ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

H ποίηση  και  η  λογοτεχνία , η  γλυπτική  και  ζωγραφική , η  φιλοσοφία , η  αρχιτεκτονική  και  πολεοδομία  και  όλα  αυτά  που  λέμε  τέχνες  και  γράμματα , αυτά  που  στολίζουν  την  ζωή  μας. Οι ομάδες των Κοινοτήτων Κοινών μας θα  τα προωθούν αυτά, θεωρητικά και πρακτικά ώστε να κοινωνικοποιηθούν, δηλαδή να μην είναι πλέον ελιτίστικη δραστηριότητα αλλά κοινωνική δραστηριότητα, προσβάσιμα στον καθένα μας και ενεργούμενα από τον καθένα μας.