ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σε κάθε κοινότητα Κοινόν συγκροτούνται ομάδες δημοσιογραφίας. Οι ομάδες αυτές θα παίρνουν θεωρητική γνώση από τις αντίστοιχες σχολές δημοσιογραφίας. Σκοπός τους είναι να εξασκήσουν δημοσιογραφία για τους πολίτες μέλη των κοινοτήτων κοινών μας, στον εκάστοτε δήμο τους, την περιφέρεια τους και ευρύτερα. Στόχος της δημοσιογραφίας μας είναι η αληθής, έγκαιρη, σφαιρική και ολιστική πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών επί πάντως επιστητού. Στόχος τους θα είναι να αποκαλύπτουν την χειραγώγηση και τους τρόπου της, την μισή αλήθεια, χειρότερη του ψεύδους και τα ψεύδη. Στόχος τους θα είναι ο εντοπισμός των αποτελεσμάτων και η αποκάλυψη των αιτίων. Η κοινωνία θα πρέπει να μάθει να αποφεύγει την χειραγώγηση και τους χειραγωγούς, τις μισές αλήθειες και τα ψεύδη και να μάθει να έρευνα την αλήθεια, διότι με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει τον βιασμό της ελεύθερης βούλησης εκάστου, αποφεύγει την νοητική συνχυση και αχρήστευση της κριτικής σκέψης και των αντιληπτικών της ικανοτήτων, εξασκεί και εξελίσσει την νόηση την γνωσιακή ωρίμανση της.