ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ»ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Η τουριστική βιομηχανία είναι ποικιλόμορφη, επηρεάζει και αφορά τόσο τον ιδιωτικό, όσο και τον δημόσιοβίο και δύναται να καταστεί ακόμα και η κύρια πηγή δημιουργίας εσόδων, απασχόλησης, ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και βελτίωσης της υποδομής της χώρας. Αυτό συμβαίνει γατί, ο τουρισμός είναι μια οριζόντια δραστηριότητα, που επιδρά σε πολλούς Κλάδους της Οικονομίας (πχ εστίαση, διαμονή, διασκέδαση, κλπ) και αφορά σε πολλές, διαφορετικές περιοχές του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας μας. Ως εκ τούτου, συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ και βοηθά στη διασπορά του Εθνικού Εισοδήματος σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), την περίοδο 2014-15 τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό ξεπέρασαν τα 13 δις ευρώ. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ, οι μισθωτοί που απασχολούνται σε τουριστικές υποδομές και επιχειρήσεις την περίοδο Μάιος- Σεπτέμβριος αγγίζουν το 30% του συνόλου των μισθωτών ιδιωτικών υπαλλήλων. Βάσει αυτών των στοιχείων, υπολογίζεται πως ο τουρισμός συμβάλλει είτε άμεσα, είτε έμμεσα έως και στο 25% του εγχώριου ΑΕΠ και μπορεί να καλύψει έως και το 1/3 του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Συνεπώς, ο τουρισμός αποτελεί «κεφάλαιο» και μία από τις βαριές βιομηχανίες της Πατρίδας μας, εφόσον βοηθά στην ανάπτυξη όλης της περιφέρειας και υποστηρίζεται από πολλούς Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ως εκ τούτου, ο τουρισμός αποτελεί έναν τομέα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και γι’αυτό απαιτείται εθνικός σχεδιασμός που να περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις, ώστε η Ελλάδα να καταστεί ελκυστικό και ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, που θα είναι ικανό να προσελκύσει επενδύσεις αιχμής. Ο σχεδιασμός κατάλληλων, αποδοτικών και αποτελεσματικών δράσεων για τον τουρισμό πρέπει να στηρίζεται στο προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και στην προσπάθεια αξιοποίηση της ελληνικής κουλτούρας και των παραδόσεων. Μόνο έτσι, θα είναι εφικτή η κάλυψη των αναγκών των σκεπτόμενων και απαιτητικών τουριστών, η εκπλήρωση των σκοπώντης επίσκεψης και η ταυτόχρονη προστασία και προώθη- ση της εγχώριας οικονομίας και της κοινωνίας. Το προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπολογίζεται πως την περίοδο 2014-15 επισκέφθηκαν την Ελλάδα 18.000.000 τουρίστες, εκ των οποίων το 85% επισκέφθηκαν την χώρα μας τους θερινούς μήνες. Όσον αφορά την εθνικότητα των εισερχόμενων τουριστών, σχεδόν οι μισοί είναι Γερμανοί και Άγγλοι και ακολουθούν οι Ρώσοι, Βέλγοι, Γάλλοι, Νορβηγοί, Ιταλοί, Ολλανδοί, Βούλγαροι και Σέρβοι. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, από το 2011 και εξής, αργά αλλά σταθερά, ο αριθμός των Γερμανών και Άγγλων τουριστών τείνει σταθερά να μειώνεται, ενώ αντιθέτως, αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, ο αριθμός των Ρώσων, των Βούλγαρων και των Σέρβων τουριστών που επισκέπτονται την χώρα. Αναφορικά με τους σκοπούς της επίσκεψης, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, το 81% των εισερχόμενων τουριστών επισκέπτεται την Ελλάδα για τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία. Επιπλέον, το 75% των Άγγλων και των Βέλγων επισκέπτεται την Ελλάδα και για γαστρονομικούς σκοπούς, δηλαδή για να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα, ενώ το 66% των Ρώσων ενδιαφέρεται επιπροσθέτως και για το φυσικό κάλλος και τα αξιοθέατα. Αναφορικά με τη διαμονή των τουριστών στην Ελλάδα, η πλειοψηφία μένει για περίπου 1 εβδομάδα. Εξαίρεση αποτελούν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι και οι Ρώσοι, των οποίων η μέση διαμονή κυμαίνεται από 10 έως 12 μέρες. Εξετάζοντας το οικονομικό προφίλ των τουριστών,
το 80% ανήκει στη μεσαία και ανώτερη εισοδηματική τάξη. Εκείνοι που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα κατά την παραμονή τους είναι οι Ρώσοι και ακολουθούν οι Βέλγοι, οι Γάλλοι και οι Νορβηγοί. Αντιθέτως, αυτοί που ξοδεύουν λιγότερα χρήματα είναι οι Γερμανοί, και ακολουθούν οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι και οι Ιταλοί. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, ο μέσος Ρώσος τουρίστας δαπανά στην Ελλάδα 1.100ευρώ/επίσκεψη, ενώ ο μέσος Γερμανός τουρίστας δαπανά 800ευρώ/επίσκεψη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως, οι δαπάνες των Ευρωπαίων τουριστών από το 2009 παρουσιάζουν σταθερή μείωση, ενώ αντίθετα, οι δαπάνες των Ρώσων τουριστών παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, που φτάνει μέχρι και το 170%, σε σχέση με τις αντίστοιχες τουριστικές δαπάνες του 2009. Συνεπώς, εύλογα συμπεραίνεται πως τα μέτρα για την ανάπτυξη και βελτίωση του τουρισμού, πρέπει να στοχεύουν πρωτίστως σ’ εκείνη την ομάδα τουριστών που δαπανά τα περισσότερα χρήματα, δηλαδή στους Ρώσους τουρίστες. Το προφίλ των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται την ΕλλάδαΗ Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση στη λίστα των προτιμήσεων των Ρώσων τουριστών για διακοπές, πίσω από την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ταϊλάνδη και την Ισπανία. Ο κυριότερος λόγος είναι πως αυτές οι χώρες, αν και αλλόθρησκες και «εχθρικές» (ειδικά η Τουρκία και η Αίγυπτος) για τους Ρώσους έχουν απλοποιημένες διαδικασίες έκδοσης visa, καλύτερη προώθηση των τουριστικών τους προϊόντων και ελκυστικά – οικονομικά πακέτα διακοπών. Υπολογίζεται πως το 20% των Ρώσων τουριστών προτιμά την χώρα μας για διακοπές. Το 74% από αυτούς, επισκέπτεται τη χώρα μας με κύριο σκοπό τον θαλάσσιο τουρισμό και το πακέτο «ήλιος – θάλασσα», το 52% ενδιαφέρεται και για τον πολιτιστικό – αρχαιολογικό τουρισμό, ενώ το 71% επισκέπτεται την χώρα και για τον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό. Γι’ αυτό το λόγο, πολλοί Ρώσοι τουρίστες προτιμούν τουριστικά πακέτα που περιλαμβάνουν επισκέψεις στα Μετέωρα, την Πάτμο και το Άγιο Όρος. Συνεπώς, οι Ρώσοι τουρίστες προτιμούν την Ελλάδα όχι μόνο για την θάλασσα, τον ήλιο και τον πολιτισμό, αλλά και λόγω των κοινών ομόδοξων θρησκευτικών δεσμών. Αναφορικά με την ηλικία των Ρώσων τουριστών, η συντριπτική πλειοψηφία είναι μεταξύ 18-35 ετών και αυ-τοί συνήθως επισκέπτονται την Ελλάδα μόνο για μια φορά. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως υπάρχει και ένα ποσοστό 27% που επισκέπτεται την χώρα για διακοπές κάθε 2-3 χρόνια και ένα ποσοστό 18% που μας επισκέπτεται κάθε χρόνο. Αναφορικά με τη διαμονή και τη δαπάνη χρημάτων κατά την περίοδο των διακοπών, οι Ρώσοι τουρίστες δηλώνουν πολύ πιο πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότε χρήματα στην Ελλάδα, παρά σε αλλόθρησκες , όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία. Η μέση διαμονή των Ρώσων τουριστών στην χώρα φτάνει τις 10 ημέρες και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, υπολογίζεται πως το 57% δαπανά ημερησίως 100-200€ για διαμονή, διατροφή, διασκέδαση και μεταφορά.

