ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚAΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Το εθνικό, κοινωνικό και προσωπικό συμφέρον είναι το επιτυχές διαχρονικό ζην και ευ ζην των πολιτών αυτού του έθνους και αυτής της κοινωνίας, η ισχύς του έθνους, της κοινωνίας και των πολιτών της, η ασφάλεια τους, ο πολύ υψηλός μέσος όρος υγείας, σωματικής και ψυχονοητικής ευρωστίας, δηλαδή μια κοινωνία με υψηλό μέσο όρο νοητικού και γνωστικού επιπέδου και αντίστοιχα υψηλό γνωστικό και νοητικό επίπεδο των πολιτών της. Όλα αυτά συν τον αναγκαίο πλούτο οφείλει η κοινωνία δια του κοινωνικού και θεσμικού της συστήματος να τα κοινωνικοποιεί, ώστε να τα έχουν όλοι. Μιλάμε για εθνική και κοινωνική ισχύ όπως και για προσωπική εκάστου ισχύ, ως αναγκαία προϋπόθεση επιτυχούς άμυνας έναντι αυτών που επιβουλεύονται την Ελλάδα και τον λαό της τους Έλληνες, μια που γνωρίζομε πως στις σχέσεις μεταξύ κρατών ισχύει το βαρβαρικό δίκαιο της ισχύος και των συμφερόντων. Ετοιμάσου για πόλεμο για να έχεις ειρήνη έλεγαν οι πρόγονοι μας, που σημαίνει φρόντισε για ισχύ στον γενικό και αθροιστικό ορισμό της και όχι μόνο πολεμική και στρατιωτική ισχύ που και αυτήν πρέπει να την έχεις.

Ας ξεκινήσουμε από την ανάλυση και κατανόηση της προσωπικής εκάστου ισχύος και των παραγόντων και μεταβλητών που την συγκροτούν για να καταλήξουμε τελικά στην αντίληψη του τι είναι κοινωνική και εθνική ισχύς. Την ατομική εκάστου ισχύ ας προσπαθήσουμε να την εκφράσουμε δια μιας συνάρτησης παραγόντων και μεταβλητών ισχύος, δια μιας εξίσωσης ισχύος για να έχουμε μια αθροιστική εικόνα της ισχύος εκάστου στην κλίμακα ελαχίστου και μεγίστου   των παραγόντων και μεταβλητών ισχύος έκαστου. Θα συμφωνήσουμε πως ένας άνθρωπος είναι δυνατός και ισχυρός όταν οι μεταβλητοί παράγοντες ισχύος λαμβάνουν ένα μέγιστο στην κλίμακα ισχύος ελάχιστου και μεγίστου. Οι μεταβλητοί αυτοί παράγοντες ισχύος είναι η νοητική ισχύς, η γνωστική ισχύς, η ηθική ισχύς, η σωματική ισχύς, η ισχύς του αναγκαίου πλούτου, η ισχύς της σωματικής και ψυχοπνευματικής ευρωστίας, η δημιουργική ισχύς, η επικοινωνιακή ισχύς, η ανταγωνιστικότητα ως αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα. Η ισχύς λοιπόν ως άθροισμα ποσότητας και ποιότητας μπορεί  να γίνει αντιληπτή ως άθροισμα παραγόντων και μεταβλητών επιμέρους ισχύων, δηλαδή Αθροιστική Ισχύς= Ισχύς1+Ισχύς2+Ισχύς3+Ισχύς4+Ισχύς5+Ισχύς6++ … . τους οποίους παράγοντες και μεταβλητές ισχύος πρέπει να καθορίσουμε για να έχουμε μια συγκεκριμένη και ολική εικόνα αυτών και έπειτα να καθορίσουμε τους τρόπους μεγέθυνσης τους σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο.

