ΣΧΟΛΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

Η μυθολογία μας είναι η προϊστορία μας. Περιγραφει ιστορικά πολυεπίπεδα κοινωνικά σημαντικά συμβάντα, κωδικοποιημένα ως σύμβολα και συμβολισμοί. Τα σύμβολα ούτε κρύπτουν ούτε αποκαλύπτουν μονο σημαίνουν δηλαδή ερμηνεύονται. Η ερμηνεία αυτών των συμβόλων και αυτών των συμβάντων εξαρτάται από το γνωσιακό και νοητικό επίπεδο αυτού που τα ερμηνεύει. Αυτός είναι και ο λόγος που η μυθολογία μπορεί να κοινωνιθει με διαφορετικό τρόπο από όλες τις ηλικίες και από όλα τα νοητικά και γνωσιακά επίπεδα.

Κάπως μπορούμε να πούμε πως η μυθολογία διά αυτού του συμβολικού τρόπου μας διηγείται το προϊστορικό παρελθόν, χρησιμοποιεί την σωκρατική μαιευτική και διαλεκτική μέθοδο της ελληνικής φιλοσοφίας και συμβάλει στην νοητική και γνωσιακή μας ωρίμανση και στην εξάσκηση μας στην ερευνα της αληθειας. Στην παιδική ηλικία η μυθολογία και τα σύμβολα γενικότερα ερμηνεύονται περισσότερο με τον ασυνείδητο νου και τους τρόπους του, εξάπτουν δε την παιδική φαντασία και δομούν ήθος

 

Όσοι εκ των αναγνωστών ενδιαφέρονται και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και μέθοδο διδασκαλίας επί των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που αναγράφονται στίν εκάστοτε σελίδα σχολειό, μπορούν να καταχωρούν σχετικά με την θεματολογία κείμενα, ποιοτικού και ουσιώδους περιεχομενου.

Μια και οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από όλες τις ηλικίες και θα είναι διαφορετικού επιπεδου παιδείας, εκπαίδευσης και ικανοτήτων, οφείλουμε να δομήσουμε το προσφερόμενο γνωστικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ηλικιακές και γνωστικές διαφορες.

Το γνωστικό υλικό τις εκάστοτε θεματολογίας στην σχετική σελίδα σχολειό, να το δομήσουμε και κατανέμουμε αρχικά σε 7 επίπεδα γνωστικού περιεχομενου και ποιότητας.

1. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Γυμνασίου.

2. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Λυκείου.

3. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικού επιπεδου Λυκείου και επαγγελματικών σχολών.

5. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων ανωτερων σχολών.

6. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων επιπεδου ανωτατων σχολών.

7. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων εξειδίκευσης επί των εκάστοτε γνωστικών αντικειμένων.

Η συμμετοχη είναι προαιρετική και χωρίς πληρωμή, καθότι λείπουν οι οικονομική πόροι. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν θα συνεισφέρουν αχρημάτιστα, υπηρετώντας την ιδέα και το κοινωνικό σύνολο που θα καρπούται αυτών των γνώσεων.

Η φύσης προικίζει τον Έλλην άνθρωπο γενετικά με όλα τα απαραίτητα, ψυχικά, νοητικά και γνωστικά εργαλεία, ώστε να επιτελέσει το έργον του και τον σκοπό του, κατά την διάρκεια παραμονής του στην ζωή. Η φύσης γεννα τον άνθρωπο αγαθό και ενάρετο, νοήμονα, και κάτοχο μέρους τουλάχιστον τις συμπαντικής αληθούς γνώσης.

Διά τις παιδαγωγήσεως, αγωγής και παιδείας που του δίδει η κοινωνία στην οποια γεννήθηκε και εντάσσεται, δίδονται στον άνθρωπο γνωστικές ικανότητες και διάπλαση χαρακτήρος, αντίστοιχος τις γνωστικής και ηθικής ποιότητας τις κοινωνίας ένταξης του.

Πρόκειται για μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ανθρώπου, στις δομημένες σχέσεις τις κοινωνίας, όπως είναι η οικονομική, η πολιτική, η θρησκευτική και λοιπές κοινωνικές μορφές οργάνωσης.

Η αρχή γίνετε με την αγωγή στην οικογένεια. Κατά κανόνα οι γονείς θέλουν το καλο των παιδιών τους και φροντίζουν για το καλο των παιδιών τους. Δεν φτάνει όμως να θέλουν το καλο τους, αλλα πρέπει να γνωρίζουν και τον σωστό τρόπο για να το επιτύχουν.