Το υπόλοιπο 43% των Ρώσων τουριστών δαπανά πολλά περισσότερα χρήματα, φτάνοντας σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμα και τα 1.000€ – 2.000€ / ημέρα. Προτάσεις για το γενικό Τουρισμό Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τον Γενικό Τουρισμό είναι εξειδικευμένα μέτρα, στο πλαίσιοτου εθνικού σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη, που στοχεύουν στη δημιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση νέων τουριστών, την ικανοποίηση των αναγκών των απαιτητικών τουριστών και την επίτευξη κερδοφόρων επενδύσεων, που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και των υποδομών της χώρας. Τα βασικά μέτρα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗ για τον γενικό τουρισμό είναι τα εξής:
1. Συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την καταγραφή των ιδιαιτεροτή των και των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος κάθε περιοχής, ώστε στη συνέχεια να καταρτιστούν σχέδια και ολοκληρωμένα στρατηγικά πλάνα για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση του φυσικού κάλλους, των ιδιαιτεροτήτων και των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος ανά περιφέρεια.
2. Εθνικό σχέδιο και μέτρα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση νέων τουριστών και η Ελλάδα να μην αποτελεί μόνο θερινό τουριστικό προορισμό, για το πακέτο «ήλιος – θάλασσα». Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να έχει τουρισμό όλο τον χρόνο και όχι μόνο την περίοδο Μαΐου– Οκτωβρίου. Το πακέτο «ήλιος – θάλασσα», αν και επιτυχημένο, καθιστά τον τουρισμό εποχιακή δραστηριότητα και έχει ως επακόλουθα την εποχιακή εργασία, την εποχιακή απασχόληση και το εποχιακό προσωπικό, που κατά την χειμερινή περίοδο βρίσκεται σεαχρηστία. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μπορούν να βοηθήσουν ώστε η χώρα να έχει τουρισμό όλους τους μήνες του έτους, να αναπτυχθούν τουριστικά και να έχουν κοινωνική δραστηριότητα πολλές περιοχές και οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν εισόδημα και απασχόληση όλο τον χρόνο.
3. Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (π.χ. ΣΔΟΕ, Υγειονομική υπηρεσία) για τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων ποιότητας και βέλτιστων πρακτικών, που πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
του τουρισμού. Έτσι, θα παρέχονται σε όλους τους τουρίστες ποιοτικές υπηρεσίες, ποιοτικά προϊόντα και θα εξαλειφθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και εξαπάτησης.
4. Συχνοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, για να εξασφαλιστεί η απαρέγκλιτη τήρηση των θεσπισμένων κριτηρίων από τις τουριστικές επιχειρήσεις και να απο-
φευχθεί η δημιουργία αρνητικής εικόνας για τον ελληνικό τουρισμό.
5. Έμφαση όχι μόνο στον οργανωμένο τουρισμό και στα ομαδικά πακέτα των ταξιδιωτικών πρακτόρων (tour operators), αλλά και στους μεμονωμένους τουρίστες, με παροχή ελκυστικών τουριστικών πακέτων, προσφορών και εκπτώσεων στη διαμονή και τη διατροφή. Η προσέλκυση μεμονωμένων τουριστών θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ, το 66% των ετήσιων τουριστικών εσόδων προέρχεται από μεμονωμένους τουρίστες.
6. Προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό ως ένα ολοκληρωμένο, ελκυστικό και ποιοτικό τουριστικό προϊόν.
7. Προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικούπροορισμού για όλες τις εποχές του χρόνου και όχι μόνο για θερινές διακοπές.
8. Κατάρτιση ολοκληρωμένου και σταθερού στρατηγικού σχεδίου προώθησης της Ελλάδας (ως τουριστικού προορισμού) και των ελληνικών τουριστικών προϊόντων στο εξωτερικό, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Έμφαση σε εντατικές και αλ- ληλοκαλυπτόμενες δράσεις, όπως διαδικτυακή προβολή, διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες), εκδηλώσεις, δημοσιότητα (ρεπορτάζ) για τα ελληνικά προϊόντα και
συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού.
9. Συστηματική και εντατική προβολή / προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού σε νέες, ραγδαίως αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ρωσία και η Κίνα.
10. Ειδική μεταχείριση, παροχή ειδικών προνομίων  και κινήτρων στους Ρώσους τουρίστες (π.χ. έκπτωση 15% στη διαμονή, διατροφή και διασκέδαση σε όλους τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα και μόνιμη έκπτωση 20% για όλες τις υπόλοιπες φορές που έρθουν ξανά διακοπές στην χώρα, με απλή επίδειξη του διαβατηρίου ή μιας ειδικής κάρτας που θα εκδίδεται στα αεροδρόμια και στα λιμάνια).
11. Ίδρυση περισσοτέρων visa centers στη Ρωσία, όχι μόνο στη Μόσχα, αλλά ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, κοντά στα Ουράλια Όρη, που είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στο εσωτερικό της Ρωσίας και οι κάτοικοι διακρίνονται για το υψηλό εισοδηματικό επίπεδο και τη δεινότητά τους στα ταξίδια. Κάθε χρόνο, από τον Μάρτιο – Απρίλιο,υπάρχει αυξημένη ζήτηση για visa από Ρώσους τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας για διακοπές. Ωστόσο, τα λιγοστά visa centers, που βρίσκονται κυρίως στη Μόσχα, δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ατελείωτων ουρών αναμονής και ταλαιπωρία. Η δημιουργία visa centers σε άλλες περιοχές, εκτός Μόσχας, αφενός θα αποσυμφορήσει την κατάσταση και αφετέρου θα παράσχει κίνητρα και θα διευκολύνει πολλούς Ρώσους που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα για διακοπές.
12. Διπλασιασμός του προσωπικού στα visa centers της Ρωσίας, ειδικά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης. Υπολογίζεται πως αυτή τη στιγμή, το προσωπικό που στελεχώνει τα ελληνικά visa centers της Ρωσίας, δεν ξεπερνά τα 150 άτομα, τα οποία είναι υπάλληλοι των ελληνικών προξενείων της Ρωσίας. Αυτός ο αριθμός δεν επαρκεί για να ελέγξει τις χιλιάδες αιτήσεις και να χορηγήσει εγκαίρως visa. Συνεπώς, αύξηση του προσωπικού, σημαίνει αύξηση των χορηγήσεων visa, που αντίστοιχα συνεπάγεται αύξηση των Ρώσων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα.
13. Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης visa για τους Ρώσους πολίτες, ώστε η εξυπηρέτηση να είναι ταχύτατη και να μην ξεπερνά συνολικά τις 5 εργάσιμες ημέρες, εν αντιθέσει με τη χρονική διάρκεια των 5 εβδομάδων που ισχύει σήμερα. Βάσει των αιτήσεων που γίνονται κάθε χρόνο στη Ρωσία, υπολογίζεται πως καθημερινά πρέπει να χορηγούνται – το ελάχιστο – 10.000 visas. Ωστόσο, η γραφειοκρατία, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, καθιστά δυνατή τη χορήγηση μόνο 1.000 visas καθημερινά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι Ρώσοι τουρίστες να προτιμούν την Τουρκία και την Αίγυπτο, γιατί η διαδικασία χορήγησης visa είναι ταχύτερη. Το αποτέλεσμα όμως, είναι να χάνονται πολύτιμα έσοδα για το Ελληνικό κράτος.
