ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΕ

businessweek-image-02

Στόχος και σκοπός της πρότασης μας εδώ στην Ένωση Ελλήνων Συνελεύσεις Πολιτών είναι η συγκρότηση της οικουμένης κοινοτήτων κοινών Ελλήνων και Φιλελλήνων, της Ελλάδος, της Κύπρου και των Ελλήνων και Φιλελλήνων στις Ηπείρους,  με διοικητικά όργανα τις εκκλησιες των πολιτών(η του δήμου). Η οικουμενική αυτή κοινότητα κοινόν απαρτιζόμενη από ένα πλήθος κοινοτήτων κοινών θα αντανακλά την ελληνική δημοκρατική οικουμένη στην εποχή μας με αυτόνομες και αυτοδιοικούμενες κοινότητες, οι οποιες θα ενώνονται συντονιστικά και οργανικά διά του επιστεγάσματος της κοσμόπολις κοινού, όντας και αυτή αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη. Κάνουμε επίσης προτάσεις για σχολες παιδείας της κοινωνίας και για δράσεις της κοινωνίας που θα τις βρείτε στις αντίστοιχες ενότητες εδώ στον ιστότοπο μας στους καταλόγους σχολες παιδείας και δράσεις . Πέραν τούτου προτείνουμε μια νέα δημοκρατική πολιτειακή δομή και νέο δημοκρατικό πολιτικο σύστημα και προτάσεις επί όλων των κυριων κοινωνικών θεσμών που θα τις βρείτε στον κατάλογο πολιτειακή οργάνωση κοσμοσύστημα . Όλα αυτά τα προτείνουμε   για δημοσια διαβούλευση εκ της οποιας θα προκύψουν και οι τελικές προτάσεις για να της πραγματοποιήσουμε, έχοντας πηγή μας την γνώση εκ του ελληνικού θεσμικού πολιτισμού και συμπληρωματικά από άλλους πολιτισμούς που έχουν παράγει χρήσιμη αντίστοιχη γνώση και εμπειρία.
 

Στην Ένωση Ελλήνων θα γίνετε μέλη σε κοινότητες της συνοικίας στον τόπο κατοικίας σας, στον δήμο σας, στον νομό σας και την περιφέρεια σας και θα είστε μέλη της κοινότητας του κράτους, της ηπείρου που κατοικείται και της πλανητικής σύνολης κοινότητας. Στην Ένωση Ελλήνων θα γίνετε μέλη της εκκλησίας των πολιτών του δήμου σας, του νομού σας, της περιφέρειας σας, του κράτους σας, της ηπείρου και της πλανητικής εκκλησίας των πολιτών. Στην Ένωση Ελλήνων είστε μέλη των σχολών παιδείας και των ομάδων δράσεων της και συμμετέχετε στις συνελεύσεις των εκκλησιών των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο συναποφασίζετε, διδάσκεστε και διδάσκετε και δράτε δημιουργικά δια των ομάδων δράσεων σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Σε κάθε γειτονιά που κατοικούμε δημιουργούμε ομάδες της Ένωσης Ελλήνων, των οποίων το σύνολο αποτελεί την ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ κοινότητα. Το σύνολο αυτών των ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ κοινοτήτων συγκροτεί την δημοτική κοινότητα με διοικητικό όργανο την εκκλησία των πολιτών του δήμου. Το σύνολο αυτών των δημοτικών κοινοτήτων συγκροτούν την νομαρχιακή κοινότητα με διοικητικό όργανο την εκκλησία των πολιτών του νομού, το σύνολο δε των κοινοτήτων και εκκλησιών των πολιτών των νομών μιας περιφέρειας, συγκροτεί την κοινότητα και εκκλησία των πολιτών της περιφέρειας. Οι εκκλησίες των πολιτών είναι τα διοικητικά όργανα των αντίστοιχων κοινοτήτων, του δήμου, του νομού και της περιφέρειας.

Σε κάθε κράτος, συγκροτούμε μια εκκλησία των πολιτών, ως ανώτατο διοικητικό όργανο του συνόλου των κοινοτήτων Ελλήνων, επί της επικράτειας του εκάστοτε κράτους. Σε κάθε Ήπειρο, συγκροτούμε μια εκκλησία των πολιτών, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο, του συνόλου των κοινοτήτων των κρατών , επί της εκάστοτε Ηπείρου. Εξ αυτών συγκροτούμε η πλανητική εκκλησία των πολιτών, ως ανώτατο διοικητικό όργανο της Ένωσης Ελλήνων, όλων των κοινοτήτων του πλανήτη (της Ελλάδος, Κύπρου και των κρατών των Ηπείρων)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις στην Ένωση Ελλήνων είναι η εκάστοτε εκκλησια των πολιτών της εκάστοτε συνοικιακής και δημοτικής κοινότητας  διά του πλειοψηφικού τρόπου. Η σφαιρική δομή λήψεως αποφάσεων που περιγράφεται εδώ δεν είναι τίποτε άλλο παρα μια δομή και μια διαδικασία εσωτερικής λειτουργίας της εκκλησιας του δήμου η των πολιτών σε βάση δήμου και ακόμα σε βάση συνοικίας η και ομάδας γειτονιάς. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ανωτερα επίπεδα όπως αυτό της περιφέρειας, της επικρατειας, της ηπείρου και της της πλανητικής κοινότητας.

