Η Απολλώνια Αδελφότης

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑΠΡΑΤΕΣ

Απορρίπτω τον πολιτικό μεταπρατισμό, δηλαδή όλες τις εισαχθέντες πολιτικοιδεολογίες υποπροϊόντα, τον κουμμουνισμό, τον σοσιαλισμό, τον φασισμό, τον ναζισμό, τον φιλελευθερισμό, τον νεοφιλελευθερισμό. Όλες οι ιδεολογίας που αναφέραμε παραπάνω απέτυχαν στην πράξη, όπως δείχνει η οικονομική και πολιτική ιστορία. Η αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού είναι επίσης δεδομένη αφού κατάφερε να γίνει το επιτυχεμενο οικονομικοπολιτικό σύστημα για  ελάχιστες χιλιάδες πλουτοκράτες συν ωφελημένου, στην πιο ευνοϊκή περίπτωση, του 1/3 του παγκοσμιου πληθυσμού. Είμαι δημοκράτης και στην χωρα μου θα εφαρμόσω την αρχαία δημοκρατία εξελιγμένη και προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα της εποχής μου, χωρίς να απολέσω τις αξίες, τις αρχές και τα ιδεώδη της. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ. Δημοκρατία σημαίνει πολιτική δημοκρατία, οικονομική δημοκρατία, κοινωνική δημοκρατία…προσωπική ελευθερια, πολιτική ελευθερια, οικονομική ελευθερία, κοινωνική ελευθερία.

Για εμάς τους δημοκράτες τους ανθρωποκεντρικούς, μετά τον Θεό η ανώτερη αξία είναι ο άνθρωπος. Θέλουμε ελεύθερους, δικαιους, ενάρετους, νοήμονες, ίσους στις ευκαιρίες και στον νομο ανθρώπους, θέλουμε αλληλέγγυους, αδελφικούς και φίλους ανθρώπους. Επιδιώκουμε την ευημερία, την αφθονία και την ευδαιμονία των ανθρώπων και δει των Ελλήνων.

Η καταξίωση γίνετε στην πράξη και η θεωρία με το πείραμα αποδεικνύεται ορθή η όχι. Πριν από την πράξη χρειαζόμαστε ευέλικτο σχέδιο για διαβούλευση, καθότι δεν αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Πράξη μπορεί να γίνει όταν γίνει αποδεκτό από ένα αρκετά μεγάλο μέρος των πολιτών. Αποδεκτό γίνετε όταν συμμετέχουν και στην θεωρητική και στην πρακτική του συγκρότηση και εφαρμογή. Έως ότου γίνουν όλα αυτά κάποιες ατμομηχανές εθελοντές πρέπει να κινήσουν τα βαγόνια, δηλαδή να κάνουν τα πρώτα σημαντικά βήματα.

Ας σταματήσουμε να δαγκώνουμε τα ωραία δολώματα, γιατί πάντα από πίσω κρύβεται καλά κριμένη η παγίδα. Ας σταματήσουμε να ψάχνουμε την αλήθεια στους πληρωμένους ψεύτες και χειραγωγούς. Πουλάνε μεγάλα ψέματα και εκθέσεις ιδεών δομημένων ασυναρτησιών αυτοί, περιτυλιγμένα με πολλές αλήθειες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ερευνούμε και να σκεφτόμαστε, να ψάχνουμε την χρήσιμη γνώση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ιεραρχημένα κατά χρησιμότητα, γιατί η αλήθεια θα μας ελευθερώσει τον χειραγωγημένο και προγραμματισμένο μας εγκέφαλο. Χωρίς το γνώθι σε αυτόν, την αρετή και την γνώση, ο ηνίοχος νους δυσκολεύεται να οδηγήσει και να ελέξει τα άλογα του θυμικού και του επιθυμητικού.

Α. Ὁ Ἕλληνας πολίτης νὰ ἀποβάλλη τὶς σύγχρονες παθογένειες τοῦ Νεοέλληνα, τὴν ἰδεολογικὴν σύγχυσιν, τὶς ἐλαττωματικὲς ἀτομιστικὲς συμπεριφορὲς πού ὁδηγοῦν στὴν παρακμὴ καὶ νὰ ἀποκτήσει ἰσχυρὴ ἑλληνικὴ ταυτότητα μὲ ὑπεράσπισιν τῶν ἀρχῶν τοῦ δικαιώματος στὴν πατρίδα, στὴν σοφία, τῆς μορφώσεως καὶ τῆς γνώσεως, ποὺ χιλιάδες χρόνια ὁ Ἑλληνικὸς Λαός καλλιέργησε σ’ αὐτὸ τόν τόπο, ὑπηρετώντας τὴν φυσικήν ἀλήθεια, γιὰ νὰ ὁδηγηθῆ στὴν πραγματικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν εὐημερία.

