Η Απολλώνια Αδελφότης

Συγκροτούμε την δημοκρατία των πολιτών μαζί μπορούμε ελάτε.

Advertisements

7 σκέψεις σχετικά με το “Συγκροτούμε την δημοκρατία των πολιτών μαζί μπορούμε ελάτε.”

 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Πρόταση 16 (από Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-16-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE/1722054741370687

  Πρόταση 15 (από Δημήτριο Μαντέ)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-15-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AD/1719962301579931

  Πρόταση 14 (από Ιωάννη Παρασκευουλάκο & Πέτρο Χασάπη)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-14-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%BF-%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%80%CE%B7/1716649858577842

  Πρόταση 13 (από Νικόλαο Κοκοτσάκη)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-13-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7/1710926212483540

  Πρόταση 12 (από Κίνημα για την Ελευθερία)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-12-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7/1704945809748247

  Πρόταση 11 (από Ένωση Ελλήνων)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-11-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%AD%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD/1696004263975735

  Πρόταση 10 (από Η Ελλάδα στην Υπέρβαση)

  Η πρόταση αποσύρθηκε μετά από αίτημα του καταθέτη της

  Πρόταση 9 (από ΕΝ.Κ.Ε. Ενωμένη Κίνησις Ελλήνων)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B5%CE%BD%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD/1691363464439815

  Πρόταση 8 (από Πολίτες Ελληνικής Δημοκρατίας)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-8-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/1689266747982820

  Πρόταση 7 (από Σταύρο Καλεντερίδη)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7/1687213828188112

  Πρόταση 6 (από Δρ Κώστα Κυρίτση)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-6-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CF%81-%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7/1685981718311323

  Πρόταση 5 (από Χρήστο Τσοκακτσή)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-5-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%83%CE%AE/1684581701784658

  Πρόταση 4 (από Λειτουργική Δημοκρατία)

  Η πρόταση αποσύρθηκε μετά από αίτημα του καταθέτη της

  Πρόταση 3 (από Δημοκρατία & Δημοψήφισμα)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-3-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1/1682074882035340

  Πρόταση 2 (από Δημοκρατία για την Ελλάδα)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-2-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/1681336852109143

  Πρόταση 1 (από Συμμαχία Αμεσοδημοκρατών)

  https://www.facebook.com/notes/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD/1680266135549548

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

  Σπίθα Περάματος https://www.facebook.com/SPITHA-PERAMATOS-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%82-273338832689508/?fref=ts

  Ένωση Ελλήνων https://www.facebook.com/enosiellinon.gr?fref=ts

  Μέλη της Δημοκρατίας Ιδεών https://www.facebook.com/dimokratiaideon?fref=ts

  Συμμαχία Αμεσοδημοκρατών https://www.facebook.com/DirectDemocracyHellas?fref=ts

  Δημοκρατία και Δημοψήφισμα https://www.facebook.com/rfg.gr/?fref=ts

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ https://www.facebook.com/groups/1604239143188567/?fref=ts

  Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Ανθρωπιά https://www.facebook.com/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%…/…/

  ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ https://www.facebook.com/groups/131383026889096/

  ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ https://ellasdimokratia.wordpress.com/

  Δημοκρατία για την Ελλάδα http://wp.me/P1h3Tw-l

  Κίνημα της πλατείας – Άρθρο 120 του Συντάγματος https://www.facebook.com/groups/1673859942859060/

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ https://www.facebook.com/groups/1502608793386255/?fref=ts

  ΕΝ.Κ.Ε. Ενωμένη Κίνησις Ελλήνων https://www.facebook.com/enke.ellas/?fref=ts

  ΕΝΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ https://www.facebook.com/groups/united.greek.nation/

  Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή https://www.facebook.com/groups/neosyntagma/

 2. Το διεφθαρμένο πολιτικό μας σύστημα, αυτονομημένο από την κοινωνία και στηριγμένο σε εξωθεσμικά συμφέροντα, νέμεται την κοινωνία και την αντιμετωπίζει ως άμεση απειλή για τα «κεκτημένα» του. Μπροστά στον τρόμο της κατάρρευσής του και προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του, μας επιτίθεται με μια οργανωμένη επίθεση απελπισίας σπρώχνοντας πολλούς στην οικονομική συντριβή, στην αυτοκτονία και στην κατάθλιψη. Eκμεταλλευόμενο την εξαθλίωσή μας, προσπαθεί απεγνωσμένα να μας διαιρέσει σε αντιμαχόμενες ομάδες αξιοποιώντας τη μέθοδο “Διαίρει και βασίλευε”… Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί.

  Πρέπει να μείνουμε όλοι ενωμένοι ανεξαρτήτως κομματικών πεποιθήσεων, να μιλήσουμε με τους γύρω μας, να αλληλοστηριχθούμε και όλοι μαζί να θέσουμε ως βασικό στόχο τη ριζική αλλαγή αυτού του πολιτικού συστήματος με το μόνο τρόπο που αυτό αλλάζει: Την άμεση αλλαγή του Συντάγματος που το νομιμοποιεί.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s