ΣΧΟΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η ερευνα και οι εφαρμογές τους. Για όλα αυτά μιλάνε όλοι οι οικονομικοί παράγοντες και κοινωνικοί εταίροι, οι πολίτες και οι σπουδαστές. ’Aσχετα αν το οικονομικό σύστημα είναι κοινωνιοκρατικό, ιδιωτικό κεφαλαιοκρατικό, η μικτό(ιδιωτικό και δημόσιο κρατικό), για όλα αυτά τα οικονομικά συστήματα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η ερευνα και οι εφαρμογές της είναι κοινά ζητούμενα και επιθυμουμενα. Μπορούμε να πούμε πως το παρόν γνωστικό αντικείμενο, μαζί μα αυτό της οικονομίας και των εργασιακών, αποτελεί μια αλληλοσυμπληρούμενη μαθησιακή ενότητα. Η επιχειρηματικότητα εκτος από το κίνητρο του κέρδους, προϋποθέτει και ανάληψη ρίσκου σε μια διαρκή αβεβαιότητα. Προϋποθέτει γνώση και αντίληψη της οικονομίας, της αγοράς, της τωρινής και μελλοντικής ζήτησης και των τάσεων της. Προϋποθέτει σε όλα αυτά θεωρητική και πρακτική γνώση και διαίσθηση. Στην πραγματικότητα χωρίς καινοτόμους και επιχειρηματικά δρώντες πολίτες δεν μπορεί να υπάρξει επαρκής αφθονία και ανταγωνιστική οικονομία. Θα ήταν πολύ καλο στην αγωγή των παιδιών, και στην παιδεία και εκπαίδευση των μαθητών και των σπουδαστών όλα αυτά να διδάσκονται και να εξασκούνται πρακτικά, ώστε να αποτελέσουν γνωσιακά ώριμα και δομημένα γνωσιακά αντικείμενα και κίνητρα δράσης στην οικονομική, επεγγελματική και ευρύτερα κοινωνική δράση των πολιτών.

 

Εμείς και ο κάθε συμπολίτης μας, για να οργανώσουμε επιτυχέστερα την προσωπική μας σταδιοδρομία, τις σχέσεις μας, την οικογένεια μας, την επαγγελματική μας ζωή, αλλα και για να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε το κοινωνικό και το θεσμικό γίγνεσθαι και τους συνανθρώπους μας, για να επιδιώξουμε επιτυχέστερα την προσωπική, την οικονομο κοινωνική και την πολιτική ελευθερια μας, χρειαζόμαστε υγεία και ψυχοσωματική ευρωστία,χρειαζόμαστε όμως και γνώση επί πολλών χρησιμων γνωστικών αντικειμένων. Δεν μπορούμε βεβαια να γίνουμε επιστήμονες σε όλα αυτά, αλλα και δεν το χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε την θεμελιακή χρήσιμη γνώση, από χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Χρειαζόμαστε να εξελίξουμε την λογική και νόηση μας, την διαίσθηση και διόραση μας, τις ρητορικές και επικοινωνιακές μας ικανότητες, τις ικανότητες μας να συνεργαζόμαστε και να οργανώνουμε επιτυχαίνοντας τους ορθούς ρεαλιστικούς στόχους μας, προσωπικούς και κοινωνικούς. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν εδώ στις σχολες μας να δώσουμε επαγγελματικές εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επιστήμονες. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτήν την στοχοθεσία, επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε τις σχολες παιδείας και αριστείας μας, με τα κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα και τους καταλληλους τρόπους διδασκαλίας.

Όσοι εκ των αναγνωστών ενδιαφέρονται και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και μέθοδο διδασκαλίας επί των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που αναγράφονται στίν εκάστοτε σελίδα σχολειό, μπορούν να καταχωρούν σχετικά με την θεματολογία κείμενα, ποιοτικού και ουσιώδους περιεχομενου.

Μια και οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από όλες τις ηλικίες και θα είναι διαφορετικού επιπεδου παιδείας, εκπαίδευσης και ικανοτήτων, οφείλουμε να δομήσουμε το προσφερόμενο γνωστικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ηλικιακές και γνωστικές διαφορες.

Το γνωστικό υλικό τις εκάστοτε θεματολογίας στην σχετική σελίδα σχολειό, να το δομήσουμε και κατανέμουμε αρχικά σε 7 επίπεδα γνωστικού περιεχομενου και ποιότητας.

1. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Γυμνασίου.

2. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Λυκείου.

3. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικού επιπεδου Λυκείου και επαγγελματικών σχολών.

5. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων ανωτερων σχολών.

6. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων επιπεδου ανωτατων σχολών.

7. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων εξειδίκευσης επί των εκάστοτε γνωστικών αντικειμένων.

Η συμμετοχη είναι προαιρετική και χωρίς πληρωμή, καθότι λείπουν οι οικονομική πόροι. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν θα συνεισφέρουν αχρημάτιστα, υπηρετώντας την ιδέα και το κοινωνικό σύνολο που θα καρπούται αυτών των γνώσεων.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s