ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αεργία είναι μήτηρ πάσης κακιας, ενός κακού δε αρχομένου χίλια μύρια έπονται. Ο πλούτος και η αφθονία υλικών και άυλων προϊόντων, όπως βέβαια και η γνώση, δημιουργούνται από την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εφευρετικότητα, την συνεργασία και την οργάνωση. Αυτά όλα βέβαια πρέπει να είναι ποιοτικά και ποσοτικά κατά δύναμιν βέλτιστα. Αυτά τα μέσα χρησιμοποιούμε ως άτομα και ως σύνολη κοινωνία για να έχουμε αφθονία αγαθών και αυτά οφείλουμε να διδαχτούμε στην προσχολική οικογενειακή αγωγή μας, την σχολική και την επαγγελαμτική μας εκπαίδευση. Οι γονείς οφείλουν να παιδαγωγούν τα παιδιά τους από πολύ μικρά σε αυτά εντός της οικογένειας και τα σχολεία οφείλουν να τα έχουν κύρια μαθήματα στην παιδεία και εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο εξοικειωνόμαστε και εξελισσόμεθα σε αυτά και τα θεωρούμε στην ζωή μας αυτονόητα και χρήσιμα.

 

Η επιχειρηματικότητα είναι μια πολύ καλή και άκρως κοινωνική δραστηριότητα και αξία που πρέπει να τιμάται. Είναι μια δραστηριότητα που οφείλουν όσο περισσότεροι να την κατέχουν και να την εξασκούν. Είναι μια δραστηριότητα που ενέχει μεγάλο ρίσκο, αλλά έχει και πολλά προτερήματα και οφέλη για την κοινωνία και τα άτομα που την εξασκούν. Η επιχειρηματικότητα, όπως και θεμελιώδεις οι οικονομικές γνώσεις, οφείλει να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία και σε όλες τις σχολές, πέραν των εξειδικευμένων αντικειμένων εκάστης από αυτές.

Το ίδιο ισχύει και για την εργασία και εργατικότητα, που και αυτή σήμερα στηρίζεται στην επαγγελματική γνώση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία. Η επιλογή του επαγγέλματος δεν πρέπει να είναι επιπόλαιη. Πρέπει να γίνετε με κριτήρια τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις προσωπικές γνώσεις και ικανότητες,  αλλά και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς εργασίας, δηλαδή το επάγγελμα σου να έχει ζήτηση για να έχεις μετά και εργασία. Αν αγαπάς αυτό που κανείς έχεις κατά κανόνα και επιτυχία σε αυτό που κάνεις και την ικανοποίηση της δημιουργικότητας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να γίνετε μέσα στα ίδια τα σχολεία και τις σχολές, όπως και σε άλλους κοινωνικούς σχετικούς φορείς με βέλτιστο τρόπο.

Η επιχειρηματικότητα πρέπει να ανταμείβεται επαρκώς και το οικονομικό της όφελος να είναι ένα από τα κίνητρα σχετικών δραστηριοτήτων των πολιτών. Άλλο όμως είναι η ανταποδοτικότητα ανάλογα των επιδόσεων μας και άλλο είναι εκμετάλλευση και ιδιοποίηση της υπεραξίας που όλοι οι εργαζόμενοι και οι υποδομές δημιουργούν, για αυτό και πρέπει να υπάρχει εξισορροπητικό όριο πλουτισμού και χαλιναγώγηση της πλεονεξίας και της φιλαργυρίας.

Είμαστε σήμερα και από παλιά βέβαια σε οικονομικά και αλλά κοινωνικά και ατομικά αδιέξοδα που θίγουν την πλειοψηφία των πολιτών και αποδομούν την κοινωνία. Έχετε την τεχνολογία των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά για αυτόν τον σκοπό για το καλό της κοινωνίας και των πολιτών? Δώστε στον κόσμο αισιοδοξία και γνώση με σύστημα και μέθοδο, δια αυτών των τεχνολογικών μέσων και όχι αποβλάκωση και χειραγώγηση, προτρέψετε τους πολίτες να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα να συνεργαστούν και να στήσουν επιχειρήσεις. Προτρέψτε τους πολίτες να γίνουν αποδοτικοί, ποιοτικοί, καινοτόμοι και εφευρετικοί. Χωρίς γνώση και όλα αυτά δεν πάμε πουθενά, δεν εξελισσόμεθα και δεν αναπτυσσόμεθα. Ας σταματήσουμε να μοιρολατρουμε και να ανακαλύπτουμε αποδιοπομπαίους τράγους και να αυτοκαταστρεφόμεθα, χωρίς δουλειά δεν πάμε πουθενά.

Η ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ διαβάστε εδώ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ διαβάστε εδώ 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ διαβάστε εδώ

Η ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ διαβάστε εδώ

 Καινοτομία ΕπιχειρηματικότηταΔιοίκηση Επιχειρήσεων διαβάστε εδώ