ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ

Καλύτερα να έχεις φίλους πάρα εχθρούς, καλύτερα να έχεις συμπάθειες πάρα αντιπάθειες. Σε ένα περιβάλλον με πολλούς φίλους ο καθένας μας αισθάνεται άνετα. Οι φίλοι και η ενότητα σου δίδουν ισχύ, σου δίδουν δύναμη, σου δίδουν υγεία. Το ίδιο ισχύει και για ένα έθνος, στην περίπτωση μας το Ελληνικό Έθνος. Υπάρχει πιστεύω και είναι φυσιολογικό, ένα τεράστιο φιλελληνικό κοινό στον πλανήτη γη. Υπάρχει, όχι μόνο επειδή πολλοί έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα αυτό το τεράστιο φιλελληνικό κοινό στον πλανήτη. Υπάρχει  και έχει πολιτισμικές ρίζες και πολιτισμικά αίτια. Είναι αυτό το πλανητικό κοινό που γνωρίζει, ότι έχει ωφεληθεί από τους Έλληνες και τον Ελληνικό πολιτισμό στη ιστορική τους πορεία. Είναι αυτό το κοινό που γνωρίζει πως και σήμερα έχουν να ωφεληθούν από τους Έλληνες, τον Ελληνικό πολιτισμό και τις κοσμοπολίτικες δράσεις μας.  Οι ομάδες φιλελληνισμού που θα συγκροτηθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε κάθε κοινότητα κοινό της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και φιλελλήνων, πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα και αντίστοιχες δράσεις αφύπνισης αυτού του πλανητικού φιλελληνικού κοινού και κατά δύναμη ένταξης ενός μέρους του τουλάχιστον στην οικουμενική δημοκρατική πολιτική μας Κοινότητα.