ΕΘΝΟΣ- ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ε.Ε

Οι δυο έννοιες του τίτλου αυτής της ενότητας έχουν η κάθε μια τη δική τους σημειολογία στην Πολιτική Πρακτική αλλά διαφορετική χρονολογική αφετηρία. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό.

Οι παλαιές αξίες, οι τυχούσες κατά γενική ομολογία καθολικής εγκρίσεως, δεν γκρεμίζονται ούτε αντικαθίστανται. Αυτόν τον χαρακτήρα ενέχει η έννοια του Έθνους -Κράτους , αποτελούσα τη σταθερά της ενότητας και συνέχειας τού Ελληνισμού στο διηνεκές. Τοδημοκρατικό Έθνος-Κράτος πολιτεία αποτελεί την πρώτη και παλαιότερη συστατική ουσία κάθε μορφής πολιτειακής οργάνωσης. Το ανθρώπινο γένος αποτελείται από ευάριθμες ομάδες που διαφέρουν μεταξύ τους σε πολλούς φυσικούς παράγοντες, όπως χρώμα δέρματος, γενετήσιο κώδικα, χρωμοσώματα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ποικιλότητα λόγω διάφορου περιβάλλοντα ζωτικού χώρου κ.τ.λ. Οι ανωτέρω ομάδες καλούνται φυλές, τα δε μέλη κάθε ανθρώπινης φυλής χαρακτηρίζονται από το φυσικό χάρισμα της αλληλεγγύης, συναναστροφής και κοινού βίου με ανάλογης βιοσύστασης ανθρώπους. Η έννοια του Έθνους έχει επαρκώς οριστεί και ταυτοποιηθεί από τους γεννήτορές της Έλληνες και περιλαμβάνεται με σαφήνεια στην Πρωτότυπη Αρχαία Ελληνική Πολιτειακή Γραμματεία. Το Έθνος αποτελείται από πολίτες – μέλη που έχουν το ίδιο αίμα (καταγωγή), την ίδια γλώσσα, κοινή θρησκεία( κατά πλειοψηφία τουλάχιστον),κοινή παιδεία ( πολιτισμό) και ανήκουν στην ίδια φυλή. Οι πολίτες λοιπόν οι ανήκοντες σ’ ένα Έθνος διακρίνονται από τα εξής μ’ άλλα λόγια χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 1)όμαιμον, 2)το ομόγλωσσον, 3)το ομόθρησκον, 4)ομοπαίδευτον, 5)ομόφυλον.

Τα γνωρίσματα αυτά ενυπάρχουν στους πολίτες του Έθνους ομοούσια και καθ’ ολοκληρία και όχι αποσπασματικά. Αυτός είναι ο ορισμός του Έθνους και όλα τα κράτη, δηλαδή οι κοινοβιακοί συνεταιρισμοί ανθρώπων με κοινά γνωρίσματα που διαβιούν σε γεωγραφικές περιοχές με απόλυτα καθορισμένα και απαραβίαστα σύνορα, σχηματίστηκαν υπακούοντας με τρόπο απόλυτο σ’ αυτόν τον ορισμό. Το «παραγόμενο» προϊόν αυτής της διαδικασίας καλείται Έθνος-Κράτος, όποιο δε κράτος δεν σεβάστηκε αυτόν τον κανόνα είτε απώλεσε την ελευθερία του, είτε εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Οι Έλληνες σεβάστηκαν αυτόν τον κανόνα, παρά τις αντίθετες απόψεις των ντόπιων πολιτικών δουλικών του χωνευτηρίου λαών που ονομάζεται Νέα Τάξη Πραγμάτων(Ν.Τ.Π) και ο Εθνικοκοινωνισμός θα τον εφαρμόσει ως σταθερή πολιτική πρακτική για το καλό του Ελληνικού Έθνους και Λαού. Αναγνωρίζουμε ότι η Ελλάς είναι Ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα άλλωστε που συντέλεσε σε υπερθετικό βαθμό στη διαμόρφωση των συστατικών στοιχείων της Ευρώπης (Ελληνικός πολιτισμός, χριστιανισμός, Ανθρωπισμός) και κληροδότησε σ’ αυτήν εκτός των ανωτέρω στοιχείων και το ίδιο της το όνομα που είναι ως γνωστών ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ.

