ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γνωρίζουμε πως όλα είναι πολιτική και σήμερα και γεωπολιτική. Στη πραγματικότητα πολιτική κάνει ο πολίτης, αν και εμείς λάθος μάθαμε πως κάνουν μόνο οι εξουσιαστές. Πολιτική είναι οι δράσεις εκάστου πολίτη ως άτομο ενταγμένο σε δημοκρατική συλλογικότητα για το όφελος της πόλις τους, της κοινωνίας του που είναι και προσωπικό όφελος. Η ανώτερη μορφή πολιτικής του πολίτη είναι η εξάσκηση των τριών εξουσιών δια των συνελεύσεων, δηλαδή της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Γνωρίζουμε πως σήμερον έχει επικρατήσει το οικονομικό πολιτικό σύστημα της κεφαλαιοκρατίας και της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που όμως δεν είναι δημοκρατία αλλα στην πραγμτικότητα ολιγαρχία και μια προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες μορφή της φεουδαρχίας. Οι ομάδες που θα συγκροτηθούν σε κάθε Κοινότητα Κοινό της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, σκοπό θα έχουν, πέραν της θεωρητικής γνώσης που έχουν και θα πάρουν στις αντίστοιχες σχολές μας, να παρακολουθούν, να ενημερώνονται, να αναλύουν τα εθνικά πολιτικά δρώμενα και τα γεωπολιτικά. Να ενημερώνουν και να πληροφορούν σχετικά τους πολίτες των κοινοτήτων κοινών μας. Να σχεδιάζουν, να προτείνουν και να εκτελούν δράσεις και αντιδράσεις, ως επί μέρους ομάδες και ως σύνολο κοινοτήτων κοινών. Δράσεις που θα αποκαλύπτουν και θα αποτρέπουν ζημιογόνες εθνικές πολιτικές και γεωπολιτικές. Δράσεις και αντιδράσεις που θα συμβάλουν στην δημοκρατικοποίηση της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτειακού και πολιτικού συστήματος, στην Ελλάδα και στις άλλες εθνότητες κράτη.