ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μια από τις βασικές επιδιώξεις μας στις Κοινότητες Κοινά μας και των αντίστοιχων ομάδων μας είναι η προσφορά στα μέλη πολίτες μας. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείψει η προνοιακή προσφορά, η συμπαράσταση, αλληλεγγύη και η βοήθεια στους πολίτες μέλη μας. Προνοιακές προσφορές επί προσωπικού και οικογενειακού επιπέδου. Συμπαράσταση, αλληλεγγύη και βοήθεια σε κάθε τι που είναι πρόβλημα και δεν μπορεί να λυθεί με την αυτοβοήθεια καθενός μας, πρώτα από όλα όμως βοήθεια για αυτοβοήθεια, για να γίνουμε αυτοδύναμοι και ανεξάρτητοι όσο γίνετε στην αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων μας, προσωπικών και οικογενειακών.