Β. Νὰ καλλιεργηθῆ ἡ Ἀμφικτυονικὴ ἀντίληψη ποὺ διαχέεται σ’ αὐτὸ τὸ γεωγραφικὸ χῶρο καὶ ποὺ σήμερα ἔχει χαθῆ, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ «Ἕλληνες», πλέον καὶ ὄχι οἱ Νεοέλληνες μὲ ἰσχυρὴ «Ἑλληνικὴ ταυτότητα» καὶ συλλογικὴ κοινὴ δράση, νά ἀντιμετωπίσουν τὸ στυγερὸ καθεστὼς τῆς Ξενοκρατίας, ποὺ ἀπὸ τὸ 1830 ἔχει ἐπιβληθῆ στὴ χώρα μας μέσω τῶν «ΔΑΝΕΙΩΝ», ὥστε βαδίζοντας πρὸς τὴν 19η Δεκαετία τῆς ὕπαρξης τοῦ κράτους μας, νὰ ζήσουμε πραγματικὰ σὲ μία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ἀπὸ ξένους Δυνάστες ΕΝΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Γ. Ἡ χειραφέτησις τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ Λυδία Λίθος γιὰ μία τέτοια νικηφόρα καὶ ἀνεξάρτητη πορεία. Ἱστορικὰ πραγματοποιήθηκε αὐτὸ σὲ ἐξαιρετικὲς στιγμές, ὅταν ἡ Σοφία ἐξακοντίστηκε σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα. Δύο εἶναι οἱ κορυφαῖες στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς Σοφίας καὶ Πολιτικῆς Πράξεως.

Ἡ πρώτη ὅταν ὁ ΣΟΛΩΝΑΣ ὡς πνευματικὸς ἡγέτης δημιούργησε τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴ συλλογικὴ ἔκφραση τῶν συμπολιτῶν του μὲ τὸ πολίτευμα τῆς Ἀρχαίας Ἀθηναϊκῆς Ἄμεσης Δημοκρατίας, ποὺ ἀπάντησε ἀμυντικὰ καὶ νικηφόρα στὴν ἀπολυταρχικὴ Ἀσιανίζουσα λογικὴ καὶ ἐπεκτατικὴ πολιτική.

Ἡ δεύτερη ὅταν ὁ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ μὲ τὴν «Ἐλεύθερη Βούληση τοῦ Ἀνθρώπου» ἔδωσε τὸ ἔναυσμα στὴ Μακεδονικὴ Νεολαία καὶ τὸ «Κοινὸ τῶν Ἑλλήνων», νὰ διασώση τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ σ’ ὅλη τὴν Οἰκουμένη.

Δ. Σήμερα βασικὸς ὑπεύθυνος γιὰ τὴν τραγωδία ποὺ βιώνει ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, εἶναι τὸ «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ». Οἱ συμμετέχοντες  ἔχουν ξεκαθαρισμένο πλήρως ὅτι τόσο τὰ κόμματα ἐξουσίας (ΠΑΣΟΚ – Ν. Δημορκατία), ποῦ συνέβαλαν στὴ χρεωκοπία τοῦ κράτους, ὅσο καὶ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως (Δεξιᾶς καὶ Ἀριστερᾶς ἀποχρώσεως), ποὺ συνέβαλαν στὴν ἰδεολογικὴ χρεωκοπία τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, εἶναι συνυπεύθυνα γιὰ τὴ σημερινὴ συνολικὴ τραγωδία, ἀσχέτως τοῦ βαθμοῦ συνενοχῆς καὶ πὼς γιὰ νὰ μπορέση ἡ χώρα, ἡ κοινωνία καὶ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ λαβύρινθο τοῦ σύγχρονου Μινώταυρου, εἶναι ἀναγκαῖο τὸ ὑπάρχον πολιτικό σύστημα νὰ παραχωρήση τὴν θέσιν του σὲ νέες ἄφθαρτες πολιτικὲς δυνάμεις.

http://ethnegersia.gr

 

Advertisements

24 σκέψεις σχετικά με το “ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑΠΡΑΤΕΣ”

 1. ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΠΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΑΒΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΜΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ Η ΠΟΥ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ

  Ο Θεός είναι ένας και πολλοί. Ο ένας είναι ο πατέρας κόσμος η χάος. Ο θεός ως πολλοί είναι οι υιοί η υποστάσεις αυτού του πατέρα κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε πάντα ο θεός. Ο πατήρ και οι υποστάσεις αυτού αποκαλούνται υιοί λόγω σχέσεων σειράς ενεργειών

  Ο ΖΕYΣ και ο Χριστός είναι δυο υποστάσεις αυτού του θεού κόσμου, μπορεί να έχει παρα πολλές υποστάσεις και όχι μονο τρεις. Μιλάμε για τρεις υποστάσεις του επειδή τις θεωρούμε τις κυριες. Η κάθε υπόσταση είναι ολόκληρος ο θεός για αυτό υπάρχει και ένα θεός.

  Το δωδεκάθεο είναι ο ενεργούμενος θεός σε τέσσερα κοσμικά επίπεδα ως τριαδικός θεός που συνδημιουργοί με τους αποκαλούμενους ολύμπιους θεούς και για αυτό έχει και τα ονόματα τους στα 4 κοσμικά επίπεδα για να καταδειχτεί η συνδημιουργία. Οι ολύμπιοι θεοί είναι θεοί κατά χάριν μάλλον , δηλαδή έγιναν αυτό που είναι και ο τελικός στόχος των ανθρώπων και το θέλημα του θεού, να γίνουμε θεοί.

