτρονικές σελίδες του υπουργείου διοικητικής ανασυγκρότησης και το σύνδεσμο αυτόν τον συνήγορο του πολίτη για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο πολίτης δικαιούται να αναφέρεται εγγράφως στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να απαντούν αιτιολογημένα στα αιτήματά του (άρθρο 10 του Συντάγματος-ν.1943/1991 άρθρο 5, ν. 2690/1999 άρθρο 4, του ν. 3230/2004 άρθρο 11 και ν. 3242/2004 άρθρο 6).

Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύει.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999,όπως ισχύει), ορίζεται ότι αίτηση του ενδιαφερομένου, για την έκδοση διοικητικής πράξης, απαιτείται όταν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, χρησιμοποιούνται έντυπα αιτήσεων, τα οποία χορηγούν υποχρεωτικώς οι δημόσιες αρχές, για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Στα έντυπα αυτά, σε ειδικό χώρο, π.χ. στην πίσω σελίδα ή σε πλαίσιο, πρέπει να αναφέρονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος, οι εφαρμοστέες διατάξεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και ο χρόνος μέσα στον οποίο θα δοθεί η απάντηση. Τα έντυπα αποτελούν μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας πολιτών-διοίκησης και διοίκησης-πολιτών, γι’ αυτό ο σχεδιασμός τους, τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, καθώς και η χρησιμοποιούμενη σε αυτά ορολογία, πρέπει να ευνοούν την επικοινωνία αυτή. Αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν μπορεί να γράψει, λόγω φυσικής ή γραμματικής αδυναμίας, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να συνδράμει στη σύνταξη της αίτησης, μετά από υπαγόρευση του πολίτη. Συναφώς επισημαίνεται ότι οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν όλες τις αιτήσεις και να χορηγούν τη σχετική απόδειξη παραλαβής, ακόμη και αν ελλείπουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης, οφείλουν να δέχονται τις αιτήσεις των πολιτών που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) και να απαντούν σε αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:Να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων πολιτών, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες, δηλαδή γίνεται συνολικά 60 ημέρες. Προσοχή οι παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες ισχύουν από την ημερα που έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά στην δημοσια υπηρεσία που έχετε υποβάλει την αίτηση σας. Φροντίστε λοιπόν να καταθέτετε εγκαίρως τα απαιτούμενα από το νομο δικαιολογητικά και πιστοποιητικά και να ζητάτε εγγράφως από τις υπηρεσίες πλήρη πληροφόρηση με την αίτηση σας να σας τα κατονομάσουν γραπτώς όπως προβλέπει ο νομος τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για την περίπτωση της αίτησης σας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις εκπλήρωσης του αιτήματος σας. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.

Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την εκπνοή των ισχυουσών προθεσμιών, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Να χορηγούν άμεσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες.

Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος, είναι 20 ημέρες. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, όπως επίσης, στις περιπτώσεις που κάποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να λαμβάνει γνώση ακόμα και ιδιωτικών εγγράφων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες και το προσωπικό τους είναι από τον νόμο αυτόν υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα έναν καθορισμένο αριθμό πιστοποιητικών και δικαιολογητικών από άλλες δημόσιες υπηρεσίες ( μπορείτε να δείτε εδώ ποια), ισχύει βέβαια πως και ο πολίτης δικαιούται από δική του πρωτοβουλία να τα συνυποβάλλει στην αίτηση του. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ιδιοχείρως την ηλεκτρονική εθνική πύλη παραγγελίας ενός μεγάλου αριθμού πιστοποιητικών και διάφορων άλλων εγγράφων τα οποία θα σας αποστέλλονται είτε στην θυρίδα παραλαβής σε αυτήν την εθνική ηλεκτρονική πύλη η να τα παραλαβαίνετε από το ΚΕΠ που έχετε κατονομάσει. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πύλη διαύγεια και να λαμβάνεται γνώση των αποφάσεων της κεντρικής, της περιφερειακής και της δημοτικής διοίκησης, καθότι σε αυτήν την πύλη ήδη από το 2010 δημοσιεύονται όλες οι διοικητικές αποφάσεις. Ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται στα κατά τόπους κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία εκ του νόμου είναι υποχρεωμένα να διεκπεραιώνουν έναν αριθμό υποθέσεων του με τις δημόσιες υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ’ εξαίρεση, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν καθορισθεί ειδικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση πολύπλοκων υποθέσεων.Σε ποιες υποθέσεις δεν ισχύουν οι προθεσμίες:Οι προθεσμίες δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που η υπόθεση αφορά:

Αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους. Επίσης, υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

Ο πολίτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναφορά και αίτηση πειθαρχικών ευθυνών στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, για ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα επί των προσώπων που τα έχουν διαπράξει. Έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και αγωγή αποζημίωσης για υλική και ηθική ζημιά που υπέστη η για αδικαιολόγητη παράβαση των δικαιωμάτων του εκ του κώδικα υπαλλήλων και διαδικασιών. Έχει βέβαια και το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ποινικών ευθυνών στον εισαγγελέα επί ποινικών παραπτωμάτων η κακουργημάτων δημοσίων υπαλλήλων.

Εξυπακούεται βέβαια, πως και ο εκάστοτε πολίτης που έρχεται σε έννομη σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες και το προσωπικό τους έχει και καθήκοντα, όπως αυτό της ευπρεπούς ευγενικής συμπεριφοράς και τις ανταπόκρισης του σε έννομες απαιτήσεις της διοίκησης. Έχει το καθήκον να ενημερωθεί από τις ηλεκτρονικές σελίδες των διάφορων υπηρεσιών και την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία γραπτώς και τηλεφωνικώς για την νομοθεσία, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επί του αιτήματος του και να υποβάλει αιτήματα μόνο όταν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις ικανοποίησης του και να αποφεύγει την επιβάρυνση των υπηρεσιών με άσκοπα αιτήματα και κωλυσιεργίες.

Όταν ο πολίτης πάρει την διοικητική πράξη επί της αιτήσεως του, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη βάσει νόμων, και κατόπιν ενδελεχούς κρίσεως του διαπιστώσει ότι δεν συμφωνεί πλήρως η εν μέρη στην διοικητική απόφαση, έχει το δικαίωμα ένστασης επί της διοικητικής αποφάσεως, την οποία πρέπει να υποβάλει εμπρόθεσμα στην υπηρεσία ενστάσεων. Σε περίπτωση που και το αποτέλεσμα της ένστασης τους είναι μη ικανοποιητικό, μπορεί να υποβάλει αγωγή εμπρόθεσμα στο αντίστοιχο διοικητικό, αστικό η άλλης αρμοδιότητας δικαστήριο. Τόσο στην διοικητική απόφαση όσο και στην απόφαση επί της ενστάσεως του, πρέπει η εκάστοτε υπηρεσία να αναγράφει τα ένδικα μέσα, την αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο δικαστήριο και τον εμπρόθεσμο χρόνο υποβολής των ένδικων μέσων.

Προσάπτουμε εδώ χρήσιμες παραγράφους και συνδέσμους εκ της νομοθεσίας του κώδικα υπαλλήλων παλιού και αναμορφωμένου και της διοικητικής διαδικασίας , για τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων, τον οδηγό ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για να μπορείτε να ανταπεξέρχεστε επιτυχώς στις σχέσεις σας με τις υπηρεσίες, γνωρίζοντας δικαιώματα και καθήκοντα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πίστη στο Σύνταγμα  Άρθρο 24
Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του  Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Συμπεριφορά υπαλλήλου Άρθρο 27 1. Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης.

2. Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθη−κόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπε−ραίωση των υποθέσεων τους.
 
3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλο−σοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.
 

 

Πειθαρχικές ποινές «Άρθρο 109
1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε δι−αδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊ−σταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς, ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της πα−ράβασης του άρθρου 107 παράγραφος 1α του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους, της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της χαρακτη−ριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο δια−γωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από πενήντα (50) εντός μίας τριετί−ας, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή. Επίσης, η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτω−μα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μη−νός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός. 2. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιμώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες τέ−λεσης του παραπτώματος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. 3. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περι−πτώσεων γ ́ έως ζ της παραγράφου 1 και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για πειθαρχι−κά παραπτώματα των περιπτώσεων δ ́ και ε ́ της παρα−γράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος που σχετίζονται με οικονομικό αντικείμενο, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως 100.000 ευρώ. 4.α. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α ́, γ ́, δ ́,θ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού. Για το παράπτωμα της περίπτωσης ι ́ της παραγρά−φου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνε−χώς ή τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους. β. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων ιδ ́, ιε ́, ιστ ́, ιη ́, ιθ ́, κα ́, κβ ́, κδ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου γ. Για τα λοιπά παραπτώματα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.»

Αστική ευθύνη Άρθρο 38

1. Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται επίσης για την αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των κα−θηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε δόλο ή βαρείααμέλεια. Ο υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις του.
2. Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παρα−πέμπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σεπερίπτωση βαρείας αμέλειας, αν ο υπάλληλος παραπεμ−φθεί, το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές πε−ριστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της ζημιάς που επήλθε στο Δημόσιο ή της αποζημίωσης που το τελευταίο υποχρεώθηκε να καταβάλει. 3. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζημιά στο Δημόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά τιςδιατάξεις του Αστικού Δικαίου. 4. Η αξίωση του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζημίωση στις περιπτώσεις της παρ. 1 παραγράφεται σε πέντε (5) έτη. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, η πενταετία αρχίζει αφότου το αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης καταλογισμού έλαβε γνώση της ζημιάς και του λόγου αυτής, και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου, αφότου το Δημόσιοκατέβαλε την αποζημίωση. 5. Η αστική ευθύνη των δημόσιων υπολόγων και των διατακτών διέπεται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατά−ξεις. 6. Ειδικές διατάξεις για την προσωπική αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των τρίτων διατηρού− νται σε ισχύ.
 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος Άρθρο 106
1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο.
2. Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται τόσο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, οι εντολές και οδηγίες όσο και από τη συμπε−ριφορά που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος και εκτός της υπηρεσίας ώστε να μη θίγεται το κύρος αυτής.
3. Το υπαλληλικό καθήκον, κατά την προηγούμενη παράγραφο, σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προδή−λως στις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων.
 
