ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΥΠΕΙΡΟΧΟΝ ΕΜΜΕΝΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΔΕ ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΑΙΣΧΥΝΕΜΕΝ

Κάποτε μεγαλούργησε ο ελληνικός μας κόσμος τουλάχιστον στην πλειοψηφία του, επειδή ανέβασε τον πύχη από την διαμάχη μεταξύ κακού και καλού στην ευγενή άμιλλα μεταξύ καλύτερων, για να αναδείξει τους άριστους. Αυτό είναι το ολυμπιακό πνεύμα. Μέσω της ομηρικής προτροπής ΕΝ Ελευθερια ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ το ολυμπιακό πνεύμα οδήγησε σε ελληνικά δεοντολογικά, ηθικά και πολιτικά ιδανικά και δια αυτών των ιδανικών αναδύθηκε η πολιτεία της κλασικής Ελλάδος, κυρίαρχων ανθρώπων εν Ελευθερία.

Τους άδειους ασκούν τους φουσκώνει ο αέρας και τα άδεια κεφάλια η έπαρση κατά Σωκράτη. Το ρήμα επαίρω, απ’ όπου η έπαρση προέρχεται, και το ρήμα αποστέλλω’, από τα από + στέλλω, απ’ όπου η αποστολή προέρχεται, αμφότερα δηλούν πράξεις που μόνον με προβλήματα φουσκώνουν τους ανθρώπους. Διότι τα άκρα βλάπτουν, ενώ το μέσον‘παν μέτρον άριστον’και το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, μην υπερβάλλεις είναι η Αρετή, κατά την δασκάλα δε του Σωκράτους, Διοτίμα Μαντίνεια, η Αρετή είναι «έξις προαιρετική» και επομένως η έφεση για την απόκτησή της είναι από τη φύση της ριζωμένη στο Ερωτικό Δαιμόνιο. Με σκοπιμότητα την ευδαιμονία, ο Πολιτικός Έρωτας απαιτεί την επίτευξη της Aρετής από τους πολίτες.

Αιέν αριστεύειν, στόχευε την αριστεία πάντα, επειδή η ποιότητα μας ως άτομα και ως κοινωνία και η ποιότητα των δράσεων και υλοποιήσεων μας, από αυτήν την αριστεία εξαρτώνται. Η αριστεία είναι μια αρχή και αξία του ελληνικού πολιτισμού και ένας προσωπικός και κοινωνικός στόχος. Αιέν αριστεύειν  εν Ελευθερία,  επιδίωκε την νόηση, γνώση, αρετή, εργατικότητα επιχειρηματικότητα, κοινωνικότητα. Αυτός ο ιδανικός στόχος μπορεί μόνο να προσεγγιστεί σε διαφορετικό βαθμό από τους διαφορετικούς ανθρώπους, συγκεκριμένα εδώ τους Έλληνες, όπως και από τις κοινωνίες. Είναι ένας στόχος που οδηγεί τον άνθρωπο και την κοινωνία διαλεκτικά σε ανώτερες μορφές εξέλιξης. Η επιδίωξη της αριστείας των πολιτών, οφείλει να είναι στόχος της αγωγής τους από προσχολικής ηλικίας και στόχος της σχολικής τους παιδείας και εκπαίδευσης, οφείλει να είναι στόχος της κοινωνίας και αξία του αξιακού  της συστήματος.

Να αριστεύουμε ως πολίτες πολιτικά όντα στις πολιτικές μας δράσεις υπέρ του κοινού συμφέροντος και στις οικονομικές μας δράσεις για την κοινή ευμάρεια, ως επαγγελματίες, ως επιχειρηματίες, ως εργαζόμενοι, ως σπουδαστές. Να αριστεύουμε ως ατομικές ηθικές οντότητες στοχεύοντας την αρετή και γνώση, ως οικογενειάρχες, στις κοινωνικές μας σχέσεις δια της αλληλεγγύης, της επικοινωνιακής τέχνης και δια της φιλανθρωπίας.

Να αριστεύσουμε ως κοινωνία συγκροτημένη ως πολιτική οντότητα, συγκροτώντας συλλογικούς σφαιρικούς μηχανισμούς σχηματισμού συλλογικής βούλησης και συναποφάσεων για τα κοινά που όλους μας αφορούν και δημοκρατικών θεσμών δια των οποίων αυτή η συλλογική βούληση θα γίνετε πράξις.

Οφείλουμε να αξιολογούμαστε, ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων αριστείας δια αγώνων, αλλά πριν την αξιολόγηση, οφείλουμε να έχουμε ως  πολίτες προσεγγιστικά ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και δράσεων, προσεγγιστικά ίσες ευκαιρίες στην αγωγή, παιδεία και εκπαίδευση μας, προσεγγιστικά ίσες οικονομικές ευκαιρίες.

Ένας από τους σκοπούς μας εδώ στην Ένωση Ελλήνων δια δικτύου κοινοτήτων και εκκλησιών των πολιτών, είναι ακριβώς η επιδίωξη αυτής της αριστείας των πολιτών και μελών μας και της σύνολης κοινωνίας, των θεσμών της και των δομών της, μέσω των δομών του δικτύου μας, των σχολών παιδείας του και των ομάδων δράσεων του.

Η κοινωνία αρίστων  της Ένωσης Ελλήνων, δηλαδή αυτών που έχουν προσεγγίσει την αριστείαν περισσότερο από τους άλλους, αποτελείται από  τους επίλεκτους, τις  αδελφότητες του απολλώνιου φωτός και από την απολλώνια αδελφότητα αρίστων Ελλήνων. Τις αποκαλούμε απολλώνιες αδελφότητες προς τιμήν του Θεού Απόλλωνος, θεού του φωτός, της γνώσης και  της αλήθειας. Αρίστους εννοούμε βέβαια, όχι τους κατά ιδεοληψίαν και φαντασίαν αυτοοριζόμενους ως αρίστους. Δεν εννοούμε επίσης άριστους, ούτε τους πλούσιους, ούτε τους εξουσιαστές, ούτε και τους πτυχιούχους, εκ των οποίων βέβαια κάποιο μπορεί να είναι.

