ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μια από τις βασικές επιδιώξεις μας στις Κοινότητες Κοινά μας και τις αντίστοιχες ομάδες μας είναι η προσφορά στα μέλη πολίτες μας.  Η καλύτερη πρόνοια είναι να μην χρειάζεται κανείς την πρόνοια η τουλάχιστον ελάχιστα στην ζωή του. Αυτό όμως προϋποθέτει το κοινωνικό σύστημα, οι θεσμοί και οι πολίτες δια της προσωπικής τους προσπάθειας και ευθύνης να εξασφαλίζουν ώστε οι πολίτες να είναι εφ όρου ζωής στα οικονομικά τους εύρωστοι, στην υγεία τους και την σωματική ρώμη τους. Θα ήταν ιδανικό αυτό αλλά ιδανικά όπως γνωρίζουμε μπορούμε να τα προσεγγίσουμε αλλά πολύ δύσκολο να τα επιτύχουμε ολοσχερώς. Για τον λόγο αυτόν το προνοιακό σύστημα είναι angeo και πρέπει να είναι άριστα οργανωμένο και να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις προνοιακών αναγκών. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείψει η προνοιακή προσφορά, η συμπαράσταση, αλληλεγγύη και η βοήθεια στους πολίτες μέλη μας. Προνοιακές προσφορές επί προσωπικού και οικογενειακού επιπέδου. Συμπαράσταση, αλληλεγγύη και βοήθεια σε κάθε τι που είναι πρόβλημα και δεν μπορεί να λυθεί με την αυτοβοήθεια καθενός μας, πρώτα από όλα όμως βοήθεια για αυτοβοήθεια, για να γίνουμε αυτοδύναμοι και ανεξάρτητοι όσο γίνετε στην αντιμετώπιση και λύση των προβλημάτων μας, προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών και κοινωνικών.