Πειθαρχικά παραπτώματα Άρθρο 107 Άρθρο 6
 
1. Το άρθρο 107 του Ν.3528/2007 (Α ́ 26), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 107
Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων 1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση ανα−γνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στηνΠατρίδα και τη Δημοκρατία, β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσ−διορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος, γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγμα−τος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλλη−λο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Ειδική περί−πτωση παρόμοιας συμπεριφοράς αποτελεί οποιαδήποτεπράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη  οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος πουυπηρετεί σε σχολείο, στ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι−κών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη, η) η παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, θ) η σοβαρή απείθεια, ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των κα−θηκόντων, ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων, ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτεςκαι τις αρχές, ιγ) η προδήλως αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η υπαίτια μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότη−τας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, ιζ) η κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλωςανακριβών στοιχείων ή με χαρακτηριστικά απρεπείςεκφράσεις, ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, ιθ) η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθε−σης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύο−νται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων, κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, κα) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την από−κτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωσηεντολής της υπηρεσίας,κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσω−πα, με αφορμή το χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώ−νται ουσιώδη συμφέροντα των προσώπων αυτών, κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επι−φύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος, κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προ−ηγούμενη άδεια της υπηρεσίας, κστ) η απλή απείθεια,κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του, κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, κθ) η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτη−σης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμη− σης της γραφειοκρατίας, λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος νόμου, λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου, λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η δια−τήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως. 2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώ− ματα διατηρούνται σε ισχύ. 3. Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συ−μπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο δια−γωγή κατά την έννοια της περίπωσης ε ́ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής ή κοινωνικής δράσης.»2. Η παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.3528/2007 (Α ́ 26),
όπως ισχύει, καταργείται.

Λόγοι απόλυσης Άρθρο 152

Ο υπάλληλος απολύεται μόνο για τους επόμενους λόγους: α) επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύ−σης, β) σωματική ή πνευματική ανικανότητα, γ) κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί, δ) συμπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπεντα−ετίας, ε) ακαταλληλότητα κατά το άρθρο 95 του παρόντος

Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα Άρθρο 153

1. Ο υπάλληλος απολύεται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, αν διαπιστωθεί σωματική ή πνευματική ανικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 100, 165 και 167 του παρόντος. Δεν απολύεται ο υπάλληλος αν η ανικανότητά του επιτρέπει την άσκηση άλλων κα−θηκόντων.
2. Ο υπάλληλος που απολύεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναδιορίζεται σύμφωνα με το

Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης Άρθρο 149

Ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση: α) καταδικασθεί σε ποινή τουλάχιστον πρόσκαιρης κάθειρξης ή σε οποιαδήποτε ποινή για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 8του παρόντος ή σε οποιαδήποτε ποινή για λιποταξία,
β) του επιβληθεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Η έκπτωση επέρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Για την έκ−πτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποί−ας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Διαβάστε: Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις  συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Διαβάστε: Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε: εδώ τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα  “Υπαλληλικός Κώδικας”, Νόμος υπ.αριθμ.3528/9_2_2007

Νόμος υπ.αριθμ.3839/29_3_2010, “Τροποποιήσεις άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/9_2_2007”

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

20 thoughts on “ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Το νομοσχέδιο που καταργεί ουρές και σφραγίδες – Όλο το σχέδιο για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου – Τέλος στις «ουρές» που στερούν 3% του ΑΕΠ από την οικονομία και το κράτος. Τεράστια εξοικονόμηση σε εργατοώρες και δισεκατομμύρια ευρώ που χάνουν κάθε χρόνο νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το δημόσιο, εξαιτίας της άχρηστης γραφειοκρατίας, φέρνει η ψηφιακή Επανάσταση για τον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό του Κράτους. Με νομοσχέδιο που έρχεται την Δευτέρα στη Βουλή με στόχο να ψηφιστεί έως τις 8 Αυγούστου –στο οποίο περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση του ασύλου και η αύξηση των αρμοδιοτήτων των δημάρχων για εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ- αλλάζει όλη η οργάνωση του πρώην υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Με βάση τις νέες αρμοδιότητες, από υπουργείο κρατικών προμηθειών ηλεκτρονικών συστημάτων -όπως είχε εξελιχθεί ως τώρα- η νέα δομή -που συγκροτείται ως υπουργείο Επικρατείας- στόχο έχει να εξαλείψει τις «ουρές» στο Δημόσιο, με διασύνδεση όλων των βάσεων δεδομένων και κατάργηση περιττών διαδικασιών. Τα πρώτα αποτελέσματα θα φανούν σε ελάχιστους μήνες, στα τέλη του 2019 ή αρχές του 2020, με στόχο από το 2021 το σύστημα να βρίσκεται πλέον σε παραγωγική διαδικασία, απαλλάσσοντας τους πολίτες από γραφειοκρατικό βάρος το οποίο συνοδεύει την κάθε καμπής της οικογενειακής, εκπαιδευτικής, επαγγελματικής ή βιολογικής τους πορείας.Χάνουμε 3% του ΑΕΠ κάθε χρόνο στις “ουρές”! Πριν πέντε χρόνια ακριβώς (Μάιο του 2014) όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παρελάμβανε ειδική έκθεση από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία, η οποία μετρούσε το διοικητικό κόστος για την οικονομία εξαιτίας της γραφειοκρατίας, στα έξι δισ. ευρώ το χρόνο! Ωστόσο η αποτίμηση αυτή (3% του ΑΕΠ) είναι ίσως και μικρότερη από την πραγματική, καθώς περιορίζεται μόνον σε 13 επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας και δεν περιλαμβάνει τις καθημερινές συναλλαγές εκατομμυρίων πολιτών.Άλλες έρευνες ανέβαζαν ακόμα και σε 6,8% του ΑΕΠ το διοικητικό κόστος ετησίως. Αυτό το βάρος πλέον δεν θα πέφτει στον πολίτη, αλλά την αναλαμβάνει το Κράτος. Όταν υποβάλλει ο πολίτης ένα αίτημα, η υποχρέωση των υπηρεσιών θα είναι να αλληλο-ενημερώνονται εσωτερικά, χωρίς να τον ενοχλούν..Ψηφιακό «κλειδί» χωρίς ουρές και ταλαιπωρία.Στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη σήμερα είναι το ελληνικό δημόσιο να λειτουργεί στα πρότυπα των θεσμικά ανεπτυγμένων κρατών της ΕΕ, ενόψει και του 2021 –με την συμπλήρωση 200 ετών ανεξάρτητου εθνικού βίου. Το Δημόσιο για πρώτη φορά αναλαμβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες αντί να φορτώνει στον πολίτη την περιττή υποχρέωση να στέκεται σε ουρές για να συγκεντρώνει πιστοποιητικά με σφραγίδες και υπογραφές.Ο νέος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναλαμβάνει σαν βασική αρμοδιότητα να επιδιώξει την πλήρη διαλειτουργικότητα στο Κράτος. Παίρνει την εξουσιοδότηση να ξεκινά διαδικασίες απλοποίησης σε όλα τα υπουργεία, με τα οποία θα συνεργάζεται. Εξετάζοντας ένα προς ένα όλα τα πεδία αυτά και τις γραφειοκρατικές ενέργειες που απαιτούν -το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί- θα αποκαλυφθούν οι περιττές διαδικασίες που μπορούν να απαλειφθούν, εφόσον το δημόσιο μπορέσει να διασυνδεθεί με όλες τις βάσεις δεδομένων και τα Μητρώα που, αν και σχετίζονται το ένα με το άλλο, παραμένουν λειτουργικά αποκομμένα, επιβάλλοντας ξεχωριστή αναζήτηση και «ουρές» στους πολίτες για την συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται ξανά και ξανά, σε κάθε περίπτωση συναλλαγών με το Κράτος.Η αρχή θα γίνει με διασύνδεση όλων των Μητρώων που βρίσκονται διάσπαρτα στο ελληνικό Κράτος, σε ένα ενιαίο Μητρώο για κάθε έναν πολίτη και για όλους μαζί. Το σχέδιο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως το 2023.«Γεγονότα ζωής»Οι ενέργειες απλούστευσης με διασύνδεση των σχετικών διαδικασιών θα ξεκινήσουν από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του νέου συστήματος. Οι πρώτες κινήσεις θα αφορούν στα «γεγονότα ζωής» που είναι κοινά για κάθε πολίτη στη χώρα μας. Ήδη έχουν χαρτογραφηθεί 120 πεδία επαφής του κάθε πολίτη με το δημόσιο, για τις οποίες υποβάλλονται συχνά σε πολλαπλές διαδικασίες (αναζήτηση εγγράφων κλπ) με συνέπεια να μπαίνει σε χιλιάδες “ουρές” στη διάρκεια της ζωής του.