Αν πάρουμε για παράδειγμα την εκκλησια της περιφέρειας σε σύγκριση με αυτήν του δήμου, ως προς την αρμοδιότητα πεδίων αποφάσεων, τότε πρέπει να διευκρινιστεί πως η εκκλησια της περιφέρειας σε θέματα αρμοδιότητας δεν είναι ιεραρχικά ανώτερη από αυτήν του δήμου, ως προς την ροή και ισχύ των αποφάσεων. Η εκκλησια της περιφέρειας και αυτής του κράτους και οι λοιπές έχουν αρμοδιότητες αποφάσεων επί θεμάτων που ξεπερνούν τα όρια του εκάστοτε δήμου και συντονισμού στο εκάστοτε γεωγραφικό χώρο. Με λίγα λόγια η εκκλησια της περιφέρειας δεν είναι προισταμενη της εκκλησιας του δήμου ούτε επίσης αυτή του κράτους είναι προισταμενη αυτής των περιφερειών η του δήμου. Όλες οι εκκλησιες σε όλα τα επίπεδα είναι αυτόνομες με διακριτό πεδίο αποφάσεων.Δεν ισχύει επομένως η πυραμιδοειδής ιεράρχηση επιπεδων αποφάσεων που ισχύει στο ολιγαρχικό η και κάθε φεουδαρχικό σύστημα.

Κάπως αυτός ήταν και ο τρόπος δόμησης της οικουμένης στην ελληνιστική περίοδο και μετά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτόνομες δημοκρατικές πολιτείες και συχρόνως ενιαίο εθνικό και πολιτισμικό χώρο την λεγομενη οικουμένη με πρωτεύουσα την αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη κοσμόπολη.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ, οι κοινότητες της, οι εκκλησίες των πολιτών της ως διοικητικά όργανα, οι σχολές παιδείας της και οι ομάδες δράσεων της, συγκροτούνται σε διαδικτυακό επίπεδο, δια των κοινωνικών δικτύων και σε γεωγραφικό τοπικό επίπεδο, σε κάθε χωριό, δήμο, νομό, πόλη και περιφέρεια, με χώρους συνελεύσεων, με καταστατικό και οργανόγραμμα λειτουργικότητας και δράσεων.

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ

Οι Απολλώνιες Aδελφότητες επίλεκτων πολιτών και η Απολλώνια Αδελφότης Αρίστων πολιτών , συγκροτούνται από αριστεύοντα μέλη των εκκλησιών των πολιτών, ως οι σοφοί και διδάσκαλοι της Ένωσης Ελλήνων, και αποτελούν τις δεξαμενές επίλεκτων της ένωσης Ελλήνων, εκ των οποίων θα επιλέγονται οι ηγέτες υπηρέτες των κοινοτήτων, εκκλησιών των πολιτών, ομάδων δράσεων και σχολών παιδείας, με κανόνες την ανακλητότητα, την περιοδικότητα, την διαφάνεια, τη αξιοκρατία και την λογοδοσία.

Οι επίλεκτοι άριστοι των αδελφοτήτων του απολλώνιου φωτός και της απολλώνιας αδελφότητος, επιλέγονται από τις εκκλησίες των πολιτών αξιοκρατικά διά του αξιοκρατικού συστήματος της Ένωσης Ελλήνων, με κύρια κριτήρια, τις εξέχουσες νοητικές, γνωστικές και ηθικές τους ικανότητες και τις εξέχουσες δράσεις τους υπέρ  της Ελλάδος και του κοινωνικού τους έργου.

Η επιλογή των αρίστων των αδελφοτήτων, θα γίνετε μετά από την συμμετοχή  και διδασκαλία των μελών στις σχολές παιδείας και αριστείας, στις συνελεύσεις των εκκλησιών, καθώς επίσης και στις ομάδες δράσεων των εκκλησιών των πολιτών. Οι επιλογή θα γίνετε δια κρίσεων προ εξειδικευμένων επιτροπών, αποτελούμενες από ειδήμονες και προ της εκκλησίας των πολιτών.

Οι δράσεις των κοινοτήτων, των εκκλησιών των πολιτών και των αδελφοτήτων θα είναι:
Δράσεις επί των θεσμών, ήτοι, την πολιτική, διοίκηση, το δίκαιον και την δικαιοσύνη, την παιδεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, αθλητικές, γραμμάτων και επιστημών, μουσικές και καλλιτεχνικές, οικονομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές, ψυχαγωγίας και λαογραφικών παραδόσεων και κοινωνικών σχέσεων και άλλες.

Όλα αυτά δε να τα κάνουμε ως δημοκρατική συλλογικότητα, για να πραγματοποιήσουμε A ΔΕΙ, ήτοι, την ΑΡΕΤΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ που είναι οι θεμελιακοί λίθοι της κοινωνικής και πολιτειακής αρμονίας, συγκροτώντας την δημοκρατική πολιτεία, διά των εκκλησιών των πολιτών, δια του λόγου, της λογικότητας και της συνεργατικής πράξις. ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ,  ΑΛΗΘΕΙΑ,  ΑΡΕΤΗ, ΑΦΘΟΝΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΙΣΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ,  ΕΚΠΟΡΕΦΘΙΣΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ THN ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΥΛΗ

Αν στην ισχύ δεν αντιτάξεις ισχύ τον πόλεμο τον έχασες. Αν δεν γνωρίζεις τον εχθρό σου, τις προθέσεις και σκοπούς του, τις μεθόδους του, τα οπλικά του συστήματα, τους συμμαχους του τον πόλεμο τον έχασες. Η ισχύς αποκτάται από οργάνωση ποσότητας και ποιότητας. Σε τι αναλογια τα διαθέτεις αυτά πρέπει να γνωρίζεις για να μπορείς να συγκροτήσης ισχύ και να αντιπαρατάξης ισχύ. Ζωντανοί νεκροί δεν έχουν ισχύ, σύνολο ζωντανών νεκρών δεν έχει ισχύ. Μια κοινωνία διασπασμένη σε ατομιστές και σε πολιτική ιδιωτεία δεν έχει ισχύ. Ισχύ έχεις σαν άτομο από ψυχοσωματική, γνωσιακή και νοητική ευρωστία, από κατοχή του αναγκαίου πλούτου, από προσωπική, πολιτική και οικονομικοπολιτική ελευθερια σε μια δημοκρατική κοινωνία κατά τον ελληνικό ορισμό της δημοκρατίας. Ένταξε τώρα δεκάδες χιλιάδες πολίτες με ισχύ, με δικη τους ελεύθερη βούληση και ελεύθερη απόφαση σε μια ελεύθερη δημοκρατική συλλογικότητα βέλτιστα οργανωμένη συγκροτώντας μια οικουμένη κοινών. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΙΣΧΥ.

Η Ένωση Ελλήνων και Φιλελλήνων που προτείνουμε είναι μια πλανητική, πολιτισμική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων, των Ελληνογενών και Φιλελλήνων, της Ελλάδος, της Κύπρου και του πλανητικού Ελληνισμού. Οι λόγοι συγκρότησης της είναι γεωπολιτικοί, η επιδίωξης του κοινού συμφέροντος των Ελλήνων, της εξισορρόπησης και αναδιανομής ισχύος στην κοινωνία των πολιτών, ήτοι της πολιτικής εξουσίας, του πλούτου, της παιδείας, της πρόνοιας, της δικαιοσύνης.  Επιδίωξης της είναι η παιδεία, η αριστεία, το ήθος και η αρετή των πολιτών, η αφθονία και η ευημερία  τους, η ευημερία και ισχύς της Ελλάδος, η δημοκρατική βέλτιστη θεσμιση της κοινωνίας μας δια του διαχρονικού αξιακού μας συστήματος, επιδίωξη της είναι η κοινωνία αξιών, άριστων πολιτών και αρίστων θεσμών, η εξέλιξη, η βίωση και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.

Η Ένωση Ελλήνων δια ενός πλανητικού δικτύου κοινοτήτων και εκκλησιών των πολιτών, δεν είναι κόμμα, ούτε δόγμα, αλλα είναι με ελληνικό χρώμα, δεν εκπορεύεται από κόμμα και δεν υπηρετεί κανένα κόμμα. Δεν υπηρετεί ούτε αριστερές, ούτε κεντρώες, ούτε δεξιές ιδεολογίες, πολιτικής, οικονομικής και άλλης φύσεως, διότι εμείς επιδιώκουμε την Ένωση των Ελλήνων και όχι την διχόνοια, το κομμάτιασμα και την διάσπαση τους, όπως τα πραγματοποιούν τα κόμματα, οι θρησκείες και οι πάσης φύσεως ιδεολογίες. Απορρίπτουμε τον  μεταπρατισμό, δηλαδή όλες τις εισαχθέντες ιδεολογίες υποπροϊόντα. Είμαστε δημοκράτες και την χώρα μας θα την θεσμίσουμε με την αρχαία δημοκρατία εξελιγμένη και προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα της εποχής μας, χωρίς να απωλέσουμε τις αξίες, τις αρχές και τα ιδεώδη της, για να δημιουργήσουμε την ελέυθερη δίκαιη ευημερούσα πόλη με ευημερούντες πολίτες. Δημοκρατία σημαίνει πολιτική δημοκρατία, οικονομική δημοκρατία, κοινωνική δημοκρατία…προσωπική ελευθερια, πολιτική ελευθερια, οικονομική ελευθερία, κοινωνική ελευθερία. ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ  ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δεν περιμένουμε κάποιον άλλον, κάποια άλλη φορά. ΕΜΕΙΣ ως συλλογικότητα είμαστε αυτός που περιμένουμε. ΕΜΕΙΣ είμαστε αυτό που θέλουμε. Εμείς είμαστε οι σωτήρες μας και οι ηγέτες μας που περιμέναμε. Απλοί άνθρωποι τα συνειδητοποιήσαμε αυτά και αποφασίσαμε να γίνουμε ενεργοί, ενωμένοι, ελεύθεροι Έλληνες, να ανατρέψουμε την κομματοκρατία που μας κομματιάζει και μας διχάζει, να ανατρέψουμε την πυραμίδα της εξουσίας και της πλουτοκρατίας των μειονοτικών μη Eλλήνων που μας ποδοπάτησαν και μας ποδοπατούν, που μας κράτησαν στην πνευματική και υλική ανέχεια, που προκάλεσαν όλες τις εθνικές συμφορές από απαρχής της νεωτέρας Ελλάδος, και να πραγματοποιήσουμε την αναγέννηση και τη υπέρβαση, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στην πολιτική και κοινωνική ζούγκλα της Ελλάδας οφείλουμε να ενωθούμε όχι μονο για να σωθούμε αλλα και για να δοξαστούμε.