14. Αυτόματη και μόνιμη χορήγηση Visa Schengen για όλους τους Ρώσους τουρίστες που αγοράζουν παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα. 15. Συνεργασία του Ελληνικού κράτους με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες (tour operators), για να αυξηθούν τα προγράμματα για την Ελλάδα και να δημιουργηθούν οικονομικά – ελκυστικά πακέτα διακοπών. 16. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης και ανάπτυξης του συνόλου των τουριστικών υποδομών. 17. Χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων για την αξιοποίησηκαι βελτίωση των υπαρχόντων τουριστικών υποδομών. 18. Φορολογικές διευκολύνσεις και κίνητρα σε όλους τους ιδιοκτήτες τουριστικών υποδομών, ώστε να μην υπάρχει στην Ελλάδα ούτε μία τουριστική επιχείρηση που δεν θα λειτουργεί. 19. Έμφαση στις επενδύσεις τουριστικής υποδομής και στα υψηλής ποιότητας projects. Διαδικασία FastTrack για τις μεγάλες επενδύσεις και ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας για το σύνολο των επενδύσεων. 20. Εισαγωγή ενός απλού, σταθερού και ελκυστικού φορολογικού συστήματος, που θα παραμείνει αμετάβλητο στις βασικές του ρυθμίσεις για τουλάχιστον 10 χρόνια, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις στο τουρισμό.
21. Παροχή επιπλέον κινήτρων για ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων και δημιουργία ποιοτικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων πολυτελείας, ποιοτικών τουριστικών συγκροτημάτων και τουριστικών κατοικιών. 22. Φοροαπαλλαγή για 5 έτη σε όσους επενδύσουν στον τουρισμό και για όσους ιδρύσουν μια νέα τουριστική επιχείρηση. 23. Απαγόρευση χρήσης των τουριστικών καταλυμάτων ως κέντρα φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών (Hot Spots). Εκκένωση όλων των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας που λειτουργούν ως Hot Spots και χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων στους ιδιοκτήτες – επιχειρηματίες, για να ανακαινίσουν τα καταλύματα και να τα λειτουρ γήσουν ξανά ως τουριστικές μονάδες, προσφέροντας οικονομικά τουριστικά πακέτα διακοπών στους εισερχόμενους τουρίστες.
24. Υποχρεωτική στελέχωση όλων των τουριστικών υποδομών με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο να μιλά – εκτός των άλλων ξένων γλωσσών – ρωσικά και να γνωρίζει τη ρωσική κουλτούρα. Οι εισερχόμενοι Ρώσοι τουρίστες αυ-
ξάνονται σταθερά σε ετήσια βάση, η ύπαρξη λοιπόν προσωπικού που θα μιλά την μητρική τους γλώσσα, θα βοηθήσει ώστε να αισθανθούν οι τουρίστες οικεία, άνετα και φιλόξενα. Επιπλέον, θα σχηματίσουν θετική εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό και έτσι, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση – προτίμηση για τη χώρα.
25. Υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση (σεμινάρια) όλων των εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία, ώστε το προσωπικό που στελεχώνει τις τουριστικές επιχειρήσεις να είναι άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο.
26. Εφαρμογή ειδικού φορολογικού καθεστώτος και μείωση κατά 50% των συντελεστών ΦΠΑ για όλα τα ελληνικά νησιά, όπως ισχύει αντίστοιχα και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα στην Πορτογαλία (Μαδέιρα και Αζόρες), στη Γερμανία (Ελιγολάνδη) και τη Γαλλία (Κορσική). 27. Απελευθέρωση του θαλάσσιου τουρισμού και συγκεκριμένα της κρουαζιέρας. 28. Μείωση του ΦΠΑ στο 10% για το συνολικό εξαγόμενο τουριστικό πακέτο. 29. Αδειοδότηση όλων των λιμανιών της χώρας και χρηματοδότηση έργων υποδομής. 30. Δημιουργία προβλητών για κρουαζιερόπλοια στα λιμάνια όλων των νησιών της χώρας. 31. Διευκόλυνση του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη αναψυχής, με τη δημιουργία δικτύου με μαρίνες σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όπου θα υπάρχουν παράλληλα επισκευαστικές υποδομές και δυνατότητα μόνιμου ελλιμενισμού. Δημιουργία τουριστικών καταφυγίων σε όλα τα τουριστικού ενδιαφέροντος σημεία και φυσικού κάλους χώρους ελλιμενισμού, με σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμου και τροφίμων, νερού,ανταλλακτικών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τον μαζικό – παραθεριστικό τουρισμό, αναπτύχθηκαν και νέες μορφές, εναλλακτικού τουρισμού, για να ικανοποιηθούν οι σκοποί και οι ανάγκες των πιο απαιτητικών τουριστών, που αναζητούσαν κάτι περισσότερο από το πακέτο «ήλιος – θάλασσα».Οι κυριότερες και ευρέως διαδεδομένες μορφές εναλλακτικού τουρισμού, είναι: 1. Πολιτιστικός και αρχαιολογικός τουρισμός 2. Θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός 3. Τουρισμός υγείας και ευεξίας 4. Αγροτικός τουρισμός (Αγροτουρισμός) 5. Θαλάσσιος τουρισμός 6. Γαστρονομικός τουρισμός 7. Οινοτουρισμός8. Οικοτουρισμός 9. Ορεινός και χιονοδρομικός τουρισμός 10. Εκπαιδευτικός τουρισμός.

Συνήθως, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δρουν συμπληρωματικά προς τον μαζικό τουρισμό. Ωστόσο, σταδιακά αρχίζουν να γίνονται ανεξάρτητος και αυτόνομος πόλος έλξης τουριστών, οι οποίοι δεν αποζητούν απλά την ανάπαυση και την αναψυχή, αλλά επιθυμούν να έχουν ενεργή συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο των διάφορων μορφών τουρισμού. Η Ελλάδα αποτελεί μια προικισμένη χώρα, που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Παράλληλα, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για την χώρα, εφόσον πρόκειται για «αντι-εποχικές» μορφές τουρισμού, που αναπτύσσονται και εκτός τουριστικών θερέτρων. Δηλαδή μπορούν να αναπτυχθούν όλες τις εποχές του έτους, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ωστόσο, απαιτείται ολοκληρωμένος εθνικός σχεδιασμός, που να περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα και δράσεις, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλες οι ευκαιρίες που παρέχο-νται από τον εναλλακτικό τουρισμό. Προτάσεις για τον πολιτιστικό – αρχαιολογικό τουρισμό O πολιτιστικός τουρισμός έχει στο επίκεντρο το ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά μνημεία της χώρας και περιλαμβά- νει επισκέψεις/περιηγήσεις στα πολιτιστικά μνημεία και  τους πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί και μουσεία. Επιπλέον, μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολιτιστικούς οργανισμούς και παρακολούθηση ή/και συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. μουσικές, θεατρικές, χορευτικές εκδηλώσεις). Αναμφίβολα ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική μορφή τουρισμού και αποτελεί κύριο τουριστικό σκοπό της πλειοψηφίας των τουριστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες που ενδιαφέρονται για πολιτιστικό τουρισμό, καθώς συνδυάζει αρχαιολογικό πλούτο, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, κατάλοιπα του βυζαντινού / μεσαιωνικού πολιτισμού και νεοελληνικό πολιτισμό. Συνεπώς, από αυτή την άποψη, η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων τουριστικών προ ορισμών. Ωστόσο, όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία, αυτό το σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Χαρακτηριστικό είναι πως, βάσει των στοιχείων επισκεψιμότητας των μεγαλύτερων μουσεί-
ων της Ελλάδας και του εξωτερικού, διαπιστώνεται, ότι ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται τα ελληνικά μουσεία και τους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους υπολείπονται κατά πολύ αυτών που επισκέπτονται τους αντίστοιχους χώρους στο εξωτερικό. Μια σημαντική αιτία γι’αυτό πιθανόν να είναι η υστέρηση της Ελλάδας στον άξονα των υποδομών. Γι’αυτό το λόγο, όλες οι προτάσεις – μέτρα που ακολουθούν για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, απαιτούν την αγαστή συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού, με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και με διάφορα άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υποδομών, Συγκοινωνιών και μεταφορών, προκειμένου να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο και σταθερό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη χώρα. Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τον πολιτιστικό – αρχαιολογικό τουρισμό είναι οι εξής:
1. Συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την καταγραφή των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των μουσείων και των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος κάθε περιοχής, ώστε στη συνέχεια να καταρτιστούν σχέδια και ολοκληρωμένα στρατηγικά πλάνα για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση αυτών των σημείων ανά περιφέρεια.
