ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΏΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ

Πρόληψη, μεταμέλεια και μετάνοια. Προλαμβάνω η μετανοώ η δεν κάνω τίποτε και από τα δυο. Όσο ποιο πολύ προνοούμε τόσο λιγότερο μετανοούμε και επομένως τόσο λιγότερο υφιστάμεθα τις συνέπειες των λαθών μας και των αμαρτιών μας. Το δύς εξαμαρτάνειν ουκ ανδρός σοφού, δηλαδή ο σοφός άνθρωπος δεν κάνει το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά και  σε αυτό το ρητό εμπεριέχεται και πρόληψη και μετάνοια. Η προληπτική σκέψη και γνώση μας οδηγεί στο να μην επαναλαμβάνουμε το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά και να μαθαίνουμε να κάνουμε λιγότερα λάθη, αφού η μετάνοια, η οποία είναι συνυφασμένη και αυτή με την αυτογνωσία, μας οδήγησε στο να καταλάβουμε το λάθος μας, αφού όμως το κάναμε και έχουμε υποστεί τις συνέπειες . Η προληπτική και μετανοητική γνώση  αποκτάται θεωρητικά και βιωματικά και μας δομεί γνωστικά και νοητικά και η εξάσκηση τους αυτοματοποιεί την εφαρμογή τους στις διάφορες προληπτικές περιπτώσεις. Ο Πυθαγόρας δίδασκε τους μαθητές του κάθε μέρα να κάνουν έλεγχο αυτών που έπραξαν και αυτών που δεν έπραξαν ως προς την ορθότητα και ηθικότητα τους. Με αυτόν τον τρόπο διδασκόταν καθημερινώς από τα ίδια τα έργα και τις πράξεις τους στην πρόληψη και την μεταμέλεια και μετάνοια.  Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι γονείς στα παιδιά τους από μικρής ηλικίας και το σχολειό μετά, ώστε τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτά και στην αυτογνωσία και να τα κατέχουν και εφαρμόζουν στην ζωή τους προς όφελος τους αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Η προληπτική σκέψη και η προληπτική γνώση συναρτάται και με την ικανότητα πρόβλεψης των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων από τις δράσεις μας και είναι χρήσιμα σε πολλές εκδηλώσεις και δράσεις της ζωής επειδή με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε ζημιογόνα αποτελέσματα και εξελίξεις, ως άτομα και ως κοινωνία. Η πρόληψη αφορά και ωφελεί την υγεία μας, την γενική και επαγγελματική παιδεία και εκπαίδευση μας, την οικογένεια μας, τις κοινωνικές σχέσεις μας, την εργασιακή, επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα μας, επειδή οποίος την κατέχει και εφαρμόζει καλά προλαμβάνει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες. H κοινωνία  ωφελείται και τα μέγιστα, αν διαθέτει υψηλό δείκτη γνώσης πρόληψης και έχει επαρκώς οργανωμένη θεσμικά την πρόληψη.