 2. Όταν έχεις δικη σου νομισματική κυριαρχία και κανεις ένα καλο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης, τότε έχεις όσο χρήμα θέλεις για επενδύσεις τσάμπα. Δεν μπορώ στον αιώνα τον απαντα να καταλάβω γιατί θα πρέπει να δανείζεται μια χωρα λεφτά!!!!Όλα αυτά να βγούμε στις αγορές είναι τρίχες κατσαρές, τα διαδίδουν αυτοί που θέλουν να είμαστε δούλοι των τραπεζιτών και των γερακιών επειδή τα οικονομάνε καλά.

 3. Γιατί να τα έχουν τα πατριωτικά και τα φιλελληνικά αυτοί της ελίτ, αφού δεν είναι έλληνες, αλλα νεοέλληνες, δηλαδή αυτοί που επιδιώκουν ως αξιες τους τον πλούτο, την εξουσία, το sex από μπροστά και από πίσω, τον sadimso, εξανδραποδισμό και ζομποποίηση της κοινωνίας, είναι νεοέλληνες με την μάσκα του έλληνος και της ελληνίδος

 4. ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΓΟΥΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΑ

  Πολίτες υπάρχουν μονο στην δημοκρατία, στην φεουδαρχία, φανερή η καλυμμένη, υπάρχουν δουλοπάροικοι. Που την έχουμε την δημοκρατία σήμερα με το ελληνικό ορισμό της βεβαια?

  Οι αλλαγές αρχίζουν και ωριμάζουν στο μυαλό του καθένας μας. Για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε γνώση και τους μηχανισμούς της νόησης και νοητική εργσία. Οι κοινωνικές αλλαγές ακολουθούν μετά.

  Το στάβλο του αυγεία θα τον καθαρίσουμε με δυο ποταμούς. Ο ένας θα κάνει την εσωτερική κάθαρση ενός εκαστου από εμάς και ο άλλος την κοινωνική κάθαρση σ επίπεδο θεσμών, δομών και οργανωτικών πρακτικών.

 5. Βεβαια όταν είσαι ο αίτιος του αποτελέσματος το γνωρίζεις και το εκμεταλλεύεσαι. Εδώ έχει η φάβα τον λάκκο. Αυτό το παρτάλι ο Σορός και η συμμορία τους είναι το αίτιο του αποτελέσματος που εκμεταλλεύονται και κερδοσκοπούν. Εσείς βεβαια δεν μπορείτε να το κάνετε, όχι επειδή είστε βλάκες οι αυτοί πιο έξυπνοι

  Όλοι εσείς που ουρλιάζετε να βγούμε στις αγορές είστε πληρωμένες σιωνιστικές πένες. Οι αγορές είναι οι σιωνιστικές τράπεζες. Πατάνε ένα κουμπί και τυπώνουν όσα τρισεκατομμύρια θέλουν.Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Οποτε δεν τους χρειαζόμαστε ως δουλοκτήτες μας. Φυσικά εμείς δεν θα τυπώσουμε πληθωριστικό χρήμα όπως το κάνουν οι σιωνιστικές ύαινες και το ξεπλένουν με δάνεια σε κορόιδα όπως εμάς, αλλα πραγματικό επειδή προτέρα θα έχουμε ένα πλήρες οικονομικό και επενδυτικό πρόγραμμα παραγωγής πλούτου που θα το χρηματοδοτήσουμε με το χρήμα που τυπώνουμε τσάμπα σιωνιστικές ύαινες

 6. του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, τον Δεκέμβριο 2007: «Χρειάζονται να πολλαπλασιασθούν οι άνθρωποι που κάνουν Αντίσταση. Που παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις μας, στις αξίες μας, στην ιστορία μας και στους αγώνες μας. Οι αναθεωρητές πολύ κακή συγκυρία επέλεξαν για να γκρεμίσουν από τις καρδιές των Ελλήνων τα κάστρα των θυσιών. Σταθήτε όλοι όρθιοι στις επάλξεις σας και μην ξεπουλήσετε τα πρωτοτόκια μας. Διδάξτε στα παιδιά σας την αλήθεια, όπως την εβίωσαν οι αείμνηστοι Πατέρες μας. Ο λαός μας ξέρει να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσιά του. Το έχει κατ’ επανάληψιν αποδείξει. Και θα το αποδείξει και πάλι. Αντίσταση και Ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ό,τι έχουμε χάσει, για να υπερασπισθούμε ό,τι κινδυνεύει».

 7. Όταν προβλέπεις γνωρίζεις πως όταν μπεις στον αγγουρονα ξεβράκωτος θα σου χωθεί το αγγούρι. Επομένως δεν μπαίνεις η προφυλάσσεσαι. Όταν δεν προβλέπεις μπαίνεις και σου χώνεται και από τον πόνο το καταλαβαίνεις. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, ότι σπείρεις θα θερίσεις σαν άτομο και σαν κοινωνία. Ο κανόνας της αναλογικής ευθύνης μας διδάσκει, πως για κάθε πρόβλημα υπάρχει αναλογική ευθύνη των συμμετεχόντων παραγόντων, κάποιοι έχουν μικρότερη και κάποιοι μεγαλύτερη. Ο λαός δεν είναι άμοιρος ευθυνών επειδή κάποιοι δόλια του την έστησαν. Τόσα εκατομμύρια πως γίνετε να τα εξαπάτησης χωρίς την σιωπηρή συναίνεση τους? Αυτοί που έχουν μικρές ευθύνες δηλαδή τα εκατομμύρια, αν τις αθροίσεις τότε οι μικρές ευθύνες γίνονται τεραστια ευθύνη.

