ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οι ομάδες των κοινοτήτων κοινών επί θεμάτων διαχείρισης και οργάνωσης της οικογένειας δραστηροποιούνται σε θέματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των μελών σε αυτό το θέμα με την στήριξη της δια βίου μάθηση, δια σεμιναρίων, διαλέξεων, και συνευρέσεων και πρακτικής εφαρμογής της σχετικής γνώσης. Δραστηροποιούνται και προτείνουν, ώστε να δημιουργηθούν στου δήμους τους υποδομές και θεσμικά όργανα υποστηρικτικά των αναγκών της οικογενειας σε οικονομικό, γνωστικό, ιατρικό, παιδαγωγικό,ψυχολογικό, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης. Είτε με την οικογένεια των γονέων είτε με την δική μας οικογένεια όλοι μας είμαστε η ήμασταν ενταγμένοι στην πυρηνική κοινωνική ομάδα της οικογένειας, οι πλείστοι δε εφ όρου ζωής. Λογικό είναι λοιπόν πως η σωστή, αποτελεσματική, λειτουργική οργάνωση και διαχείριση της οικογένειας, παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο για τα πρόσωπα που την απαρτίζουν αλλά και για την σύνολη κοινωνία. Όλοι αυτοί που αποτελούν την πλειοψηφία της κοινωνίας που αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια θα πρέπει πέραν του κατάλληλου συντρόφου που έχουν να επιλέξουν πριν την δημιουργία της οικογένειας να φροντίσουν για την σωστή οργάνωση και θεμελίωση της και δια την βιωσιμότητα της. Η δημιουργία οικογένειας δεν είναι απλή, αλλά μια πολύπλοκη, διαχρονική και διαρκής υπόθεση και για αυτό πέραν από το κατάλληλο ταίρι τον κατάλληλο σύντροφο, ο κατάλληλος άλλος, σημαντικότατα για την βιωσιμότητα της είναι εκτός απο την εύρωστη οικονομική της υπόσταση, πράγμα που πολλές φορές ξεχνάμε, και η γνωστική μας πληρότητα δια τα πολλά οικογενειακά θέματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όσον αφορά την υγεία των μελών της, την αγωγή, παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση των παιδιών, τα οικονομικά και επαγγελματικά, όπως επίσης και όλους τους άλλους τομείς που η οικογένεια έρχεται σε σχέση με την κοινωνία, τους θεσμούς της και τις συλλογικότητες της. Είναι ένα πλήθος γνώσης που οφείλουν να έχουν οι γονείς και τα παιδιά για να οργανώνουν και να  διαχειρίζονται τα οικογενειακά και προσωπικά τους θέματα με επιτυχία και όφελος για όλα τα μέλη της αλλά και για την κοινωνία της οποίας αποτελούν την πυρηνική συλλογικότητα\. Θα έπρεπε να διδάσκεται ήδη αυτό το μάθημα της διαχείρισης της οικογένειας ως γνωστικό αντικείμενο από την γυμνασιακή έως την λυκειακή παιδεία τουλάχιστον. Θα έπρεπε επίσης η γνώση του να είναι προϋπόθεση σύναψης γάμου. Χρειαζόμαστε πολύ γνώση σε πολλά γνωστικά αντικείμενα για να οργανώσουμε και να διαχειριστούμε ορθολογικά και προς όφελος όλων των μελών της οικογένειας μας αλλά και της κοινωνίαs γενικότερα, την οικογένεια μας. Έναν μεγάλο αριθμό από τα γνωστικά αντικείμενα που προτείνουμε εδώ στις σχολές παιδείας μας τα χρειαζόμαστε για την ορθολογική και ωφέλιμη οργάνωση και διαχείριση της οικογένειας μας. Πέραν από την επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική γνώση και εμπειρία που χρειάζονται να έχουν οι γονείς σε κάθε οικογένεια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας, πέραν από τις οικιακές γνώσεις και εμπειρίες που χρειάζονται οι γονείς για να οργανώσουν τα καθημερινά αναγκαία, χρειάζονται και αλλά πολλά. Χρειαζόμαστε γνώση αγωγής, παιδαγωγικής, ψυχολογίας, ιατρικής και υγιεινής διατροφής, για να μπορέσουμε να δώσουμε σωστή αγωγή στα παιδιά μας και να έχουν υγεία, για να μπορέσουμε έγκαιρα να διαγνώσουμε ταλέντα και ικανότητες των παιδιών μας και να τα εξελίξουμε, για να μπορέσουμε έγκαιρα να διαγνώσουμε ελλείψεις και ελαττώματα και να τα εξαλείψουμε, για να μπορέσουμε να βάλουμε τα παιδιά μας σε αθλητικό, σε μουσικό η άλλο πρόγραμμα καλλιτεχνικών η επιστημονικών επιδόσεων, σε πρόγραμμα υποστηρικτικό της σωματικής και ψυχονοητικής τους υγείας.  Χρειαζόμαστε να έχουμε καλές γνώσεις επί των θεσμών και διαδικασιών του κοινωνικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, της πρόνοιας, της παιδείας και εκπαίδευσης, του επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως και του οικονομικού και του χρηματοπιστωτικού στύμματος. Και μην ξαχνάμε πως μια κοινωνία με ποσότητα, ποιότητα και άριστη κοινωνική οργάνωση, στην περίπτωση μας με δημογραφική ποσότητα, δηλαδή μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός της είναι και ποιοτικός, είναι μια ισχυρή και δυνατή κοινωνία στην οποία κοινωνία και οι οικογένειες και οι πολίτες της εξασφαλίζουν το διαχρονικό ζην και ευ ζην. Βασικά όλα όσα θέλουμε εδώ στιςσχολές μας να διδάξουμε και να διδάξουμε και να μάθουμε τα χρειαζόμαστε για τη ορθολογική επιτυχή διαχείριση της οικογένειας