Με αδαμάντινο χαρακτήρα, Με ανιδιοτελή δράση, Με καινοτόμο πρόταγμα που μας δίνουν ΒΗΜΑΤΑ ΓΕΡΑ πορευόμαστε. Ο κρυστάλλινος λόγος, Η ακηδεμόνευτη δραστηριότητα, ΤΟ φιλόδοξο όραμα μας δίνουν δύναμη. ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ Ο λελογισμένος στόχος, Η ρεαλιστική διαδρομή, ΤΟ απαραβίαστο χρονοδιάγραμμα ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ κατακτώντας την νίκη. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ και μέσω ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ δράσεων ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ αποφασισμένοι να νικήσουμε να κάνουμε την υπέρβαση και να αναγεννηθούμεσα, ως πολίτες και ως κοινωνία.

Να οργανωθούμε για αυτόν τον σκοπό λοιπόν , για να πάψουμε να είμαστε αγέλη προβάτων προς σφαγήν, στις εκκλησιες των πολιτών σε κάθε συνοικία, που συγκροτούμε όλοι μαζι και όχι κάποιοι άλλοι για εμάς. Με αυτόν τον τρόπο, εκτος από το σώζων εαυτόν σωθήτω, θα ισχύει, όλοι μαζί συλλογικά να σωθούμε αλλιώς θα μας φάνε έναν έναν καί θα μας μασήσουν σαν τσίχλες. Σε αυτές τις εκκλησιες θα συγκροτήσουμε δημοκρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με το ελληνικό κοσμοσυστημικό παράδειγμα, μηχανισμούς παιδείας και ροής πληροφορίας, ώστε να αποκτήσουμε δομές αυτοθέσμισης και αυτονομίας,υψηλό δείκτη κοινωνικής νοημοσύνης και γνωσιακής ωρίμανσης, όπως και υψηλό δείκτη ατομικής και κοινωνικής αλληλεγγύης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΙΔΡΥΟΥΜΕ  ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Χωρίς πολιτική μεταρρύθμιση, που προϋποθέτει μια μεταρρύθμιση της σκέψης, δεν υπάρχει οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση. Χωρίς μεταρρύθμιση των οικονομικών και πολιτικών όρων ζωής δεν υπάρχει μεταρρύθμιση της ζωής και της ηθικής, λέει ο Εντγκάρ Μορέν. Χρειαζόμαστε μια σωστή διάγνωση της τρέχουσας πορείας της πλανητικής εποχής. Η πολιτική σκέψη, όμως, βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Στην κοινωνική βάση αναπτύσσονται εδώ και καιρό διεργασίες για την αναζήτηση αυτής της νέας πολιτικής διεξόδου. Και η ελπίδα, πλέον, βρίσκεται εκεί.
 
Η κοινωνία δεν είναι συγκροτημένη ως πολιτική οντότητα, δεν είναι ούτε εντολοδόχος, ούτε έχει μηχανισμούς σφαιρικής συλλογικής λήψης αποφάσεων, ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγκροτήσει συλλογική βούληση και να την επιβάλει, ούτε να ελένξει, ούτε να ανακαλέσει αυτούς που τις προτείνονται από την πυραμίδα της εξουσίας και της πλουτοκρατίας και διά της ψήφου της νομιμοποιεί. Η κοινωνία είναι θύμα  του καθεστώτος και των θεσμών του, που μας επέβαλαν οι ευρωπαίοι προτέκτορες μας ήδη από το 1833. Η ισχύς και τα συμφέροντα καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ εθνών. Επομένως Ας προσαρμοστούμε σε αυτόν τον κανόνα.
 
Δεν είμαστε κοινωνία. Είμαστε ένα σύνολο ιδιωτών. Ένα σύνολο ιδιωτών που νομίζει πως είναι κοινωνία, έτσι αναζητούμε άσκοπα κοινωνικές λύσεις, ενω στην πραγματικότητα βρίσκουμε ιδιωτικές λύσεις! Η κοινωνία είναι ένα κοινό ανθρώπων που έχουν κοινό σκοπό και αυτό τους ενώνει. Εμείς είμαστε ένα σύνολο ιδιωτών με ιδιωτικούς σκοπούς, και το μόνο που μας ενώνει είναι η εκμετάλευση των συνανθρώπων μας! Είναι οτι χωρίς τους άλλους γύρω μας, δεν θα είχαμε ποιόν να εκμεταλλευτούμε! Είμαστε ένα σύνολο ιδιωτών ή αλλιώς μια «αντικοινωνία». Με την πλανητική Ένωση Ελλήνων, όπως την περιγράφουμε εδώ και με το πολιτειακό κοσμοσύστημα που προτείνουμε μπορούμε να υπερβούμε αυτήν την ιδιωτεία και να γίνουμε δημιουργοί, να έχουμε πολιτική, οικονομική και κοινωνική ελευθερια.
 
 

Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ.

Το πολιτικό και πλουτοκρατικό καθεστωτικό κατεστημένο κυριαρχεί και χειραγωγεί την κοινωνία, επιβάλλοντας τα συμφέροντα του και την βούληση του σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και αυτών της κοινωνίας, επειδή είναι μια οργανωμένη μειοψηφία, που ενεργεί σε βάρος μιας ανοργάνωτης λαϊκής πλειοψηφίας.

