ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Ο  πολιτισμός μας είναι το υλοποιημένο πνεύμα μας, η υλοποιημένη νόηση, γνώση και ψυχή μας. Είναι η πνευματική δημιουργία μας. Σε αυτόν θα δούμε τον χαρακτήρα μας και τις ικανότητες μας, την ποιότητα και δημιουργικότητα μας. Ο πολιτισμός μας είναι η ιστορική σφραγίδα μας και η δόξα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπουδαίο θέμα είναι ο πολιτισμός και γιατί πρέπει, πέραν των σχολών ελληνικού πολιτισμού, να συγκροτήσουμε και ομάδες Ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις Κοινότητες Κοινά μας. Στις σχολές πολιτισμού θα μαθαίνομαι θεωρητικά και στις ομάδες θα τα υλοποιούμε πρακτικά. Με τον πολιτισμό μας μπορούμε να κερδίσουμε τους Φιλέλληνες.