ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πολιτική οργάνωση μιας κοινωνίας ως ενός υποσυστήματος του κοινωνικού της συστήματος, είναι και αυτό προϊόν και αποτέλεσμα της εξελικτικής της πορείας και του συσχετισμού κοινωνικών δυνάμεων σε αυτήν την κοινωνία, δηλαδή απόρια και της ταξικής αντιπαράθεσης και της πάλης συμφερόντων. Μιλάμε σήμερα για γεωπολιτική και για εσωτερική της κάθε χώρας πολιτική και πολιτικό σύστημα. Πιστεύουμε πολλοί πως η πολιτική είναι δουλειά κάποιων ελίτ, κάποιων κέντρων εξουσίας, κάποιων κομματικών μηχανισμών και προσωπικοτήτων. Πιστεύουμε πολλοί σήμερα πως η πολιτική, οι μηχανισμοί και οι προσωπικότητες που της εξασκούν είναι διαπλεκόμενοι με την κατεστημένη και την ανερχόμενη πλουτοκρατία, με τα μέσα διαμόρφωσης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης και γνώσης του κοινού τους, τα μέσα ενημέρωσης. Στη πραγματικότητα πολιτική κάνει ο κάθε πολίτης, αν και εμείς λάθος μάθαμε πως κάνουν μόνο οι εξουσιαστές, οι πνευματικές ελίτ  και οι πλουτοκράτες. Πολιτική είναι οι δράσεις εκάστου πολίτη ως άτομο ενταγμένο σε δημοκρατική συλλογικότητα για το όφελος της πόλις τους, της κοινωνίας του που είναι και προσωπικό όφελος. Πολιτική του πολίτη είναι οι αντιλήψεις του, οι κρίσεις του, οι δράσεις, ενέργειες και προτάσεις του για το κοινοτικό όφελος, για το όφελος της οικογένειας του και το προσωπικό καλώς εννοούμενο όφελος. Πολιτική του πολίτη είναι και η συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία για κυβέρνηση και δημοτικές αρχές και επιλογή των άριστων για να τον κυβερνήσουν και διοικήσουν.

Η ανώτερη μορφή πολιτικής του πολίτη είναι η εξάσκηση των τριών εξουσιών δια των συνελεύσεων των δήμων, δηλαδή της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Γνωρίζουμε πως σήμερον έχει επικρατήσει το οικονομικό πολιτικό σύστημα της κεφαλαιοκρατίας και της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που όμως δεν είναι δημοκρατία αλλά στην πραγματικότητα ολιγαρχία και μια προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες μορφή της φεουδαρχίας.

Οι ομάδες που θα συγκροτηθούν σε κάθε Κοινότητα Κοινό της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, σκοπό θα έχουν, πέραν της θεωρητικής γνώσης που έχουν και θα πάρουν στις αντίστοιχες σχολές μας, να παρακολουθούν, να ενημερώνονται, να αναλύουν τα εθνικά πολιτικά δρώμενα και τα γεωπολιτικά. Να ενημερώνουν και να πληροφορούν σχετικά τους πολίτες των κοινοτήτων κοινών μας. Να σχεδιάζουν, να προτείνουν και να εκτελούν δράσεις και αντιδράσεις, ως επί μέρους ομάδες και ως σύνολο κοινοτήτων κοινών. Δράσεις που θα αποκαλύπτουν και θα αποτρέπουν ζημιογόνες εθνικές πολιτικές και γεωπολιτικές. Δράσεις και αντιδράσεις που θα συμβάλουν στην δημοκρατικοποίηση της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτειακού και πολιτικού συστήματος, στην Ελλάδα και στις άλλες εθνότητες κράτη.