Δια να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση, οφείλουμε να οργανωθούμε εμείς η μεγάλη πλειοψηφία των Eλλήνων, ώστε δια του ευθύνειν και ελέγχειν των πολιτών, δια της δημοκρατίας των Eλλήνων και τους αξιακού αυτών συστήματος, κατά επιταγήν του άρθρου ένα του συντάγματος ( Άρθρο 1 1. Το πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευό-μενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρ-χουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. ), να αυτοθεσμιζομαστε, να αυτοδιαχειριζόμαστε και να αυτορυθμιζόμαστε,ως αυτόνομη πολίτες και κοινωνία   με στόχο A δει, ήτοι την Αρετή, την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ισότητα.

Η Ελλάδα πάσχει διαχρονικά από ένα συνδυασμό κλειστού πολιτικού συστήματος και κλειστού οικονομικού συστήματος, ο οποίος συνδυασμός δημιούργησε μια κλειστή διαπλεκόμενη ολιγαρχία με το πολιτικό σύστημα να είναι απόλυτα υποτελές στο οικονομικό σύστημα. Η λύση είναι να ανοίξουμε αυτά τα δύο συστήματα, αρχίζοντας από εκείνο που είναι πιο εύκολο, δηλαδή από το πολιτικό σύστημα, μέσω συγκεκριμένων θεσμικών αλλαγών. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ανοικτό, δυναμικό και φυσικά δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και ένα ανοικτό, δυναμικό και δημοκρατικά ελεγχόμενο οικονομικό σύστημα.

Η ισορροπία στην κοινωνική ζυγαριά θα επέλθει, όταν η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων οργανωθεί και σχηματίσει έναν εξισορροπτή ισχύος και έναν αναδιανομέα ισχύος,δηλαδή τις εκκλησιες των πολιτών η του δήμου,  που ως αυτόνομες πολιτικές οντότητες αναδιανέμουν δικαια του πλούτο, την παιδεία, την πρόνοια την πολιτική εξουσία και την δικαιοσύνη .

Ακριβώς…θέλουμε τα ποτάμια, δηλαδή δημοκρατικές ομάδες Ελλήνων πολιτών ,να εισρεύσουν σε μια θάλασσα, σε έναν ωκεανό,δηλαδή στην πλανητική κοινότητα της Ένωσης Eλλήνων, ο οποίος φουρτουνιασμένος συντρίβει το σάπιο καράβι του καθεστωτικού κατεστημένου της πολιτικής και πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, της πυραμίδας εξουσίας των μειονοτικών στην Ελλάδα, που είναι περί τις 100 χιλιάδες ελληνόφωνοι, και νέμονται τον πλούτο και την εξουσία σε βάρος των Ελλήνων. Aυτοί είναι το φίδι που φαίνεται μόνο η ουρά του…μιλούν σπαστά ελληνικά και είναι πολίτες του Ελλαδιστάν, … αλλά δεν ήταν ποτέ Έλληνες , για αυτούς η Ελλάδα είναι μια αγελάδα που εμείς την ταΐζουμε και αυτοί την αρμέγουν.

Αυτή η λαοθάλασσα και αυτός ο ωκεανός σχηματίζεται με την οργανική συμμετοχή και με την ένωση νοών και ψυχών των απανταχού της γης Ελλήνων στην Ένωση Ελλήνων, όπως την προτείνουμε εδώ.

Από την προσεγγιστικά ισομερή κατανομή ισχύος στους πολίτες πρέπει να αρχίσουμε, δημιουργώντας τις κατάλληλες συλλογικότητες, τους κατάλληλους θεσμούς  και τις κατάλληλες δομές για να εξισορροπήσουμε και να αναδιανέμουμε αυτήν την ισχύ στην σύνολη κοινωνία των πολιτών. Από την σωστή αγωγή, παιδεία και εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσουμε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να παιδεύσουμε πρώτα τους δασκάλους και τους γονείς, για να μεταδώσουν σωστή αγωγή και παιδεία στα παιδιά.

Για να είμαστε πολίτες και να μπορούμε να εξασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αποτελεσματικά και βέλτιστα, πρέπει να έχουμε αντικειμενική ολιστική πληροφόρηση επί όλων των συναφών κοινωνικών θεμάτων, στην πολιτική, την οικονομία, την δικαιοσύνη, την πρόνοια, την παιδεία, την θρησκεία, την άμυνα και ασφάλεια.

Πρέπει να έχουμε γνώση θεμελιώδη και εξειδικευμένη γνώση επί αυτών των θεσμικών γνωστικών αντικειμένων, όπως και σε πολλά αλλά, όπως στην παιδαγωγική, την ψυχολογία, την ιατρική, την ιστορία, τον πολιτισμό μας και διάφορα άλλα και να δρούμε μέσα από συλλογικότητες ομάδων που θα συγκροτήσουμε σε καθένα από αυτά, για να έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο και γνώση αυτών και του ευρύτερου κοινωνικού γίγνεσθαι και να παρεμβαίνουμε ατομικά και συλλογικά με ορθολογικές προτάσεις και δράσεις.