2. Δημιουργία πολυσέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων, μεταφρασμένων στα αγγλικά, τα ρωσικά και τα κινέζικα, όπου θα αναφέρονται συνοπτικά και με φωτογραφίες όλα τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος ανά περιφέρεια της χώρας. Αυτά τα φυλλάδια μπορούν να διανέμονται στους εισερχόμενους τουρίστες στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, αλλά και από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες του εξωτερικού, με τους οποίους το ελληνικό κράτος επιβάλλεται να συνεργάζεται.
3. Προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως τον ιδανικό προορισμό για πολιτιστικό τουρισμό. Γι’αυτό το σκοπό απαιτείται κατάρτιση ολοκληρωμένου και σταθερού στρατηγικού σχεδίου προώθησης της Ελλάδας και των ελληνικών πολιτιστικών προϊόντων στο εξωτερικό, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας έμφαση σε εντατικές δράσεις, όπως διαδικτυακή προβολή, διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες), εκδηλώσεις, ρεπορτάζ για τον ελληνικό πολιτισμό και συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού.
4. Έκπτωση 10% στις τιμές των εισιτηρίων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων για όλους τους εισερχόμενους τουρίστες, καθ’όλη τη διάρκεια της «χαμηλής τουριστικής περιόδου» του έτους (Νοέμβριος – Απρίλιος). 5. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης και ανάπτυξης του συνόλου των πολιτιστικών υποδομών της χώρας. 6. Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αναβάθμισης των πολιτιστικών οργανισμών, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων της χώρας. Επιβολή κανονισμού λειτουργίας, που θα προβλέπει υποχρεωτική καθημερινή λειτουργία και θέσπισηωραρίου, ώστε να διευκολύνεται η επίσκεψη και η  ξενάγηση των τουριστών. Τα περισσότερα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, συνήθως είναι ανοιχτοί για το κοινό μέχρι τις 2 το μεσημέρι και συχνά δεν λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας όμως, δεν εξυπηρετεί τους τουρίστες, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμα έσοδα από τα εισιτήρια. Επιβάλλεται λοιπόν όλα τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι να έχουν συνεχές ωράριο και να παραμένουν ανοιχτοί μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες.
7. Συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (χορευτικών, μουσικών, θεατρικών), που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης των τουριστών, καθώς και στοιχείο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας. 8. Υποχρεωτική στελέχωση όλων των πολιτιστικών υποδομών της χώρας (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικοί οργανισμοί) με ειδικά εκπαι-δευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, όπως ξεναγοί, αρχαιολόγοι και ιστορικοί, το οποίο να μιλά –εκτός των άλλων ξένων γλωσσών – ρωσικά, ώστε οιΡώσοι τουρίστες να ξεναγούνται στα πολιτιστικά μνημεία και στα μουσεία στην μητρική τους γλώσσα. 9. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να προβληθούν τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της χώρας στο εξωτερικό και οι επισκέπτες να μπορούν να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για αυτά, πριν από την επίσκεψή τους στην Ελλάδα (π.χ. όλες οι Περιφέρειεςυποχρεωτικά να συμπεριλάβουν στις επίσημες ιστοσελίδες τους πληροφορίες, στην ελληνική, την αγγλική και τη ρωσική γλώσσα, για τα σημεία και τις εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, υποχρεωτική δημιουργία ιστοσελίδων για όλα τα μουσεία της χώρας, όπου θα υπάρχουν πληροφορίες και φωτογραφίες των εκθεμάτων, καθώς και δημιουργία «ψηφιακών μουσείων», ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να «περιηγηθεί» σε αυτά εικονικά – ψηφι-ακά). 10. Διευκόλυνση της επισκεψιμότητας των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών μνημείων. Για τους εισερχόμενους τουρίστες που βρίσκονται στην Αθήνα, η προσέγγιση σε σημεία πολιτιστικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος (εντός και εκτός Αττικής) συνήθως είναι εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη. Γι’αυτό, είναι απαραίτητη η λήψη σχετικών μέτρων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία αστικών και υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών (αφετηρία από το κέντρο της Αθήνας), που θα εκτελούν καθημερινά δρομολόγια προς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως η Αρχαία Επίδαυρος, οι Δελφοί, οι Μυκήνες, η Βεργίνα, το Δίον κ.λπ.
11. Τουριστική εκμετάλλευση των ανασκαφών και της διαδικασίας συντήρησης των αρχαιοτήτων. Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για πολιτιστικό τουρισμό, επιθυμούν – μεταξύ άλλων – να έχουν και ενεργή συμμετοχή σε ορισμένες δράσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτή η επιθυμία των τουριστών μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί, εφόσον διεξάγονται πολυάριθμες αρχαιολογικές ανασκαφές κατά τη διάρκεια κάθε έτους και παράλληλα πραγματοποιείται εντατική συντήρηση αρχαιοτήτων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των μουσείων. Έτσι, με την κατάλληλη τροποποίηση στους χώρους, μπορούν εύκολα οι τουρίστες που ενδιαφέρονται, να ξεναγηθούν, να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Πρόκειται για μια δράση πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα, που μπορεί να προβάλλει τον ελληνικό πολιτιστικό τουρισμό και να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξή του. 12. Διάθεση μέρους των ετήσιων εσόδων των πολιτιστικών οργανισμών για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών τους, ώστε να καταστούν φιλικά προς τον επισκέπτη (π.χ. μέριμνα για πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα) και να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες (π.χ. ψηφιακές και διαδραστικές προβολές στα μουσεία όλης της χώρας).