  Αν δεν τα καταλάβει όλα αυτά ο λαός δεν θα μπορέσει να εξασκήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα, οπως ορίζει το σύνταγμα και δεν θα μπορέσει να συγκροτήσει δημοκρατία κατά τα ελληνικά αρχαία πρότυπα, προσαρμοσμένη και εξελιγμένη βεβαια στα σημερινά δεδομένα και στις σημερινές παραμέτρους.

  ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΘΥΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΟΠΟΤΕ ΑΣ ΑΝΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ ΤΟΝ ΓΛΥΚΑΙΝΕΙ. ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΝΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

  Πίσω από τους γερμανούς είναι η διεθνής ελίτ που την αποκαλώ πλανητική πυραμίδα της εξουσίας και της πλουτοκρατίας, η οποια διά της εσωτερικής αντίστοιχης πυραμίδος στην γερμανία και την ελλάδα σας τα χώνει τα αγγούρια.

 8. Ακριβώς όπως τα γραφεις τα έλεγα και εγώ από το 2009-10

  Εν κάνουμε ένα λεπτομερές αναπτυξιακό σχέδιο σε κάθε δήμο σε κάθε περιφέρεια και στην επικράτεια διά ενός εθνικού διαλογου με την συμμετοχη όλων των ΜΜΕ και όλων των πολιτών, όπως και του κράτους και ετοιμάσουμε τα επενδυτικά και επιχειρηματικά σχέδια με τα οποια θα επανακινήσουμε την οικονομία, τότε μπορούμε να πάμε στην δραχμή με δημοσια κεντρική τράπεζα και επενδυτικές δημόσιες τράπεζες. Η δραχμή τότε δεν μπορεί να είναι πληθωριστική και επομένως θα έχουμε όλη την απαιτουμενη ρευστότητα ανακτώντας την νομισματική μας κυριαρχία, για να χρηματοδοτήσουμε υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις και τους εργαζομενους σε αυτές. Όσον αφορά το χρέος κάνουμε στάση πληρωμών, πάμε στα δικαστήρια για να διαπιστώσουμε ποσο είναι νόμιμο, κάνουμε βεβαια λογιστικό έλεγχο, όπως και τραπεζικό έλεγχο για να διαπιστώσουμε την ροήν χρήματος τα τελευταία 40 χρονια και να αποδώσουμε ευθύνες. Mετά από αυτήν την οργάνωση που προτείνω και όχι πριν βεβαια, πάμε στην δραχμή.Όλα πρέπει να γίνουν με το σωστό Timing

 9. Άρνηση πληρωμής του συνολικού χρέους. Πάμε δικαστήρια αν χρειαστεί , αλλα ούτε αυτό χρειάζεται, αφού με τον τρόπο αυτόν που προτείνω δεν χρειαζόμαστε ποτε ποια τις σιωνιστικές σκατοαγορες και τα σιωνιστικά βρομοδολαρια και βρομοεβρο. Εθνικό νόμισμα και εθνική νομισματική πολιτική. Πριν όμως καλός σχεδιασμός επανακίνησης της οικονομίας και χρηματοδότηση της με το εθνικό νόμισμα. Ο σωστός σχεδιασμός επανακίνησης της οικονομίας είναι το κρίσιμο σημείο του όλου ενχειρηματος και το σωστό Timing, όπως έχω ήδη περιγράψει.Οι τράπεζες περνάνε σε δημόσιο έλεγχο όπως και η κεντρική τράπεζα, φτιάχνουμε επενδυτικές τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο γιατί να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες αφού θα έχουν όση ρευστότητα χρειάζονται? Ότι ευρώ και δολάρια έχουμε τα δεσμεύουμε για τις εισαγωγές. Αφού θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο φοβερή ανάπτυξη η δραχμή θα είναι ισχυρό νόμισμα.

  Ποτε πλέον στις αγορές αφού απόδειξα πως δεν τις χρειαζόμαστε εκτος και εάν θέλουμε να είμαστε δουλοπάροικοι τους. Τι κάνουν οι αγορές? Τυπώνουν χρήμα, το περισσότερο πληθωριστικό, και το εμπορεύονται και το ξεπλένουν σε εμάς τα κορόιδα για να μας κατακτήσουν την χωρα και τις ψυχές μας. Οποιος είναι υπέρ της εξόδου στις αγορές και να δανειζόμαστε από τις αγορές είναι μια πληρωμένη σιωνιστική πένα

 10. Οι Έλληνες πολιτικοί, ενεργούμενα ξένων δυνάμεων, εγκατέστησαν ένα κράτος ξένο και εχθρικό προς την Ελληνική κοινωνία, διέλυσαν την συλλογικότητα των Ελλήνων και αφαίρεσαν τον θεσμικό ρόλο της κοινωνίας στην λήψη των αποφάσεων στο νέο κράτος. Οι ξένοι πάντα επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αναρωτιέμαι, δεν πρέπει κάποτε να αποδοθούν ευθύνες και οι ανάλογες ποινές για τις εγκληματικές πράξεις των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος , ούτος ώστε να παραδειγματιστούν οι επόμενοι που θα βρεθούν σε δημόσια πόστα…

 11. ΟΛΟΙ ΠΙΑ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΣΜΟ
  Άλλοι από ιδεολογικές καταβολές, άλλοι από εμπειρικά ερεθίσματα, λίγο πολύ όλοι έχουμε αποδεχτεί ως απαράβατο πανανθρώπινο κανόνα τον ιστορικό υλισμό. Ότι δηλαδή η οικονομία κινεί την ιστορία. Κάθε τι άλλο ανήκει σε ένα ιδεαλιστικό εποικοδόμημα που θεωρούμε πως έχει αξία να το δούμε, μόνο στην έκταση που αυτό συνεισφέρει στην οικονομική διαδικασία. Τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους τους απασχολεί η καταναλωτική και σαρκική ευδαιμονία και η ματαιοδοξία που εκφράζουν μέσα από αυτό.