  Αντί ο πολίτες να σχηματίζουν ουρές από υπηρεσία σε υπηρεσία όπου έχουν και από έναν αριθμό Μητρώου, πλέον όλα τα Αρχεία που τους αφορούν θα επικοινωνούν κεντρικά μεταξύ τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταβαίνουν από την μία στην άλλη, για να αιτηθούν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα προσωπικά στοιχεία Στην κατεύθυνση αυτή, το σχέδιο προβλέπει και τα εξής βήματα:

  • «Ψηφιακό κλειδί» στο Δημόσιο: ακυρώνεται και επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες. Οι ταυτότητες θα λειτουργούν σαν ένα «ψηφιακό κλειδί», το οποίο θα δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπου αυτός και αν βρίσκεται.
   • Ηλεκτρονικές αιτήσεις: με το «ψηφιακό κλειδί» πολλές υπηρεσίες των ΚΕΠ, θα είναι προσβάσιμες μέσω υπολογιστή ή κινητού, ακόμα και εκτός ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών (βράδυ, αργίες ή και εν κινήσει από το δρόμο). Έτσι καταργούνται ουρές και ωράρια, γίνονται πιο εύκολες οι συναλλαγές με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και δεν θα απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία όπως πχ για ανανέωση ενός διαβατηρίου ή μιας ταυτότητας, αλλά ακόμη και για την έκδοση μιας σύνταξης χηρείας!
  • Το κράτος αλλάζει για να υπηρετεί τον πολίτη: από το 2020 κάθε γέννηση θα δηλώνεται μόνο μία φορά στη Δημόσια Διοίκηση. Τα παιδιά θα αποκτούν αμέσως ασφάλιση και θα εγγράφονται μόνο την πρώτη φορά στην εκπαίδευση. Έκτοτε, θα προχωρούν αυτόματα στην επόμενη βαθμίδα. Οι γονείς θα έχουν πρόσβαση στις επιδόσεις του και δεν θα χρειάζεται να εξεταστεί η γνησιότητα των τίτλων σπουδών του. Στο νέο περιβάλλον που θα οικοδομηθεί με πολύ δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, απλοποιούνται εκατοντάδες συνήθεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται στη ζωή κάθε πολίτη: δήλωση γεννήσεως, βάπτιση, εγγραφή ή αποφοίτησή από σχολεία και πανεπιστήμια, έκδοση και επανέκδοση ταυτότητος ή διπλώματος οδήγησης κλπ εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους, έκδοση ΑΦΜ, έναρξη επαγγέλματος, ασφάλιση ή την συνταξιοδότηση, έως και το τέλος του κύκλου ζωής του.Το ίδιο θα ισχύει και για τις τράπεζες, τις τηλεφωνικές εταιρείες και τους ιδιωτικούς φορείς, για τα θέματα στα οποία νομίμως μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στοιχείων πελατών τους

  Like

 2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ
  Η πληροφόρηση και λήψη γνώσης εγγράφων του Δημοσίου έχουν θεμελιώδη σημασία για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαφανή λειτουργία της Διοίκησης καθώς και για την ενάσκηση από τους πολίτες βασικών τους δικαιωμάτων. Για τους λόγους αυτούς το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τον καθένα το δικαίωμα του πληροφορείν καθώς και το ειδικότερο δικαίωμα της έγγραφης αναφοράς προς τις αρχές και της λήψης γνώσης εγγράφων του Δημοσίου. Επιπλέον, καθιερώνει τη σύστοιχη υποχρέωση του κράτους σε απάντηση αλλά και ειδική χρηματική ικανοποίηση στην περίπτωση καθυστέρησης (άρθρα 5Α και 10 του Συντάγματος).

  Στα πλαίσια αυτά κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί και να λάβει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου του Δημοσίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

  Ορισμοί
  Αντικείμενο του δικαιώματος πρόσβασης σε έγγραφα του Δημοσίου είναι τόσο τα διοικητικά όσο και τα ιδιωτικά έγγραφα, που κατέχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον είναι σχετικά με υπόθεση του αιτούντος την πρόσβαση (άρθρο 5 § 2 ΚΔΔ).

  Ως διοικητικό νοείται κάθε έγγραφο που συντάσσεται από όργανα του δημόσιου τομέα, ιδίως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις της διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις (άρθρο 16 § 1 Ν. 1599/1986).

  Υποκείμενο του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα του Δημοσίου είναι ο “καθένας”, επομένως και οι αλλοδαποί, αφού το Σύνταγμα αναφέρεται σε κάθε πολίτη αδιακρίτως (άρθρο 10 Σ, 24 Ν. 1599/1986).

  Ως υπόχρεα προς απάντηση πρόσωπα νοούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές, εφόσον έχουν σχετική αρμοδιότητα, δηλαδή το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (άρθρο 10 § 3 Σ). Νοείται επίσης και κάθε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που παρέχει αγαθά ζωτικής σημασίας, εφόσον τα αιτούμενα έγγραφα σχετίζονται με την παραπάνω δράση (Γνωμ. ΝΣΚ 121/2002).

  Περαιτέρω, ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ ως υποκείμενο των δεδομένων νοείται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. Ακόμη, ευαίσθητα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων (άρθρο 2 α, β και γ Ν. 2472/1997).

  Το Περιεχόμενο του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Έγγραφα του Δημοσίου
  Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε διοικητικού εγγράφου (άρθρο 5 § 1ΚΔΔ). Εντούτοις, απαραίτητη προϋπόθεση, για να γίνει η αίτηση δεκτή, είναι η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος. Εύλογο είναι το ενδιαφέρον που προκύπτει κατά τρόπο αντικειμενικό από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης προσωπικής έννομης σχέσης, συνδεόμενης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων, στα οποία ζητείται πρόσβαση (ΣτΕ 1214/2000). Κατά τη γνώμη όμως του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ0 η έννοια του εύλογου ενδιαφέροντος πρέπει να ερμηνεύεται πολύ διευρυμένα ενόψει της δημοκρατικής αρχής και του παρεπόμενου δικαιώματος κάθε ενεργού πολίτη να πληροφορείται ό,τι τον αφορά άμεσα ή έμμεσα και εν τέλει να συμμετέχει στα κοινά.

  Για την πρόσβαση σε ιδιωτικά έγγραφα, που βρίσκονται στην κατοχή του Δημοσίου, απαιτείται ειδικό έννομο συμφέρον, έννοια σαφώς στενότερη του εύλογου ενδιαφέροντος. Τέτοιο συμφέρον υπάρχει αν το ιδιωτικό έγγραφο συντάχθηκε για το συμφέρον αυτού που το ζητεί, ή πιστοποιεί έννομη σχέση που αφορά και αυτόν, ή σχετίζεται με διαπραγματεύσεις που έγιναν σχετικά με τέτοια έννομη σχέση είτε απευθείας από τον ίδιο είτε για το συμφέρον του, με τη μεσολάβηση τρίτου (άρθρο 902 ΑΚ).

  Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται είτε με επιτόπου μελέτη του σχετικού εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, είτε με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα την πρόσβαση (άρθρο 5 § 4 ΚΔΔ). Η υπόχρεα αρχή οφείλει να χορηγήσει το αιτούμενο έγγραφο ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική αίτηση εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή της (άρθρο 5 § 5ΚΔΔ).

  Περιορισμοί του Δικαιώματος
  Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Δημοσίου δεν είναι απόλυτο. Ο νόμος προβλέπει μία σειρά περιπτώσεων εγγράφων του Δημοσίου, η πρόσβαση στα οποία δεν επιτρέπεται για λόγους προστασίας δικαιωμάτων ή συμφερόντων τρίτων.

  Έτσι, ο νόμος απαγορεύει την πρόσβαση σε έγγραφα, που αφορούν την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου (άρθρο 5 § 3 ΚΔΔ). Εντούτοις, η απαγόρευση αυτή δεν εκτείνεται σε έγγραφα, που ζητούνται από ιδιώτη με σκοπό να προκαλέσει έκδοση ευμενούς διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης για τον ίδιο και δυσμενούς για τον τρίτο, καθώς εξαιτίας αυτού τίθενται εκτός της προστατευτικής σφαίρας του απορρήτου.

  Επιπλέον, ο νόμος δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε έγγραφα, που αφορούν απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (άρθρο 5 § 3 ΚΔΔ). Τέτοια έγγραφα είναι ενδεικτικά όσα σχετίζονται με:

  Το ιατρικό απόρρητο (άρθρο 13 N. 3418/2005, ΦΕΚ 287/A’/28-11-2005). Φυσικά, θέμα απορρήτου δεν τίθεται, αν τα αιτούμενα έγγραφα αφορούν ιατρικά δεδομένα του ίδιου του αιτούντος (άρθρα 23 Ν. 1565/1934 και 47 Ν. 2071/1992).
  Φορολογικά στοιχεία (άρθρο 85 Ν. 2238/1994).
  Το τραπεζικό απόρρητο (άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 1059/1971).
  Εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα.
  Τέλος, ο νόμος αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης τη χορήγηση ή μη εγγράφων (α) που αναφέρονται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή που (β) η λήψη γνώσης των όποιων είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, διοικητικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης (άρθρο 5 § 3 ΚΔΔ) ή που (γ) σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

  Σε κάθε περίπτωση απόρριψης του δικαιώματος πρόσβασης η Διοίκηση υποχρεούται να παρέχει ειδική αιτιολογία προς τον αιτούντα, διαφορετικά η απορριπτική διοικητική πράξη καθίσταται παράνομη.

  Πρόσβαση σε Έγγραφα και Προσωπικά Δεδομένα
  Η πρόσβαση σε έγγραφα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 5 § 3 ΚΔΔ σε συνδυασμό με άρθρα 1 και 3 Ν. 2472/1997). Αρμόδια για να επιλύει ζητήματα πρόσβασης σε έγγραφα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα καθίσταται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (βλ. ενδεικτικά αποφάσεις 53/2000 και 32/2005 της ΑΠΔΠΧ).

  Αν το αιτούμενο έγγραφο του Δημοσίου περιέχει προσωπικά δεδομένα του ίδιου του αιτούντος, τότε το δικαίωμα πρόσβασης καθίσταται απόλυτο (άρθρο 5 ΚΔΔ σε συνδυασμό με άρθρο 12 Ν. 2472/1997). Σε περίπτωση που η δημόσια αρχή αρνείται την χορήγηση τέτοιου εγγράφου, υποχρεούται να κοινοποιήσει την άρνησή της στην ΑΠΔΠΧ και να ενημερώσει τον αιτούντα ότι έχει δικαίωμα προσφυγής στην τελευταία (άρθρο 12 § 4 Ν. 2472/1997).

