ΟΜΟΓΕΝΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Οι Έλληνες από τους προϊστορικούς και τους ιστορικούς χρόνους διασπειρόταν σχεδόν σε όλον τον πλανήτη, κυρίως δε στις παράκτιες χώρες της μεσογείου. Έφευγαν από τις μητροπολιτικές τους πόλεις και δημιουργούσαν νέες πόλεις σε όλη την μεσόγειο, στις ευρωπαϊκές παράκτιες χώρες, στην βόρειο αφρική και την μέση ανατολή, τον εύξεινο πόντο. Με αυτόν τον τρόπο μεταλαμπάδευαν και τον πολιτισμό τους, τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα. Με αυτόν και άλλους τρόπους, δημιούργησαν το πλανητικό, πολιτικο, οικονομικό και πολιτιστικό θεμέλιο, πάνω στο οποιον μετά άλλοι λαοί έχτισαν τα δικά τους.

Η ομογενειακή διασπορά επί οθωμανκρατίας υπήρχε σε όλην την επικράτεια, επειδή προϋπήρχε κυρίως σε αυτά τα μέρη που ήταν πριν ελληνικά. Διασκορπίστηκε και στην ευρώπη και τις παρευξείνιες χώρες. Από τα χρονια της απελευθέρωσης ως και την σήμερον ημέραν έχουμε μια ροή διασποράς σε παρα πολλές χώρες του πλανήτη, στην αμερική, την αυστραλία, την ευρώπη, την ασία και την αφρική.

Λένε επίσημα πως σήμερα έχουμε σχεδόν μια Ελλάδα εκτος Ελλάδος. Ίσως να είναι 15 η και είκοσι εκατομμύρια οι Έλληνες της διασποράς. Συνεχώς ανακαλύπτουν ελληνογενείς πληθυσμούς, κυρίως στην ασία και σε διαφορες χώρες του πλανήτη, ελληνογενείς πληθυσμούς εκ των Ελλήνων προπατόρων τους από τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους και τους χρόνους έως τις ημερες μας.

Εμείς εδώ στην Ένωση Ελλήνων, θέλουμε και επιδιώκουμε να τους ενώσουμε όλους αυτούς και τους φιλέλληνες οργανικά και να συγκροτήσουμε αυτό που εμείς αποκαλούμε πλανητική Ελλάδα.