ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Για τα οικονομικά, τα εργασικά και επιχειρηματικά αφιερώνουμε κάθε μέρα τουλάχιστον ένα οκτάωρο. Στις σχολες στην σχετική ενότητα θα πάρουμε σχετική γνώση και ωρίμανση. Οι ομάδες που θα συγκροτηθούν σε κάθε κοινότητα κοινό σκοπό θα έχουν την δημιουργία υποδομών και στελεχών πρακτικής συμπαράστασης στους πολίτες μέλη των κοινοτήτων κοινών μας. Υποδομές για στήριξη της επιχειρηματικότητας, της ερευνας και της καινοτομίας, δίκτυο συνεργασιών σε αυτόν τον τομέα από επιχειρηματίες στην Ελλάδα με επιχειρηματίες και μέλλοντες επιχειρηματίες στον ομογενειακό χώρο. Υποδομές για να στηρίξουμε την ερευνα και καινοτομία στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους ομογενείς και υποδομές αλληλεπίδρασης τους με την επιχειρηματικότητα.

Οι ομάδες αυτές θα δημιουργήσουν υποδομές και στελέχη που να μπορούν να προσφέρουν έμπρακτη συμπαράσταση και βοήθεια για να εξυπηρετηθούν οι εργασιακές ανάγκες που περιγράφουμε παρακάτω   και έχουν σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή τι επάγγελμα (και επαγγέλματα) θα επιλέξουμε να διδαχτούμε, που να μας αρέσει και να ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας, τις ικανότητες και το ταλέντο μας, αλλα που να έχει και ζήτηση στην αγορά εργασίας για να μπορούμε να εργαστούμε και να το εξασκήσουμε.  Έχουν σχέση με την γνώση και τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας, σύνταξης του βιογραφικού μας και παρουσίασης των αποδεικτικών παιδείας, επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας μας, όπως και της γνώσης και προετοιμασίας της συνέντευξης στον εργοδότη. Έχουν σχέση με τα δικαιώματα και τα καθήκοντα μας στην επιχείρηση που θα εργαστούμε, με το τι πρέπει να κάνουμε και πως πρέπει να συμπεριφερθούμε απέναντι στον εργοδότη μας, τους προιστάμενους και τους άλλους εργαζομενους, ώστε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό και  συνεργατικό περιβάλλον και να κρατήσουμε αυτήν την θέση εργασίας. Έχουν σχέση με την γνώση της σχετικής αστικής, εργασιακής και ποινικής νομοθεσίας και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επιδιώξουμε δικαιώματα από την σχέση εργασίας μας που μας στερούνται ενώ ακόμα εργαζόμαστε η μετά που έχουμε απολυθεί. Έχουν σχέση με την γνώση τι πρέπει να κάνουμε μετά από μια απόλυση, όπως σχετικά με την απόκτηση επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και πως πρέπει να δράσουμε για να επανενταχτούμε σύντομα στην εργασιακή ζωή.