ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι αθλητικές ομάδες των κοινοτήτων κοινών σκοπό έχουν την οργάνωση ομάδων άθλησης σε όσα περισσότερα αθλήματα και στην συμμετοχη των πολιτών μελών μας σε αθλητικές δραστηριότητες άθλησης και αθλητικών εκδηλώσεων, ώστε να προωθήσουμε τον κοινωνικό αθλητισμό καί την κοινωνική άθληση, δηλαδή να τα κοινωνικοποιήσουμε, να προωθήσουμε και τον υγιή ευγενή πρωταθλητισμό. Η άθληση του σώματος σμβάλλει καθοριστικά στην υγεία και την δύναμη σώματος, νου και ψυχής, είναι λοιπόν ωφέλιμες και επιδιωκόμενες δραστηριότητες.