Περνάμε στην δράση και αφήνουμε την διαμαρτυρία η αυτοενοχοποίηση η ενοχοποίηση δικαιων και αδικων και οι αποδιοπομπαίοι τράγοι. Τελειωσε  η εμπιστοσύνη σε αυτούς τους πληρωμένους ελληνόφωνους πολιτικούς, ειδήμονες και δημοσιογράφους που ψεύδονται σκόπιμα και σχεδιασμένα και μας τροφοδοτούν με αμέτρητα κείμενα στα οποια ποτε δεν πρόκειται να βρούμε την αλήθεια. Φτάνει πια η μοιρολατρία η αδράνεια και οι καφενόβιες κοκορομαχίες. Περνάμε στην δράση συγκροτώντας την Ένωση Ελλήνων, ως ενωμένοι, ελεύθεροι και ενεργοί εθελοντές Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες για την αυτοσωτηρια μας και την δόξα της Ελλάδος και του ανθρώπου επί της γης με δύναμη και φως.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ…ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η πρωτοβουλία μας συγκρότησης της Πλανητικής Ένωσης Ελλήνων, όπως την περιγράψαμε και η συμμετοχή σας και συνεργεία σας ως μελών αυτής της Ένωσης, στηρίζεται στα κάτωθι άρθρα τους συντάγματος και ειδικά στο άρθρο 12

Άρθρo 1
1. To πoλίτευμα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευό-μενη Koινoβoυλευτική Δημoκρατία. 2. Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρ-χoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα.

Άρθρo 2
1. O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ  ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας.

Άρθρo 5
1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύ-θερα την πρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, oικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρη- στά ήθη.

**Άρθρo 12
1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνιστoύν ενώσεις και μη κερδoσκoπικά σωματεία, τηρώντας τoυς νόμoυς, πoυ πoτέ όμως δεν μπoρoύν να εξαρ-τήσoυν την άσκηση τoυ δικαιώματoς αυτoύ από πρoηγoύμενη άδεια.

Άρθρo 14
1. Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχα- σμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς.
2. O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθε άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται.

Copryright © , Registered ® und Trademark ™.

Advertisements

19 σκέψεις σχετικά με το “ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΕ”

 1. Καλησπέρα σας! Θέλω κι εγώ να βοηθήσω!! Ειμαι κάτοικος εξωτερικού βέβαια αλλα θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου. Οποιος μπορεί να με καθοδηγήσει ας επικοινωνήσει μαζί μου στο constantinegreco@gmail.com

 2. Όταν δεν πολεμάς είσαι ηττημένος, όταν πολεμάς με εφυία είσαι κερδισμένος. Εκτος από τον εαυτόν μας υπάρχει και η κοινωνία, ας διαθέσουμε κάποιο χρόνο για αυτήν την κοινωνία, ας δράσουμε για αυτήν την κοινωνία, είναι και προσωπικό μας όφελος αυτό

  Ως Ενεργοί Ενωμένοι Ελεύθεροι Έλληνες διά αυτενέργειας και ελεύθερης βούλησης, εντασσόμενοι σε δημοκρατικές συλλογικότητες που τις συνδημιουργούμε εμείς όλοι ως πολίτες, οφείλουμε να συνδράσουμε

