ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σε κάθε κοινότητα Κοινόν συγκροτούνται ομάδες δημοσιογραφίας. Οι ομάδες αυτές θα περνούν θεωρητική γνώση από τις αντίστοιχες σχολες δημοσιογραφίας. Σκοπός τους είναι να εξασκήσουν δημοσιογραφία για τους πολίτες μέλη των κοινοτήτων κοινών μας, στον εκάστοτε δήμο τους, την περιφέρεια τους και ευρύτερα. Στόχος της δημοσιογραφίας μας είναι η αληθής, έγκαιρη, σφαιρική και ολιστική πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών επί πάντως επιστητού. Στόχος τους θα είναι να αποκαλύπτουν την χειραγώγηση και τους τρόπου της, την μιση αλήθεια, χειρότερη του ψευδους και τα ψευδη. Στόχος τους θα είναι ο εντοπισμός των αποτελεσμάτων και η αποκάλυψη των αιτιων. Η κοινωνία θα πρέπει να μάθει να αποφεύγει την χειραγώγηση και τους χειραγωγούς, τις μισές αλήθειες και τα ψευδη και να μάθει να ερευνα την αλήθεια, διότι με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει τον βιασμό της ελεύθερης βούλησης εκαστου, αποφεύγει την νοητική sunxish και αχρήστευση της κριτικής σκέψης και των αντιληπτικών της ικανοτήτων, εξασκεί και εξελίσσει την νόηση την γνωσιακή ωρίμανση της.

Advertisements