ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Η παιδαγωγική είναι η γνώση της αγωγής και μαζί με την ψυχολογία και την γενική ιατρική, συγκροτούν γνώσεις που θα έπρεπε να γνωρίζει καλά κάθε γονέας και κάθε παιδαγωγός. Πάρα πολλά εξαρτιούνται από την σωστή αγωγή, ως προς την ποιότητα μα ς ως άνθρωποι και ως πολίτες, διότι ο άνθρωπος δομείται, ως χαρακτήρας και προσωπικότητα, περισσότερο από αυτά και το κοινωνικό του περιβάλλον, από ότι από τις βιολογικές του καταβολές. 

 

 

Εμείς και ο κάθε συμπολίτης μας, για να οργανώσουμε επιτυχέστερα την προσωπική μας σταδιοδρομία, τις σχέσεις μας, την οικογένεια μας, την επαγγελματική μας ζωή, αλλα και για να αντιλαμβανόμαστε και να κατανοούμε το κοινωνικό και το θεσμικό γίγνεσθαι και τους συνανθρώπους μας, για να επιδιώξουμε επιτυχέστερα την προσωπική, την οικονομο κοινωνική και την πολιτική ελευθερια μας, χρειαζόμαστε υγεία και ψυχοσωματική ευρωστία,χρειαζόμαστε όμως και γνώση επί πολλών χρησιμων γνωστικών αντικειμένων. Δεν μπορούμε βεβαια να γίνουμε επιστήμονες σε όλα αυτά, αλλα και δεν το χρειαζόμαστε.

Χρειαζόμαστε την θεμελιακή χρήσιμη γνώση, από χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα. Χρειαζόμαστε να εξελίξουμε την λογική και νόηση μας, την διαίσθηση και διόραση μας, τις ρητορικές και επικοινωνιακές μας ικανότητες, τις ικανότητες μας να συνεργαζόμαστε και να οργανώνουμε επιτυχαίνοντας τους ορθούς ρεαλιστικούς στόχους μας, προσωπικούς και κοινωνικούς. Δεν σκοπεύουμε λοιπόν εδώ στις σχολες μας να δώσουμε επαγγελματικές εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επιστήμονες. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτήν την στοχοθεσία, επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε τις σχολες παιδείας και αριστείας μας, με τα κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα και τους καταλληλους τρόπους διδασκαλίας.

Όσοι εκ των αναγνωστών ενδιαφέρονται και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και μέθοδο διδασκαλίας επί των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων που αναγράφονται στίν εκάστοτε σελίδα σχολειό μπορούν να καταχωρούν σχετικά με την θεματολογία κείμενα, ποιοτικού και ουσιώδους περιεχομενου.

Μια και οι ενδιαφερόμενοι θα προέρχονται από όλες τις ηλικίες και θα είναι διαφορετικού επιπεδου παιδείας, εκπαίδευσης και ικανοτήτων, οφείλουμε να δομήσουμε το προσφερόμενο γνωστικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ηλικιακές και γνωστικές διαφορες.

Το γνωστικό υλικό τις εκάστοτε θεματολογίας στην σχετική σελίδα σχολειό, να το δομήσουμε και κατανέμουμε αρχικά σε 7 επίπεδα γνωστικού περιεχομενου και ποιότητας.

1. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Γυμνασίου.

2. Επίπεδο

Για Συνέλληνες επιπεδου γραμματικών γνώσεων Λυκείου.

3. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικού επιπεδου Λυκείου και επαγγελματικών σχολών.

5. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων ανωτερων σχολών.

6. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων επιπεδου ανωτατων σχολών.

7. Επίπεδο

Για Συνέλληνες γραμματικών γνώσεων εξειδίκευσης επί των εκάστοτε γνωστικών αντικειμένων.