Πως θα αποκτήσει ο κάθε πολίτης όλα αυτά που του δίδουν ισχύ  διερωτόμαστε. Αυτό γίνετε δια της προσωπικής διαρκούς, εφόρου ζωής προσπάθειας του κάθε πολίτη και δια θεσμικών υποστηρικτικών υποδομών, δια των οποίων θα κοινωνικοποιούνται όλα αυτά τα αγαθά.  Η βέλτιστα λειτουργική νόηση, η γνωστική ωριμότητα χρήσιμων γνώσεων σε όλα τα χρήσιμα γνωστικά αντικείμενα που μπορούν να αποκτηθούν να συμπληρωθούν και να εξελιχθούν σε μια θεσμικά και προσωπικά οργανωμένη δια βίου παιδεία και μάθηση, αρχής γενόμενης από την βρεφική και νηπιακή ηλικία στην οικογένεια και μετά στα σχολεία έως τα βαθιά γηρατειά, θα μας δώσει σε όλη την ζωή μας τα απαραίτητα γνωστικά και νοητικά εργαλεία για να ανταπεξέλθουμε, να αποκτήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την ισχύ και δύναμη μας προς διαρκές διαχρονικό όφελος του καθενός προσωπικά και της σύνολης κοινωνίας αθροιστικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ποτέ ότι χωρίς πρακτικές δραστηριότητες, χωρίς πράξη και επιχειρείν, χωρίς συνεργατικότητα και συλλογικότητα, χωρίς υλοποιήσεις των γνωστικών και νοητικών μας ικανοτήτων, το μόνο που θα επιτύχουμε θα είναι να έχουμε ένα νοητικό και γνωστικό εργαλείο σε αδράνεια. Δυνατό και υγιές σώμα που συμβάλει καθοριστικά και στην καλή υγεία και στην ενεργητικότητα μας μπορούμε να έχουμε αν από προσχολικής ηλικίας μπούμε σε πρόγραμμα αθλητισμού και εκγύμνασης και το διατηρήσουμε έως και τα βαθιά γηρατειά μας. Εκτός από το γυμνασμένο και δυνατό σώμα καθοριστική είναι και η σωστή αναγκαία μόνο διατροφή μας, την οποία μπορούμε να επιτύχουμε δια σωστής υγιεινής διατροφής και ενός σωστού διατροφολογίου διαμορφωμένο από την βιολογική αναγκαιότητα και την επιλογή των σωστών διατροφών σε ποιότητα και ποσότητα, στην επιτυχία των οποίων μπορούν να μας βοηθήσουν οι διατροφολόγοι με την επιστημονική τους κατάρτιση. Πέραν όλων αυτών και των λοιμώξεων από μικρόβια, καθοριστικός παράγοντας για την υγεία μας και την σωματική ευρωστία μας είναι η καταπολέμηση και ελαχιστοποίηση του στρες, δηλαδή των επιβαρυντικών παραγόντων, εξωγενών και ενδογενών. Πρέπει να διδαχτούμε τι είναι στρες και επιβαρυντικοί παράγοντες και πρέπει να εφαρμόσουμε την πολιτική να αφαιρούμε στρες και όχι να προσθέτουμε στρες στον εαυτόν μας και τους άλλους. Το υπερβολικό στρες, κυρίως το ενδογενές αγχωτικό στρες παράγει ορμόνες που καταστρέφουν τα κύτταρα μας, υψηλή πίεση που καταστρέφει το καρδιαγγειακό μας σύστημα και για τους προφανής αυτούς λόγους πρέπει να ελαχιστοποιείται, είτε αυτό είναι εξωγενές είτε είναι ενδογενές. Ο αναγκαίος πλούτος αποκτάται δια της εργασίας και της επιχειρηματικότητας στην απόκτηση του οπίου συντελούν τα μέγιστα όσα προαναφέραμε και η καλή επεγγελματική κατάρτιση. Η διαχρονικότητα της εξασφάλισης του αναγκαίου πλούτου εξασφαλίζεται σε μια ευημερούσα κοινωνία και σίγουρα όχι σε μια καταρρέουσα κοινωνία η οποία είναι οργανωμένη με δημοκρατικούς και ανθρωποκεντρικούς θεσμούς και κανόνες και φωτεινό αξιακό σύστημα, όπως είναι αυτό του διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού.

