Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ

Οι ομογενείς Έλληνες, οι Ελληνογενείς και οι Φιλέλληνες καλούνται να γίνουν μέλη και να συνδράμουν στην συγκρότηση της Οικουμενικής Ένωσης Ελλήνων και Φιλελλήνων, της δημοκρατικής πλανητικής πολιτικής κοινότητας, με τα πολλά μέσα που διαθέτουν, επειδή τους αφορά άμεσα και είναι προς το συμφέρον τους. Μπορούν να συνδράμουν με τις γνώσεις τους, με τις σχέσεις τους, με τις επικοινωνιακές δυνατότητες τους, ως άτομα και ως οργανωμένα σύνολα σε υπάρχουσες κοινότητες, σε υπάρχοντες συλλόγους και σωματεία, σε υπάρχοντες επιστημονικούς συλλόγους, ως επιχειρηματίες και με οποίον άλλο τρόπο ο καθένας μπορεί να συμβάλει. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάνε τον εαυτόν τους πρώτιστα, την Ελλάδα μας και τον Ελληνισμό, ως διαχρονική πολιτισμική και πολιτική οντότητα. Το γνωρίζουμε πώς το μεγάλο ψάρι αργά η γρήγορα θα καταπιεί το μικρό. Δεν έπρεπε λοιπόν να αφεθούμε να γίνουμε μικρό ψάρι. Γίναμε όμως με τις πολιτικές μας τις προηγούμενες δεκαετίες. Κύριοι υπεύθυνοι είναι το κατεστημένο και οι εκπρόσωποι του. Σαν λαός έχουμε μεγάλη ευθύνη επειδή το ανεχθήκαμε. Το ζητούμενο και το σωστό είναι η εξισορρόπηση ισχύος. Σε αυτόν τον σκοπό πρέπει να συστρατευθεί σχεδιασμένα και οργανωμένα όλος ο ελληνικός κόσμος και όλοι οι Έλληνες. Μεγέθυνση της ισχύος μας και κατάρρευση της ισχύος του αντιπάλου. Ο κάθε Έλληνας να τα κάνει αυτά στόχο σκέψεων και δράσεων. Μην περιμένουμε να τα κάνουν άλλοι. Πέραν των ατομικών δράσεων να στοχεύουμε στην οργάνωση συλλογικών οργανωμένων δράσεων της Κοινωνίας μας συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών της διασποράς Ελληνικη κοσμοπολιτεια. Για ελληνισμό Διασποράς Γεώργιος Κοντογιώργης. Έκθεση για τη δημιουργία της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Προτείνεται η δημιουργία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που θα αποτελεί ουσιαστικά την πολιτεία της ελληνικής διασποράς.. Ανώτατος αποφασιστικός θεσμός της Ελληνικής κοσμοπολιτείας είναι το ΔΙΑΒΟΥΛΙΟ (από το διαβουλεύομαι) , ενώ το ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ είναι ένα Εκτελεστικό Συμβούλιο επιφορτισμένο με την εφαρμογή των πολιτικών που αποφασίζει το Διαβούλιο. Συγχρόνως, σε κάθε εθνικό κράτος, όπου υπάρχει ένα ελάχιστο ελληνικής διασποράς, συγκροτείται μια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ και το ανάλογο ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ της, που συντίθενται από εκλεγμένους εκπροσώπους των κατά τόπους ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ. Το Διαβούλιο της Ελληνικής Κοσμοπολιτείας – όπως και εκείνα των Ελληνικών Συμπολιτειών – είναι αντιπροσωπευτικός θεσμός. Απαρτίζεται από εκλεγμένους εκπροσώπους των Ελληνικών Συμπολιτειών. Αποφασίζει για τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής διασποράς (εκπαίδευση, γλώσσα, οικονομική ανάπτυξη, αλληλοργάνωση, επικοινωνία, πρόνοια, σχέσεις με το ελληνικό κράτος κ.α.) και χαράζει πολιτικές γι αυτήν. Το Πρυτανείο, είναι επιφορτισμένο για την εκτέλεση ή εφαρμογή των αποφάσεων του Διαβουλίου, τα μέλη του εκλέγονται με διετή θητεία μεταξύ των μελών του Διαβουλίου, λογοδοτούν ενώπιόν του, είναι ελευθέρως ανακλητά και διαρκώς ελεγχόμενα. Τα Κοινά των Ελλήνων, είναι οι τοπικοί/περιφερειακοί θεσμοί της διασποράς και έχουν ανάλογη σύνθεση. Συγχρόνως όμως όπου αυτό είναι εφικτό εφαρμόζεται η αρχή της Εκκλησίας του Δήμου, δηλαδή της γενικής συνέλευσης των πολιτών του κοινού. Θεωρείται ότι με την πολιτειακή αυτό-οργάνωση της ελληνικής διασποράς θα αναλάβει η ίδια τις τύχες της, θα ενσκήψει στα προβλήματά της, θα αποκτήσει συνείδηση «εθνικής κοινωνίας» εν μέσω της παγκόσμιας οικουμένης και οπωσδήποτε, μια πολιτική ηγεσία, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την επιβίωσή της. Η Ελληνική Κοσμοπολιτεία, θα είναι προφανώς η Ανωτάτη Αρχή του ελληνισμού της διασποράς, στην οποία θα υπάγονται όλοι οι λοιποί θεσμοί, ανεξαρτήτως της αυτονομίας την οποία θα διαθέτουν. Προτείνεται η Ελληνική Κοσμοπολιτεία, να εκπροσωπείται με μέλη της στο Εθνικό Κοινοβούλιο, σε σχετική αναλογία προς τον πληθυσμό της ενεργής διασποράς (πχ με 10 βουλευτές) και να έχει θεσμική, δηλαδή οργανική σχέση με την κυβέρνηση της Ελλάδας (πχ να μετέχει στην ελληνική κυβέρνηση υπουργός σύνδεσμος της Ελληνικής Κοσμοπολιτείας και ίσως ένας άλλος αρμόδιος για τη Διασπορά).

Γιώργος Κοντογιώργης

One thought on “Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ

  1. Η Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού (Ε.Μ.Κ.Α.Ε) είναι Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, εγγεγραμμένη στο Πρωτοδικείο Σερρών με καταστατικό και εσωτερικό Κανονισμό και ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2005.

    Η Εταιρία Μελέτης και Καταγραφής Απόδημου Ελληνισμού δεν έχει κανένα άμεσο ή έμμεσο δεσμό με κόμματα και πολιτικές παρατάξεις. Τα μέλη μετέχουν σ’ αυτήν μόνο με την προσωπική τους ιδιότητα, ακόμα κι αν μετέχουν ενεργά σε πολιτικές δραστηριότητες.
    https://www.emkae.gr/content/view/14/29/lang,el/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s