Ευρώπη, Η Απολλώνια Αδελφότης

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας(!) και ας πούμε την αλήθεια!

Η κρίση είναι παγκόσμια! Η Ελλάδα είναι μέρος της κρίσης! Ιδού λοιπόν «τι» ισχύει. Για ό,τι καταγράφω εδώ αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη της έγκυρης ενημέρωσης! Ας με διαψεύσουν εάν μπορούν!

Υπ’ όψιν ότι οι παρακάτω «αριθμοί» που παραθέτω (σύμφωνα με την έγκυρη πηγή πληροφόρησής μου) είναι εκφρασμένοι σε δολάρια, γιατί αφορούν και χώρες εκτός του ευρωσυστήματος και σε κάθε περίπτωση χώρες που εντάσσονται στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι και όχι αποκλειστικώς στο ευρωσύστημα.

  • «τι» χρωστά η κάθε χώρα

Ας πούμε λοιπόν την αλήθεια. Ο Ζαν Κλωντ Γιουγκέρ που σήμερα «ηγείται» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διετέλεσε επί μακρόν και Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Όταν λοιπόν απευθύνεται προς τον Ελληνικό Λαό θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός, γιατί πρέπει κατ’ αρχάς να λογοδοτήσει για τη δική του «φούσκα» που αφορά στο Λουξεμβούργο.

Το Λουξεμβούργο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31 Μαρτίου 2014 (πριν ένα χρόνο δηλαδή) είχε συνολικό εξωτερικό χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) που ανερχόταν στο αστρονομικό ύψος των 3.472.282.000.000 δολ. Δηλαδή, το χρέος αυτό αντιστοιχεί στο 3.443% του ΑΕΠ!

Όσο απίστευτο και αν φαίνεται το στοιχείο αυτό, είναι απολύτως ακριβές!

Παραδεκτώς δε προσμετράται το δημόσιο με το ιδιωτικό χρέος, τόσο για το Λουξεμβούργο όσο και για κάθε μια χώρα όπως παρακάτω εκθέτω, γιατί ακριβώς το χρέος αυτό αφορά ευθέως και συνολικώς το τραπεζικό σύστημα και συναρτάται με το ΑΕΠ. Ο κάθε πολίτης δε του Λουξεμβούργου οφείλει 3.696.467 δολ. ενόψει του συγκεκριμένου χρέους!..

Κατά τον αυτό χρόνο (31 Μαρτίου 2014-σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω), η «Ελλάδα των Μνημονίων»  είχε δημόσιο και ιδιωτικό εξωτερικό χρέος που ανερχόταν συνολικώς στο ύψος των 574.920.000.000 δολ., που αντιστοιχεί στο 174% στο ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 47.636 δολ. Αυτά συμβαίνουν ως προς το πλούσιο Λουξεμβούργο και τη φτωχή Ελλάδα. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη την «επικυρίαρχη» Γερμανία.

Η Γερμανία έχει χρέος της τάξης των 2.851.467.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 142% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 57.755 δολ. Η Γαλλία έχει χρέος της τάξης των 2.556.980.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 182% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 74.619 δολ. Η Ολλανδία (Κάτω Χώρες) έχει χρέος της τάξης των 2.526.895.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 344% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 226.503 δολ. Η Ιταλία έχει χρέος της τάξης των 2.748.126.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 108% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 36.841 δολ. Η Ισπανία έχει χρέος της τάξης των 1.283.184.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 167% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 52.045 δολ. Το Βέλγιο έχει χρέος της τάξης των 1.286.918.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 266% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 113.603 δολ. Η Αυστρία έχει χρέος της τάξης των 820.010.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 200% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 90.128 δολ. Η Φινλανδία (χώρα του Όλι Ρεν) έχει χρέος της τάξης των 577.700.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 155% του ΑΕΠ, και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 68.960 δολ.

  • η κρίση του μακροσυστήματος

Η προαναφερόμενη «φούσκα» (που όλως ενδεικτικώς παρατίθεται στο παρόν κείμενο), είναι και μέρος της παγκόσμιας «φούσκας».  Ειδικότερα για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31 Μαρτίου 2014 το συνολικό δημόσιο και ιδιωτικό εξωτερικό χρέος καταγράφεται ως εξής:

Για τη Σουηδία (που είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρώ) το χρέος είναι 1.145.785.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 187% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 91.487 δολ. Για τη Δανία (που είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρώ) το χρέος είναι 593.221.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 180% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 101.084 δολ. Για την Ελβετία (που είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ευρώ), το χρέος είναι 1.610.897.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 229% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 154.063 δολ. Για τη Νορβηγία (που είναι χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ευρώ), το χρέος είναι 737.118.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 141% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 131.220 δολ. Τέλος, πρέπει να γίνει αναφορά (λόγω της θέσης του στην παγκόσμια οικονομία) και στο Χόνγκ-Κόνγκ του οποίου το χρέος είναι 1.231.233.000.000 δολ. που αντιστοιχεί στο 334% του ΑΕΠ και στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 105.420 δολ. Περαιτέρω:

Άξια παρατήρησης είναι τα εξαιρετικώς πρόσφατα δεδομένα της 5ης Νοεμβρίου 2014 που αφορούν δύο χώρες, σημεία αναφοράς στην παγκόσμια οικονομία. Αναφορά γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Μεγάλη Βρετανία) που είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρώ. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες αξιοσημείωτο είναι ότι το δημόσιο και ιδιωτικό εξωτερικό χρέος ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 17.905.700.904.337,71 δολ.  που αντιστοιχεί στο 106% του ΑΕΠ, ενώ στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 56.096 δολ. Το αυτό χρόνο (5 Νοεμβρίου 2014) στο Ηνωμένο Βασίλειο το δημόσιο και ιδιωτικό εξωτερικό χρέος ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των 2.555.615.000.000 δολ.  που αντιστοιχεί στο 90% του ΑΕΠ, ενώ στον κάθε πολίτη αναλογεί χρέος 39.499 δολ.

  • η διαχείριση της κρίσης

Τα προαναφερόμενα καταγράφουν ζοφερή και ακραία κατάσταση στο ευρωσύστημα και στο μακροσύστημα.

Προκειμένου  για το ευρωσύστημα, επιβάλλεται ενόψει των προαναφερομένων η πολιτική αντιμετώπιση του ζητήματος ώστε να μην περιέλθει σε περιδίνηση το ευρωσύστημα και δι’ αυτού το μακροσύστημα.

Η προαναφερόμενη «φούσκα» του όλου συστήματος, καθιστά επιβεβλημένη την άμεση και ριζική αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Το ζήτημα είναι ποιοι θα είναι οι πρωτοπόροι! Ποιοι θα αναλάβουν την ιστορική ευθύνη ενημέρωσης και πολιτικής δράσης για μια συναινετική και ομαλή έξοδο από την κρίση, ή σε τελευταία ανάλυση ακόμη και τη ρήξη εάν αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον και η εντολή του Λαού.

Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα πρέπει να δώσει μάχη για την επίλυση της κρίσης υπέρ του Λαού και για το Λαό. Ασφαλώς μαζί της είναι ο Λαός και ο καθένας/καθεμία από εμάς χωριστά!

———————————–

*Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (E.C.H.R. /GC-EU). Είναι Μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s