  Ακόμη και αν το αιτούμενο έγγραφο του Δημοσίου περιέχει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου, τότε η δημόσια αρχή υποχρεούται να το χορηγήσει, αφού η χορήγηση είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως της αρχής, που επιβάλλεται από το άρθρο 5 του ΚΔΔ, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις που οι διατάξεις του άρθρου αυτού θέτουν (άρθρο 5 § 1β του Ν. 2472/1997, βλ. και Γνωμ. 6/2013 ΑΠΔΠΧ). Πριν την χορήγηση η δημόσια αρχή οφείλει να ενημερώσει το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο έγγραφο (άρθρο 11 § 3 Ν. 2472/1997).

  Η πρόσβαση σε έγγραφο του Δημοσίου, που περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, γίνεται μόνο κατόπιν άδειας της ΑΠΔΠΧ (άρθρο 7 § 2 του Ν. 2472/1997). Η δημόσια αρχή, που δέχεται τέτοια αίτηση, υποχρεούται να αιτηθεί στην ΑΠΔΠΧ τη σχετική άδεια.

  Τέλος, με βάση την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 § 3 Σ) θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον ζητούνται έγγραφα του Δημοσίου τα οποία εμπεριέχουν απόρρητα στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων και τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποσπαστούν από το υπόλοιπο έγγραφο, η Διοίκηση υποχρεούται να παρέχει τη μερική πρόσβαση ή την πρόσβαση σε τροποποιημένη έκδοσή του, από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα υπό κρίση στοιχεία.

  Μέσα Έννομης Προστασίας
  Σε περίπτωση που ο πολίτης αντιμετωπίζει την άρνηση του Δημοσίου να του χορηγήσει έγγραφο, ενώ πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις του νόμου, μπορεί να προβεί στις παρακάτω ενέργειες για την απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης :

  Κατάθεση προσφυγής στον Συνήγορο του Πολίτη (στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων παρατηρείται συμμόρφωση της Διοίκησης μετά από παρέμβαση του ΣτΚ).
  Εισαγγελική Παραγγελία (άρθρο 25 § 4 Ν. 1756/1988).
  Προσφυγή στην ΑΠΔΠΧ σε περίπτωση που το αιτούμενο έγγραφο περιέχει προσωπικά του δεδομένα (άρθρο 12 § 4 Ν. 2472/1997) ή καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ σε περίπτωση που η δημόσια αρχή αρνείται παρανόμως να χορηγήσει έγγραφο με την αιτιολογία ότι αυτό περιέχει προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  Ειδικότερα για την εισαγγελική παραγγελία το άρθρο 25 § 4 του Ν. 1756/1988 προβλέπει ότι “(ο) εισαγγελέας πρωτοδικών : (α) …. (β) δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 του ΚΠΔ”. Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ η εισαγγελική παραγγελία είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση μόνο στο πλαίσιο ποινικής δίωξης, ενώ κατά τα λοιπά, δεν δεσμεύει τη Διοίκηση παρά μόνο ως προς τη διερεύνηση του αιτήματος και την έκδοση σαφούς και αιτιολογημένης απάντησης (απόφαση 3/2009 ΑΠΔΠΧ).

  Τέλος και στην περίπτωση που καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν ευοδώσει, η άρνηση προς τον διοικούμενο της δυνατότητας πρόσβασης σε δημόσιο έγγραφο εκ μέρους διοικητικού οργάνου στοιχειοθετεί εκτελεστή διοικητική πράξη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 1225/2011), ενώ δεν αποκλείεται και η απαίτηση αποζημίωσης με βάση τα άρθρα 105 – 106 ΕισΝΑΚ λόγω επέλευσης ζημίας από την καθυστέρηση ή τη μη χορήγηση του αιτούμενου εγγράφου.

  Νομική Συμβουλή : Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε από το Δημόσιο και, εντός είκοσι (20) ημερών, να λάβετε οποιοδήποτε έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή του, εφόσον πληρούνται οι όροι της νομιμότητας. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας αιτηθείτε εισαγγελική παραγγελία και, ταυτόχρονα, καταθέστε προσφυγή στον ΣτΚ και, εφόσον υφίσταται ζήτημα προσωπικών δεδομένων, και στην ΑΠΔΠΧ.

  Περισσότερα
  Σύνταγμα 1975/1986/2001.
  Ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας” (ΚΔΔ).
  Σχετική ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ.
  Υπ’ αρ. 6/2013 Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ.

  Like

 3. Πρόσφατα η Ελλάδα έπεσε κατά 5 θέσεις στον δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο θόρυβο. Ειδικά σε θέματα μεταβίβασης ακινήτων, δικαστικών αποφάσεων και συμβάσεων οι επιδόσεις της χώρας είναι καταστροφικές.

  Αντίστοιχα απογοητευτικές είναι οι εθνικές μας επιδόσεις στον δείκτη DESI, τον πιο δημοφιλή δείκτη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, λοιπόν, όχι απλώς υστερεί σε σχέση με το σύνολο σχεδόν των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνοντας πλέον την 27η θέση σε σύνολο 28 χωρών, αλλά η απόστασή μας από τον μέσο όρο συνεχώς μεγαλώνει.

  Χάνουμε το τρένο της 4ης βιομηχανικής, της λεγόμενης ψηφιακής, επανάστασης και δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε κοινωνικά ή οικονομικά ακόμη και σε σχέση με την περιφέρεια της Ευρώπης.

  Βασικό αίτιο, η στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από απουσία κεντρικού σχεδιασμού, κατακερματισμό και αλληλοεπικαλύψεις στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

  Χρειαζόμαστε στρατηγική; Αναμφίβολα ναι!

  Είναι απαραίτητη η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού σχεδίου για την αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιακής εποχής. Ενός σχεδίου που θα ξεκινάει από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης ώστε να επιτευχθεί η μείωση του διοικητικού βάρους και κόστους του ίδιου του δημοσίου και των συναλλασσόμενων με αυτό, αλλά και η βελτίωση των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει σε μια σειρά τομέων.

  Από την υγεία έως την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις κεντρικές υπηρεσίες και τα υπουργεία έως την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος οι νέες τεχνολογίες και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να αποτελέσουν το βασικό μεταρρυθμιστικό εργαλείο.

  Είναι δαπανηρός ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης;

  Όχι, αν βασίζεται σε έναν ορθολογικό σχεδιασμό και η υλοποίηση γίνει με καθαρές προτεραιότητες και αυστηρό πρόγραμμα.

  Μπορεί το δημόσιο να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο; Ναι.

  Αν εξασφαλίσουμε μια ισχυρή, υγιή και δημιουργική σχέση μεταξύ του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής.

  Αν εξασφαλίσουμε μια άμεση και δημιουργική σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα για την προώθηση της καινοτομίας.

  Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να θέσει αρχές, κατευθύνσεις και προτεραιότητες.

  Αρχές όπως το Mobile first, δηλαδή η εξυπηρέτηση του πολίτη από το κινητό τηλέφωνο ως προτεραιότητα, ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών με κατάργηση των πιστοποιητικών, τα ανοιχτά δεδομένα και η αρχή της μίας φοράς, ώστε να αποφεύγεται η διπλο-καταχώριση, θα πρέπει να είναι βασικοί άξονες της ψηφιακής μας στρατηγικής.

  Οι κεντρικές κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου πρέπει να είναι η ενίσχυση των διευθύνσεων πληροφορικής, οι συμφωνίες πλαίσιο με τον ιδιωτικό τομέα, η αξιοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας, η εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, η στοχοθετημένη υποχρέωση όλων των διευθύνσεων και οργανισμών να απλοποιούν και να ψηφιοποιούν τις υπηρεσίες τους και η δημόσια ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών.

  Τέλος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε απαραίτητες υποδομές, που θα επιτρέψουν να αναπτυχθούν υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα που θα μειώσουν τη δημόσια δαπάνη, ώστε από τις εξοικονομήσεις να χρηματοδοτηθούν ψηφιακά έργα που βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

  Ποια όμως είναι τα έργα που χρειάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

  Οι επενδύσεις στα δίκτυα 5ης γενιάς, σε μια κεντρική υποδομή cloud virtualisation, στην ενοποίηση μητρώων και στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Ακόμη, μια ενιαία εφαρμογή για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και μια εφαρμογή για την ηλεκτρονική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου είναι η βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν πολιτικές που θα βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τον πολίτη.

  Αυτές οι υποδομές θα ανοίξουν τον δρόμο για την ψηφιακή ταυτότητα αλλά και την ψηφιακή υπογραφή για τις συναλλαγές με το δημόσιο, για το ενιαίο δηλαδή σύστημα ταυτοποίησης των χρηστών για την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την επαφή του πολίτη με το δημόσιο.

  Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης δεν είναι ένα αμιγώς τεχνοκρατικό θέμα, καθώς πρόκειται για ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα με επίκεντρο τον άνθρωπο όπως και για ένα ζήτημα πολιτικό που θα ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, αυξάνοντας τα επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και την ίδια τη δημοκρατία.

