ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο  πολιτισμός μας είναι το υλοποιημένο πνεύμα μας, η υλοποιημένη νόηση, γνώση και ψυχή μας. Είναι η πνευματική δημιουργία μας. Σε αυτόν θα δούμε τον χαρακτήρα μας και τις ικανότητες μας, την ποιότητα και δημιουργικότητα μας. Ο πολιτισμός μας είναι η ιστορική σφραγίδα μας και η δόξα μας. Ως Έλλην και Ελληνίς αν δεν γνωρίζεις τον πολιτισμό σου, αν δεν γνωρίζεις τον αξιακό κώδικα αυτού του πολιτισμού, τις στοχοθεσίες του και τα επιτεύγματα του, αυτούς που τον λάμπρυναν με το έργο τους, πως μπορείς να αποκαλείσαι Έλλην; Πως μπορείς να γίνεις άξιος συνεχιστής αυτού του λαμπρού και παναθρώπινου πολιτισμού. Με τον πολιτισμό και το υπόδειγμα μας μπορούμε να κερδίσουμε στους λαούς του πλανήτη Φιλέλληνες. Φιλέλληνες προπάντων που έχουν επιρροή στις κοινωνίες τους και διαμορφώνουν την κοινωνική γνώμη και γνώση, ως πνευματικοί άνθρωποι, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, επιστήμονες, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Αυτοί μετά θα γίνουν χρήσιμοι για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό μια που θα έχουν να πάρουν από εμάς αλλά και θα έχουν να δώσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπουδαίο θέμα είναι ο πολιτισμός και γιατί πρέπει, πέραν των σχολών ελληνικού πολιτισμού, να συγκροτήσουμε και ομάδες Ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις Κοινότητες Κοινά μας. Στις σχολές πολιτισμού θα μαθαίνομαι θεωρητικά και στις ομάδες θα τα υλοποιούμε πρακτικά.