Η συμμετοχη είναι προαιρετική και χωρίς πληρωμή, καθότι λείπουν οι οικονομική πόροι. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν θα συνεισφέρουν αχρημάτιστα, υπηρετώντας την ιδέα και το κοινωνικό σύνολο που θα καρπούται αυτών των γνώσεων.

Η φύσης προικίζει τον Έλλην άνθρωπο γενετικά με όλα τα απαραίτητα, ψυχικά, νοητικά και γνωστικά εργαλεία, ώστε να επιτελέσει το έργον του και τον σκοπό του, κατά την διάρκεια παραμονής του στην ζωή. Η φύσης γεννα τον άνθρωπο αγαθό και ενάρετο, νοήμονα, και κάτοχο μέρους τουλάχιστον τις συμπαντικής αληθούς γνώσης.

Διά τις παιδαγωγήσεως, αγωγής και παιδείας που του δίδει η κοινωνία στην οποια γεννήθηκε και εντάσσεται, δίδονται στον άνθρωπο γνωστικές ικανότητες και διάπλαση χαρακτήρος, αντίστοιχος τις γνωστικής και ηθικής ποιότητας τις κοινωνίας ένταξης του.

Πρόκειται για μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ανθρώπου, στις δομημένες σχέσεις τις κοινωνίας, όπως είναι η οικονομική, η πολιτική, η θρησκευτική και λοιπές κοινωνικές μορφές οργάνωσης.

Η αρχή γίνετε με την αγωγή στην οικογένεια. Κατά κανόνα οι γονείς θέλουν το καλο των παιδιών τους και φροντίζουν για το καλο των παιδιών τους. Δεν φτάνει όμως να θέλουν το καλο τους, αλλα πρέπει να γνωρίζουν και τον σωστό τρόπο για να το επιτύχουν.

Αυτός είναι ο λόγος που οι γονείς πρέπει να διδαχτούν την γνώση τις παιδαγωγικής και τις ψυχολογίας τουλάχιστον. Πρέπει να επιμορφωθούν, και σε αυτήν την επιμόρφωση τους πρέπει να συμβάλει συστηματικά το κράτος και η ίδιοι.

Επειδή η κοινωνίες είναι ταξικές, όχι μονο στο οικονομικό αλλα και στο πολιτικο και πνευματικό επίπεδο, η κοινωνικοποίησης του ανθρώπου και η αγωγή που του δίδεται, είναι κατά κανόνα μια απεικόνισης αυτών των ταξικών σχέσεων.

Συνέπεια τούτου η διαστροφική αγωγή μας και παιδεία μας, συνέπεια δε αυτών η διαστροφή του ανθρώπου από φύση αγαθή σε φύση πονηρά και ημιμαθή.

Το υπόλοιπο το καταφέρουν οι υπάρχοντες κανόνες πλαίσιο, με τους οποιους οφείλει να σκέφτεται και δρα ο άνθρωπος, για να μην πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, για να μην εξοβελιστεί από την κοινωνία ένταξης του, για να μπορέσει να επιβιώσει και ίσως να διαπρέψει και ευτυχήσει.

Είναι γνωστό, ότι ο τρόπος και το αξιακό σύστημα με το οποιο είναι δομημένες οι κοινωνίες σχέσεις, διαπαιδαγωγεί και διαμορφώνει τον άνθρωπο όλη του την ζωή, δρώντας διά αυτών των κοινωνικών σχέσεων μέσα στο εκάστοτε ιδιόμορφο οικονομικό, πολιτικο, θρησκευτικό και λοιπό θεσμικό πλαίσιο τις κοινωνίας.

Σκοπός των διαδικτυακών μας σχολών και σχολίων και τις διά αυτών παιδείας, δεν είναι να αντικαταστήσουμε την παιδεία εκπαίδευση από δημοτικό έως και πανεπιστήμιο, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επαγγελαμτίες.

Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε με τα ανόθευτα ψυχικά, νοητικά και γνωστικά εργαλεία που έδωσε η παντομητωρ φύση στον Έλλην άνθρωπο, αφυπνίζοντας τα και απαλλάσσοντας τα από την αδράνεια και την συνχυση αληθειας ψευδους κι ημιμάθειας, με τα οποια τα έχουν αχρηστεύσει και απενεργοποιήσει.

Να εργαστούμε με αυτό που η φύσης προίκισε τον άνθρωπο ψυχικά, νοητικά και γνωστικά, διά μεθόδων παιδείας και διδασκαλίας, αφυπνίζοντας και ενεργοποιώντας ενυπάρχουσες ποιότητες και γνώσεις.

ΓΝΩΡΙΖΟΜΕ από τα σχολεια που πήγαμε, ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να έχεις τα ελάχιστα δεδομένα, διά του συνδυασμού των οποιων οδηγείσαι σε λύση του προβλήματος, διά λογικών σκέψεων και λογικής διαδικασίας.

Αυτά τα ελάχιστα θεμελιακά δεδομένα, τα ουσιώδη, του εκάστοτε γνωστικού αντικειμενου, οφείλουμε να διδάξουμε και να διδαχτούμε, όπως επίσης και την εξάσκηση των λειτουργιών τις νόησης και των κανόνων τις  λογικής σκέψης.

Διά τις μεθόδου αυτής θα αποκτήσουμε υψηλή αντίληψη, αναλυτική και συνθετική λογική σκέψη και θα καταστούμε παραγωγοί γνώσης και όχι προγραμματιζόμενη και χειραγωγήσιμοι άνθρωποπίθηκοι.

Γινωμένοι δε κάτοχοι τις γνώσεως τις αρετής και τις κακιας και επιλέγοντας την αρετή, γινόμαστε συνδημιουργοί, όντας ικανοί διά τις γνώσεως τις κακιας και των μεθόδων αυτής, να αμυνόμαστε επιτυχώς και νικηφόρα κατά των σκοτεινών νοών και καταστροφικά πολωμένων ψυχών.

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ”

 1. Η φύσης προικίζει τον Έλλην άνθρωπο γενετικά με όλα τα απαραίτητα, ψυχικά, νοητικά και γνωστικά εργαλεία, ώστε να επιτελέσει το έργον του και τον σκοπό του, κατά την διάρκεια παραμονής του στην ζωή. Η φύσης γεννα τον άνθρωπο αγαθό και ενάρετο, νοήμονα, και κάτοχο μέρους τουλάχιστον τις συμπαντικής αληθούς γνώσης.

  Διά τις παιδαγωγήσεως, αγωγής και παιδείας που του δίδει η κοινωνία στην οποια γεννήθηκε και εντάσσεται, δίδονται στον άνθρωπο γνωστικές ικανότητες και διάπλαση χαρακτήρος, αντίστοιχος τις γνωστικής και ηθικής ποιότητας τις κοινωνίας ένταξης του.

  Πρόκειται για μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ανθρώπου, στις δομημένες σχέσεις τις κοινωνίας, όπως είναι η οικονομική, η πολιτική, η θρησκευτική και λοιπές κοινωνικές μορφές οργάνωσης.

  Η αρχή γίνετε με την αγωγή στην οικογένεια. Κατά κανόνα οι γονείς θέλουν το καλο των παιδιών τους και φροντίζουν για το καλο των παιδιών τους. Δεν φτάνει όμως να θέλουν το καλο τους, αλλα πρέπει να γνωρίζουν και τον σωστό τρόπο για να το επιτύχουν.

  Αυτός είναι ο λόγος που οι γονείς πρέπει να διδαχτούν την γνώση τις παιδαγωγικής και τις ψυχολογίας τουλάχιστον. Πρέπει να επιμορφωθούν, και σε αυτήν την επιμόρφωση τους πρέπει να συμβάλει συστηματικά το κράτος και η ίδιοι.

