Περιβάλλον – Χωροταξία

Αν θέλετε να ξεπεράσετε την οικονομική κρίση και την προσωπική σας διαρκή κρίση, τότε πάρτε ένα φτυάρι και μια σκαπάνη, πάρτε ένα δίχτυ, μια βάρκα και μια κάπα του τσομπάνη, φύγετε από τις πόλεις και πηγαίνετε στα χωριά και σε μικρές πόλεις και στρωθείτε στην δουλειά.

Η καταστροφή της αστυφιλίας οφείλει να καταπολεμηθεί με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αποκεντρωτικό σχεδιασμό. Στοχεύουμε στην σύμμετρη ανάπτυξη των δήμων, των περιφερειών και της σύνολης επικράτειας, επενδύοντας σε παραγωγικές και λοιπές αναγκαίες υποδομές στους δήμους στις μικρές πόλεις και τα χωριά και όχι πλέον στα αστικά κέντρα της Αθήνας της θεσσαλονίκης και των λοιπών μεγάλων πόλεων. Όταν οι άνθρωποι βρούν δουλειά και υποδομές στις επαρχίες και τους δήμους από όπου κατάγονται θα επιστρέψουν και θα συντελεστεί η αποκέντρωση και αποσυμφόρηση των αστικών χαβουζών που τις αποκαλούμε και πόλεις.

Έως τότε καλή παραμονή στα εξανδραποποιούντα τρελάδικα των αστικών κέντρων. Σχεδιάστε την απόδραση σας από την αττική κυρίως και τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα νεκροταφεία ανθρώπινων ψυχών, σχεδιάστε την εγκατάσταση σας και την διαβίωση σας στην επαρχία στα χωριά και τις κωμοπόλεις.

Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον είναι από τις κατεξοχήν διαταραγμένες στο σύγχρονο κόσμο. Η απειλή που αντιπροσωπεύει η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ήδη ορατή. Στην πατρίδα μας όπου τα πάντα είχαν ευκαιριακό χαρακτήρα και τα συμφέροντα ήταν πάντα κυρίαρχα, η αντίληψη για το περιβάλλον τέθηκε σε δεύτερη μοίρα. Άναρχη πολεοδομία, χωροθετήσεις εκ των υστέρων, καταστροφή του αρχιτεκτονικού πλούτου, καταστροφή ρεμάτων και ποταμών, εξαφάνιση του πρασίνου από τις πόλεις, καταπάτηση των αιγιαλών και πολλά άλλα χαρακτηρίζουν την σύγχρονη Ελλάδα.

Η αισθητική απουσιάζει τόσο νομοθετικά όσο και κυρίως εκτελεστικά. Όλα αποτελούν αντικείμενο συνεχών συμφωνιών με το πελατολόγιο. Εργολάβοι, καταπατητές, αυθαίρετοι κάθε λογής διαμορφώνουν το αμαρτωλό πλαίσιο. Εθνικό πολεοδομικό σχέδιο. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές της χώρας και θα καθορίζονται οι στόχοι σύμφωνα με τους οποίους θα επιχειρηθεί γενική και ειδική ανάπλαση σε κάθε πόλη και οικισμό. Στην κατεύθυνση αυτή θα γίνει εκτεταμένη δράση που θα εναρμονιστεί με τον σχεδιασμό για την οικονομική ανασυγκρότηση, την καταπολέμηση της ανεργίας, το πρόγραμμα πρασίνου και ενεργειακής αυτονομίας.

Συνεργεία σε κάθε δήμο επιχειρούν πρόγραμμα πράσινης ανάπλασης δημοσίων χώρων και πράσινης ταράτσας. Με προτεραιότητα τις περιοχές ιδιαίτερης επιβάρυνσης. Εκτεταμένες αναδασώσεις συνεργείων και εθελοντών με βάση την τοπική χλωρίδα.  Εφαρμογή του προγράμματος «πράσινα κτήρια» με πράσινες αναπλάσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειακής ανασυγκρότησης. Σε νοσοκομεία, στρατόπεδα, πανεπιστήμια, δημόσια κτίρια, καθώς και σε ακίνητα κατοικίας δωρεάν σύμφωνα με την εισοδηματική κατάσταση των ιδιοκτητών.

Ανάπλαση των προβληματικών περιοχών της Αθήνας και άλλων μεγαλουπόλεων με την μεταφορά δόμησης σε χώρους όπως το αεροδρόμιο του Ελληνικού και άλλους και την δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων στα υπό ανάπλαση οικοδομικά τετράγωνα.

Εκκαθάριση όλων των προβληματικών ρεμάτων που έχουν μεταβληθεί σε σκουπιδότοπους. Διατήρηση όλων των κτιρίων με αρχιτεκτονική ταυτότητα. Αξιοποίηση των χώρων που βρίσκονται στο έλεος των καταπατητών και των καταληψιών.