ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Για  αυτές  της  επιστήμες  πολλά  εκατομμύρια  ανθρώπων  αφιερώνουν  της  σπουδές  τους  και  την  ζωή  τους . Μάθηση,  έρευνα,  πρακτικές  εφαρμογές . Έχουμε  και  εμείς  οι  Έλληνες  ένα  από  τα  πρωτεία  σε  αυτές  της  επιστήμες  σήμερον , πέραν  του  γεγονότος  ότι οι επιστήμες  είναι  δημιούργημα κυρίως  του  ελληνικού  πολιτισμού . Οι ομάδες επιστημών των Κοινοτήτων Κοινών μας σκοπό θα  έχουν να προωθήσουν της επιστήμες και τους επιστήμονες, έχουν σκοπό να δικτυώσουν τους ομογενείς επιστήμονες μια αυτούς  σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως και με αυτούς της διεθνής επιστημονικής κοινότητας, για κοινές προσπάθειες, συνεργασίες και αλληλοενημερώσεις.