Αυτός είναι ο λόγος που οι γονείς πρέπει να διδαχτούν την γνώση τις παιδαγωγικής και τις ψυχολογίας τουλάχιστον. Πρέπει να επιμορφωθούν, και σε αυτήν την επιμόρφωση τους πρέπει να συμβάλει συστηματικά το κράτος και η ίδιοι.

Επειδή η κοινωνίες είναι ταξικές, όχι μονο στο οικονομικό αλλα και στο πολιτικο και πνευματικό επίπεδο, η κοινωνικοποίησης του ανθρώπου και η αγωγή που του δίδεται, είναι κατά κανόνα μια απεικόνισης αυτών των ταξικών σχέσεων.

Συνέπεια τούτου η λιγότερο η περισσότερο διαστροφική αγωγή και παιδεία μας, συνέπεια δε αυτών η διαστροφή του ανθρώπου από φύση αγαθή σε φύση πονηρά και ημιμαθή.

Το υπόλοιπο το καταφέρουν οι υπάρχοντες κανόνες πλαίσιο, με τους οποιους οφείλει να σκέφτεται και δρα ο άνθρωπος, για να μην πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, για να μην εξοβελιστεί από την κοινωνία ένταξης του, για να μπορέσει να επιβιώσει και ίσως να διαπρέψει και ευτυχήσει.

Είναι γνωστό, ότι ο τρόπος και το αξιακό σύστημα με το οποιο είναι δομημένες και θεσμοθετημένες οι κοινωνίες, διαπαιδαγωγεί και διαμορφώνει τον άνθρωπο όλη του την ζωή, δρώντας διά αυτών των κοινωνικών σχέσεων μέσα στο εκάστοτε ιδιόμορφο οικονομικό, πολιτικο, θρησκευτικό και λοιπό θεσμικό πλαίσιο τις κοινωνίας.

Σκοπός των διαδικτυακών μας σχολών και σχολίων και τις διά αυτών παιδείας, δεν είναι να αντικαταστήσουμε την παιδεία και εκπαίδευση από δημοτικό έως και πανεπιστήμιο, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επαγγελαμτίες.

Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε με τα ανόθευτα ψυχικά, νοητικά και γνωστικά εργαλεία που έδωσε η παντομητωρ φύση στον Έλλην άνθρωπο, αφυπνίζοντας τα και απαλλάσσοντας τα από την αδράνεια, την συνχυση αληθειας ψευδους και ημιμάθειας, με τα οποια τα έχουν αχρηστεύσει και απενεργοποιήσει.

Να εργαστούμε με αυτό που η φύσης προίκισε τον άνθρωπο ψυχικά, νοητικά και γνωστικά, διά καταλληλων μεθόδων παιδείας και διδασκαλίας, αφυπνίζοντας και ενεργοποιώντας ενυπάρχουσες ποιότητες και γνώσεις και προσφέροντας θεμελιακές, ουσιώδεις γνώσεις κλειδιά.

ΓΝΩΡΙΖΟΜΕ από τα σχολεια που πήγαμε, ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να έχεις τα ελάχιστα δεδομένα, διά του συνδυασμού των οποιων οδηγείσαι σε λύση του προβλήματος, διά λογικών σκέψεων και λογικής διαδικασίας.

Αυτά τα ελάχιστα θεμελιακά δεδομένα, τα ουσιώδη, του εκάστοτε γνωστικού αντικειμενου, οφείλουμε να διδάξουμε και να διδαχτούμε, όπως επίσης και την εξάσκηση των λειτουργιών τις νόησης και των κανόνων τις  λογικής σκέψης.

Διά τις μεθόδου αυτής θα αποκτήσουμε υψηλή αντίληψη, αναλυτική και συνθετική λογική σκέψη και θα καταστούμε παραγωγοί γνώσης και όχι προγραμματιζόμενη και χειραγωγήσιμοι άνθρωποπίθηκοι.

Γινωμένοι δε κάτοχοι και τις γνώσεως τις αρετής και τις κακιας και επιλέγοντας την αρετή, γινόμαστε συνδημιουργοί, όντας ικανοί διά τις γνώσεως τις κακιας και των μεθόδων αυτής, να αμυνόμαστε επιτυχώς και νικηφόρα κατά των σκοτεινών νοών και καταστροφικά πολωμένων ψυχών.

