ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Εταιρική οικονομία ήταν το οικονομικό σύστημα την περίοδο των ελληνικών οικουμενων, της οικουμένης του Αλεξάνδρου, των οικουμενων των ελληνιστικών βασιλείων της οικουμένης της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Με αυτόν τον τρόπο εξάλειψαν την δουλείαν και επέφεραν και στις οικονομικές σχέσεις την δημοκρατία.

Η εταιρία απαρτιζόταν από συνιδιοκτήτες εργαζομενους, οποτε καταργούσαν την σχέση εργοδότη εργαζομενου. Οι συνιδιοκτήτες εργαζόμενοι συνείσφεραν στον σχεδιασμό, την παραγωγή και το εμπόριο των παραγομενων προϊόντων, στην συγκρότηση του εταιρικού κεφαλαίου με ίδια κεφαλαια, με κοινή πίστωση και με την κεφαλαιοποίηση της εργασίας τους. Η διοίκηση της εταιρίας γινόταν διά της συνέλευσης των εργαζομενων στις οποιες έπαιρναν όλες τις εταιρικές αποφάσεις