ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ/ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Είναι αυτή η περιβόητη παγκοσμιοποίηση, παλιά ιστορία, την είχε πετύχει ο Αλέξανδρος στον τότε γνωστό κόσμο και κάποιοι ομόφυλοι πριν από αυτόν με τις ελληνικές πόλεις στα πέρατα της οικουμένης. Η τεχνολογία κινητικότητας και επικοινωνίας σήμερα την έκανε επιτακτική και ποιο ολοκληρωμένη. Είναι και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και τα παγκοσμιοποιημένα συμφέροντα και πίσω από αυτά η ισχύς των εθνών να τα επιβάλλου και πραγματοποιήσουν. Είναι το παγκοσμιοποιημένο κεφαλαιο και η παγκοσμιοποιημένη αγορά, η κινητικότητα κεφαλαίου, ανθρώπων, προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι οι μεγάλες δυνάμεις, οι περιφερειακές δυάμεις και τα πολλά προτεκτοράτα στις ζώνες επιρροής τους.  Είναι η εθική πολιτική αλλα είναι και η γεωπολιτική που αφορά όλον τον πλανήτη. Είναι η εθνική οικονομία αλλα αίνε και η γεωοικονομία που αφορά όλον τον πλανήτη. Είναι η στρατηγική αλλα είναι και η γεωστρατηγική που αφορά όλον τον πλανήτη. Όλα αυτά τα έχουν όλα τα ράτι, αλλα ποιο όλου από όλους οι μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις, οι χώρες που τα μονοπώλια και ολιγοπώλια τους έχουν κατακλύσει τον πλανήτη, οι χώρες με τις γιγαντιαίες βιομηχανίες που χρειάζονται φτηνές πρώτες ύλες φτηνά εργατικά χερια και πρόσβαση όλο και σε μεγαλύτερες αγορές. Όλα αυτά δημιουργούν ανταγωνισμούς, προβλήματα και συγκρούσεις στον πλανήτη.

Εμείς και ο κάθε συμπολίτης μας, για να οργανώσουμε επιτυχέστερα την προσωπική μας σταδιοδρομία, τις σχέσεις μας, την οικογένεια μας, την επαγγελματική μας ζωή, αλλα και για να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε το κοινωνικό και το θεσμικό γίγνεσθαι και τους συνανθρώπους μας, για να επιδιώξουμε επιτυχέστερα την προσωπική, την οικονομο κοινωνική και την πολιτική ελευθερια μας, χρειαζόμαστε υγεία και ψυχοσωματική ευρωστία,χρειαζόμαστε όμως και γνώση επί πολλών χρησιμων γνωστικών αντικειμένων. Δεν μπορούμε βεβαια να γίνουμε επιστήμονες σε όλα αυτά, αλλα και δεν το χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε την θεμελιακή χρήσιμη γνώση, από χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Χρειαζόμαστε να εξελίξουμε την λογική και νόηση μας, την διαίσθηση και διόραση μας, τις ρητορικές και επικοινωνιακές μας ικανότητες, τις ικανότητες μας να συνεργαζόμαστε και να οργανώνουμε επιτυχαίνοντας τους ορθούς ρεαλιστικούς στόχους μας, προσωπικούς και κοινωνικούς. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν εδώ στις σχολες μας να δώσουμε επαγγελματικές εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επιστήμονες. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτήν την στοχοθεσία, επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε τις σχολες παιδείας και αριστείας μας, με τα κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα και τους καταλληλους τρόπους διδασκαλίας.

Όσοι εκ των αναγνωστών ενδιαφέρονται και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και μέθοδο διδασκαλίας επί των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που αναγράφονται στίν εκάστοτε σελίδα σχολειό, μπορούν να καταχωρούν σχετικά με την θεματολογία κείμενα, ποιοτικού και ουσιώδους περιεχομενου.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s