Προτάσεις για τον Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού και έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των μαζικών τουριστικών επισκέψεων των ομόδοξων λαών (Ρώσοι, Σέρβοι, Βούλγαροι). Βέβαια, συχνά παρατηρούνται επισκέψεις εκκλησιών, μοναστηριών και λοιπών θρησκευτικών μνημείων και από άλλους τουρίστες (κυρίως Ευρωπαίους), όμως αυτές οι επισκέψεις πραγματοποιούνται είτε από περιέργεια, είτε από ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Αντιθέτως, στην περίπτωση των Ρώσων, Σέρβων και Βούλγαρων τουριστών, ο θρησκευτικός τουρισμός έχει έντονα προσκυνηματικό χαρακτήρα και τα μοναστήρια, οι εκκλησίες και τα θρησκευτικά κειμήλια αντιμετωπίζονται με τον πρέποντα σεβασμό και δέος. Οι τουριστικές επισκέψεις στους θρησκευτικούς και προσκυνηματικούς χώρους που διαθέτει η Ελλάδα, αποτελούν μια διαδεδομένη τουριστική δραστηριότητα και είναι πόλος έλξης για εκατομμύρια Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ωστόσο, συχνά οι επισκέψεις αυτές περιορίζονται στο Άγιο Όρος, τα Μετέωρα και την Πάτμο, αγνοώντας –συνήθως – τα εκατοντάδες άλλα θρησκευτικά προσκυνήματα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, και μάλιστα σε τοποθεσίες απαράμιλλου φυσικού κάλλους.  Γι’αυτό το λόγο, απαιτείται η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και σταθερού εθνικού σχεδίου, για την ανάπτυξη του θρησκευτικού/ προσκυνηματικού τουρισμού, που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες, κυρίως Ρώσους, με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη για όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τον θρη-
σκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό είναι οι εξής: 1. Συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την καταγραφή των εκκλησιών, των μοναστηριών, όλων των χώρων προσκυνήματος και χριστιανικής λατρείας, καθώς και όλων των θρησκευτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, ώστε στη συνέχεια να καταρτιστούν σχέδια και ολοκληρωμένα στρατηγικά πλάνα για την προστασία, την ανάδειξη και την τουριστική τους αξιοποίηση. 2. Συνεργασία με όλους τους ταξιδιωτικούς πράκτορες (tour operators) σε ομόδοξες χώρες (κυρίως Ρωσία, Σερβία και Βουλγαρία), για να επιτευχθεί η αναλυτική ενημέρωση όλων των τουριστών που ενδιαφέρονται για θρησκευτικό/προσκυνηματικό τουρισμό στην Ελλάδα (π.χ. ενημέρωση σχετικά με τα μοναστήρια, τις εκκλησίες και τα ιερά κειμήλια που υπάρχουν σε όλους τους νομούς της χώρας, πληροφόρηση σχετικά με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις που τελούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους) και δημιουργία οικονομικών πακέτων θρησκευτικού τουρισμού για όλους τους μήνες του έτους. 3. Δημιουργία τουριστικών πρακτορείων στη Ρωσία, που θα έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τον θρησκευτικό τουρισμό, τα προσκυνήματα και την οργάνωση θρησκευτικών / εκκλησιαστικών εκδρομών στην Ελλάδα. 4. Δημιουργία πολυσέλιδων εκδόσεων – οδηγών στην αγγλική και ρωσική γλώσσα, για τον θρησκευτικό /προσκυνηματικό τουρισμό στην Ελλάδα. Η έκδοση/ οδηγός θα έχει τη μορφή ταξιδιωτικού λευκώματος, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πληρο- φορίες και καταγραφή των εμπειριών των προσκυνητών. Αυτή η έκδοση – οδηγός μπορεί να διατίθεται στα αεροδρόμια, αλλά και σε βιβλιοπωλεία της Ρωσίας, έχοντας ως βασικό σκοπό την ενημέρωση των τουριστών.5. Προβολή της Ελλάδας σε όλες τις ομόδοξες χώρες, κυρίως στη Ρωσία, ως τον ιδανικό προορισμό για θρησκευτικό/προσκυνηματικό τουρισμό. Γι’αυτό το σκοπό απαιτείται κατάρτιση ολοκληρωμένου και σταθερού στρατηγικού σχεδίου προώθησης της Ελλάδας, των μοναστηριών, των εκκλησιών και των ιερών κειμηλίων που υπάρχουν στη χώρα. Η προώθηση πρέπει να γίνεται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους καινα δίνεται έμφαση σε εντατικές δράσεις, όπως διαδι- κτυακή προβολή, διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες), εκδηλώσεις, ρεπορτάζ για την χριστιανική παράδοση στην Ελλάδα και συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού. 6. Συνεργασία με συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες, ώστε να προσφέρεται έκπτωση 15% στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, σε όσους τουρίστες επιθυμούν να ταξιδέψουν από τη Ρωσία στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε θρησκευτικές γιορτές, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.
7. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης, ανάπτυξης και προβολής του συνόλου των θρησκευτικών / λατρευτικών χώρων και προσκυνημάτων της Ελλάδας. 8. Διευκόλυνση της επισκεψιμότητας των εκκλησιών και των μοναστηριών. Δημιουργία υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που θα εξυπηρετούν αντίστοιχα τη νότια και τη βόρεια Ελλάδα και θα εκτελούν καθημερινά δρομολόγια προς εκκλησίες και μοναστήρια, διευκολύνοντας έτσι τους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα για θρησκευτικούς / προσκυνηματικούς σκοπούς.
9. Στελέχωση των οργανωμένων μοναστηριών με ειδικά εκπαιδευμένο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, όπως ξεναγοί, ιστορικοί και θεολόγοι, το οποίο υποχρεωτικά θα γνωρίζει και θα μιλά τη Ρωσική γλώσσα (εκτός των άλλων γλωσσών), ώστε οι Ρώσοι τουρίστες να εξυπηρετούνται και ξεναγούνται στα  θρησκευτικά μνημεία στην μητρική τους γλώσσα.
10.Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να προβληθούν οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα εκκλησιαστικά κειμήλια της χώρας στο εξωτερικό και οι επισκέπτες να μπορούν να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για αυτά, πριν από την επίσκεψή τους στην Ελλάδα (π.χ. όλες οι Περιφέρειες υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν στις επίσημες ιστοσελίδες τους πληροφορίες (στην ελληνική, την αγγλική   και τη ρωσική γλώσσα) σχετικά με τον θρησκευτικό τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, δημιουργία ιστοσελίδας (μεκρατική μέριμνα) που θα αφορά αποκλειστικά τον θρησκευτικό τουρισμό στην Ελλά-
δα. Το περιεχόμενο της σελίδας θα είναι διαθέσιμο σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, σερβικά καιβουλγαρικά) και θα περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από όλες τις εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα ιερά κειμήλια που υπάρχουν στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες για τις διάφορες ετήσιες θρησκευτικές γιορτές και εκδηλώσεις).
11. Δημιουργία και οργάνωση σωματείων – φίλωνμοναστηριών (π.χ. Φίλοι Μετεώρων), όπου τα μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ενημερώνονται για διάφορες θρησκευτικές γιορτές, εκδηλώσεις, εκθέσεις, εκδόσεις κ.λπ.

Προτάσεις για τον ΤουρισμόΥγείας και ευεξίας
Παράλληλα με τον γενικό τουρισμό, τα τελευταία χρόνιααναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και μια εναλλακτική μορφή, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας. Πολλοί είναι εκείνοι οι τουρίστες που επιθυμούν να συνδυάσουν την ανάπαυση και την αναψυχή, με εναλλακτικές θεραπείες αποκατάστασης και ανάρρωσης από σοβαρές ασθένειες και τραύματα. Επίσης, πολλοί είναι εκείνοι οι τουρίστες που επιθυμούν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους να κάνουν θεραπείες ομορφιάς και αναζωογόνησης. Η Ελλάδα, λόγω κλίματος, συνθηκών και περιβάλλοντος, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό για τουρισμό υγείας και ευεξίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει: (1) ιδανικό κλίμα που μπορεί να δράσει επικουρικά στη θεραπεία σωματικών και ψυχικών ασθενειών (2) πλήθος οργανωμένων ιαματικών πηγών/ λουτρών,που μπορούν να υποστηρίξουν τον θερμαλιστικό τουρισμό (3) οργανωμένες ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτικά κέντρα με άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό και (4) πολυάριθμα πολυτελή ιδιωτικά κέντρα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς (spa), τα περισσότερα εκ των οποίων στεγάζονται σε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Ο τουρισμός υγείας στην Ελλάδα δεν είναι οργανωμένος, δεν προωθείται στο εξωτερικό και βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο. Μάλιστα, αυτό συμβαίνει τη στιγμή που σε διάφορες άλλες χώρες του κόσμου (π.χ. Κύπρος, Τυνησία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Μαρόκο, Τουρκία, Ισρα-ήλ, κ.α.) λειτουργούν οργανωμένα κέντρα ιατρικού τουρισμού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η Ελλάδα να χάνει πολλά πολύτιμα έσοδα. Απαιτείται λοιπόν κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και σταθερού εθνικού σχεδίου, για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας, που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες, με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη για όλες τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Οι βασικές προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα, είναι οι ακόλουθες:
1. Συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την καταγραφή στοιχείων που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, την ύπαρξη ιαματικών λουτρών/πηγών και τις προοπτικές δημιουργίας κέντρων ιατρικού τουρισμού, ώστε στη συνέχεια να καταρτιστούν σχέδια και ολοκληρωμένα στρατηγικά πλάνα για την ανάδειξη και την αξιοποίηση αυτών των σημείων ανά περιφέρεια. 2. Δημιουργία πολυσέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων, μεταφρασμένων στα αγγλικά και τα ρωσικά, που θα αναφέρονται αναλυτικά και με φωτογραφίες στον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα. Αυτά τα φυλλάδια μπορούν να διανέμονται σε ιατρικά κέντρα, σε κλινικές αποκατάστασης και σε ινστιτούτα υγείας ευεξίας και ομορφιάς (spa) του εξωτερικού, ώστε να ενημερωθούν και να προσελκυστούν οι ενδιαφερόμενοι τουρίστες. 3. Προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως τον ιδανικό προορισμό για τουρισμό υγείας και ευεξίας. Γι’αυτό το σκοπό απαιτείται κατάρτιση ολοκληρωμένου και σταθερού στρατηγικού σχεδίου προώθησης της Ελλάδας και των ελληνικών προϊόντων υγείας (ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, spa, ιαματικά λουτρά), καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας έμφαση σε εντατικές δράσεις, όπως διαδικτυακή προβολή, διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες), εκδηλώσεις, ομιλίες, ρεπορτάζ και συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού.
