ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η οικονομική ευρωστία εκάστου και της οικογένειας του εξαρτάται από την επαγγελματική του επιτυχία, την εργατικότητα και επιχειρηματικότητα του. Πέραν από την σωστή επαγγελματική επιλογή και την επαγγελματική εμπειρία, η γενική παιδεία σε χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα και η δια βίου μάθηση είναι καθοριστική για την οικονομική του ευρωστία και για την κοινωνική του συνεισφορά, όπως και για την αντίληψη και συμμετοχή του στο κοινωνικό και θεσμικό γίγνεσθαι. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να είναι ως εκ τούτου θεσμικά οργανωμένος στην παιδεία και εκπαίδευση και έκαστος οφείλει να είναι ενημερωμένος  και επαγγελματικά προσανατολισμένος.