ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι αθλητικές ομάδες των κοινοτήτων κοινών σκοπό έχουν την οργάνωση ομάδων άθλησης σε όσα περισσότερα αθλήματα και στην συμμετοχή των πολιτών μελών μας σε αθλητικές δραστηριότητες άθλησης και αθλητικών εκδηλώσεων, ώστε να προωθήσουμε τον κοινωνικό αθλητισμό καί την κοινωνική άθληση, δηλαδή να τα κοινωνικοποιήσουμε, να προωθήσουμε όμως και τον υγιή ευγενή πρωταθλητισμό. Η άθληση του σώματος συμβάλλει καθοριστικά στην υγεία και την δύναμη σώματος, του νου και της ψυχής, είναι λοιπόν ωφέλιμες και επιδιωκόμενες δραστηριότητες. Οι γονείς στα πλαίσια του καθήκοντος τους σωστής αγωγής των παιδιών τους και η σχολική εκπαίδευση μετά, οφείλουν να εντάξουν τα παιδιά τους ήδη από νηπιακής ηλικίας σε αθλητικές δραστηριότητες, σε πρόγραμμα εξοικείωσης με τον αθλητισμό, ώστε oι αθλητικές  δραστηριότητες να γίνουν καλή συνήθεια από νηπιακής και παιδικής ηλικίας και δραστηριότητα για όλη την ζωή, μια που με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα διατηρούν, θα ωφελούν και θα προστατεύουν την υγεία τους και την σωματική ευρωστία τους έως τα βαθιά γηρατειά. Μην τρομάζετε με την πρόταση μας και το κόστος της, επειδή το όφελος θα είναι πολλαπλάσιο. Εξάλλου αν δεν θέσουμε στόχους δεν πρόκειται ποτε τίποτε να πραγματοποιήσουμε. Σε κάθε συνοικία στις πόλεις και κωμοπόλεις και σε κάθε κοινότητα στην επαρχία έπρεπε ήδη να υπάρχει, αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε στο μέλλον να δημιουργήσουμε αυτό που αποκαλούμε αγορά γυμνάσιο ακαδημία. Είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχει γυμναστήριο με όλων των ειδών τα αθλήματα για σωματικές ασκήσεις, ένα πνευματικό γυμναστήριο, δηλαδή μια ακαδημία η γυμνάσιο του πνεύματος, ένα είδος λαϊκού πανεπιστημίου με όλα τα αναγκαία σε υποδομές για την δια βίου παιδιά και μάθηση των πολιτών. Μια ευρύχωρη πλατιά απομονωμένη από ρύπους και ηχορύπους, με το κατάλληλο μέγεθος, την κατάλληλη αισθητική και τα κατάλληλα ψυχαγωγικά μέσα συμπληρώνει αυτόν τον χώρο που αποκαλούμε αγορά, όπου συγκεντρώνονται οι κάτοικοι τις συνοικίας για να γυμνάσουν σώμα και πνεύμα, να ψυχαγωγηθούν, να επικοινωνήσουν, να πληροφορηθούν και να πληροφορήσουν, να συζητήσουν για τα κοινά και τα δικά τους προβλήματα και να βρούνε λύσεις. Ας σχεδιάσουμε πρώτα αρχιτεκτονικά αυτόν τον χώρο να τον δούμε ως τρισδιάστατη προσομοίωση και μετά ας κάνουμε ένα και περισσότερα πρότυπα σε επιλεγμένες περιοχές για να δούμε στην πράξη την ανταπόκριση και την λειτουργικότητα. Στο μέλλον μετά ανάλογα με τα οικονομικά κάθε δήμου σε βάθος χρόνου τα στήνουμε παντού, ώστε οι πολίτες να έχουν υποδομές που θα στηρίξουν την εξέλιξη και ανέλιξη τους, την νόηση, την γνώση, την υγεία τους την ισορροπημένη ψυχολογία τους.