4. Συνεργασία με όλους τους ταξιδιωτικούς πράκτορες (tour operators) σε όλες τις χώρες του εξωτερικού (κυρίως όμως στη Ρωσία, όπου οι πολίτες αποδεδειγμένα ενδιαφέρονται για τουρισμό υγείας και ευεξίας, καθώς 1 στους 10 Ρώσους ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ιαματικά κέντρα), για να επιτευχθεί η αναλυτική ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων τουριστών (π.χ. ενημέρωση σχετικά με τα ελληνικά ιαματικά λουτρά, τις θεραπευτικές ιδιότητες των ελληνικών ιαματικών πηγών, τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, τα ελληνικά κέντρα ιατρικού τουρισμού και τις θεραπείες ομορφιάς στα ελληνικά spa). 5. Ίδρυση τουριστικών πρακτορείων στη Ρωσία, που θα έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο τον τουρισμό υγείας και ευεξίας στην Ελλάδα και δημιουργία αντίστοιχων οικονομικών τουριστικών πακέτων για όλους τους μήνες του έτους. 6. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανα βάθμισης και ανάπτυξης του συνόλου των υποδομών υγείας και ευεξίας της χώρας. 7. Χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων για την αξιοποίηση και βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών υγείας και ευεξίας. 8. Αξιοποίηση, ανάδειξη και ανάπτυξη όλων των οργανωμένων ιαματικών πηγών της χώρας (Αι-δηψός, Υπάτη, Κυλλήνη, Κύθνος, Λουτράκι και Καϊάφας), με τη δημιουργία οργανωμένων πολυτελών καταλυμάτων θερμαλιστικού τουρισμού, όπου θα παρέχονται στους τουρίστες αντίστοιχες θεραπείες.
9. Οργάνωση, αξιοποίηση και ανάδειξη των μη οργανωμένων ιαματικών πόρων που είναι διά- σπαρτοι στην ελληνική επικράτεια. 10. Φορολογικές διευκολύνσεις, μείωση της γραφειοκρατίας και παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στον τουρισμό υγείας (ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας, κέντρα ψυχικής υγείας, ινστιτούτα αισθητικής και spa). 11. Ίδρυση κέντρων ιατρικού τουρισμού. Το κάθε κέντρο θα είναι συγκρότημα πολυτελών καταλυμάτων και ιατρείων, θα είναι απομακρυσμένο από μεγάλες πόλεις, θα βρίσκεται κοντά στη φύση, σε τοποθεσία με φυσικό κάλλος και θα εξειδικεύεται σε έναν τομέα του τουρισμού υγείας (π.χ. αισθητική, υπηρεσίες ομορφιάς και ανανέωσης, ψυχική υγεία, αποκατάσταση κ.λπ.). 12. Ίδρυση κέντρου εναλλακτικής ιατρικής, όπουόλες οι θεραπείες θα βασίζονται στη χρήση φυτών και βοτάνων της ελληνικής γης. 13. Ίδρυση τουριστικών κέντρων υγιεινής διαβίωσης. Πρόκειται για πολυτελή τουριστικά συγκροτήματα, όπου θα υπάρχουν καταλύματα, γυμναστήρια,γήπεδα. Εκεί οι τουρίστες, ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους, θα ακολουθούν – με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού – ένα πρόγραμμα υγιεινής και φυσικής ζωής, που θα περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, ενεργητική άθληση, δίαιτα, ωράριο παράλληλο με τους φυσικούς βιορυθμούς, δραστηριότητες διαφόρων μορφών του υπαίθριου τουρισμού (π.χ. περίπατοι στη φύση) και προγράμματα ψυχικής ισορροπίας και καταστολής του άγχους. 14. Υποχρεωτική στελέχωση όλων των υποδομώνυγείας και ευεξίας με άρτια εκπαιδευμένο και  καταρτισμένο προσωπικό (ιατροί, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, νοσηλευτές, πλαστικοίχειρούργοι, αισθητικοί). 15. Υποχρεωτική ετήσια εκπαίδευση (σεμινάρια) όλων των εργαζομένων στον τουρισμό υγείας. 16. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να προβληθούν τα ιατρικά τουριστικά κέντρα και όλες οι ελληνικές υποδομές υγείας και ευεξίας στο εξωτερικό και οι επισκέπτες να μπορούν να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για αυτά, πριν από την επίσκεψή τους στην Ελλάδα. 17. Διάθεση μέρους των ετήσιων εσόδων των υποδομών υγείας και ευεξίας για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωσή τους.
18. Διαμόρφωση εθνικού διακριτικού σήματος (brand) για τον ελληνικό τουρισμό υγείας και δημιουργία δικτύου προώθησης στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες. Προτάσεις για τον Αγροτικό Τουρισμό (Αγροτουρισμός) Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, που αναπτύσσεται στην ύπαιθρο, σε αγροτικές περιοχές. Οι τουρίστες που ενδιαφέρονται για αγροτουρισμό διαμένουν σε αγροκτήματα ή σε καταλύματα παραδοσιακού χαρακτήρα και μικρής δυναμικότητας και ασχολούνται καθημερινά με μια ευρεία ποικιλία δραστηριοτήτων αναψυχής που συνδέονται είτε με την γεωργική /κτηνοτροφική παραγωγή, είτε με υπαίθριες δραστηριότητες όπως η ορειβασία, η πεζοπορία και η ποδηλασία. Αναμφίβολα, η Ελλάδα είναι μια χώρα που ευνοεί την ανάπτυξη αγροτουρισμού, ωστόσο – μέχρι και σήμερα αυτή η μορφή περιορίζεται στην απλή διαμονή σε διάφορους αγροτουριστικούς προορισμούς, με περιορισμένηδυνατότητα πραγματοποίησης βιωματικών εμπειριών. Συνεπώς, απαιτείται η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και σταθερού εθνικού σχεδίου, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες, με τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη για όλες τις αγροτικές – κτηνοτροφικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Οι βασικές προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τηνανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Ελλάδα, είναι οι ακόλουθες:
1. Συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας για την καταγραφή όλων των αγροτι- κών και κτηνοτροφικών προορισμών κάθε περιοχής, ώστε στη συνέχεια να καταρτιστούν σχέδια και ολοκληρωμένα στρατηγικά πλάνα για την προστασία, την ανάδειξη, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση αυ- τών των σημείων. 2. Συνεργασία με όλους τους ταξιδιωτικούς πράκτορες (tour operators) σε όλες τις χώρες του εξωτερικού (κυρίως όμως στη Ρωσία), για να επιτευ- χθεί η αναλυτική ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων τουριστών, για τις δυνατότητες αγροτουρισμού στην Ελλάδα. 3. Προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, ως τον ιδανικό προορισμό για αγροτικό τουρισμό. Γι’αυτό το σκοπό απαιτείται κατάρτιση ολοκληρωμένου και σταθερού στρατηγικού σχεδίου προώθησης της Ελλάδας, των ελληνικών αγροτικών / κτηνοτροφικών προϊόντων και των αγροτικών / κτηνοτροφικών δράσεων, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας έμφαση σε εντατικές δράσεις, όπως διαδικτυακή προβολή, διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες), εκδηλώσεις, ρεπορτάζ και συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού. 4. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης και ανάπτυξης των υποδομών αγροτουρισμού της χώρας. 5. Χορήγηση κρατικών επιδοτήσεων για την αξιοποίηση και βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών αγροτουρισμού. 6. Φορολογικές διευκολύνσεις, μείωση της γραφει και παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στον αγροτουρισμό.