Οι Απολλώνιες Aδελφότητες και η Απολλώνια Αδελφότης Αρίστων Ελλήνων, συγκροτούνται από αριστεύοντα μέλη των εκκλησιών των πολιτών, ως οι σοφοί και διδάσκαλοι της Ένωσης Ελλήνων, και αποτελούν τις δεξαμενές επίλεκτων της Ένωσης Ελλήνων, εκ των οποίων θα επιλέγονται οι ηγέτες  των κοινοτήτων, εκκλησιών των πολιτών, ομάδων δράσεων και σχολών παιδείας, με κανόνες την ανακλητότητα, την περιοδικότητα, την διαφάνεια, τη αξιοκρατία και την λογοδοσία.

Οι επίλεκτοι άριστοι των αδελφοτήτων του απολλώνιου φωτός και της απολλώνιας αδελφότητος αρίστων Ελλήνων, επιλέγονται από τις εκκλησίες των πολιτών αξιοκρατικά, δια του αξιοκρατικού συστήματος της Ένωσης Ελλήνων, με κύρια κριτήρια, τις εξέχουσες νοητικές, γνωστικές και ηθικές τους ικανότητες και τις εξέχουσες δράσεις τους υπέρ  της Ελλάδος και του κοινωνικού τους έργου.

Η επιλογή των αρίστων των αδελφοτήτων, θα γίνετε μετά από την συμμετοχή  και διδασκαλία των μελών στις σχολές παιδείας και αριστείας, στις συνελεύσεις των εκκλησιών, καθώς επίσης και στις ομάδες δράσεων των εκκλησιών των πολιτών. Οι επιλογή θα γίνετε δια κρίσεων προ εξειδικευμένων επιτροπών, αποτελούμενες από ειδήμονες και προ της εκκλησίας των πολιτών.

Στόχος μας είναι να αριστεύσουμε όλοι και όχι οι λίγοι, όμως αυτό προϋποθέτει και την δική μας θέληση και μακροχρόνια συνεργεία, όπως και επιμονή και υπομονή, κυρίως για αυτούς που έχουν έλλειψη χρόνου και γνωστικές ελλείψεις λόγω μικροχρόνιας  σχολικής παιδείας και εκπαίδευσης και λόγω των πολλών  υποχρεώσεων τους  στην ζωή, που δεν τους άφηναν χρόνο για να καλλιεργηθούν πνευματικά και γνωστικά.

Αυτή η κοινωνία αρίστων και αυτές οι απολλώνιες αδελφότητες θα αποτελέσουν τις δεξαμενές μελών, που θα αναλάβουν να υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο των πολιτών μελών, να διδάξουν και παιδεύσουν, να αφυπνίσουν και να αναγεννήσουν και να ηγηθούν ως υπηρέτες και όχι ως εξουσιαστές. Η έννοια της αδελφότητος υπονοεί βέβαια ομάδες ανθρώπων που αλληλοσυνδέονται με άδολες αδελφικές σχέσεις. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μεταξύ τους αυτό δεν πρέπει να είναι;

3 thoughts on “ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ ΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  1. «Αριστεία στην Παιδεία και Πρόοδος».
    Η αριστεία στην ολιγαρχία αξιώνει την κατοχή της πολιτείας (και των αξιωμάτων) από τους “αριστείς” της. Η αριστεία στη δημοκρατία δημιουργεί τις βάσεις του “ευ αγωνίζεσθαι” ως διακυβεύματος της ζωής. Η δημοκρατία αναδεικνύει την αριστεία σε αξία και, συνακόλουθα, σε αξιωματική παράμετρο της κοινωνικής κινητικότητας. Εξού και η δημοκρατική πολιτεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις της αριστείας για όλους τους πολίτες της, απελευθερώνοντάς τους καθολικά, σε ένα περιβάλλον που προάγει την άμιλλα. Οι αριστείς στο πλαίσιο αυτό είναι θεράποντες του «ευ αγωνίζεσθαι», του διακρίνεσθαι στη ζωή, οι σύμβουλοι και οι θεράποντες του δήμου. Δεν κατέχουν όμως την πολιτεία. Η ισότητα στη δημοκρατία αφορά στην ενσάρκωση της πολιτείας από το σύνολο των πολιτών, όχι στη γενική ισοπέδωση του ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το δόγμα του «των υπερεχόντων σταχύων κόλουσις» απαντάται στις τυραννίες όχι στις δημοκρατίες. Η δημοκρατική Αθήνα και όχι η Σπάρτη δημιούργησε τον μέγιστο των πολιτισμών της πόλεως. Στον αντίποδα, στη μοναρχεύουσα ολιγαρχία της εποχής μας η αριστεία τοποθετείται σε ένα περιοριστικό ως προς τις δυνατότητες που προσφέρονται στο άτομο περιβάλλον και ως προς το σκοπό της. Εντούτοις, στην εκφυλισμένη εκδοχή της ελληνικής κομματοκρατίας, δεν ευδοκιμούν ούτε οι «αριστείς» της ολιγαρχίας ούτε οι θεράποντες του “ευ αγωνίζεσθαι” της ζωής, παρά μόνον οι παρακοιμώμενοι και τα παράσιτα της κομματικής νομενκλατούρας
    Γ. Κοντογιώργης – Περί Αριστείας – 30.5.2016
    http://contogeorgis.blogspot.co.uk/

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s