ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για  αυτές  της  επιστήμες  πολλά  εκατομμύρια  ανθρώπων  αφιερώνουν  της  σπουδές  τους  και  την  ζωή  τους . Μάθηση,  έρευνα,  πρακτικές  εφαρμογές . Έχουμε  και  εμείς  οι  Έλληνες  ένα  από  τα  πρωτεία  σε  αυτές  της  επιστήμες  σήμερον, πέραν  του  γεγονότος  ότι οι επιστήμες  είναι  δημιούργημα κυρίως  του  ελληνικού  πολιτισμού. Επειδή, από συγκεκριμένες δυσκολίες, αδυναμίες, ελλείψεις, λανθασμένες οι σκόπιμες πολιτικές, δεν φρόντισε το κράτος, η κοινωνία και οι πολίτες να δημιουργηθούν τον κατάλληλο χρόνο, δηλαδή πριν δεκαετιών, οι οικονομικές, επιστημονικές και τεχνολογικές υποδομές, οι επιστήμονες μας, οι πτυχιούχοι και διδάκτορες μας, οι καθηγητές και οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες φεύγουν από την Ελλάδα η οποία πλήρωσε το τεράστιο κόστος έως και την εκπαίδευση τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αλλά κράτη και άλλα έθνη, όπου εκεί δημιουργούν για αυτούς οικονομικές και επιστημονικές αξίες. Μεγίστη απώλεια για την Ελλάδα για την οποία έπρεπε να εργαστούν και ως το καλύτερο κομμάτι της να την εξελίξουν και μεγεθύνουν. Πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές επαναπατρισμού ενός μεγάλου μέρους του επιστημονικού και του εξειδικευμένου δυναμικού μας και οι Έλληνες επιστήμονες και εξειδικευμένοι επαγγελματίες και τεχνικοί να μένουν και να δημιουργούν στην Ελλάδα και για την Ελλάδα κατά κανόνα. Οι ομάδες επιστημών των Κοινοτήτων Κοινών μας σκοπό θα  έχουν να προωθήσουν της επιστήμες και τους επιστήμονες, έχουν σκοπό να δικτυώσουν τους ομογενείς επιστήμονες με αυτούς  σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως και με αυτούς της διεθνής επιστημονικής κοινότητας, για κοινές προσπάθειες, συνεργασίες και αλληλοενημερώσεις.