7. Δημιουργία παραδοσιακών αγροτικών / κτηνοτροφικών ξενώνων και οικισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 8. Οργάνωση και υλοποίηση καθημερινών γεωργι- κών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τουρίστες. 9. Στελέχωση των υποδομών αγροτουρισμού με εκπαιδευμένο προσωπικό. 10. Συνεργασία με τους τοπικούς αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς για την οργάνωση και προβολή των εποχιακών δραστηριοτήτων, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τουρίστες. 11. Δημιουργία οργανωμένων χώρων αναψυχής, άθλησης και περιπάτου στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών αγροτουρισμού. 12. Δημιουργία φυσικών πάρκων. 13. Προώθηση αθλητικού τουρισμού (π.χ. διενέργεια ποδηλατοδρομιών, ορειβατικών αγώνων). 14. Ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών κάθε νομού. 15. Αναβίωση και προβολή παραδοσιακών εθίμων και εκδηλώσεων κάθε περιοχής, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων τουριστών.

Προτάσεις για τον Θαλάσσιο τουρισμό Ο θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει μια σειρά από τουριστικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη θάλασσα, κυρίως τους θερινούς μήνες. Τέτοιες είναι οι κρουαζιέρες, οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής και ιστιοπλοϊκά, τα θαλάσσια αθλήματα (όπως θαλάσσιο σκι, jet ski, wind serfing κλπ), οι καταδύσεις και πρόσφατα αναπτύσσεται και ο ιχθυοτουρισμός, όπου οι τουρίστες συμμετέχουν στη διαδικασία πριν, κατά τη διάρκεια καιμετά το ψάρεμα. Η χώρα μας αποτελεί ιδανικό προορισμό για αυτές τις δραστηριότητες. Οι προτάσεις μας είναι: 1. Συνεργασία με ταξιδιωτικούς πράκτορες για προβολή όλων αυτών των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ρωσία και τη δημιουργία ειδικών πακέτων θαλάσσιου τουρισμού, που θα περιλαμβά-νουν μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω δραστηριότητες. 2. Μείωση της γραφειοκρατίας και ειδικό φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στον θαλάσσιο τουρισμό. 3. Διοργάνωση θαλάσσιων αθλημάτων στα νησιά που έχουν αντίστοιχη παράδοση και εμπειρία. 4. Διοργάνωση ιστιοπλοϊκών αγώνων με τη συμμετοχή τουριστών. 5. Δημιουργία προβλητών για τα κρουαζερόπλοια στα λιμάνια που αποτελούν σταθμούς τους. Γι’ αυτό απαι-τείται συνεργασία του Υπ Τουρισμού με το Υπ Ναυτιλίας, τις Λιμενικές Αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν τέτοιου είδους πλοία. 6. Δημιουργία μαρίνων και αναβάθμιση των υπαρχόντων μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ. 7. Δημιουργία επισκευαστικών υποδομών στα βασικά λιμάνια που ελλιμενίζονται σκάφη αναψυχής και ιστιοπλοϊκά, αλλά και αναβάθμιση των χώρων μόνιμου ελλιμενισμού τους.

Προτάσεις για τον Οικοτουρισμό Ο οικοτουρισμός συνδέεται με τις τουριστικές ραστηριότητες στη φύση. Αναπτύσσεται σε περιοχές που υπάρ- χουν προστατευμένες περιοχές(δηλ περιοχές Natura), είτε σε φυσικά πάρκα (όπως αυτό της Δράμας). Η χώρα μας έχει διάφορα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας με πολλές περιοχές Natura και με καταφύγια άγριων ζώων και πουλιών. Οι βασικές μας προτάσεις είναι:

1. Έκδοση Οδηγού Οικοτουρισμού για όλες τις περιφέρειες της χώρας μας στην αγγλική και στη ρωσική γλώσσα, που θα διανέμεται στις εισόδους της χώρας (αεροδρόμια και λιμάνια), αλλά και από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργηθεί αντίστοιχη ιστοσελίδα από το Υπ Τουρισμού που θα προβάλει τις φυσικές ομορφιές και τις δυνατότητες/ παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ενδιαφερόμενους τουρίστες. 2. Δημιουργία και ανάδειξη των προστατευμένων Πάρ-κων και περιοχών Natura.
3. Δημιουργία δικτύου ορειβατικών ποδηλατικών διαδρομών. 4. Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στη φύση, όπως κατάβαση με καγιάκ ενός ποταμού, ορειβασία
κλπ. 5. Ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών, τοποθέτησησχετικών σημάνσεων και έκδοση ανάλογων χαρτών. 6. Αξιοποίηση των σπηλαίων και διοργάνωση περιηγήσεων σε αυτά. 7. Συνεργασία με Ομάδες, συλλόγους και ΜΚΟ που προ- στατεύουν άγρια ζώα, (πχ Αρκτούρος) για την οργάνωση ομαδικών τουριστικών επισκέψεων σε καταφύγια άγριων ζώων και σε θαλάσσια πάρκα (πχ θαλάσσιοπάρκο Αλοννήσου). 9. Προβολή των δραστηριοτήτων αυτών σε εκθέσεις, συνεργασία με ταξιδιωτικούς πράκτορες και χρήση της τεχνολογίας για προώθηση του προϊόντος διαδικτυακά.

Προτάσεις για Ορεινό/Χειμερινό τουρισμό
Η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός προορισμός που μπορείνα έχει τουρισμό όχι μόνο τους θερινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς. Η επέκταση της τουριστικής περιόδου αποτελεί αντικειμενικό μας στόχο και είναι προτεραιότητά μας, ώστε το εργατικό δυναμικό που ασχολείται με τον τουρισμό να πάψει να είναι εποχικό και να έχει εργασίαόλο το έτος. Οι βασικές μας προτάσεις είναι οι εξής: 1. Συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες του εξωτερικού για προβολή των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι χειμερινοί προορισμοί της χώρας μας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι έχουν γνώσητων χειμερινών δραστηριοτήτων και αθλημάτων. 2. Έκδοση Οδηγού Χειμερινών δραστηριοτήτων και χώρων αναψυχής, καθώς και δημιουργία αντίστοιχης ιστοσελίδας για την διαδικτυακή προβολή των χειμερινών μας προορισμών. 3. Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες για παροχή έκπτωσης 10% στα αεροπορικά εισιτήρια για τους τουρίστες που θα επιλέξουν έναν ελληνικό χειμερινό προορισμό.