Επιθυμούμε την άριστη συνεργασία και τον γόνιμο κοινό βηματισμό με τ’ άλλα Ευρωπαϊκά Έθνη προς την επίλυση κοινών προβλημάτων και την αναγόρευση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών προτάσεων ως σημείων αιχμής στο Παγκόσμιο Πολιτικό Γίγνεσθαι για την επικράτηση υγιών και κοινά αποδεκτών λύσεων. Επιθυμούμε να δούμε την Ευρώπη να αποτελεί εξισορροπητικό Παράγοντα και ηγέτιδα δύναμη θετικής προοπτικής στη Διεθνή πολιτική κονίστρα. Πιστεύουμε στην πρωτοπορία της Ευρώπης για το καλό Εθνών και Λαών και το εννοούμε. Πιστεύουμε όμως ομοίως και στην διατήρηση της Εθνικής ταυτότητας της Ελλάδος καθαρή και ανόθευτη. Θα θωρακίσουμε οπωσδήποτε την Ελληνική ιδιοσυστασία μας και τα εθνικά χαρακτηριστικά μας και θα τα αναδείξουμε ως σημεία αιχμής και προόδου της Ελλάδος στη θέση που της αξίζει, της πρώτης μεταξύ ίσων Εθνών και της Ηγετικής Δυνάμεως στο Πηδάλιο της Ευρώπης και της Διεθνούς Πολιτικής. Επιθυμούμε να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε την αυτοτέλεια και αυθυπαρξία της Ελλάδος με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με τρόπο δεσμευτικό και αναπόδραστο. Θα πορευτούμε στην Ευρώπη των Λαών και των Εθνών με τα δικά μας γνωρίσματα, την Ελληνική γλώσσα, τον Ελληνικό Πολιτισμό, την Ελληνοορθοδοξία, το Ελληνικό νόμισμα, τον Ελληνικό στρατό, την δική μας Ελληνική κυβέρνηση, την Ελληνική οικονομία και τους Έλληνες δίδοντας τους όραμα, προοπτική, επιτυχίες και νίκες τόσο για τους ίδιους και την Ελλάδα, όσο και για τον Ελληνισμό ολάκερο. Γι’ αυτό απορρίπτουμε την ομοσπονδοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση της λαομίσητης Νέας Τάξης Πραγμάτων και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνών και των Λαών με προοπτική τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Κρατών σε όλα τα κορυφαία ζητήματα που τα απασχολούν και την πρωτοπορία της Ευρώπης ως κορυφαίας Δυνάμεως και εξισορροπητικού παράγοντα διεθνώς, επιζητώντας όμως και θέτοντας ως στόχο ύψιστης προτεραιότητας την ανάδειξη της Ελλάδος ως Ηγέτιδας Δυνάμεως σε παγκόσμιο επίπεδο τηρώντας πλήρως την αυτοτέλεια και αυθυπαρξία της.

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία συνιστά Ευρωπαϊσμό, η Νεοταξική Ε.Ε «δολοφονεί» και διαλύει το πολιτικό μέλλον της Ευρώπης. Αυτή είναι η άποψη του Ελληνικού Εθνοκοινωνισμού.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ

Ο πολίτης μιας Πατρίδας ανήκει και είναι ένοικος δύο <σπιτιών> παράλληλα και αυτοστιγμεί, ενός μικρότερου που είναι η οικογένεια του κι ενός μεγαλύτερου που είναι η πατρίδα και το Έθνος του. Αν ο πολίτης εγκαταλείψει την οικογένεια του ή την αφήσει να διαλυθεί ρισκάρει να μην ξαναβρεί οικογενειακή γαλήνη. Αν πάλι αφήσει την Πατρίδα του να ρημάξει και αδιαφορήσει για την τύχη της, τότε κι αν φροντίζει σωστά την οικογένεια του σε τι ωφελεί τούτο; Σ’ αυτήν την περίπτωση ο καραδοκών εχθρός θα του αφαιρέσει και πατρίδα και σύζυγο και τέκνα και τον ίδιο θα σκλαβώσει. Η σκλαβιά, είτε σωματική είτε πνευματική είτε οικονομική, πάντα σκλαβιά είναι.

Η ιστορία και η φρίκη τής Νέας Τάξης Πραγμάτων μάς έχουν καταδείξει και αποδείξει οδυνηρά αυτήν την αλήθεια. Η φροντίδα και η μέριμνα για την βιωσιμότητα της Πατρίδας και του Έθνους και την πρόοδό τους είναι ύψιστο καθήκον και υποχρέωση αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε Πατριώτη πολίτη μιας χώρας. Ο Έλληνας είναι εκ φύσεως Πατριώτης και ο Εθνικοκοινωνισμός σε τέτοιους Έλληνες βασίζει την πρόοδο και ανέλιξη της Ελλάδος. Ο Πατριωτισμός είναι στοιχείο βασικό για τη δημιουργία ισχυρής Ελλάδος και ευημερούντων Ελλήνων, γιατί τότε μόνο επιτυγχάνεις ένα σκοπό όταν αγαπάς αυτό που κάνεις. Πατριωτισμός σημαίνει αγάπη αθεράπευτη για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για την δική σου πατρίδα, για το Έθνος σου. Αυτή η αγάπη είναι και άδολη και ειλικρινής και χρήσιμη και επιβεβλημένη. Ο Πατριωτισμός και ο Εθνισμός αποτελούν τις λεκτικές έννοιες που εκφράζουν την αγάπη στην Ελληνική Πατρίδα και το Ελληνικό Έθνος. Συνεπώς ο Εθνικοκοινωνισμός επιτάσσει αφενός μεν την θεσμική και συνταγματική κατοχύρωση αυτών των δύο εννοιών, αφετέρου δε απαγορεύει την οιαδήποτε ύβρη εναντίον τους. Μέσα στα πλαίσια μιας δημοκρατικής πολιτείας χωρά η έκφραση κάθε πολιτικού λόγου οιασδήποτε αποχρώσεως μετά του προσήκοντος σεβασμού και ανεκτικότητας, εφόσον δεν προσβάλλει και δεν θέτει σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις Αξίες και την Κυριαρχία της Εθνικής Κοινότητας. Ο Πατριωτισμός και ο Εθνισμός όμως αυτοδίκαια και εκ της προαναφερόμενης εννοίας τους αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος και για τον λόγο αυτό τυγχάνουν τής δέουσας νομικής τους κατοχυρώσεως και προστασίας. Επιτυγχάνεται τοσαύτως η ανεπηρέαστη εμπέδωσή τους από τον Ελληνικό λαό και ο Εθνοκοινωνισμός προσφέρει τοιουτοτρόπως ανεκτίμητη υπηρεσία στην Ελλάδα και τους Έλληνες.