  Όσοι λοιπόν ασχολούνται πολιτικά με τον τρόπο μεγιστοποίησης του οικονομικού (κυρίως ατομικού) αποτελέσματος, εξασφαλίζουν σίγουρα «ευήκοα ώτα» μεταξύ των ψηφοφόρων. Όσοι όμως καταφεύγουν στο ιδεαλιστικό εποικοδόμημα (αξίες, θεσμούς, πολιτεύματα κ.λ.π.) δεν καταφέρνουν να τους ακούσει ούτε η ίδια η μάνα τους. Γι’ αυτό και η θεατρική σύγκρουση μεταξύ των επαγγελματιών πολιτικών και των κομμάτων, που γνωρίζουν άριστα την πιο πάνω πραγματικότητα και την ανθρώπινη φύση, είναι γύρω από το οικονομικό όφελος ή την οικονομική ζημιά, ακόμα και σε ατομικό επίπεδο.

  Γι’ αυτό και κάθε μέρα βλέπουμε στα ΜΜΕ να ασχολούνται με τις αυξήσεις ή τις μειώσεις, με τα επιδόματα, με τους μισθούς και τις συντάξεις και με τα οικονομικά σκάνδαλα και όχι με τμήματα του εποικοδομήματος, με αξίες, με θεσμούς, με τη λειτουργία του πολιτεύματος, με τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις κ.λ.π. Την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν την ενδιαφέρουν αυτά, γι’ αυτό και τα ΜΜΕ που θέλουν ακροαματικότητες, καταφεύγουν στα πρώτα.

  Όμως, ο τομέας της οικονομίας δεν είναι για απλούς καθημερινούς ανθρώπους ή για ιδεολόγους πολιτικούς. Εκεί, την ιστορία την κινούν «γκάνγκστερς» του χρήματος, απατεώνες με λευκό περιλαίμιο, αδίστακτοι έμποροι ματαιοδοξίας και ελπίδων και κοινοί ληστές που δεν έχουν ακόμα συλληφθεί. Ο τομέας αυτός είναι άγριος, όπως εξάλλου άγρια και γεμάτη πολέμους είναι ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία που κινείται από αυτούς.

  Για να αλλάξει η ιστορική πορεία, θα πρέπει να αλλάξει και ο άνθρωπος και να σηκωθεί λίγο πιο πάνω από απλά ένα καταναλωτικό μέ
  Πέτρος
  https://www.facebook.com/proedrikidimokratia?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

 12. Πέτρος Χασάπης
  21 λεπτά ·

  ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ…
  Σε ένα κράτος με εθνική κυριαρχία, το οποίο έχει το δικό του εθνικό ανεξάρτητο νόμισμα, η φορολογία δεν γίνεται για να βρει το κράτος χρήματα να ξοδέψει, αφού το κράτος εκδίδει το χρήμα και μπορεί να εκδώσει όσο θέλει.

  Γίνεται για να αφαιρέσει το κράτος χρήμα από την αγορά ώστε να διατηρήσει την αξία του χρήματος και να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

  Αντίθετα όταν υπάρχει ύφεση, το κράτος μειώνει τη φορολογία και αυξάνει τις δαπάνες του (δηλαδή κρυφά εκδίδει χρήμα και το ρίχνει στην αγορά) ώστε να ξαναπάρει η οικονομία μπρος, να αυξηθεί η ζήτηση και να πέσει η ανεργία. Αν μάλιστα η κεντρική τράπεζα του κράτους ανήκει στο λαό και όχι σε ιδιώτες ιδιοκτήτες, τότε ακόμα καλύτερα.

  Τι συμβαίνει όμως με το ευρώ:

  Το ευρώ δεν είναι εθνικό νόμισμα, είναι ξένο νόμισμα πάνω στο οποίο το κράτος δεν έχει καμία εξουσία. Επομένως, το κράτος δεν μπορεί να εκδώσει χρήμα και μέσω αυτής της έκδοσης να ασκήσει κυρίαρχη οικονομική πολιτική. Για να μπορέσει να βρει το χρήμα που χρειάζεται, δανείζεται από τις ιδιωτικές τράπεζες (αγορές), όπως κάθε δανειολήπτης και είναι εξαρτημένο από αυτές, ενώ ταυτόχρονα είναι και υπεύθυνο για την επιβίωση των τραπεζών από τις οποίες έχει δανειστεί.

