ΣΧΟΛΉ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΏΝ ΓΝΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΌΔΩΝ

Πρόληψη και μετάνοια. Προλαμβάνω και μετανοώ. Η γνώση τους μας δομεί γνωσιακά και η εξάσκηση τους αυτοματοποιεί την εφαρμογή τους στις διαφορες προληπτικές περιπτώσεις. Το δύς εξαμαρτανειν ουκ ανδρός σοφού, δηλαδή ο σοφός άνθρωπος δεν κάνει το ίδιο λάθος για δεύτερη φορα. Σε αυτό περιέχεται και πρόληψη και μετάνοια. Η προληπτική σκέψη και γνώση μας οδηγεί στο να μην επαναλαμβάνουμε το ίδιο λάθος για δεύτερη φορα και να μαθαίνουμε να κάνουμε λιγότερα λάθη, αφού η μετάνοια, η οποια είναι συνυφασμένη με την αυτογνωσία, μας οδήγησε στο να καταλάβουμε το λάθος μας, αφού όμως το κάναμε.

Η προληπτική σκέψη και η προληπτική γνώση συναρτάται και με την κανότητα πρόβλεψης των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων από τις δράσεις μας είναι και είναι χρήσιμα σε πολλές εκδηλώσεις και δράσεις της ζωής επειδή με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε ζημιογόνα αποτελέσματα και εξελίξεις, ως άτομα και ως κοινωνία. Η πρόληψη αφορά και ωφελεί την υγεία μας, την γενική και επαγγελματική παιδεία και εκπαίδευση μας, την οικογένεια μας, τις κοινωνικές σχέσεις μας, την εργασιακή, επαγγελαμτική και επιχειρηματική δραστηριότητα μας, επειδή οποιος την κατέχει και εφαρμόζει καλά προλαμβάνει ζημιογόνες και καταστροφικές συνέπειες. Το ίδιο ωφελείται και η κοινωνία, αν διαθέτει υψηλό δείκτη γνώσης πρόληψης και έχει επαρκώς οργανωμένη την πρόληψη.