ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι Κοινότητες Κοινά της οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, είναι τοπικές και διαδικτυακές και συγκροτούνται κατά δύναμη σε κάθε συνοικία χωριού, κωμόπολης, πόλης, δήμου και περιφέρειας της Ελλάδος, της Κύπρου και των χωρών των Ηπείρων που διαμένουν Έλληνες.
Οι ιντερνετικές κοινότητες κοινά μέσω ενός δικού μας κοινωνικού δικτύου θα συγκροτηθούν δια αυτού μέσω δικής μας μεθόδου. Προϋπόθεση είναι το κοινωνικό μας δίκτυο, κάπως όπως ένα facebook, να γίνει γνωστό στους Έλληνες και Φιλέλληνες, πράγμα που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αν μας στηρίξουν τα ΜΜΕ, η τηλεόραση, ραδιόφωνα , εφημερίδες, όπως και η διαφήμιση του μέσω καθενός μας από το διαδίκτυο τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και δια ζώσης. Η συγκρότηση των διαδικτυακών κοινοτήτων θα βοηθήσει δια της μεθόδου μας στην συγκρότηση των εκάστοτε τοπικών κοινοτήτων.
Δια τις εγγραφής των μελών στις διαδικτυακές Κοινότητες Κοινά, καθίσταται δυνατόν στα μέλη των κοινοτήτων, να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές συνελεύσεις των εκκλησιών των πολιτών των κοινοτήτων, στις δικτυακές σχολές παιδείας, ως διδάσκαλοι και διδασκόμενοι, στην ενημέρωση και πληροφόρηση των συμπολιτών, στις ομάδες δράσεων των κοινοτήτων.
Δια τις εγγραφής των στον διαδικτυακό μας ιστότοπο, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του συνολικού αριθμού των μελών του πλανητικού δικτύου μας και του αριθμού των μελών των τοπικών κοινοτήτων. Θα καθίσταται δε εφικτή η απρόσκοπτη επικοινωνία δια ηλεκτρονικών ταχυδρομείων ( Emails).

One thought on “ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Κάθε νομός συγκροτεί μια κοινότητα, αποτελούμενη από το σύνολο των κοινοτήτων στους δήμους, συγκροτούμενη από τις κοινότητες στις συνοικίες στα χωριά στις κωμοπόλεις και τις πόλεις του νομού.
  Το σύνολο των κοινοτήτων των νομών μιας περιφέρειας, συγκροτεί την κοινότητα της περιφέρειας.
  Αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη τοπικά είναι η κοινότητα τις περιφέρειας, που αποτελείται από το σύνολο των κοινοτήτων των νομών, της εκάστοτε περιφέρειας, με δική της εκκλησία των πολιτών ως διοικητικό όργανο.
  Το σύνολο των κοινοτήτων των περιφερειών εκάστης χώρας, συγκροτεί την σύνολη κοινότητα του εκάστοτε κράτους, με την εκκλησία των πολιτών της, ως το διοικητικό όργανο, του συνόλου των κοινοτήτων του εκάστοτε κράτους.
  Το σύνολο των κοινοτήτων των κρατών μιας ηπείρου, συγκροτεί την κοινότητα της εκάστοτε ηπείρου, με δικιά τις εκκλησία των πολιτών, ως το διοικητικό όργανο για το σύνολο των κοινοτήτων της εκάστοτε Ηπείρου.
  Το σύνολο των κοινοτήτων των ηπείρων, της Ελλάδος και της Κύπρου, συγκροτούν την πλανητική κοινότητα της Ένωσης Ελλήνων, μεν την εκκλησία των πολιτών της, ως το διοικητικό όργανο, τις πλανητικής κοινότητας και τις Ένωσις Ελλήνων.
  Κάθε κοινότητα περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και η πλανητική κοινότητα της Ένωσης Ελλήνων, συγκροτεί τοπικά δρώσες ομάδες δράσεων, επί των καταστατικών δράσεων της Ένωσης Ελλήνων.
  Κάθε κοινότητα περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και η πλανητική κοινότητα, συγκροτεί διαδικτυακή κοινότητα, μέσω των κοινωνικών δικτύων, με αντίστοιχη διαδικτυακή εκκλησία των πολιτών και με τις διαδικτυακές ομάδες δράσεων της.
  Οι δικτυακές κοινότητες πολιτών, συγκροτούνται ως ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα από τους πολίτες μέλη των τοπικών κοινοτήτων/εκκλησιών των πολιτών.
  Εκάστη διαδικτυακή κοινότητα/εκκλησιά πολιτών περιφέρειας, κράτους, ηπείρου και η πλανητική κοινότητα, διαθέτει στον διαδικτυακό μας ιστότοπο την δική της σελίδα, για επικοινωνία κατά ιδίαν με τα μέλη της και δια να ανακοινώνει το πρόγραμμα και ημερολόγιο δράσεων της.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s