Η Απολλώνια Αδελφότης, Κουρεμα

JP Morgan: Μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος – Σταδιακή και πολυετής η αναδιάρθρωσή του

 
Χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους η Ελλάδα θα χρειαστεί δύο δεκαετίες με ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για να μειώσει το λόγο κάτω από το 100% του ΑΕΠ
Είναι προφανές ότι το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο, παρατηρεί η JP Morgan, η οποία εκτιμά ότι χωρίς να ληφθούν μέτρα μείωσής του η Ελλάδα θα χρειαστεί δύο δεκαετίες με ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για να μειώσει το λόγο κάτω από το 100% του ΑΕΠ.
Στην τελευταία 5σέλιδη ανάλυσή της με τίτλο «Greece: The contours of official debt relief» (Ελλάδα: Το περίγραμμα της ελάφρυνσης του χρέους που βρίσκεται στους επίσημους πιστωτές), που σας παρουσιάζει το http://www.bankingnews.gr, η JP Morgan αναμένει τις επόμενες εβδομάδες να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την ανακούφιση του ελληνικού χρέους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να γίνει αυτό: Επέκταση των περιόδων ωριμάνσεων και των περιόδων χάριτος στις πληρωμές τόκων.
Η ελάφρυνση του χρέους που κατέχει ο επίσημος τομέας υπήρχε ως δέσμευση από το 2012, αλλά τέθηκε στο επίκεντρο μετά τη συμφωνία σχετικά με το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης το περασμένο καλοκαίρι.
Ακόμη και αν υποθέσει κανείς ότι η Ελλάδα θα έχει σταθερή ανάπτυξη και συνεχή ισχυρή δημοσιονομική απόδοση, η ανάλυσή της δυναμικής του χρέους της υποδεικνύει ότι η ελάφρυνση του χρέους είναι αναπόφευκτη.
Αυτό ισχύει ακόμη και το βάρος της χρηματοδότησης είναι διαχειρίσιμο μέχρι το 2023, χάρη στο χαμηλό κόστος χρηματοδότησης από τους εταίρους και την αναβολή της καταβολής των τόκων.
Κατά την άποψη της JP Morgan, η ανακούφιση του χρέους θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μέσο για να διευκολύνει τη μετάβαση σε διατηρήσιμους ρυθμούς χρέους, προκειμένου να αποφευχθεί ο δανεισμός με υψηλότερα επιτόκια και να εξασφαλιστεί η σύγκλιση με την πάροδο του χρόνου.
Δεδομένου ότι το ονομαστικό κούρεμα του χρέους δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο του ισχύοντος Ευρωπαϊκού πλαισίου βοήθειας, υπάρχουν ουσιαστικά δύο (δεν είναι αμοιβαία αποκλειστικοί) τρόποι για τους πιστωτές να χορηγήσουν την ελάφρυνση του χρέους:
1) παράταση των προθεσμιών λήξης και
2) παράταση περιόδων χάριτος για τις πληρωμές τόκων.
Το συμπέρασμά της JP Morgan είναι ότι υπάρχει χώρος για σημαντικούς ελιγμούς στη χορήγηση ελάφρυνσης του χρέους.
Τα παραπάνω περιλαμβάνει μια επέκταση της 10ετούς διάρκειας των χορηγήσεων από τους EFSF / ESM και μια περίοδο χάριτος 10 χρόνια για τις πληρωμές τόκων στα δάνεια του ESM.
Αυτό δεν θα είναι επαρκές για να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα που προβλέπεται πριν από το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο μοιάζει σχεδόν αδύνατη χωρίς ονομαστική περικοπή.
Ωστόσο, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να θέσει τη δυναμική του χρέους σε μια πιο σταθερή μακροπρόθεσμη βάση.
Για να διατηρηθούν τα κίνητρα για την ελληνική κυβέρνηση, η ελάφρυνση του χρέους θα μπορούσε να χορηγηθεί υπό όρους, για παράδειγμα, συμφωνώντας για τις λεπτομέρειες τώρα αλλά με μια αναβολή στην περίοδο εφαρμογής.
Αυτή η προσέγγιση της ελάφρυνσης του χρέους θα παραμείνει ευάλωτη σε πιθανές αποκλίσεις από τους φιλόδοξους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος.
Κατά την άποψη της JP Morgan, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, αν χρειαστεί, για να εξασφαλιστεί ένα πιο ισχυρό αποτέλεσμα σε περίπτωση ανεπάρκειας των
δημοσιονομικών στόχων.
Φυσικά, αυτό θα συνεπαγόταν υψηλότερο κόστος για τους πιστωτές, και σε κάποιο βαθμό είναι μια πολιτική απόφαση.
Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η χορήγηση ελάφρυνση χρέους προκειμένου να μειωθεί η ανησυχία μιας ελληνικής χρεοκοπίας.

Το παρασκήνιο

Μέχρι τα μέσα του 2015, το ΔΝΤ θεωρούσε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας βιώσιμο, αν και εξαιρετικά ευάλωτο.
Η εκτίμηση αυτή άλλαξε δραματικά το καλοκαίρι του 2015, ως αποτέλεσμα των επιλογών του ΣΥΡΙΖΑ.
Από τον Ιούνιο του 2015, το ΔΝΤ δεν θεωρεί πλέον ότι το ελληνικό χρέος βιώσιμο.
Λόγω των αρνητικών αναθεωρήσεων για την ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές προβολές και το κόστος ενός επιπλέον προγράμματος, οι προβλέψεις του ΔΝΤ κατέρρευσαν.


