ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΠΑΜΕ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ  ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΩΦΕΛΙΜΟ. Η γνώση πρέπει να υλοποιείται και να διαχέεται στην κοινωνία. Η θεωρία πρέπει να εφαρμόζεται και να αποδεικνύεται σωστή στην πρακτική εφαρμογής της και ανάλογα  να διορθώνεται και να προσαρμόζεται η να απορρίπτεται ως ανεφάρμοστη και αναποτελεσματική στην πράξη. Η παιδεία μας στα χρόνια μαθητείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και σπουδών μας και η παιδεία και γνώση εκάστου μας από την προσωπική δια βίου μάθηση του, η βιωματική γνώση μας, όπως και οι γνωσιακή ωρίμανση που θα αποκτήσουμε εδώ στις σχολές μας δια βίου μάθησης, είναι τα γνωσιακά εφόδια που θα μας βοηθήσουν να οργανώσουμε ορθολογικά και αποτελεσματικά τις προτεινόμενες δράσεις μας εδώ στις διάφορες ομάδες δράσεων της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων.

Οι δράσεις μας θα μας βοηθήσουν να γίνουμε ενεργοί και κοινωνικοί πολίτες, πολίτες που δεν τους ενδιαφέρει και δεν φροντίζουν μόνο  το εγώ τους, αλλά και  το εμείς, δηλαδή την κοινωνική συλλογικότητα, δηλαδή την μεγαλύτερη οικογένεια τους.  Οι δράσεις μας θα έχουν εθνικό, κοινωνικό και προσωπικό όφελος. Ότι είναι κοινωνικό και εθνικό όφελος είναι και άμεσα η έμμεσα και προσωπικό όφελος, αν και καμιά φορά δεν το αντιλαμβανόμαστε. Θα μας βοηθήσουν να γίνουμε πολίτες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται και συνδιαμορφώνουν το γίγνεσθαι και συνδημιουργούν την ευημερούσα κοινωνία στην οποία όλοι οι πολίτες  ευημερούν εσαεί.

Οι δημιουργικές αυτές δράσεις θα εκτυλίσσονται στο επίπεδο των πυρηνικών συνοικιακών κοινοτήτων του τόπου κατοικίας μας  και στην ευρύτερο χώρο του δήμου που ανήκει ο καθένας μας, θα εκτυλίσσονται στον νομό μας και την περιφέρεια μας, στο κράτος, την ήπειρο και πλανητικά, δια των αντίστοιχων συλλογικών δομών και τις αντίστοιχες ομάδες δημιουργικών δράσεων. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε, να οργανωθούμε και να δράσουμε πλανητικά ως συλλογικότητα Ελλήνων και Φιλελλήνων, για την πατρίδα μας, για τους Έλληνες για τον ελληνικό κόσμο, και για τους ανθρώπους επί της γης .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s