  Φορολογεί δε τους πολίτες, όχι για να ασκήσει την πιο πάνω ρυθμιστική οικονομική πολιτική, αλλά για να βρει χρήματα να πληρώσει τις δαπάνες του και τα χρέη του. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι το κράτος δεν είναι κυρίαρχο, αλλά είναι κι αυτό, όπως οι απλές επιχειρήσεις και οι απλοί πολίτες, εξαρτημένο από την αναζήτηση εσόδων και δανεικών για να επιβιώσει.

  Σε περιόδους ύφεσης όπως η τωρινή και ακόμα χειρότερα, με το επιβαρυντικό στοιχείο της χρεοκοπίας, το κράτος δεν μπορεί να μειώσει τη φορολογία και ταυτόχρονα να εκδώσει χρήμα για να αυξήσει τις δαπάνες του ώστε να αυξήσει την κατανάλωση και να μειώσει την ανεργία. Είναι αναγκασμένο να συνεχίσει να υπερφορολογεί και να μαραζώνει την κοινωνία, εξαρτώμενο από την δανειακή ενίσχυση των ξένων και τον απόλυτο έλεγχό τους, όχι μόνο για να επιβιώσει το ίδιο, αλλά και για να κρατήσει βιώσιμο ένα υπέρογκο χρέος που δεν βγαίνει με τίποτα.

  Αν θέλουμε να ζήσουμε, πρέπει να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και να βγούμε από αυτή την παγίδα, από αυτό το αδιέξοδο. Τελεία και παύλα.

  Από αυτή την παγίδα όμως, βγαίνεις με δύο τρόπους. Είτε με μονομερές κούρεμα του χρέους και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε με υπερπαραγωγή, ώστε το κράτος να βρίσκει άνετα έσοδα μέσα από τη φορολογία, για να επιβιώνει το ίδιο και να εξυπηρετεί το χρέος του. Εμείς πάντως δεν φημιζόμαστε ως παραγωγικό κράτος, η δε μεγάλη φορολογία σκοτώνει εν τη γενέσει της κάθε προσπάθεια ανάπτυξης.

  ΥΓ. Είναι να θαυμάζει κάποιος, το πόσο έξυπνα μετέτρεψαν κυρίαρχα κράτη σε απλές υπερχρεωμένες ΑΕ. Οι δε πολίτες δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και αυτό έγινε με τον απόλυτο έλεγχο της πολιτικής εξουσίας από την οικονομική εξουσία.

  Επομένως η τελική λύση στο αδιέξοδο, είναι η μέσω της αλλαγής των θεσμών, απεξάρτηση της πολιτικής εξουσίας από την οικονομική εξουσία και η μεταφορά της στα χέρια των πολιτών, ώστε να γυρίσει και η οικονομία στα χέρια των πολιτών.

 13. Και εθνικό νόμισμα να έχουμε δεν μπορούμε να κόβουμε περισσότερο από τις υπάρχουσες υλικές και άυλες αξιες, επειδή τότε είναι πληθωριστικό. Όμως αν κάνουμε ένα λεπτομερές αναπτυξιακό πρόγραμμα, σε κάθε δήμο, περιφέρεια και την επικράτεια με την λαϊκή συμμετοχη και με την στήριξη των ΜΜΕ για να επιτύχουμε διάχυση γνώσης στην κοινωνία και ετοιμάσουμε τα επενδυτικά επιχειρηματικά σχέδια για να επανακινισουμε την οικονομία, τότε μετά το εθνικό νόμισμα θα είναι και ισχυρό και σταθερό και δεν θα είναι πληθωριστικό, καθότι θα ανταποκρίνεται σε αξιες που υπάρχουν ήδη η θα παράγονται μέσω της καλά οργανωμένης οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

 14. ΝΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  η κοινωνία χρειάζεται γενικά θεμελιακή γνώση σε πολλά χρήσιμα ΓΝΩΣΤΙΚΑ αντικείμενα και έναν γρήγορο τρόπο διάχυση της στην σύνολη κοινωνία, χρειάζεται γνώση οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ας αρχίσουμε ο καθένας μας να σχεδιάζει μια επενδυτική ιδέα και να φτιάχνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο έστω και για να ωριμάσει σε αυτά τα θέματα γνωσιακά. Πολλοί μετά θα στήσουν και επιχειρήσεις και θα απασχολήσουν εργαζομενους.Χωρίς γνώση και εργασία δεν γίνετε κανένα πρόβλημα.

 15. Δεν φτάνει να τα μαζέψει το παλιό πολιτικο προσωπικό, πρέπει να τα μαζέψει και ο κοινοβουλευτισμός. Η κοινωνία πρέπει να γίνει θεσμικός ιδιοκτητης του πολιτικού και οικονομικού συστήματος, τα οποια διά του κοινοβουλευτισμού, της κομματοκρατίας και της οικονομικής διαπλοκής, έχουν ιδιοποιηθεί, από αρχής του νεοελληνικού κράτους, η πολιτική και οικονομική ολιγαρχία, ως εντελοδόχοι εξωελληνικών οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων

 16. Χωρίς αίτιο ουδέν αποτέλεσμα. Ποια είναι λοιπόν τα αιτια και τα κίνητρα, που αφού υπάρχουν θα προκαλέσουν νομοτελειακά το αποτέλεσμα της ισλαμοποίησης της Ελλάδος?

  Το ισλαμ έχει ιερό καθήκον από το κοράνι να μας κάνει όλους μουσουλμάνους. Οι 72 παρθένες μας περιμένουν ανυπόμονες στον παράδεισο του σεξομανή προφήτη τους.

