ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Αιέν αριστεύειν εν ελευθερια, στόχευε την αριστεία πάντα, ελεύθερα συνειδητά και με την δικη σου βούληση, επειδή η ποιότητα μας ως άτομα και ως κοινωνία και η ποιότητα των δράσεων και υλοποιήσεων μας, των θεσμών και δομών της κοινωνίας μας, από αυτήν την αριστεία εξαρτώνται. Η επιδίωξη της αριστείας των πολιτών, οφείλει να είναι στόχος της αγωγής τους από προσχολικής ηλικίας και στόχος της σχολικής τους παιδείας και εκπαίδευσης, οφείλει να είναι στόχος της κοινωνίας και αξία του αξιακού  της συστήματος.Να αριστεύουμε ως πολίτες πολιτικά όντα στις πολιτικές μας δράσεις υπέρ του κοινού συμφέροντος και στις οικονομικές μας δράσεις για την κοινή ευμάρεια, ως επαγγελματίες, ως επιχειρηματίες, ως εργαζόμενοι, ως σπουδαστές. Να αριστεύουμε ως ηθικές οντότητες στοχεύοντας την αρετήν, ως οικογενειάρχες, στις κοινωνικές μας σχέσεις δια της αλληλεγγύης, της επικοινωνιακής τέχνης και δια της φιλανθρωπίας.

Οφείλουμε να αξιολογούμαστε, ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων αριστείας, αλλά πριν την αξιολόγηση, οφείλουμε να έχουμε ως  πολίτες προσεγγιστικά ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και δράσεων, προσεγγιστικά ίσες ευκαιρίες στην αγωγή, παιδεία και εκπαίδευση μας, προσεγγιστικά ίσες οικονομικές ευκαιρίες. Ένας από τους σκοπούς μας εδώ στην Ένωση Ελλήνων δια δικτύου κοινοτήτων και εκκλησιών των πολιτών, είναι ακριβώς η επιδίωξη αυτής της αριστείας των πολιτών και μελών μας, μέσω των δομών του δικτύου μας, των σχολών παιδείας του και των ομάδων δράσεων του.Η κοινωνία αρίστων  της Ένωσης Ελλήνων αποτελείται από τους επίλεκτους, τις αδελφότητες του απολλώνιου φωτός και από την απολλώνια αδελφότητα αρίστων Ελλήνων. Τις αποκαλούμε απολλώνιες αδελφότητες προς τιμήν του Θεού Απόλλωνος, θεού του φωτός, της γνώσης και της αλήθειας.Στόχος μας είναι να αριστεύσουμε όλοι και όχι οι λίγοι, όμως αυτό προϋποθέτει και την δική μας θέληση και μακροχρόνια συνεργεία, όπως και επιμονή και υπομονή, κυρίως για αυτούς που έχουν έλλειψη χρόνου και γνωστικές ελλείψεις λόγω μικροχρόνιας  σχολικής παιδείας και εκπαίδευσης και λόγω των πολλών υποχρεώσεων τους στην ζωή, που δεν τους άφησαν χρόνο για να καλλιεργηθούν πνευματικά και γνωστικά. Αυτή η κοινωνία αρίστων και αυτές οι απολλώνιες αδελφότητες θα αποτελέσουν τις δεξαμενές μελών, που θα αναλάβουν να υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο των πολιτών μελών, να διδάξουν και παιδεύσουν, να αφυπνίσουν και να αναγεννήσουν και να ηγηθούν ως υπηρέτες και όχι ως εξουσιαστές.

One thought on “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s