ΣΧΟΛΉ ΘΡΗΣΚΗΟΛΟΓΕΙΑΣ

Όπως και να το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας εκ των πεποιθήσεων του, των βιωμάτων του, της ερευνας του, της σχετικής διδασκαλίας που πήρε από τον κοινωνικό πολιτισμικό του περίγυρο, της χειραγώγησης του, υλιστής η ιδεαλιστής, άθεος η ένθεος, πιστός η άπιστος, η λογική υποδεικνύει την ύπαρξη της ανωτέρας συμπαντικής δύναμης, του πρώτου αιτίου, άσχετα αν αυτήν την δύναμη την αποκαλούμε φύση και φυσικούς νομους, υλισμό η Θεό. Οι άνθρωποι και οι διαφορες εθνοτικές και φυλετικές υποδιαιρέσεις των, εξέλιξαν στα πλαίσια της πολιτισμικής τους εξέλιξης και ανάπτυξης, διαφορες θρησκευτικές αντιλήψεις περί αυτής της ανωτέρας δυνάμεως και συγκρότησαν θρησκευτικά συστήματα, που και αυτά αντιστοιχούσαν στο εξελικτικό στάδιο εκάστης κοινωνίας. 

Εδώ σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο της θρησκειολογίας θα μελετήσουμε και  θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αυτά τα θρησκευτικά συστήματα, την αλληλεπίδραση τους με άλλους κοινωνικούς θεσμούς, την επίδραση τους στην κοινωνία και τους θεσμούς της και στον κάθε άνθρωπο ιδιαιτερα. Ένα ιδιαίτερο βάρος μελέτης και κατανόησης θα δώσουμε στα ελληνικά θρησκευτικά συστήματα, όπως είναι αυτό της αρχαίας πατρώας θρησκείας και του Ορθοδοξου χριστιανισμού.

Το γνωστικό αυτό αντικείμενο της θρησκειολογίας είναι καλο να συνδυαστεί με το γνωστικό αντικείμενο της κοσμολογίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, χωρίς να παραγνωρίζουμε την επίδραση τους στην πολιτική, την οικονομία και το δίκαιο, ώστε να συγκροτήσουμε μια ολιστική και σφαιρική αντίληψη της αλληλεπίδρασης τους, της δομής του κόσμου και των κοινωνικών συνισταμένων αυτού και των αλληλοεπιδράσεων τους.