  • Ο κ. Χάρης Θεοχάρης είναι ανεξάρτητος βουλευτής

  Like

 4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Ο Διοικητικός Μηχανισμός του Κράτους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στα δημόσια πολιτικά πράγματα και αντικατροπτίζει την σοβαρότητα, την αξιοπιστία και τις διοικητικές ικανότητες της πολιτικής ηγεσίας. Η ορθή δομή της Δημόσιας Διοίκησης καθίσταται μέγιστο καθήκον της Πολιτείας προκειμένου αφενός μεν να εξυπηρετείται άμεσα, αντικειμενικά και ισότιμα ο πολίτης, αφετέρου δε να πραγματοποιείται αποτελεσματικά η διασπορά και αποκέντρωση διοικητικών αρμοδιοτήτων σ’ όλες τις τοπικές κοινωνίες, αστικές, ημιαστικές και επαρχιακές.
  Ο Εθνικοκοινωνισμός, ως πολιτική ιδεολογία με βαθειά πίστη στην πολιτική ενότητα των Ελλήνων, αντιλαμβάνεται τον ρόλο των Δημόσιων Υπηρεσιών να οριοθετείται και να εξαντλείται στην εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού στο σύνολο του, μακράν τυχοδιωκτικών, συντεχνιακών ή πολιτικάντικων μικροσκοπιμοτήτων. Ο προσδιορισμός της καταλληλότητας ενός δημοσίου λειτουργού είναι μια διαδικασία που λαμβάνει υπόψιν το Πατριωτικό φρόνημα, την ικανότητα, τον ανεπίληπτο και καθαρό βίο, τις γνώσεις, την εκπλήρωση των καθηκόντων απέναντι στην Πατρίδα, την έλλειψη διαχωριστικών στάσεων απέναντι στον πολίτη. Ο βαθμός της καταλληλότητας κρίνεται διαρκώς και όχι στατικά βάσει ελέγχων που πραγματοποιούν τόσο οι διοικήσεις των δημοσίων φορέων όσο και οι Δημόσιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Η Δημόσια Διοίκηση αποτελείται από τους Δήμους και τις Κοινότητες, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, λοιπές Διοικητές Υπηρεσίες του Δημοσίου. Η παροχή υγειών και χρήσιμων τραπεζικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των λαϊκών στρωμάτων εξασφαλίζεται από τον Εθνικολαϊκό χαρακτήρα και δομή της καθ’ ύλην αρμόδιας Τράπεζας της Ελλάδος που κινείται εντός των πλαισίων της Εθνικοκοινωνικής Οικονομίας. Το ανωτέρω περιγραφέν πλαίσιο υπηρεσιών, η καλούμενη Δημόσια Διοίκηση, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και εργαλείο της άσκησης Εθνικής και Κοινωνικής Πολιτικής για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ με πνεύμα πειθαρχίας, πίστης και υπακοής στο Ελληνικό Έθνος. Γι’ αυτό το λόγο τυχόν αδίκημα απιστίας εκ μέρους οιουδήποτε δημόσιου λειτουργού που κλονίζει αναπόδραστα την εμπιστοσύνη του πολίτη έναντι του κράτους, χαρακτηρίζεται ως ευθεία βολή έναντι της πατρίδος και τιμωρείται ως ύψιστο κακούργημα μετά στερήσεως πολιτικών δικαιωμάτων.

  Η Εθνικοκοινωνική Παράταξη φρονεί ότι η προσφορά εργασίας του κρατικού λειτουργού έναντι της Ελληνικής Κοινωνίας αποτελεί ιερή υπηρεσία, ο δε λειτουργός είναι υπηρέτης του λαού και του Έθνους κι όχι εκμεταλλευτής αυτού και αλιευτείς κέρδους ή εξυπηρετών αλλότριους σκοπούς. Άλλωστε υπηρέτες του Ελληνισμού και της Ελλάδος είμαστε και οφείλουμε να είμαστε όλοι οι Έλληνες προκειμένου να δικαιούμαστε των ευεργετημάτων της Πατρίδος. Οι δημόσιοι παρείες και εκμεταλλευτές θα διώκονται παραδειγματικά, οι δε υποδειγματικά λειτουργούντες θα ευεργετούνται προνομιακά όπως και κάθε Εθνικά Ευσυνείδητος Έλληνας εργαζόμενος. Ειδικότερα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) θα διαμορφωθούν ως σύνδεσμοι της Πολιτείας με τις τοπικές κοινωνίες, θα συνδράμουν και επιφορτιστούν με αποκεντρωτικές αρμοδιότητες και υπηρεσίες που μέχρι τώρα ενυπήρχαν μόνο στην Πρωτεύουσα με τη δημιουργία σε κάθε Περιφέρεια Παραρτημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών, θα στελεχώνονται με προσωπικό αμιγώς Ελληνικό και προερχόμενο από την τοπική κοινωνία, θα συναποφασίζουν με τους πολίτες για τα διοικητικά όρια (διευρυμένοι δήμοι ή κοινότητες), θα τυγχάνουν Εθνικής χρηματοδοτήσεως για κάθε εγκεκριμένο επωφελές και κοινωφελές έργο, θα στηριχθούν οικονομικά για τη δημιουργία δημοτικών παραγωγικών μονάδων και θέσεων εργασίας. Επιπλέον σε κάθε Περιφέρεια θα δρομολογηθεί η δημιουργία ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών μονάδων. Ωστόσο οι Δημόσιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης), όργανο ορισθέν από την Εθνικοκοινωνική Πολιτεία, θα ερευνά κατά τακτά διαστήματα την ορθή ή μη χρήση πόρων, την νομιμότητα των πράξεων υπέρ του Έθνους, το βαθμό εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας και το βαθμό τήρησης των προσδιοριστικών στοιχείων καταλληλότητας των δημοσίων λειτουργών, ως αυτά ετέθησαν γενικά για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Η μονιμότητα του προσωπικού δεν διασφαλίζεται ως προνόμιο αλλά ως ευσυνείδητη πράξη και ορθή άσκηση του δημοσίου λειτουργήματος. Οι ορθά εργαζόμενοι διαχωρίζονται από τα παράσιτα, οι μεν πρώτοι επιβραβεύονται, οι δε δεύτεροι απομακρύνονται.

  Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες διαχειρίζονται υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το λαικό χρήμα και το μόχθο του Έλληνα πολίτη, παράλληλα δε σχετίζονται με την ορθή άσκηση της Εθνικής Εισοδηματικής Πολιτικής. Ως εκ τούτου φαινόμενα διαφθοράς, παράνομων δοσοληψιών και κάθε είδους παραβατικότητας δεν συγχωρούνται και τιμωρούνται αμείλικτα, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλο δημόσιο λειτουργό. Η χρηστή λειτουργία των Δ.Ο.Υ. ελέγχεται σε τακτό χρόνο από την Επιθεώρηση Οικονομικού Ελέγχου και Διοίκησης, όργανο της Εθνικοκοινωνικής Πολιτείας που ελέγχει την ορθότητα άσκησης λειτουργήματος, την νομιμότητα των πράξεων, την επάρκεια καταλληλότητας και αξιοκρατίας του εντεταλμένου προσωπικού. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο.)αποτελούν ζωτικούς κρατικούς οργανισμούς για την Εθνικοκοινωνική Πολιτεία που διαχειρίζονται ύψιστα αγαθά για τον Έλληνα πολίτη (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.). Ο Εθνικός και Δημόσιος χαρακτήρας τους θεωρείται για εμάς δεδομένος, ή δε επάρκεια και αξιοπιστία του προσωπικού υπακούει απαρέγκλιτα στα γνωστά κριτήρια καταλληλότητας. Τα κριτήρια αυτά προσδιορίζουν την εξελιξιμότητα και παρουσία του προσωπικού και στις Δ.Ε.Κ.Ο και αλλού σε συνάρτηση με την παραγωγικότητα έργου και τον Πατριωτικό ζήλο. Η ορθότητα έργου και νομιμότητας εξασφαλίζεται και ελέγχεται από τις Δημόσιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Σε ότι αφορά το Τραπεζικό Σύστημα, ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος επανακαθορίζεται και τίθεται στην υπηρεσία ασκήσεως Εθνικοκοινωνικής Οικονομικής Πολιτικής. Το χρήμα που διαχειρίζονται οι τράπεζες ανήκει στο λαό και επιστρέφει σ’ αυτόν. Οι Τράπεζες είναι οι διαμεσολαβητές και υπηρετούν τους πολίτες. Υπάρχουν μόνον όσον ευημερεί ο λαός. Λογικές πανωτοκιών και χρυσοθηρίας αποτελούν κακουργηματικές πράξεις και επισύρουν την ποινή κλεισίματος ή επανακαθορισμού του τρόπου λειτουργίας της παραβατικής τράπεζας για λόγους προστασίας των λαϊκών δικαίων. Τα ποσά απόδοσης στις τράπεζες σε περιπτώσεις δανείου απαγορεύεται να ξεπερνούν το τριπλάσιο του δοθέντος κεφαλαίου. Το επιτόκιο καταθέσεων επανακαθορίζεται υπέρ του πολίτη. Ο έλεγχος νομιμότητας και επαρκούς προσωπικού διενεργείται από την Επιθεώρηση Οικονομικού Ελέγχου και Διοίκησης. Γενικά σ’ όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες εφαρμόζονται τα ορισθέντα ως κριτήρια καταλληλότητας προσωπικού και η μονιιμότητα απορρέει από την εφαρμογή τους, την εξυπηρέτηση Έθνους και Λαού και την παραγωγικότητα έργου και μόνον, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αίρεται.