  Επειδή η κοινωνίες είναι ταξικές, όχι μονο στο οικονομικό αλλα και στο πολιτικο και πνευματικό επίπεδο, η κοινωνικοποίησης του ανθρώπου και η αγωγή που του δίδεται, είναι κατά κανόνα μια απεικόνισης αυτών των ταξικών σχέσεων.

  Συνέπεια τούτου η διαστροφική αγωγή μας και παιδεία μας, συνέπεια δε αυτών η διαστροφή του ανθρώπου από φύση αγαθή σε φύση πονηρά και ημιμαθή.

  Το υπόλοιπο το καταφέρουν οι υπάρχοντες κανόνες πλαίσιο, με τους οποιους οφείλει να σκέφτεται και δρα ο άνθρωπος, για να μην πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, για να μην εξοβελιστεί από την κοινωνία ένταξης του, για να μπορέσει να επιβιώσει και ίσως να διαπρέψει και ευτυχήσει.

  Είναι γνωστό, ότι ο τρόπος και το αξιακό σύστημα με το οποιο είναι δομημένες οι κοινωνίες σχέσεις, διαπαιδαγωγεί και διαμορφώνει τον άνθρωπο όλη του την ζωή, δρώντας διά αυτών των κοινωνικών σχέσεων μέσα στο εκάστοτε ιδιόμορφο οικονομικό, πολιτικο, θρησκευτικό και λοιπό θεσμικό πλαίσιο τις κοινωνίας.

  Σκοπός των διαδικτυακών μας σχολών και σχολίων και τις διά αυτών παιδείας, δεν είναι να αντικαταστήσουμε την παιδεία εκπαίδευση από δημοτικό έως και πανεπιστήμιο, ούτε και να εκπαιδεύσουμε επαγγελαμτίες.

  Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε με τα ανόθευτα ψυχικά, νοητικά και γνωστικά εργαλεία που έδωσε η παντομητωρ φύση στον Έλλην άνθρωπο, αφυπνίζοντας τα και απαλλάσσοντας τα από την αδράνεια και την συνχυση αληθειας ψευδους κι ημιμάθειας, με τα οποια τα έχουν αχρηστεύσει και απενεργοποιήσει.

  Να εργαστούμε με αυτό που η φύσης προίκισε τον άνθρωπο ψυχικά, νοητικά και γνωστικά, διά μεθόδων παιδείας και διδασκαλίας, αφυπνίζοντας και ενεργοποιώντας ενυπάρχουσες ποιότητες και γνώσεις.

  ΓΝΩΡΙΖΟΜΕ από τα σχολεια που πήγαμε, ότι για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να έχεις τα ελάχιστα δεδομένα, διά του συνδυασμού των οποιων οδηγείσαι σε λύση του προβλήματος, διά λογικών σκέψεων και λογικής διαδικασίας.

  Αυτά τα ελάχιστα θεμελιακά δεδομένα, τα ουσιώδη, του εκάστοτε γνωστικού αντικειμενου, οφείλουμε να διδάξουμε και να διδαχτούμε, όπως επίσης και την εξάσκηση των λειτουργιών τις νόησης και των κανόνων τις λογικής σκέψης.

  Διά τις μεθόδου αυτής θα αποκτήσουμε υψηλή αντίληψη, αναλυτική και συνθετική λογική σκέψη και θα καταστούμε παραγωγοί γνώσης και όχι προγραμματιζόμενη και χειραγωγήσιμοι άνθρωποπίθηκοι.

  Γινωμένοι δε κάτοχοι τις γνώσεως τις αρετής και τις κακιας και επιλέγοντας την αρετή, γινόμαστε συνδημιουργοί, όντας ικανοί διά τις γνώσεως τις κακιας και των μεθόδων αυτής, να αμυνόμαστε επιτυχώς και νικηφόρα κατά των σκοτεινών νοών και καταστροφικά πολωμένων ψυχών.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s