ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα εθνικά θέματα και η εθνική πολιτική είναι θεμελιώδη ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής επιβίωσης. Τα εθνικά θέματα και η εθνική πολιτική και γεωπολιτική πρέπει να καθοριστούν ακριβώς και λεπτομερώς και η εθνική πολιτική επιτυχούς εκπλήρωσης τους να μελετηθεί και να σχεδιαστεί επιστημονικά και υπερκομματικά. Οι στρατηγικές και τακτικές για την επιτυχία τους επίσης πρέπει να σχεδιαστούν και να εκτελεσθούν ακριβώς και λεπτομερώς. Αυτή η εθνική πολιτική και οι εθνικές στρατηγικές πρέπει να είναι διαχρονικές και όχι κομματικές αυθόρμητες και ευκαιριακές. Με τις ομάδες που θα συγκροτήσουμε σε κάθε Κοινότητα Κοινόν επιθυμούμε να συμβάλουμε στην συγκρότηση εθνικής πολιτικής και στρατηγικής και στην επιτυχή εκπλήρωση της.