ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εταιρική οικονομία ήταν το οικονομικό σύστημα που εισήχθη και επικράτησε με τον χρόνο  την περίοδο των ελληνικών οικουμένων, της οικουμένης του Αλεξάνδρου, των οικουμένων των ελληνιστικών βασιλείων της οικουμένης της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Με αυτόν τον τρόπο εξάλειψαν την δουλεία και επέφεραν και στις οικονομικές σχέσεις την δημοκρατία. Η εταιρία απαρτιζόταν από συνιδιοκτήτες εργαζόμενους, οπότε καταργούσαν την σχέση εργοδότη εργαζόμενου. Οι συνιδιοκτήτες εργαζόμενοι συνείσφεραν στον σχεδιασμό, την παραγωγή και το εμπόριο των παραγόμενων προϊόντων, στην συγκρότηση του εταιρικού κεφαλαίου με ίδια κεφάλαια, με κοινή πίστωση και με την κεφαλαιοποίηση της εργασίας τους. Η διοίκηση της εταιρίας γινόταν δια της συνέλευσης των εργαζομένων στις οποίες έπαιρναν όλες τις εταιρικές αποφάσεις. Λαϊκές εταιρικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω στις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι είναι και συνιδιοκτήτες, θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το δημόσιο τραπεζικό σύστημα με ευνοϊκούς όρους. Πρώτιστα θα πρέπει να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο για αυτό του είδους την εταιρική επιχειρηματική δραστηριότητα, όπου θα καθορίζονται λεπτομερώς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ετέρων ως προς την διαδικασία αποφάσεων επί θεμάτων της επιχείρησης, τα εργασιακά καθήκοντα τους, η διάθεση του πλεονάζοντος κεφαλαίου και όλα τα συναφή με την παραγωγή, το εμπόριο και την αγορά. Στην εταιρική επιχείρηση στην οποία όλοι οι εργαζόμενοι είναι και ιδιοκτήτες και αποφασίζουν δια της συνέλευσης των εργαζόμενων και ιδιοκτητών της εκάστοτε επιχείρησης, οι συμμετέχοντες διαθέτουν για την συγκρότηση και λειτουργία της επιχείρησης κεφάλαιο, που μπορεί να είναι χρηματικό κεφάλαιο, κεφάλαιο πρώτων υλών, κεφάλαιο ενέργειας, κεφάλαιο χώρου, δηλαδή οικόπεδο και κτίρια,κεφάλαιο γνώσεων, όπως πατέντες. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνονται σύμφωνα με την αξία του παραγόμενου προϊόντος που παράγει ο καθένας και λαμβάνει μέρισμα από το πλεονάζον κέρδος εκτός του κεφαλαίου επενδύσεων της επιχείρησης σύμφωνα με την αξία του διατεθειμένου κεφαλαίου από έκαστο συμμετέχοντα. Οι εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια παρέχονται από όλους τους εργαζόμενους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.Αυτού του τύπου η επιχειρηματικότητα αφενός μεν ανήκει στην ιδιωτική πρωτοβουλία των συνεταίρων, αφετέρου εξασφαλίζει την δημοκρατική αρχή στην οικονομία. Κάποτε σε παλαιότερες ακμάζουσες εποχές του ελληνικού κόσμου αυτός ο τύπος επιχειρηματικότητας ήταν ο κανόνας και η οικονομία ανθούσα και το νόμισμα σταθερό.