  Η τουρκια θέλει να επαναστήσει την οθωμανική αυτοκρατορία.

  Οι σιωνιστές και οι προτεστάντες φιλάργυροι λιγουρεύονται γην και ύδωρ στην Ελλάς χωρίς Έλληνες.

  Όλα αυτά πανίσχυρα κίνητρα και αυτοί που τους κινούν πανίσχυροι.

  Τι μέλει γενέσθαι λοιπόν σε μερικά χρονια? Τι οφείλουμε να κάνουμε για να αναιρέσουμε τα αιτια ώστε να μην επέλθει το αποτέλεσμα?

 17. Ας κάνουμε έναν συλλογισμό σχετικά με αυτό το χρέος. Αποφασίζουμε να μην τους πληρώσουμε τίποτε, εκτος από κάποιους μικροεπενδυτές. Σίγουρα οι αποκαλούμενες αγορές δηλαδή οι τράπεζες, επενδυτικά κεφαλαια και λοιποί, δεν θα μας ξαναδανείσουν. Χαράς ευαγγέλιον, διότι τότε θα αναγκαστούμε να τυπώσουμε δικό μας χρήμα και μετά θα ξανατυπώσουμε δικό μας χρήμα κάθε φορα που χρειαζόμαστε. Που είναι το πρόβλημα? Η διαφορα είναι ότι θα τυπώνουμε όσο χρήμα χρειαζόμαστε οποτε το χρειαζόμαστε τσάμπα και δεν πρόκειται ποτε να γίνουμε δουλοπάροικοι τους. E τότε γιατί δεν το κάνουμε?

  Γιατί λέει θα είναι πληθωριστικό και θα υποτιμηθεί. Αν σχεδιάσουμε καλά την επανακίνηση της οικονομίας και παράγουμε πλούτο και κόβουμε χρήμα αντίστοιχο του υπάρχοντος και του παραγομενου πλούτου, γιατί να υποτιμηθεί το νόμισμα και γιατί ένα είναι πληθωριστικό?

 18. Βασικά σχολιάζω απόψεις και όχι πρόσωπα. Με μπερδεύεις λοιπόν με κάποιον άλλον. Το θέμα αυτό με τα εκατομμύρια των αλλοδαπών το έχω ψάξει πολύ και μάλλον πολύ πριν από εσάς. Ακόμα να βρω πειστικές απαντήσεις για αυτά τα εξωφρενικά νούμερα.

  Για τόσα εκατομμύρια δεν υπάρχει στην ελλάδα ούτε δουλειά ούτε σπίτια για να μείνουν. Δουλειά στην Ελλάδα δεν έχει σήμερα ούτε για 10 χιλιάδες ξένους.

  Επομένως αυτός που τους χρηματοδοτεί (7,5 εκατομμύρια) πρέπει να διαθέτει πολλά δισεκατομμύρια για αυτόν τον σκοπό, κάντε έναν λογαριασμό να δείτε ποσα λεφτά χρειάζονται τον μηνα.

  Δυνητικοί χρηματοδότες τους θα μπορούσαν να είναι η ελληνική πρόνοια, οι ισλαμικές τράπεζες, οι τουρκικες τράπεζες και οι σιωνιστικές τράπεζες. Αν γίνονται όμως τέτοιες χρηματοδοτήσεις, τότε μπορούμε να βρούμε και αποδείξεις. Τις έχετε?

 19. 2000 – 2015 ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 160,05 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
  Τελικά ζούμε μόνο με δανεικά και εισαγόμενα και θέλουμε κι άλλα δανεικά για να εισάγουμε ακόμα πιο πολλά. Έχουμε λουφάξει από φόβο στον καναπέ και κρατάμε την αναπνοή μας μπας και ξαναγυρίσουμε πίσω στον «παράδεισο» αυτό.
  Από το 2000 έως και το 20015 πληρώσαμε εμείς οι απλοί πολίτες σε άλλες χώρες (και κυρίως στις χώρες του Βορρά), 160,05 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγόμενα.
  Συγκεκριμένα, πληρώσαμε 44,44 δισ. ευρώ για να αγοράσουμε αυτοκίνητα, 42,29 δισ. ευρώ για φάρμακα, 23,03 δισ. ευρώ για ρούχα, 15,28 δισ. ευρώ για κρέας, 11 δισ. ευρώ για γάλα και γαλακτοκομικά, για δημητριακά 8,08 δισ. ευρώ, για φρούτα και λαχανικά 9,19 δισ. ευρώ και για παπούτσια 6,74 δισ. ευρώ.

 20. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ…

  Μεταξύ των Ελλήνων κυκλοφορούν πολλά σαδιστικά και σατανιστικά υποκείμενα, υιοί και θυγατέρες του σκότους. Το σύνθημα τους είναι… ο θάνατος σου είναι η ζωή μου. Κατέχουν καλά τις τέχνες τις καταστροφής και τις έχουν κάνει ευχάριστο καθημερινό χόμπι.Επομένως στην Ελλάδα δεν ζουν μονο Έλληνες

 21. Έχετε καμια ανάλυση χρέους, δηλαδή ποτε πήραμε ποσα από ποιον ποσα κέρδισε και τι κεφαλαιο του χρωστάμε? Έχετε καμια ανάλυση χρέους δηλαδή ποτε αρχίσαμε να δανειζόμαστε για να ξεπληρώσουμε παλιά χρέη για να γνωρίζουμε και ποτε χρεοκοπήσαμε?