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

  Ο Εθνικοκοινωνισμός θεωρεί την Δικαιοσύνη ως ύψιστο αγαθό, κορυφαία υποχρέωση της Πολιτείας στην κοινωνία, φρούριο προστασίας της μίας και μόνης αληθινής Εθνικής Λαϊκής Δημοκρατίας, θεσμό διασφάλισης αγαστής συνεργασίας Εθνικού Κράτους- Πολίτη, υπερασπιστή κορυφαίο της Εθνικής και Λαϊκής Συνοχής και αναχωματικό παράγοντα ενάντια σε πάσα επαπειλούμενη αδικία και αναρχία. Θεωρούμε ανεπίτρεπτη στο χώρο αυτό την κομματικοποίηση, τη διαφθορά, τη βρώμικη συναλλαγή, το καπέλωμα δράσης, τον εκβιασμό, την ποδηγέτηση και παρεμβολή από άσχετους και ενδεχόμενα επιζήμιους, την παρεμπόδιση έργου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όπως και σε κάθε υπεύθυνο τομέα της Εθνικής Πολιτείας. Η Εθνικοκοινωνική Παράταξη στηρίζει την άποψη ότι όπως ο Στρατός και η Αστυνομία πρέπει να διοικούνται από Στρατιωτικούς και Αστυνομικούς, έτσι και η Δικαιοσύνη πρέπει να διοικείται από Δικαστές.
  Ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης πρέπει να ανήκει οπωσδήποτε στο Δικαστικό Σώμα και να πλαισιώνεται κατά το έργο του από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα απαρτίζεται από κορυφαίους Δικαστές (Πρόεδρος Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας κ.τ.λ). Οι κρίσεις αξιολόγησης δικαστών θα πραγματοποιούνται υπερκομματικά με διαδικασίες δρομολογούμενες εντός του Δικαστικού Σώματος. Οι διοικητικοί και καθαρτικοί μηχανισμοί καθώς και η ασκούμενη συναφής πολιτική διενεργείται από ανθρώπους της Δικαιοσύνης, ή δε Εθνικοκοινωνική κυβέρνηση ελέγχει, κρίνει, αξιολογεί και εγκρίνει τις σχετικές πολιτικές αποφάσεις καταλήγοντας σε ορθές και υπεύθυνες θέσεις με τελική και οριστική απόφαση του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Η εμπέδωση Κοινωνικής Δικαιοσύνης, η απονομή Δικαίου και η ευθυκρισία διασφαλίζονται μ’ αυτόν τον τρόπο και η Εθνικοκοινωνική Πολιτεία και οι Έλληνες πολίτες συνεργάζονται από κοινού και επ’ αγαθό του Ελληνικού Έθνους και Κράτους.

   

  Like

 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ»ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην χώρα και η βαθιά ύφεση σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου έκανε πιο ορατή από ποτέ την ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης.
  Η βαθιά διαπλοκή, η διαφθορά των δημόσιων λειτουργών και οι πελατειακές σχέσεις που «έχτιζε» το εκάστοτε κόμμα εξουσίας με τους ψηφοφόρους, σταδιακά δημιούργησαν έναν ογκώδη, βραδυκίνητο «μηχανισμό» που λέγεται «Ελληνικό Δημόσιο», έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά την νωθρότητα, την αντιπαραγωγικότητα, τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες Χαρακτηριστικό είναι πως
  όλα τα μνημονιακά κόμματα, ενώ έλαβαν πολύ σκληρά μέτρα για όλες τις τάξεις εργαζομένων και επέβαλαν ριζικές αλλαγές στον ιδιωτικό τομέα, απέφυγαν να λάβουν δραστικά μέτρα – ή έστω αντίστοιχα με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα – για τη Δημόσια Διοίκηση. Ο λόγος είναι πως εκεί βρίσκονται όλοι οι «πελάτες – ψηφοφόροι». Είναι λοιπόν, γνωστό πλέον πως ο ιδιωτικός τομέας, που ήταν η «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας, «θυσιάστηκε» για να σωθεί το δημόσιο.

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΘΕΩΡΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΙΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
  Απαιτούνται ριζικές αλλαγές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, γιατί αυτή με τη σειρά της επηρεάζει άλλους νευραλγικούς τομείς, όπως οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα, η απασχόληση και γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Με την οργάνωση που έχει αυτή τη στιγμή η Δημόσια Διοίκηση, κάθε άλλο παρά λειτουργική και αποτελεσματική είναι. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα «κακώς κείμενα»: Οι προσλήψεις και οι διορισμοί στο δημόσιο δεν γίνονται βάσει αξιοκρατικών μεθόδων, προσόντων των υποψηφίων και αντικειμενικών κριτηρίων, αλλά βάσει πελατειακών σχέσεων. Η συμπεριφορά των Δημόσιων Υπηρεσιών συχνά είναι απαράδεκτη απέναντι στους πολίτες, παρόλο που ο μόνος λόγος ύπαρξης των εν λόγω υπηρεσιών και των δημοσίων υπαλλήλων είναι να εξυπηρετούν τους πολίτες και να ρυθμίζουν τις υποθέσεις τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολυάριθμες δομές και υπάλληλοι, που αντί να διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, την κάνουν δυσκολότερη, λόγω έλλειψης ουσιαστικής οργάνωσης, κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων, χαμηλής αποδοτικότητας και ελλιπούς διαχείρισης ανθρωπίνων και υλικών πόρων.Ανεπαρκής αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα η Ελληνική Κεντρική Διοίκηση και η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι χαμηλής ποιότητας και ναπαρουσιάζουν πολλά προβλήματα, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων και των χρονοβόρων διαδικασιών.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιδιώκει την εξυγίανση στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε αυτή να καταστεί πιο ευέλικτη, λειτουργική, αποδοτική και αποτελεσματική. Μείζονος σημασίας είναι: Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Η μείωση των περιττών δαπανών και του λειτουργικού κόστους. Η αξιοκρατική επιλογή των υπαλλήλων που στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες.Η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής στη
  Δημόσια Διοίκηση. Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ στη Δημόσια Διοίκηση, είναι:

  Μείωση των κρατικών δαπανών που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης με: (1) μείωση των μισθών του Δημοσίου, ώστε να φτάσουν στα ίδια επίπεδα με τους μισθούς του ιδιωτικού το μέα, (2) συγκέντρωση των κατακερματισμένων και διάσπαρτων Δημόσιων Υπηρεσιών, (3) αξιοποίηση όλων των δημόσιων κτιρίων, ώστε να εξαλειφθούν τα έξοδα μίσθωσης, (4) κατάργηση των περισσοτέρων ΜΚΟ, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στο κράτος, απλά απασχολούν υπαλλήλους που μισθοδοτούνται με ιδιαιτέρως υψηλές μηνιαίες αποδοχές.• Αξιολόγηση και έλεγχος των προσόντων όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων και απόλυση όσων υπαλλήλων βρίσκονται σε αυτή τη θέση με αναξιοκρατικές διαδικασίες και χωρίς να πληρούν τις απαραίτητες προϋπoθέσεις.

  Διορισμός Δημοσίων Υπαλλήλων με αυστηρά κριτήρια, μετά από διαδικασία αυστηρού διαγωνισμού πρόσληψης και ελέγχου της ύπαρξης και εγκυρότητας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και τίτλων σπουδών.
  Δημιουργία των απαραίτητων δομών και επιτροπών σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο για την αποτελεσματική παρακολούθηση των αντίστοιχων Δημόσιων Υπηρεσιών, των διαδικασιών που ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών, του εσωτερικού ελέγχου, του λογιστικού ελέγχου και τηδιαχείρισης των ανθρώπινων πόρων.Διαρκής παρακολούθηση και έλεγχος, μέσω ενός γενικευμένου συστήματος παρακολούθησης, που θα ελέγχεται απευθείας από τον Πρωθυπουργό, και θα αξιολογεί με συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε Δημόσιας Υπηρεσίας.
  • Δημιουργία ανεξάρτητης Επιτροπής Συντονισμού, τα μέλη της οποίας θα διορίζονται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και θα έχουν ως ρόλο τον συντονισμό των διαφόρων Υπηρεσιών του Δημοσίου. Τα περισσότερα προβλήματα, οι καθυστερήσεις και η γραφειοκρατία απαντώνται κυρίως όταν σε μία υπόθεση εμπλέκονται περισσότερες από μία Δημόσιες Υπηρεσίες. Στη συνέχεια, η έλλειψη συντονισμού και η ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, καθιστά την επίλυση της υπόθεσης και την εξυπηρέτηση του εκάστοτε πολίτη ακόμα πιο δύσκολη. Επιπλέον, συχνά παρατηρείται
  πως πολλοί Δημόσιοι Φορείς έχουν επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και εμπλέκονται στη ρύθμιση των ίδιων υποθέσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Συντονισμού θα έχει ως αρμοδιότητα τον συντονισμό και την εξασφάλιση της συνεργασίας των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών και ο σκόπελος της γραφειοκρατίας.Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και εισαγωγή
  των Νέων Τεχνολογιών, ώστε να περιορίζεται η γραφειοκρατία, να διευκολύνεται η συνεργασία των Δημόσιων Υπηρεσιών και όσοι πολίτες μπορούν, να αυτοεξυπηρετούνται από τον υπολογιστή του σπιτιού τους. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, ώστε σταδιακά να επιτευχθεί και να εφαρμοστεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων, στην αποφυγή τηςγραφειοκρατίας και θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο εξορθολογίζονται και επιταχύνονται οι διοικητικές διαδικασίες και ενισχύεται η διαφάνεια. Θέσπιση και δημιουργία αυστηρών ελεγκτικών μηχανισμών, που θα αποτελούνται από μέλη που δεν ανήκουν στον πολιτικό χώρο και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και θα έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων υπηρεσιών. Οι χαλαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Δημόσια Διοίκηση ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς, συγκαλύπτουν ανάρμοστες συμπεριφορές και ενισχύουν το πελατειακό κράτος. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη ηδιαμόρφωση μιας αυστηρής και οργανωμένης στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που θα στηρίζεται στην αξιοκρατία και στην απουσία πολιτικών παρεμβάσεων στην επιλογή και τη δημοσιοϋπαλληλική εξέλιξη. Επιπλέον, οι εν λόγω ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έχουν ως αρμοδιότητα την αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, η ατομική αξιολόγηση του προσωπικού, μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια στη δημοσιοϋπαλληλική θητεία, να διευκολύνει την εξέλιξη και την κινητικότητα και να μειώσει τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού. Καθιέρωση ενός απλουστευμένου συστήματος αμοιβών στο δημόσιο, που θα περιλαμβάνει μισθούς και
  επιδόματα και θα λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που θα συλλέγονται από τους ελεγκτικούς μηχανι
  σμούς και την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων. Έτσι, θα διαμορφωθεί ένα δίκαιο σύστημα, όπου οι αποδοχές θα αντικατοπτρίζουν τα καθήκοντα και την παραγωγικότητα.Με αυτές τις προτάσεις, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗεπιδιώκει τη ριζική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημόσιων Υπηρεσιών, ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο λειτουργικές, αποδοτικές και αποτελεσματικές ωςπρος την εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιπλέον, επιδιώκεται να καταπολεμηθεί η κατασπατάληση Δημόσιου Χρήματος, η διαφθορά και η διαπλοκή

  Like

 6. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, συγκαταλέγεται παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τον μικρότερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα, με βάση στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του δημόσιου τομέα και τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και άλλες χώρες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα είναι τελευταία σε ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων, επί της συνολικής απασχόλησης, μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτες σε δημοσίους υπαλλήλους είναι οι Σκανδιναβικές χώρες (η Νορβηγία με ποσοστό 29,3%, η Σουηδία με 26,2%) και ακολουθούν, μεταξύ των άλλων, η Γαλλία με 22,4%, Αγγλία με 17,4%, Ιταλία με 14,3%, Ισπανία με 12,3%, Γερμανία με 9,6% και η Ελλάδα τελευταία με 7,9%.

