ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Μια χώρα, μια κοινωνία, ένα έθνος, ένας λαός χρειάζεται αναμφίβολα μια εύρωστη εξελισσόμενη οικονομία για να επιτύχει την μεγίστη δυνατή αυτάρκεια, για να μπορεί να χρηματοδοτήσει τις υποδομές, την άμυνα και ασφάλεια, την οικογένεια, την παιδεία και εκπαίδευση, την έρευνα και τεχνολογία, τις βιολογικές καθημερινές ανάγκες των πολιτών της, την άθληση, την ψυχαγωγία και τις πνευματικές ανάγκες των πολιτών και της σύνολης κοινωνίας. Για να μπορεί να χρηματοδοτήσει το ζην και ευ ζην της κοινωνίας και των μελών της. Για τα οικονομικά, το εμπόριο, τις συναλλαγές,τα εργασιακά και τα επιχειρηματικά αφιερώνουμε τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας για να παράγουμε και διανέμουμε αναγκαία αγαθά. Η κοινωνία λοιπόν οφείλει να έχει άριστη γνώση αυτών δια της παιδείας και εκπαίδευσης και δια της εμπειρίας από δραστηριότητες και πρακτικές εφαρμογές. Στις σχολές στην σχετική ενότητα θα πάρουμε σχετική γνώση και ωρίμανση. Οι ομάδες που θα συγκροτηθούν σε κάθε κοινότητα κοινό σκοπό θα έχουν την δημιουργία υποδομών και στελεχών πρακτικής συμπαράστασης στους πολίτες μέλη των κοινοτήτων κοινών μας, υποδομές για στήριξη της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, δίκτυο συνεργασιών σε αυτόν τον τομέα από επιχειρηματίες στην Ελλάδα με επιχειρηματίες και μέλλοντες επιχειρηματίες στον ομογενειακό χώρο. Υποδομές για να στηρίξουμε την έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους ομογενείς και υποδομές αλληλεπίδρασης τους με την επιχειρηματικότητα.

Οι ομάδες αυτές θα δημιουργήσουν υποδομές και στελέχη που να μπορούν να προσφέρουν έμπρακτη συμπαράσταση και βοήθεια για να εξυπηρετηθούν οι εργασιακές ανάγκες που περιγράφουμε παρακάτω   και έχουν σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή τι επάγγελμα και επαγγέλματα θα επιλέξουμε να διδαχτούμε, που να μας αρέσει και να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας, τις ικανότητες και το ταλέντο μας, αλλά που να έχει και ζήτηση στην αγορά εργασίας για να μπορούμε να εργαστούμε και να το εξασκήσουμε.  Έχουν σχέση με την γνώση και τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας, σύνταξης του βιογραφικού μας και παρουσίασης των αποδεικτικών παιδείας, επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας μας, όπως και της γνώσης και προετοιμασίας της συνέντευξης στον εργοδότη. Έχουν σχέση με τα δικαιώματα και τα καθήκοντα μας στην επιχείρηση που θα εργαστούμε, με το τι πρέπει να κάνουμε και πως πρέπει να συμπεριφερθούμε απέναντι στον εργοδότη μας, τους προιστάμενους και τους άλλους εργαζόμενους, ώστε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό και  συνεργατικό περιβάλλον και να κρατήσουμε αυτήν την θέση εργασίας. Έχουν σχέση με την γνώση της σχετικής αστικής, εργασιακής και ποινικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επιδιώξουμε δικαιώματα από την σχέση εργασίας μας που μας στερούνται ενώ ακόμα εργαζόμαστε η μετά που έχουμε απολυθεί. Έχουν σχέση με την γνώση τι πρέπει να κάνουμε μετά από μια απόλυση, όπως σχετικά με την απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και πως πρέπει να δράσουμε για να επανενταχτούμε σύντομα στην εργασιακή ζωή.