ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η οικονομική ευρωστία εκαστου και της οικογενειας του εξαρτάται από την επαγγελματική του επιτυχία, την εργατικότητα και επιχειρηματικότητα του. Πέραν από την σωστή επαγγελματική επιλογή και την επαγγελματική εμπειρία, η γενική παιδεία σε χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα και η διά βίου μάθηση είναι καθοριστική για την οικονομική του ευρωστία και για την κοινωνική του συνεισφορά, όπως και για την αντίληψη και συμμετοχη του στο κοινωνικό και θεσμικό γίγνεσθαι. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να είναι ως εκ τούτου θεσμικά οργανωμένος στην παιδεία και εκπαίδευση και έκαστος οφείλει να είναι ενημερωμένος και και επαγγελαμτικά προσανατολισμένος.

Advertisements