4. Αναβάθμιση των υποδομών των υπαρχόντων χιονοδρομικών κέντρων και αξιοποίηση άλλων που δεν έχουν τύχει της κατάλληλης αξιοποίησης, όπως το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού όρους στη Δράμα. Προτάσεις για τον Γαστρονομικό τουρισμό Ο γαστρονομικός τουρισμός έχει ως επίκεντρο την επαφή και τη γνωριμία των τουριστών με την τοπική/παραδοσιακή κουζίνα. Αυτό το είδος εναλλακτικού τουρισμού μπορεί να αποτελέσει και μέρος ή υποτμήμα του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον, μέσω της παραδοσιακής κουζίνας, ο επισκέπτης μπορεί να έρθει έμμεσα σε επαφή και να «γνωρίσει» τις τοπικές παραδόσεις, τις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τις συνήθειες του λαού και τις γεωργικές δραστηριότητες. Εδώ θα πρέπει να κά-νουμε ιδιαίτερη μνεία στη χρήση και προσφορά τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, παραδοσιακών πρώτων υλών, προϊόντων βιολογικής παραγωγής, καθώς και πριονωτών προστατευμένης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Όλοι οι τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα οι Άγγλοι και οι Ρώσοι, δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια και τα θαλασσινά. Η αξιοποίηση της ελληνικής κουζίνας μπορεί να δράσει συμπληρωματικά σε μια ή περισσότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Οι βασικές προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι:
1. Προβολή της παραδοσιακής κουζίνας στο εξωτερικό, με δράσεις όπως διαδικτυακή προβολή, διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες), εκδηλώσεις, ρεπορτάζ και συμμετοχή σε εκθέσεις ποτών και τροφίμων. 2. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας για την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, το περιεχόμενο της οποία θα είναι διαθέσιμο σε 2 γλώσσες: αγγλικά και ρωσικά, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να συλλέξουν τις πληροφορίες που χρειά- ζονται, πριν από την επίσκεψή τους στην χώρα. 3. Ενσωμάτωση ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και παραδοσιακών ελληνικών πιάτων στο μενού όλων των ξενοδοχείων. 4. Στο μπουφέ των ξενοδοχείων να υπάρχει υποχρεωτικά μία γωνιά ελληνικής και μία γωνιά τοπικής κουζί-νας (π.χ. Στο μπουφέ των ξενοδοχείων της Κρήτης να υπάρχει ελληνική και κρητική γωνιά, με παραδοσιακά ελληνικά και κρητικά προϊόντα/ πιάτα). 5. Στο πρωινό των ξενοδοχείων να ενσωματωθεί και  «ελληνικό πρωινό» (Greek breakfast) (π.χ. τηγανίτες, γιαούρτι, φρέσκο ψωμί, βούτυρο, γλυκά του κουτα- λιού, φρέσκα φρούτα, τοπικά τυριά, στραπατσάδα, αφεψήματα από ελληνικά βότανα) ώστε οι τουρίστες να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το παραδοσιακό ελληνικό πρωινό. 6. Διοργάνωση ξεναγήσεων και οργανωμένων επισκέψεων σε ελληνικά εργαστήρια παρασκευής τροφίμων, σε τυροκομεία, σε παραδοσιακούς φούρνους, σε αλευρόμυλους. 7. Προώθηση, προβολή και οργάνωση επισκέψεων σε μουσεία και εκθέσεις που σχετίζονται με την ελληνικήδιατροφή (π.χ. Μουσείο ελιάς και λαδιού στην Λακωνία). 8. Διοργάνωση σεμιναρίων από εξειδικευμένους διαιτολόγους – διατροφολόγους, για να μυηθούν οι τουρίστες στην ελληνική μεσογειακή διατροφή.

Προτάσεις για τον Οινοτουρισμό
Ο Οινοτουρισμός μπορεί να αποτελέσει υποκατηγορία του Πολιτιστικού, ή Γαστρονομικού τουρισμού, ή ακόμα και του Αγροτουρισμού. Αναπτύσσεται στις περιοχές που υπάρχουν οινοποιεία και αμπελοκαλλιέργειες, απ’ όπου παράγεται οίνος Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας (ΟΠΑΠ). Σχεδόν το σύνολο των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό οίνο. Συνεπώς, ο οίνος αποτελεί ένα τουριστικό προϊόν, που μπορεί να δράσει συμπληρωματικά στην ανάπτυξη των υπόλοιπων μορφών τουρισμού. Οι βασικές προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την ανάπτυξη και ενίσχυση του οινοτουρισμού είναι:
1. Προβολή του ελληνικού οίνου στο εξωτερικό, με δράσεις όπως διαδικτυακή προβολή, διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες), εκδηλώσεις, ρεπορτάζ και συμμετοχή σε εκθέσεις ποτών και τροφίμων. 2. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δημιουργία επί- σημης ιστοσελίδας για τον ελληνικό οίνο, το περιεχόμενο της οποία θα είναι διαθέσιμο σε 2 γλώσσες: αγγλικά και ρωσικά, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν νασυλλέξουν τις πληροφορίες που χρειάζονται, πριν από την επίσκεψή τους στην χώρα.

3. Ενσωμάτωση του ελληνικού οίνου στο μενού όλων των ξενοδοχείων. 4. Μεγάλη ποικιλία ελληνικών κρασιών στα μπαρ των ξενοδοχείων, ώστε να μπορούν να διαλέξουν οι τουρίστες. 5. Επίσκεψη και ξενάγηση των τουριστών σε ετήσιες εκδηλώσεις που έχουν ως θέμα τον οίνο (π.χ. Γιορτή Κρασιού). 6. Διοργάνωση ξεναγήσεων και οργανωμένων επισκέψεων σε αμπελώνες και οργανωμένα οινοποιεία (π.χ. Κατώγι Αβέρωφ στο Μέτσοβο), όπου το εξειδικευμένο προσωπικό θα ξεναγεί τους επισκέπτες στις εγκατα- στάσεις και θα τους φέρνει σε επαφή με τον τρόπο παραγωγής του οίνου. 7. Προώθηση, προβολή και οργάνωση επισκέψεων σε μουσεία και εκθέσεις που σχετίζονται με τον ελληνικό οίνο (π.χ. Μουσείο Αμπέλου και Οίνου στη Νάουσα). Προτάσεις για τον Εκπαιδευτικό τουρισμό Ο εκπαιδευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τμήμα του πολιτιστικού τουρισμού. Μπορεί να προσφέρει πολλά σε τοπικές κοινωνίες, εφόσον γίνει πόλος έλξης για το εκπαιδευτικό/μαθητικό τουρισμό. Οι βασικές θέσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι: 1. Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για φοιτητές πανεπιστημίων και κολεγίων του εξωτερικού, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ρωσία. 2. Προγράμματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου για εκδρομές σχολείων και πανεπιστημίων από το εξωτερικό και ειδικότερα από τη Ρωσία. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν με πολιτιστικά ή θρησκευτικά/προσκυνηματικά δρόμενα (ειδικά για τους ομόδοξους λαούς). 3. Πρόγραμμα γνωριμίας και εκπαίδευσης της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 4. Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ ως την βαριά βιομηχανία της χώρας μας και γι’ αυτό έχει προτάσεις σ’ όλους τους δυνατούς τομείς ανάπτυξης του τουρισμού με πρόσημο προς την ομόδοξη Ρωσία, όπου οι πολίτες της δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο για να επισκεφθούν την Ελλάδα, όχι μόνο για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο, την παραδοσιακή κουζίνα, αλλά και για να προσκυνήσουν ευλαβικά στις Ι. Μονές και Εκκλησίες μας, όπου φυλάσσο-
νται ιερά λείψανα και κειμήλια.