  Like

 7. Γεροβασίλη: Στόχος μας Δημόσιο γρήγορο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τους πολίτες
  29/05/2017 – 22:46

  μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς Εκτύπωση E-mail

  Γεροβασίλη: Στόχος μας Δημόσιο γρήγορο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τους πολίτες
  Χρειάζεται ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης
  Τις δράσεις του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «που αλλάζουν το τοπίο και συμβάλλουν στην δημιουργία ενός σταθερού και ευνοϊκού περιβάλλοντος, το οποίο θα στηρίζει και θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα», παρουσίασε η υπουργός Όλγα Γεροβασίλη σε χαιρετισμό της στο 5ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική 2017», που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
  Όπως τόνισε, «η αναβάθμιση και ριζική αλλαγή της δημόσιας διοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη και υψηλή προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα κάθε τομέα άσκησης δημόσιας πολιτικής. Η απάντηση, όμως, δεν είναι η διάλυση και ιδιωτικοποίηση του κράτους.
  Αντίθετα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης.
  Μια διοίκηση σύγχρονη, που θα λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και θα έχει υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα».
  Η κ. Γεροβασίλη σημείωσε ότι το σχέδιο του υπουργείου αναπτύσσεται σε δύο άξονες: Αυτόν της διοικητικής ανασυγκρότησης του κράτους και εκείνον της στήριξης της καινοτομίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  Σύμφωνα με την ίδια, στο πλαίσιο του πρώτου άξονα:
  1. Ολοκληρώθηκαν τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων, τα οποία πλέον θα αναρτώνται ψηφιακά, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τη δομή και την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης.
  2. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος για την κινητικότητα, που αντικαθιστά ένα απαρχαιωμένο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων με ένα σύγχρονο, ευέλικτο σύστημα κάλυψης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης.
  3. Ετοιμάζεται το μητρώο διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο θα μοντελοποιηθούν με σύγχρονα εργαλεία όλες οι διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές με το Δημόσιο.
  4. Ξεκινάει η υλοποίηση της εθνικής πύλης για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.

  http://www.bankingnews.gr

  Like

  1. Καθιερώνεται το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων», με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης.

  Για τις ανάγκες του νόμου αυτού η Διοίκηση μέσω Στόχων ορίζεται ως η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων – επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοι δεσμεύονται σε ετήσια βάση για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών αποδοτικότητας γενικών ή ειδικών όπου υπάρχουν.

  1. Καθιερώνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Διοίκησης. Σκοπός της μέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Διοίκησης με την οποία επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης του και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, η ενίσχυση της διαφάνειας, η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και γενικότερα η άσκηση της διοίκησης προς όφελος του πολίτη.

  Για τις ανάγκες του νόμου αυτού αποδοτικότητα θεωρείται η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις της Διοίκησης με δεδομένους πόρους και αποτελεσματικότητα η επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων.

  Δείκτες μέτρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

  1. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μετρώνται με βάση γενικούς και ειδικούς δείκτες.

  2. Γενικός δείκτης είναι ο χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3230_04.htm

  Like

 8. Δικαιώματα του Πολίτη – Γενικά

  Η ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τα δικαιώματα του πολίτη και πιο συγκεκριμένα για τον Συνήγορο του Πολίτη για το Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών και για το Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ο πολίτης δικαιούται να αναφέρεται εγγράφως στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να απαντούν αιτιολογημένα στα αιτήματά του (άρθρο 10 του Συντάγματος-ν.1943/1991 άρθρο 5, ν. 2690/1999 άρθρο 4, του ν. 3230/2004 άρθρο 11 και ν. 3242/2004 άρθρο 6).

  Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν υποχρέωση:

  Να απαντούν στις αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων πολιτών, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.
  Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία των 50 ημερών παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες, δηλαδή γίνεται συνολικά 60 ημέρες.
  Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία.
  Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν την εκπνοή των ισχυουσών προθεσμιών, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
  Να χορηγούν άμεσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγησή τους δεν είναι δυνατή, αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες.
  Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος, είναι 20 ημέρες
  Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων, όπως επίσης, στις περιπτώσεις που κάποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, μπορεί να λαμβάνει γνώση ακόμα και ιδιωτικών εγγράφων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ’ εξαίρεση, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν καθορισθεί ειδικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση πολύπλοκων υποθέσεων.
  Σε ποιες υποθέσεις δεν ισχύουν οι προθεσμίες
  Οι προθεσμίες δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που η υπόθεση αφορά:

  Αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.
  Επίσης, υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

  Like

 9. Το πρόβλημα στη δημόσια διοίκηση δεν είναι ποσοτικό. Αν δηλαδή είναι πολλοί ή λίγοι οι απασχολούμενοι σε αυτήν. Το πρόβλημα είναι τι κάνουν όλοι αυτοί – πως το κάνουν και γιατί το κάνουν.

  Οι δεκάδες χιλιάδες μονοπρόσωπες διευθύνσεις είναι υπαρκτές.
  Οι χιλιάδες των διοικητικών και άλλων συμβουλίων χωρίς πραγματικό αντικείμενο είναι υπαρκτές.
  Οι αλληλοκαλύψεις σε αρμοδιότητες είναι επίσης υπαρκτές.

  Και άλλα πολλά.

  Χρειάζεται μια σε βάθος αξιολόγηση θεσμών – δομών – και θέσεων.
  Νέα οργανογράμματα – κατάργηση όλων των άχρηστων οργανικών θέσεων(ανεξάρτητα αν καλύπτονται σήμερα ή όχι), με ταυτόχρονη δημιουργία νέων όπου είναι αναγκαίες.
  Πλήρη μηχανογράφηση – κατάργηση όπου είναι δυνατόν της άμεσης επαφής των δημοσίων υπαλλήλων με τους συναλλασσομένους

  Και άλλα πολλά.

  Είναι δε βέβαιο ότι μια τέτοια αλλαγή θα οδήγηση μοιραία άμεσα σε χιλιάδες απολύσεις ανθρώπων που δεν θα είναι δυνατόν να απορροφηθούν στα νέα οργανογράμματα αλλά και σε χιλιάδες ίσως προσλήψεις σε αναγκαίες νέες ειδικότητες.

  ΟΛΟ ΑΥΤΟ δεν είναι κοινωνικός κανιβαλισμός ΑΛΛΑ μια πραγματικότητα που η πλειοψηφία των συμπατριωτών μας ΑΡΝΕΙΤΑΙ να δει

  Like

 10. Όταν ο Έλληνας ταλαιπωρείται αδίκως από την άγνοια των νόμων.

  Πόσες φορές έχουμε απαυδήσει όταν απευθυνόμαστε στο δημόσιο ή σε θεσμικά όργανα του κράτους για κάποιο θέμα μας και αυτά όχι μόνον ΔΕΝ μας εξυπηρετούν, αλλά τις περισσότερες φορές ΔΕΝ καταδέχονται καν να μας απαντήσουν … Γνωρίζεται ότι βάση των υπαρχόντων νόμων, όταν ένας Πολίτης απευθύνεται στην Διοίκηση, αυτή οφείλει (αν ΔΕΝ πράξει τουλάχιστον τα ακόλουθα, τότε η Διοίκηση υπέχει νομικές ευθύνες):

  Να πρωτοκολλήσει την αίτηση του Πολίτη. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, υποχρεούται να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου,
  τα έγγραφα που παρελήφθησαν, καθώς και αυτά που ίσως πρέπει επιπροσθέτως να προσκομιστούν,
  η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης,
  το αρμόδιο τμήμα που έχει αναλάβει την υπόθεση (με στοιχεία επικοινωνίας),
  καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 [του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κωδ Διοικ Διαδ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως αυτή αρχικά αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α’) και ήδη ισχύει μετά την εκ νέου αντικατάστασή της με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3242/ 2004 (ΦΕΚ 102 Α’)], παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύει. Μάλιστα, στο τέλος της χορηγούμενης απόδειξης παραλαβής, πρέπει να προσκομίζεται και ειδική φόρμα αποζημίωσης (Αίτησης καταβολής αποζημίωσης λόγω μη τήρησης της προθεσμίας), όπως ρητά ορίζεται στην υπουργική απόφαση «Τρόπος αποζημίωσης Πολιτών, για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από την Διοίκηση.», της 10ης Αυγούστου του 2004, με αριθμό Φ.17_Οικ_17170

  Τώρα που ξέρετε τι οφείλει να πράξει η Διοίκηση, σε κάθε ερώτημα ή διεκπεραίωση υπόθεσης σας προς αυτήν, απαιτήστε τα δικαιώματα σας και επιμείνετε να ακολουθηθεί πιστά η ως άνω διαδικασία …

  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ !!!