Η Εθνική ισχύς είναι και αυτή ένα άθροισμα ποσοτικών και ποιοτικών παραγόντων, γενικα Εθνικη Ισχυς=ποσοτητα +ποιοτητα. Η πρωταρχικοί αναγκαίοι δημιουργικοί παράγοντες των μεταβλητών παραγόντων ισχύος σε μια κοινωνία είναι δημογραφική ποσότητα με την αθροιστική ποσότητα και ποιότητα των πολιτών και η άριστη κοινωνική οργάνωση. Κοινωνική και Εθνική ισχύς= δημογραφική ποσότητα+αθροιστική ποιότητα+βέλτιστη κοινωνική οργάνωση. Ένας λαός, ένα έθνος με δημογραφική ποσότητα, με μεγάλο δηλαδή πληθυσμό, ο οποίος είναι επιπλέον και ποιοτικός πληθυσμός, αποτελείται δηλαδή από ποιοτικούς πολίτες, είναι ένα ισχυρό έθνος και ένας ισχυρός λαός. Για να είναι λοιπόν η κοινωνία ισχυρή πρέπει να εκπληρώνει τους όρους της ποιότητας και της ποσότητας, πέραν δε τούτου πρέπει να εκπληρώνει τον όρο της βέλτιστης κοινωνικής οργάνωσης δια θεσμών βέλτιστου αποτελέσματος, δια κοινωνικής οργάνωσης και θεσμών που πρέπει να εκπληρούν τα κριτήρια του ανθρωποκεντρισμού και της δημοκρατίας, ώστε να επιτυγχάνουν όλοι οι πολίτες το ζην και το ευ ζην εν ελευθερία, προσωπική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική. Δία αυτών μετά αποκτά η κοινωνία σε όλους τους άλλους παράγοντες ισχύος μεγίστη ισχύ, επειδή η ποιότητα με την ποσότητα και την κοινωνική οργάνωση είναι οι συντελεστές που τα πραγματοποιούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ισχύ και μάλιστα ισχύ ποσότητας και ισχύ ποιότητας. Ας βάλουμε λοιπόν στόχο την Ελλάδα των 50 εκατομμυρίων, ώστε να εργαστούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο δημογραφικής ισχύος και ας κοινωνικοποιήσουμε τα αγαθά της νόησης, γνώσης, υγείας, σωματικής, ψυχονοητικής ευρωστίας και τον αναγκαίο πλούτο δια εκάστου από εμάς διαρκών προσπαθειών και δια υποστηρικτικών θεσμικών υποδομών.

Στην εθνική ισχύ θα συμβάλει τα μέγιστα η οργάνωση του ομογενειακού Ελληνισμού των πολλών εκατομμυρίων σε ένα σύστημα κοινοτήτων κοινών ζωντανό τοπικών κοινοτήτων σε όλες τις ηπείρους, όπως το προτείνουμε εμείς σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα συμβάλει επίσης η συνοχή και η αλληλεγγύη προς αλλήλους κοινωνία, η κοινωνία της καλής προαίρεσης, της δημιουργικότητα, της πράξις και του αποτελέσματος. Λόγο της πολύ σπουδαίας γεωστρατηγικής και γεωοικονομικής θέσεις της Ελλάδος, λόγο της ιστορίας και του πολιτισμού της, λόγο του πλούτου της, η Ελλάδα είναι ο ομφαλός της γης και το μήλο της έριδος. Λόγο όλων αυτών την Ελλάδα την επιβουλεύονται γειτονικές χώρες, αλλά και γεωστρατηγικοί παίκτες, οι μεγάλες δυνάμεις και όλοι αυτοί κάνουν σχέδια εθνικών πολιτικών που έχουν ζημιώσει αφάνταστα την Ελλάδα στο παρελθόν και θα την ζημιώσουν στο μέλλον. Για τον λόγο αυτόν επιπλέον η Ελλάδα, η κοινωνία της και οι πολίτες της πρέπει να είναι πανίσχυροι σε όλα για να μπορεί να αμυνθεί και να επιτύχει το διαχρονικό ζην και ευ ζην. Όταν η κοινωνία και οι πολίτες στης έχουν όλα τα παραπάνω, τότε είναι αυτονόητο πως η κοινωνία αυτή θα δημιουργήσει και ισχυρότατη οικονομία και ισχυρότατη άμυνα.