 3. Φαντάσου! Τι ενώνει ένα έθνος;
  ·
  Είναι τα κοινά δεοντολογικά, ηθικά και πολιτικά ιδανικά του εν λόγω έθνους. Χωρίς αυτά τα κοινά δεοντολογικά, ηθικά και πολιτικά ιδανικά, όχι μόνον ένα έθνος δεν ενώνεται, αλλά ίσως είναι καλύτερα, για το κοινό καλό του ανθρωπίνου είδους, εάν το εν λόγω έθνος εκλείψει.
  ·
  Όσον αφορά στο ελληνικό μας έθος και έθνος, ιδού μερικά δεοντολογικά, ηθικά και πολιτικά ιδανικά, τα οποία θα μπορούσαν ίσως να μας ενώσουν, ώστε συλλογικά, από εξουσιαζόμενοι-υπήκοοι που τώρα είμαστε του προτεκτοράτου ‘Greece’, ξανά να γίνουμε άνθρωποι κυρίαρχοι εν ελευθερία, ήτοι οι πραγματικοί πολίτες μιας πολιτείας εν ελευθερία:
  ·
  α´) Αισθητική,
  β´) Αλήθεια,
  γ´) Αρετή,
  δ´) Αφθονία,
  ε΄) Τους παραπάνω 4 (τέσσερις) θεμελιακούς πυλώνες των ελληνικών μας ιδανικών, άρρηκτα ενώνει η Αρμονία, η οποία επίσης εκφράζεται και ως η Ομόνοια μεταξύ των πραγματικών πολιτών μιας πολιτείας εν ελευθερία.
  ς´) Διανεμητική δικαιοσύνη, με αριθμητική ισοδιανομή των πολιτικών και δημοσίων υλικών αγαθών μεταξύ των πολιτών, και όχι με κάποια τυχάρπαστη αναλογική ή γεωμετρική κατανομή τους, ανάλογα ή γεωμετρικά, με την ευγενή δήθεν καταγωγή κάποιων κοτζαμπάσηδων,
  ζ´) Διορθωτική δικαιοσύνη (αναδιανεμητική: αστικός κώδιξ, και ανταποδοτική: ποινικός κώδιξ),
  η´) Ατομική ελευθερία ή το ατομικό ευθύνειν και ελέγχειν,
  θ´) Κοινωνική ελευθερία ή το κοινωνικό ευθύνειν και ελέγχειν,
  ι´) Πολιτική ελευθερία ή το πολιτικό ευθύνειν και ελέγχειν,
  ια´) Ισηγορία μετά παρρησίας,
  ιβ´) Ισοκρατία ή ισοπολιτεία, και
  ιγ´) Ισονομία, απόλυτη, διότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι ΄Ελληνες πολίτες, αν και ουδέποτε ταυτιζόμενοι, απολύτως είμεθα καθ’ όλα ίσοι ενώπιον του νόμου, άνευ ουδεμιάς προβλεπομένης διαφορετικής μεταχειρίσεως, τυχόν υπο-ομάδων πολιτών, είτε λόγω καταγωγής ή επαγγελματικής, κοινωνικής ή πολιτικής θέσεως, εισοδήματος, φύλου κ.ο.κ.
  ·
  Είναι βεβαίως και η ομηρική προτροπή ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ, το απόλυτον μεταϊδανικόν της απεριορίστου πανδεξιότητος ή πανεπαρκείας του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού. Προαπαιτεί όμως η ομηρική τούτη προτροπή την επιθυμία και την ικανότητα ανθρώπων ελληνικών, ώστε, να επιδιώκουμε, ένας άνθρωπος, ένας θεσμός, μία κοινωνία ή μία πολιτεία, την σφαιρική συνέλιξη (convolution) των κοινών μας πολιτικών σκοπιμοτήτων.
  ·
  Ως επιστέγασμα, κορωνίς ή συνδήκτωρ, το ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι κατέχει θέσιν έξωθεν και υπεράνω της σφαίρας των λοιπών μας ιδανικών. Το απόλυτο μεταϊδανικόν ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ άγρυπνα ελέγχει, καθοδηγεί και προστατεύει το ενιαίο σύστημα των ελληνικών μας ιδανικών:
  ·
  ιδ´) ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑι: το απόλυτο μεταϊδανικό της απεριορίστου πανδεξιότητος ή πανεπαρκείας του ελληνικού μας κόσμου και πολιτισμού. Κατέχει θέσιν έξωθεν και υπεράνω της σφαίρας των ως άνω ελληνικών μας ιδανικών, τα οποία το απόλυτο τούτο μεταϊδανικό άγρυπνα ελέγχει, καθοδηγεί και προστατεύει.
  ·
  Αλλοίμονό μας όμως, όταν κάποιος δήθεν ελληνικός φορέας γίνεται κόμμα. Διότι το κάθε κόμμα, εξ ορισμού διαγράφει και καταργεί όλα τα δεοντολογικά, ηθικά και πολιτικά ιδανικά του ελληνικού μας έθους και έθνους· ένα προς ένα τα διαγράφει και τα καταργεί.
  ·
  Νίκος Τανάλιας

 4. Όλα αυτά πως θέλετε να τα επιτύχετε? Δημιουργώντας έναν νέο κόμμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας και εσείς την ίδια συνταγή των προτεκτορων μας από το έτος 1832, αρχής γενώμης από τον βαυαρό όθωνα? Το κόμματα κομματιάζουν και διχάζουν και για αυτό τα φτιάχνουν.

  Μιλάτε για την δημοκρατία των Ελλήνων η για την προτεσταντική DEMOCRACY που έχουμε στην Ελλάδα?

  Οι σκηνοθέτες έστησαν το θέατρο που παίζει τώρα και 180χρονια την ίδια παράσταση. Μήπως θέλετε εσείς να ανήκετε στους νέους ηθοποιούς αυτής της ίδιας παράστασης?

  Πρέπει να αλλάξουμε όλη την παράσταση και τους πρωταγωνιστές, να την ξαναγράψουμε με δικό μας μελανη βουτηγμένο στον δικό μας πολιτισμό και το δικό μας μυαλό.

  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 5. Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι κατά την άποψη μου να συγκροτήσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προς δημοσια διαβούλευση, εκ της οποιας θα προκύψει και η τελική. Πολλά μυαλά μαζί είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικά από το ένα και τα λίγα.

  Το δεύτερο βήμα είναι να δημιουργήσουμε έναν επικοινωνιακό μηχανισμό για να γίνει γνωστη αυτή η πρωτοβουλία και η πρόταση σε παρα πολλούς και αυτό είναι λογικό. Αν δεν γνωρίζω την πρόταση και πρωτοβουλία σου πως να συμμετάσχω.

  Αυτός ο κατακερματισμός των δυνάμεων είναι μια από τις πολλές τακτικές του καθεστώτος για να επιτύχει το διαιρει και βασίλευε. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις του ιδιου θέματος από τους ανθρώπους και αυτό βεβαια είναι φυσιολογικό και σωστό αλλα σε αυτές υπάρχουν και όμοιες προσεγγίσεις που μας οδηγούν στην σύγκλιση και κοινή συλλογική δράση
  Μου αρέσει! · Απάντηση · 17 λεπτά · Τροποποιήθηκε

  Γεώργιος Κρις Πολύ σωστή η πρόταση, εκτος από το πολιτικο σύστημα, πρέπει να αλλάξει και το οικονομικό σύστημα. Υπάρχει τρόπος να αλλάξουν και τα δυο. Εγώ το αποκαλώ οικονομική δημοκρατία κατά αντιστοιχία της πολιτικής δημοκρατίας. Το υπάρχων οικονομικό σύστημα έχει φτάξει το δικό του πολιτικο σύστημα καθεστώς της ολιγαρχικής κομματοκρατίας από το 1832 ήδη