  Έτσι, παραδείγματος χάριν, ΔΕΝ θα ανησυχεί ο συνταξιούχος πότε θα πάρει την σύνταξη του, διότι θα το γνωρίζει από την κατάθεση των εγγράφων του για αυτήν … ΔΕΝ θα ανησυχεί ο Πολίτης για το πότε θα εκδοθεί από το Δημόσιο, ένα χαρτί που έχει ανάγκη, διότι θα το γνωρίζει εξ’ αρχής … ΔΕΝ θα ανησυχεί ο Πολίτης για το πότε θα πάρει μια απάντηση από έναν υπουργό, διότι θα το γνωρίζει εξ’ αρχής … ΚΑΙ σε περίπτωση που ΔΕΝ το πράξουν, τότε ο Πολίτης αποζημιώνεται δικαιωματικά … !!! Φυσικά, το ίδιο ισχύει δια νόμου και στην περίπτωση της εξυπηρέτησης του Πολίτη από τα Κ.Ε.Π. Ειδικά το τελευταίο και προκειμένου να διεκπεραιώσει κάποια υπόθεση Πολίτη, οφείλει να συλλέξει το ίδιο όλα τα απαραίτητα έγγραφα για λογαριασμό του Πολίτη, χωρίς εκείνος να ταλαιπωρηθεί, θα πρέπει να του γνωρίσει με την απόδειξη παραλαβής, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την υπηρεσία που στάλθηκε το αίτημα, το πότε θα πάρει απάντηση και φυσικά να του δοθεί η ειδική φόρμα αποζημίωσης κατά την κατάθεση του αιτήματος !!!

  Υπουργική απόφαση «Τρόπος αποζημίωσης Πολιτών, για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από την Διοίκηση.», της 10ης Αυγούστου του 2004, με αριθμό Φ.17_Οικ_17170 πρωτοκοληση1 πρωτοκόληση2 πρωτοκοληση3 πρωτοκοληση4
  Νομικό Πλαίσιο …

  Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του Συντάγματος, ορίζεται ότι : “Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.”

  Κατά τη διάταξη του ιδίου άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζεται ότι : “Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντά σε αίτηση πληροφοριών, εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.”

  Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κωδ Διοικ Διαδ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως αυτή αρχικά αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α’) και ήδη ισχύει μετά την εκ νέου αντικατάστασή της με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3242/ 2004 (ΦΕΚ 102 Α’) ορίζεται ότι:

  «α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτουμένων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες.

  β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται σ’ αυτήν.».

  Στις παρ. 2 και 3 του ίδιου παραπάνω άρθρου (4) του πιο πάνω Κώδικα (Κωδ Διοικ Διαδ), όπως η μεν πρώτη (παρ. 2) ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3242/2004, η δε δεύτερη (παρ. 3) μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.3230/2004 ορίζεται ότι :

  «2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

  1. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό. 4. …».

  Στις παρ. 5 και 6 του αυτού ως άνω άρθρου (4) του ίδιου πάντοτε Κώδικα (Κωδ Διοικ Διαδ), που προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 ορίζεται ότι :

  «5. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 1943/91 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως ισχύει.

  1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις, όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου, και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.».

  Στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α’), όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους, αντιστοίχως, με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ102Α’) ορίζεται ότι :

  «7. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις. …

  1. Το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών … ή της Περιφέρειας, που επιλαμβάνεται μετά από αίτηση του πολίτη. Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, β) συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση, γ) το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του πολίτη…».

  Στο άρθρο 1 παρ. 2 της (κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3242/2004 εκδοθείσης) υπ’αρ.ΔΙΣΚΠΟ/4.17/οικ17170/3.8.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1226/10.8.04 τ. Β’) ορίζεται ότι : «2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για την διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση. 3. …».

  Με βάση το θέμα 1ο παρ. 2α του πρακτικού της Ειδικής Τριμελής Επιτροπής (όπως μετέφρασε την 7η σκέψη του ΣτΕ 3004 / 2010) ο Πολίτης δικαιούται πλήρης αποζημίωση που όμως ΔΕΝ εντάσσεται στη νομοθεσία περί αποζημιώσεως λόγω ευθύνης του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ.

  Σύμφωνα με την ad hoc γνώμη της πλειοψηφίας στην Ολ.ΣτΕ 3004 / 2010 – 7η σκέψη και την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3242 / 2004 έχει δικαίωμα :

  A. να ζητήσει πλήρη αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται είτε από την Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής του Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων είτε από την Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής της κάθε Περιφέρειας για θέματα υπηρεσιών του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 14 του ν.2190 / 1994 μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) ή της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας αντίστοιχα, και

  Β. να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

  Η αποζημίωση που επιβάλλουν οι Επιτροπές αφαιρείται από το τυχόν επιδικαζόμενο από το αρμόδιο Δικαστήριο πόσο αποζημίωσης.

  Για την κύρωση αποζημίωσης υπέρ του αιτούντος πολίτη και σε βάρος της διοίκησης, προυπόθεση είναι, αφενός η αίτηση να έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, αρχομένης από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης ή την οριστική απάντηση, αφετέρου δε κριθεί ως νόμω και ουσία βάσιμη, υπό την έννοια τόσο της σωρευτικής συνδρομής των θετικών προϋποθέσεων της αιτουμένης αποζημίωσης ήτοι:

  ι) υποβολή σαφούς και ορισμένου νομίμου αιτήματος, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου πολίτη, που να συνοδεύεται μαζί με τα, κατά περίπτωση (τυχόν) απαιτούμενα, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή στοιχεία, οπότε η σχετική προθεσμία αρχίζει από την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των στοιχείων αυτών,

  ιι) υπέρβαση της 50νθήμερης προθεσμίας απάντησης (θετικής ή αρνητικής) της διοίκησης επί των υποβαλλομένων αιτημάτων των πολιτών και εν γένει διεκπεραίωσης των σχετικών υποθέσεων, υπό την επιφύλαξη πάντως ότι από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες,

  ιιι) η επίκληση αλλά και απόδειξη, εκ μέρους του ενδιαφερομένου πολίτη, της, εκ του λόγου αυτού (ήτοι ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας), πρόκλησης υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης, για τον προσδιορισμό του ύψους της οποίας λαμβάνεται υπόψη, ιδίως, το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση και το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, όσο και του αποκλεισμού των αρνητικών προϋποθέσεων ότι, δηλ:

  ι) δεν πρόκειται για διεκπεραίωση υπόθεσης για την οποία, κατ’ εξαίρεση, συντρέχει νόμιμη περίπτωση μεγαλύτερης προθεσμίας (πρβλ. σχετικές κ.υ.α., εκδοθείσες, κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κωδ Διοικ Διαδ, όπως η παράγραφος αυτή αρχικά μεν αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3230/2004 και ήδη ισχύει, μετά την εκ νέου αντικατάστασή της, με το άρθρο 6 παρ. 1 ν. 3242/2004),

  ιι) να μην είναι δυνατή η εμπρόθεσμη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εκ μέρους της διοίκησης, λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας της, πλην, όμως, τότε η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής να έχει γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία,

  ιιι) δεν πρόκειται για αίτημα που είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό,

  ιιιι) δεν αφορά σε αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, για την οποία υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, ή δεν πρόκειται για περίπτωση όπου απαιτείται εμφάνιση του ανωτέρω ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του να οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), ορίζεται ότι : “Με σκοπό τη διαφάνεια της δράσης της διοίκησης, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία των ενεργειών τους, ιδίως για τους κατωτέρω τομείς παροχής υπηρεσιών : α) οικοδομικές άδειες, β) στεγαστικά δάνεια, γ) συντάξεις, κλπ.

  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση υπουργού, μπορεί να καθιερώνεται υποχρέωση δημοσιότητας και σε άλλες περιπτώσεις ενεργειών φορέων του δημοσίου τομέα.”

  Επειδή εξ άλλου το άρθρο 5 παρ. 1 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), ορίζει ότι : “Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς του δημοσίου υποχρεούνται να απαντούν οριστικά στα αιτήματα των πολιτών (φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών) και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα ημερών. Πληροφορίες, πιστοποιητικά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις δίδονται αμέσως και πάντως δεν καθυστερούν παραπάνω από δέκα (10) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία. Εάν το αίτημα υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή υποχρεούται μέσα σε πέντε ημέρες να το διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει αυτό στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτήν η οριζόμενη στην παρούσα παράγραφο προθεσμία από τότε που περιήλθε το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία.”

  Περαιτέρω κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου 5 παρ. 7 του ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) ορίζεται ότι : “Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον οικείο φορέα στον αιτούντα πολίτη, ανεξάρτητα από την αποζημίωση, κατά τις σχετικές περί αστικής ευθύνης διατάξεις, επιπλέον χρηματικό ποσό έως 586,94 ευρώ.

  Like

 11. ΤΕΛΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

  Σύμφωνα με το άρθρο 134 ΠΚ, με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, α) επιχειρεί με τη βία ή απειλή βίας ή β) με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό διαρκώς ή προσκαίρα, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή τις θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού.

  Σύμφωνα με το άρθρο 259 Π.Κ, δημόσιος υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει καθήκοντα της Υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος, ή για να βλάψει το Κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 256 Π.Κ. εδ/γ, περ.2 δημόσιος υπάλληλος που κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή την διαχείριση φόρων, δασμών τελών, ή άλλων φορολογημάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τη Δημόσια, τη Δημοτική ή την Κοινοτική Περιουσία ή την περιουσία Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της οποίας η διαχείριση του είναι εμπιστευμένη, τιμωρείται: γ/με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών αν το αντικείμενο της πράξης έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s