ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στην δημοκρατία τους νόμους τους φτιάχνει ο λαός στις συνελεύσεις του η όπως λεγόταν τα παλιά χρόνια στις εκκλησίες του δήμου. Εκεί αποδιδόταν και η δικαιοσύνη και εκτελούνταν η δικαστική εξουσία, σύμφωνα με τους νόμους που είχανε φτιάξει ο λαός. Στη κοινοβουλευτική δημοκρατία τους νόμους τους φτιάχνει η βουλή, συνήθως μετά από πρόταση της κυβέρνησης. Το δίκαιον έχει μια ιστορία, υπάρχει από παλιά, χωρίς νόμους και ηθικούς κανόνες, που οφείλουν να τους τηρούν οι πολίτες, δεν μπορείς να φτιάξεις ειρηνικά συμβιούσα κοινωνία. Οι νόμοι πρέπει να είναι ορθολογική και δίκαιοι απέναντι προς το σύνολο της κοινωνίας, όπως επίσης και η απονομή δικαιοσύνης και δεν πρέπει να είναι ταξική, δηλαδή να ευνοούνται οι έχοντες και κατέχοντες, όπως και δεν πρέπει να υπάρχει διαφθορά στην απονομής της, ώστε να εξαγοράζονται δίκες και να αδικούνται αυτοί που έχουν δίκιο. Η σχολή μας δικαίου και δικαιοσύνης είναι πολύ χρήσιμη, επειδή σε αυτήν θα πάρουμε γνώσεις ιστορίας δικαίου, της δομής του δικαίου και της απονομής δικαιοσύνης, θα πάρουμε γνώσεις ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους νόμους και την δικαστική εξουσία.  Θα πάρουμε γνώση, ως προς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα μας απέναντι στον νομικό μας εκπρόσωπο, όπως και του νομικού εκπροσώπου μας απέναντι μας. Γνώση που θα μας επιτρέπει να παρακολουθούμε, αν ο νομικός εκπρόσωπος μας τηρεί τις συμφωνίες μας και τα καθήκοντα του απέναντι μας και διεκπεραιώνει την υπόθεση μας χωρίς κενά και παραλείψεις. Γνώση που θα μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πορεία της δίκης μας και να μην αφήνουμε να αδικούμαστε από διαστροφική συνεργασία δικαστηρίου και νομικών εκπροσώπων των ενδίκων.  

 

Εμείς και ο κάθε συμπολίτης μας, για να οργανώσουμε επιτυχέστερα την προσωπική μας σταδιοδρομία, τις σχέσεις μας, την οικογένεια μας, την επαγγελματική μας ζωή, αλλα και για να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε το κοινωνικό και το θεσμικό γίγνεσθαι και τους συνανθρώπους μας, για να επιδιώξουμε επιτυχέστερα την προσωπική, την οικονομο κοινωνική και την πολιτική ελευθερια μας, χρειαζόμαστε υγεία και ψυχοσωματική ευρωστία,χρειαζόμαστε όμως και γνώση επί πολλών χρησιμων γνωστικών αντικειμένων. Δεν μπορούμε βεβαια να γίνουμε επιστήμονες σε όλα αυτά, αλλα και δεν το χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε την θεμελιακή χρήσιμη γνώση, από χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Χρειαζόμαστε να εξελίξουμε την λογική και νόηση μας, την διαίσθηση και διόραση μας, τις ρητορικές και επικοινωνιακές μας ικανότητες, τις ικανότητες μας να συνεργαζόμαστε και να οργανώνουμε επιτυχαίνοντας τους ορθούς ρεαλιστικούς στόχους μας, προσωπικούς και κοινωνικούς. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν εδώ στις σχολες μας να δώσουμε επαγγελματικές εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επιστήμονες. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτήν την στοχοθεσία, επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε τις σχολες παιδείας και αριστείας μας, με τα κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα και τους καταλληλους τρόπους διδασκαλίας.

Όσοι εκ των αναγνωστών ενδιαφέρονται και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και μέθοδο διδασκαλίας επί των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που αναγράφονται στίν εκάστοτε σελίδα σχολειό, μπορούν να καταχωρούν σχετικά με την θεματολογία κείμενα, ποιοτικού και ουσιώδους περιεχομενου.

Μια και οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από όλες τις ηλικίες και θα είναι διαφορετικού επιπεδου παιδείας, εκπαίδευσης και ικανοτήτων, οφείλουμε να δομήσουμε το προσφερόμενο γνωστικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ηλικιακές και γνωστικές διαφορες.

Το γνωστικό υλικό τις εκάστοτε θεματολογίας στην σχετική σελίδα σχολειό, να το δομήσουμε και κατανέμουμε αρχικά σε 7 επίπεδα γνωστικού περιεχομενου και ποιότητας.

1. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Γυμνασίου.

2. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Λυκείου.

3. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικού επιπεδου Λυκείου και επαγγελματικών σχολών.

5. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων ανωτερων σχολών.

6. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων επιπεδου ανωτατων σχολών.

7. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων εξειδίκευσης επί των εκάστοτε γνωστικών αντικειμένων.

Η συμμετοχη είναι προαιρετική και χωρίς πληρωμή, καθότι λείπουν οι οικονομική πόροι. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν θα συνεισφέρουν αχρημάτιστα, υπηρετώντας την ιδέα και το κοινωνικό σύνολο που θα καρπούται αυτών των γνώσεων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s