Μια και οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από όλες τις ηλικίες και  θα είναι διαφορετικού επιπεδου παιδείας, εκπαίδευσης και ικανοτήτων, οφείλουμε να δομήσουμε το προσφερόμενο γνωστικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ηλικιακές γνωστικές διαφορες

One thought on “ΣΧΟΛΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

  1. Στην αρχή ήταν το Χάος(που ήταν τελείως άδειο)και το Έρεβος (που ήταν μέσα στο Χάος κάπου.Και ήταν τόσο συμπυκνωμένο που δεν είχε κίνηση μέσα του{ήταν μια μάζα πολύ σκληρή}). Κάποτε λέει ο Παππούς μας ο ΗΣΙ ΟΔΟΣ: Παρότι Θεολόγος. ότι κάποτε πέρα από Θεούς ή Ανθρώπους, εμφανίστηκε ο Πρώτο γόνος Μέγας Θεός ΕΡΩΣ.Που ήταν ένας μικρός Άγγελος,με μακριά ξανθά μαλλιά, φτερούγες στην πλάτη του και έπαιζε διαρκώς, κοντά στο μοναδικό πράγμα στο τότε Κόσμο το Έρεβος. Μια μέρα εκεί που σκάλιζε με το νυχάκι του το Έρεβος του ήρθε η ιδέα να γδάρει το Έρεβος και τράβηξε μια λάμα στρογγυλή από αυτό.Την πετούσε στο Χάος και εκείνη γυρνούσε πάλι πίσω ή την κυνηγούσε να την πιάσει.Για να την έχει πάντα μαζί του, έκοψε λίγα μαλλιά του τα έκανε χορδή και έδεσε τις δυο άκρες του τόξου για να το έχει στον ώμο του ανάμεσα από τις φτερούγες του. Κάποια άλλη στιγμή
    τραβώντας την χορδή άκουσε την πρώτη μουσική του. Αυτό του άρεσε ακόμα πιο πολύ. Μετά από καιρό προσπάθησε να βγάλει και δεύτερο κομμάτι από το Έρεβος. αυτό ήταν πιο μικρό, έβαλε τα μαλλιά του πάλι.Και ήταν το δοξάρι του στην πρώτη λύρα του Κόσμου . Μετά από καιρό έπαιζε με τόση μανία που,του ξέφυγε το δοξάρι και μάγκωσε στην χορδή του Τόξου και πετάχτηκε απότομα μακρυά του. Αυτό του άρεσε πιο πολύ και του μπήκε η ιδέα να τελειοποιήσει το τόξο με το βέλος για να το τραβά και να πατιέται μακρυά…. Έτσι ίσιωσε το δοξάρι (με χέρια και πόδια) έβγαλε τις χορδές,και άρχισε να τοξεύει στο χάος. Όταν έβαλε στόχο του,το ΈΡΕΒΟΣ και το σημάδεψε, όταν το βέλος χώθηκε μέσα στο έρεβος . Μετά προσπάθησε να τραβήξει την άκρη από το βέλος για να το πάρει μαζί του και δεν έβγαινε αυτό.Ο ΕΡΡΩΤΑΣ έβαλε τα κλάματα. Έβαλε το τόξο στον ώμο του. Έπιασε με τα δυο του χέρια σφικτά την άκρη του βέλους που εξείχε. Έβαλε τα δυο του ποδαράκια να σπρώχνουν την επιφάνεια και με τις Φτερούγες του να κτυπούν δυνατά προς την έξοδό του Βέλους.Τότε ακούστηκε ένας υποχθόνιος κρότος μέσα από το Έρεβος σαν να βουίζουν τα έγκατα και όλα τα μέρη του, Δυνατά σαν να σπάζουν εκατομμύρια σωματίδια από τα δίπλα τους και ο τριγμός να είναι αλυσιδωτός στο άπειρο Χάος.Τότε σπάει για πρώτη φορά το συμπαγές Έρεβος σε πολλούς Γαλαξίες και Νεφελώματα.Και άρχισαν τα μέρη του Έρεβος, ΠΟΥ ενωνόταν με το Χάος. Ο ΕΡΡΩΤΑΣ έτρεχε με την ταχύτητα της σκέψης του,για να σωθεί από αυτήν την Μεγάλη Έκρηξη του Σύμπαντος.Και όταν έφτασε μακρυά τότε βλέποντας πως ερχόταν πάνω του η ΓΑΙΑ και γύρω της ο Ουρανός. Τέντωσε πάλι στο βέλος του στην χορδή του τόξου του .Και σημάδεψε για να δει τι θα απογίνει.Το βέλος του τώρα πια ένωνε τα πάντα με ΑΓΑΠΗ με ΈΡΩΤΑ,με Ένωση. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ…ΈΡΡΩςΣΘΈ..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s