ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η ποίηση  και  η  λογοτεχνία, η  γλυπτική  και  ζωγραφική, η μουσική, το θέατρο και ο κινηματογράφος, η  φιλοσοφία, η αισθητική αρχιτεκτονική  και  πολεοδομία  και  όλα  αυτά  που  λέμε  τέχνες  και  γράμματα, είναι αυτά  που  στολίζουν  την  ζωή  μας. Οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ταλέντα και ικανότητες σε όλα αυτά. Πρέπει να έχουν και τις δυνατότητες όλα αυτά από εν δυνάμει να τα ενεργήσουν, να τα υλοποιήσουν. Το καλύτερο είναι αυτά τα ταλέντα να ανακαλύπτονται με κατάλληλους τρόπους από παιδικής ηλικίας από τους γονείς και το σχολειό και να υπάρχουν υποδομές ώστε να τα εκδηλώνουν και να τα προωθούν, για να γίνουν μετά όλα αυτά δια κατάλληλης εκπαίδευσης ποιοτικό λειτούργημα και επάγγελμα η ερασιτεχνική ενασχόληση. Οι ομάδες των Κοινοτήτων Κοινών μας θα  τα προωθούν αυτά, θεωρητικά και πρακτικά ώστε να κοινωνικοποιηθούν, δηλαδή να μην είναι πλέον ελιτίστικη δραστηριότητα αλλά κοινωνική δραστηριότητα, προσβάσιμα στον καθένα μας και ενεργούμενα από τον καθένα μας.