ΙΣΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Είμαστε υπέρ της αξιοκρατίας και της αριστείας, είμαστε κατά της ευνοιοκρατίας δια πελατειακών σχέσεων, δια δωροδοκίας και δια της απάτης, είμαστε όμως και υπέρ της δικαιοσύνης και της ισότητας των πολιτών. Δια τους λόγους αυτούς πρεσβεύουμε, ότι της αξιοκρατικής αξιολόγησης των πολιτών στα διάφορα στάδια της ζωής και κοινωνικής δράσης τους, οφείλει να προηγείται η ισότης ευκαιριών των πολιτών από την γέννα τους ήδη. Πριν κριθούν αξιοκρατικά οι πολίτες, πρέπει να έχουν προσεγγιστικά ίσες ευκαιρίες, στην σωστή αγωγή, παιδεία και εκπαίδευση, προσεγγιστικά ίσες οικονομικές ευκαιρίες, και αυτές τις ίσες ευκαιρείς οφείλει να τις εγγυάται η κοινωνία δια του συντάγματος και των νόμων, δια των θεσμών και δια των διαδικασιών.

Οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να ενστερνιστούν την αξιοκρατία, την δικαιοσύνη και την ισότητα στις αξιοκρατικές διαδικασίες και να ενεργούν ώστε να μην παραβιάζονται, αλλά αντιθέτως να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα, χωρίς εξαιρέσεις και με πλήρη διαφάνεια.

Διότι με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να  επιλεγούν οι αριστεύοντες, οι δημιουργικοί, οι εργατικοί, οι επιχειρηματικοί, οι ευφυείς , οι έντιμοι, οι φιλότιμοι πολίτες, να επιλεγούν και με τις ικανότητες τους να οργανώσουν θεσμικά, πολιτικά και οικονομικά βέλτιστα την κοινωνία και να ωθήσουν και υποβοηθήσουν τα μέλη της κοινωνίας να προσεγγίσουν την αριστεία και A ΔΕΙ, ήτοι την αρετή, την δικαιοσύνη, την Ελευθερία, την ισότητα, την σοφία, την αρμονία, την αλήθεια, τη αισθητική και την αφθονία

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s