 22. Αυτό το πολίτευμα που έχουμε είναι απόλυτα ολοκληρωτικό.
  Κατ’ αρχήν σε ότι αφορά το εσωτερικό των κομμάτων, οι μόνες ιδέες που υπάρχουν και η μόνη βούληση που ισχύει είναι αυτές του αρχηγού. Όποιος εκφράσει κάτι αντίθετο απλά τίθεται εκτός. Στα ψηφοδέλτια μπαίνουν μόνο αυτοί που επιλέγει ο αρχηγός. Και όλοι για να έχουν ελπίδα θα πρέπει να είναι υποτελείς στην εκάστοτε ηγεσία.
  Σε ότι αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων, στην ουσία πρόκειται απλά και μόνο για σύγκρουση κατάληψης της εξουσίας και των δημοσίων ταμείων. Όμως κανένα κόμμα δεν αμφισβητεί το σύστημα και ενώ στο προσκήνιο εμφανίζουν τη σύγκρουση για την κατάληψη της εξουσίας, θεατρικά ως ισχυρή ιδεολογική αντίθεση, στο παρασκήνιο όλα τα κόμματα βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή μεταξύ τους και συμφωνούν απόλυτα, αφενός στο να μην υπερβούν τα εσκαμμένα, κάτι που θα αφύπνιζε τη μάζα και θα έθετε σε κίνδυνο το σύστημά τους, αφετέρου στη διανομή του κοινωνικού πλούτου, κάτω από τον απόλυτο έλεγχο και τις επιθυμίες της οικονομικής ολιγαρχίας.
  Τι λέτε λοιπόν είναι το πολίτευμά μας δημοκρατικό ή ολοκληρωτικό;
  Τι λέτε λοιπόν είναι αυτό το πολίτευμα που μας οδήγησε στην πτώχευση ικανό να μας βγάλει από αυτή;
  Για σκεφτείτε λίγο; Για κοιτάξτε τι γίνεται σήμερα με τα μνημόνια; Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους τα αριστερά και τα δεξιά κόμματα;

 23. Στην δημοκρατία Ηγέτες είναι οι εκκλησιες των πολιτών εκαστου δήμου και όχι πρόσωπα. Από εκεί και πέρα αυτοί που εκπροσωπούν τις εκκλησιες στην κυβέρνηση και διοίκηση είναι οι άριστοι, που είναι ανακλητοί και λογοδοτούν.

  Το διαιρει και βασίλευε το έχουν κάνει επιστήμη και με αυτό την κοινωνία την κάνουν μια μάζα ατόμων, ώστε να έχουν να κάνουν με άτομα ανίσχυρα ξεχωριστά και όχι με συλλογικότητες που έχουν ισχύ. Η σχέσης εξουσιαστών και εξουσιαζομένων και επομένως η ισχύς εκαστου αυτών είναι αντιστρόφως ανάλογη. Αυτό σημαίνει ότι ότι οδηγεί σε απώλεια ισχύος την κοινωνία προσθέτει ισχύ στους εξουσιαστές η την αποκαλούμενη πυραμίδα της εξουσίας και της πλουτοκρατίας. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι μας δίδει ισχύ και τι μας αφαιρεί ισχύ ως κοινωνία και εκεί να εστιάσουμε και να δράσουμε για την εξισορρόπηση ισχύος, για να έχουμε δυνατότητες να κερδίσουμε στην πάλι αυτών των κυριων τάξεων και να κάνουμε την αναγέννηση καί την υπέρβαση, δηλαδή να αναδομηθούμε έκαστος κατά αρετήν, γνώσιν και ευημερία και να αναθεσμισουμε την κοινωνία μας, σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής δημοκρατίας και του ελληνικού αξιακού συστήματος σε όλους τους κοινωνικούς θεσμούς

 24. Το διαλεκτικό επαναορισμο εννοιών τον καταλαβαίνω και ως προσαρμογή στην τωρινή και μελλοντική πραγματικότητα. Τα πάντα ρέει και τίποτε δεν μένει αμετάβλητο. Ο Ελληνικός πολιτικός και οικονομικός πολιτισμός, όπως και οι άλλες εκφάνσεις του με βάση το ελληνικό αξιακό σύστημα, μπορεί να μας γίνει ένας καλός δάσκαλος για να δημιουργήσουμε το καινούργιο στο σήμερα και αύριο:

  Έτσι τους αποδομώ. Δεν ασχολούμαι με κόμματα, αυτές τις μεταπρατικές ξενόδουλες οργανώσεις και τις αποτυχεμενες στην πράξη ξενόφερτες ιδεολογίας τους. Δεν είναι αποτυχεμενες ?Σίγουρα για τα δισεκατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη είναι.

  Το καινούργιο θα είναι δημοκρατία. Πολιτική και οικονομική δημοκρατία, δημοκρατία σε όλους τους θεσμούς με στόχο την προσωπική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική ελευθερια, με στόχο την ευδαιμονία και αφθονία της κοινωνίας και όχι των ολίγων, με στόχο την ευημερούσα πόλη στη οποια ευημερούν όλοι οι πολίτες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s