 6. Απ οτι καταλαβαινω ολο αυτο το σχεδιο που το πιστευω οτι ειναι πραγματικοτητα το εφαρμοζουν καθημερινα με τοσο μισος και ο σκοπος ειναι να μας ελεγχουν και να πραγματοποιησουν τα σκοτεινα τους σχεδια.φαινεται οτι οτι κανουν το κανουν καλα.ειναι τοσο επιθετικοι με ολους οσους δεν ανηκουν στις ταξεις τους.δεν ξερουν τι θα πει αγαπη για τον συνανθρωπο οτι εθνικοτητας κ αν ειναι ειναι ανθρωπος.φτανει ομως ως εδω ας δειξουμε κ εμεις τι σημαινει οργη ελληνων.γιατι εμεις να μαστε πολιτισμενοι.ειδαμε και τα τελευταια 40 χρονια τι εστι πολιτισμος ελληνων..οχι ειναι καιρος να περασουμε στην επιθεση οχι απο καναπεδες και καφετεριες αλλα ουτε κι απο ενα κινητο στο χερι και απο ενα πληκτρολογιο πισω απο μια οθονη..ουτε με διπλωματιες..συγνωμη καταφεραμε κατι μ αυτα..εδω μιλαμε εχουν δικους τους στρατους δικες τους κυβερνησεις δεν δινουν λογαριασμο σε κανεναν το τι βιντεο υπαρχουν στο διαδικτυο δεν φανταζεσαι τι θεωριες μπορεις να βρεις.Οταν καταστραφουμε εντελως τοτε θα λεμε αμαν καποιος μας τα λεγε αλλα δεν ακουγαμε..με το ιδιο νομισμα θα κερδισουμε.πρεπει να οργανωθουμε.ο καθενας στο ποστο του.και με οπλα την θεληση και την αγαπη αλλα και με οπλα πραγματικα και με στρατιωτες ελληνες με ψυχη ελληνικη με πηγμη και με αγωνα.στους δρομους κ ας πεσουμε και νεκροι για την ιστορια και το μεγαλειο αυτης της χωρας.το τονιζω οχι ειρινικες ενεργειες ειμαστε σε πολεμο.ξεσηκωθειτε ρε ελληνες.Ας στηριξουμε ολοι μαζι την προσπαθεια της Ο.Ε.Α πριν ειναι πολυ αργα

 7. Βασικός μας σκοπός, ἡ παλινόρθωσις – ἀνασυγκρότησις τῆς Ἑλλάδος μέσα ἀπὸ τὴν σύμπραξι πατριωτῶν καὶ ἀμέμπτων Πολιτῶν, καὶ Κινημάτων,

  σὲ Ἑνιαία Πολιτική Κίνησι καὶ μὲ ἄμεσο βραχυπρόθεσμο στόχο, τὴν κοινὴ «κάθοδο» στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς.

  1. Ἡ Πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα (ἐναέριος χῶρος, ἔδαφος, ὑπέδαφος, Α.Ο.Ζ.), ΔΕΝ πωλεῖται, ΔΕΝ παραχωρεῖται. Ἀνήκει στοὺς Πολῖτες της.
  2. Λογιστικὸς ἔλεγχος τοῦ χρέους. Καταγγελία τῶν μνημονίων – δανειακῶν συμβάσεων.
  3. Συζήτησις γιὰ Ἐθνικὸ νόμισμα (Ἐθνικὸ νόμισμα = Ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία)
  4. Ἀξιοποίησις τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ὄχι στὸ ξεπούλημα τοῦ Δημοσίου πλούτου τῆς χώρας
  5. Διεκδίκησις τῶν Γερμανικῶν ἀποζημιώσεων καὶ ὀφειλῶν. (Πολεμικές ἐπανορθώσεις, ἀρχαιότητες, κατοχικό δάνειο, …)
  6. Ἔλεγχος τῶν πράξεων ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀπὸ τὸ 1974 καὶ ἐντεῦθεν καὶ τιμωρία τῶν ἐνόχων. (Ἔλεγχος ὅλων τῶν σκανδάλων)
  7. Συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ἰθαγενών Πολιτῶν–ἐπιλογὴ τῶν ἀμέμπτων, ἐναρέτων, ἱκανῶν, … τῶν ἀρίστων – ἐπαϊόντων,

  ἀνά τομέα καὶ ἐξ αὐτῶν κλήρωσις (μὲ περιοδικότητα, ἔλεγχο, ἀνακλητότητα). (Δημοκρατία)
  8. Καταδίκασις τῆς κομματοκρατίας καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς εὐνοιοκρατίας.
  9. Ἀνασυγκρότησις τοῦ κράτους (ἐξορθολογισμὸς, στήριξις τῆς Ἑλληνικῆς παραγωγῆς).
  10. Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τοὺς «Θεσμοὺς» καὶ τοὺς ἐπιόρκους πολιτικοὺς.

  11.Ἔλεγχος, ἀναθεώρησις, ἀκύρωσις ὅλων τῶν παρανόμων Ἑλληνοποιήσεων καὶ παροχῶν ἰθαγενείας.
  12.Ἐπιδίωξις τοῦ Ἐθνικοῦ συμφέροντος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ προκύψη καὶ τὸ ἀτομικὸ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s