Η κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη καθώς έπρεπε να ληφθεί υπόψη το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων τον Ιούλιο.
Ως αποτέλεσμα, το ΔΝΤ υποστήριξε την αναδιάρθρωση του επίσημου χρέους ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Αυτή η θέση δεν άλλαξε παρά τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης που οι ευρωπαίοι εταίροι χορήγησαν στην Ελλάδα μέσω του ESM.
Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίσης, δεν αποκάλυψε σημαντικές διαφορές σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό χρέος θα μπορούσε να γίνει βιώσιμο μέσα από ένα συνδυασμό ενός ισχυρού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και ελάφρυνσης του χρέους υπό όρους, χωρίς περικοπές στην ονομαστική του αξία.

Η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος

Το τρίτο ελληνικό πρόγραμμα περιείχε τη σιωπηρή υπόσχεση της ελάφρυνσης του χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους (με την προϋπόθεση η Ελλάδα να συμμορφώνεται με τους όρους του προγράμματος).
Οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αναθεώρησης του τρίτου προγράμματος, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2015, αλλά ακόμη δεν έχει τελεσφορήσει.
Όμως η ελάφρυνση του χρέους είναι ζωτικής σημασίας για την εμπλοκή του ΔΝΤ. Ακόμη και αν το ΔΝΤ κατέχει πλέον μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του ελληνικού χρέους και θα εξοφληθεί από τις δομές της ΕΕ, το ΔΝΤ δεν επιθυμεί να συμμετέχει, εκτός εάν δοθεί κατάλληλη ελάφρυνση του χρέους.
Το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι η ουσία του θέματος.
Δεδομένης της τεράστιας επιβάρυνσης του ελληνικού χρέους, ακόμη και οι μικρές αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχων μπορεί να εκτροχιάσουν τη βιωσιμότητα του, σε οποιοδήποτε σημείο.

Η δομή του ελληνικού χρέους

Η σημερινή δομή του, η ωριμότητα και το κόστος χρηματοδότησης του ελληνικού χρέους είναι το σημείο εκκίνησης της ανάλυσης της JP Morgan.
Οι απαιτήσεις του δημόσιου τομέα ανέρχονται στο 75% του χρέους της γενικής κυβέρνησης (ή περίπου 140% του ΑΕΠ).
Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε απόφαση ανακούφισης του χρέους είναι μια έννοια που ισχύει μόνο για το δημόσιο τομέα, δεδομένης της μειωμένης έκθεσης του ιδιωτικού τομέα μετά το PSI.
Παρατηρώντας όμως το προφίλ, είναι προφανείς οι ευνοϊκοί όροι και οι πολύ μεγάλες διάρκειες που ήδη έχει το ελληνικό χρέος.
Τα δάνεια του ΔΝΤ φέρουν μικρότερες ωριμότητες και ένα υψηλότερο επιτόκιο, αλλά με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης από τους Ευρωπαίους πιστωτές.

Ελάφρυνση του χρέους: Γιατί και πότε

Είναι αρκετά προφανές ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει καμία ελάφρυνση χρέους, το κόστος χρηματοδότησης βρεθεί στο 6,25% και το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ, θα χρειαστούν δύο δεκαετίες πριν ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ υποχωρήσει κάτω από 100%.

Παράλληλα, το κόστος και το επιτόκιο θα αυξάνεται διαχρονικά, καθιστώντας τη σύγκλιση ακόμη δυσκολότερη για μεγάλο χρονικό ορίζοντα.
Μικρά σοκ σε αυτές τις μεταβλητές θα είναι αρκετά για να απειλήσουν την πρόσβαση της Ελλάδος στην αγορά.
Σε περίπτωση που η Ελλάδα υπολείπεται μόνο κατά 1% σε σχέση με τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος, η εικόνα αλλάζει δραματικά τα δεδομένα ακόμη και εάν υποτεθεί χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, στο 5,25%.

Συμπέρασμα

Υπό αυτά τα δεδομένα διαφαίνεται γιατί το ΔΝΤ επιμένει σε τόσο μεγάλο βαθμό να υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας γύρω από το πρωτογενές πλεόνασμα μέσω ενδεχόμενων μέτρων.
Μια στερεή πρωτογενή θέση τις επόμενες δύο δεκαετίες είναι αναγκαία, ακόμη και μετά την ελάφρυνση του χρέους.
Είναι σαφές επομένως ότι το σενάριο ελάφρυνσης του χρέους εξαρτάται από δεκαετείς δεσμεύσεις από μια σειρά ελληνικών κυβερνήσεων
Έτσι, περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους μπορεί να έρθει στο μέλλον σε περίπτωση ανάγκης, αλλά αυτό δεν αποτελεί δέσμευση κάποιας συμφωνίας.
Έτσι, η ελάφρυνση του χρέους μπορεί να είναι μια κλιμακωτή διαδικασία που θα εκτείνεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τέτοια προσέγγιση είναι αρκετά σύνηθες στη ζώνη του ευρώ.
Κατά την άποψη της JP Morgan, είναι πολύ πιθανό ότι η πρώτη φάση της ελάφρυνσης του χρέους, δεν θα είναι η τελευταία λέξη.
Θα υπάρξουν κι άλλες αποφάσεις, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές συνθήκες και την πρόσβαση της χώρας στις αγορές.

http://www.bankingnews.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s