Η Απολλώνια Αδελφότης

ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Η Ένωση Ελλήνων που προτείνουμε είναι μια πλανητική, πολιτισμική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων, των Ελληνογενών και Φιλελλήνων, της Ελλάδος, της Κύπρου και του πλανητικού Ελληνισμού. Οι λόγοι συγκρότησης της είναι γεωπολιτικοί, η επιδίωξης του κοινού συμφέροντος των Ελλήνων, της εξισορρόπησης και αναδιανομής ισχύος στην κοινωνία των πολιτών, ήτοι της πολιτικής εξουσίας, του πλούτου, της παιδείας, της πρόνοιας, της δικαιοσύνης.  Επιδίωξης της είναι η παιδεία, η αριστεία, το ήθος και η αρετή των πολιτών, η αφθονία και η ευημερία  τους, η ευημερία και ισχύς της Ελλάδος, η δημοκρατική βέλτιστη θεσμιση της κοινωνίας μας δια του διαχρονικού αξιακού μας συστήματος, επιδίωξη της είναι η κοινωνία αξιών, άριστων πολιτών και αρίστων θεσμών, η εξέλιξη, η βίωση και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Να οργανωθούμε για αυτόν τον σκοπό, για να πάψουμε να είμαστε αγέλη προβάτων προς σφαγήν, στις εκκλησιες των πολιτών σε κάθε συνοικία, που συγκροτούμε όλοι μαζι και όχι κάποιοι άλλοι για εμάς. Με αυτόν τον τρόπο, εκτος από το σώζων εαυτόν σωθήτω, θα ισχύει, όλοι μαζί συλλογικά να σωθούμε αλλιώς θα μας φάνε έναν έναν καί θα μας μασήσουν σαν τσίχλες. Σε αυτές τις εκκλησιες θα συγκροτήσουμε δημοκρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με το ελληνικό κοσμοσυστημικό παράδειγμα, μηχανισμούς παιδείας και ροής πληροφορίας, ώστε να αποκτήσουμε δομές αυτοθέσμισης και αυτονομίας,υψηλό δείκτη κοινωνικής νοημοσύνης και γνωσιακής ωρίμανσης, όπως και υψηλό δείκτη ατομικής και κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

Η Ένωση Ελλήνων δια ενός πλανητικού δικτύου κοινοτήτων και εκκλησιών των πολιτών, δεν είναι κόμμα, ούτε δόγμα, αλλα είναι με ελληνικό χρώμα, δεν εκπορεύεται από κόμμα και δεν υπηρετεί κανένα κόμμα. Δεν υπηρετεί ούτε αριστερές, ούτε κεντρώες, ούτε δεξιές ιδεολογίες, πολιτικής, οικονομικής και άλλης φύσεως.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να σεβαστούν αυτόν τον βασικό κανόνα και να ενεργούν εντός της Ένωσης Ελλήνων με γνώμονα αυτόν τον κανόνα, διότι εμείς επιδιώκουμε την Ένωση των Ελλήνων και όχι την διχόνοια, το κομμάτιασμα και την διάσπαση τους, όπως τα πραγματοποιούν τα κόμματα, οι θρησκείες και οι πάσης φύσεως ιδεολογίες.

Στην Ένωση Ελλήνων θα γίνετε μέλη σε κοινότητες της συνοικίας στον τόπο κατοικίας σας, στον δήμο σας, στον νομό σας και την περιφέρεια σας και θα είστε μέλη της κοινότητας του κράτους, της ηπείρου που κατοικείται και της πλανητικής σύνολης κοινότητας.

Στην Ένωση Ελλήνων θα γίνετε μέλη της εκκλησίας των πολιτών του δήμου σας, του νομού σας, της περιφέρειας σας, του κράτους σας, της ηπείρου και της πλανητικής εκκλησίας των πολιτών.

Στην Ένωση Ελλήνων είστε μέλη των σχολών παιδείας και των ομάδων δράσεων της και συμμετέχετε στις συνελεύσεις των εκκλησιών των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο συναποφασίζετε, διδάσκεστε και διδάσκετε και δράτε δημιουργικά δια των ομάδων δράσεων σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Σε κάθε γειτονιά που κατοικούμε δημιουργούμε ομάδες της Ένωσης Ελλήνων, των οποίων το σύνολο αποτελεί την ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗ κοινότητα. Το σύνολο αυτών των ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ κοινοτήτων συγκροτεί την δημοτική κοινότητα με διοικητικό όργανο την εκκλησία των πολιτών του δήμου. Το σύνολο αυτών των δημοτικών κοινοτήτων συγκροτούν την νομαρχιακή κοινότητα με διοικητικό όργανο την εκκλησία των πολιτών του νομού, το σύνολο δε των κοινοτήτων και εκκλησιών των πολιτών των νομών μιας περιφέρειας, συγκροτεί την κοινότητα και εκκλησία των πολιτών της περιφέρειας. Οι εκκλησίες των πολιτών είναι τα διοικητικά όργανα των αντίστοιχων κοινοτήτων, του δήμου, του νομού και της περιφέρειας.

Σε κάθε κράτος, συγκροτούμε μια εκκλησία των πολιτών, ως ανώτατο διοικητικό όργανο του συνόλου των κοινοτήτων Ελλήνων, επί της επικράτειας του εκάστοτε κράτους.

Σε κάθε Ήπειρο, συγκροτούμε μια εκκλησία των πολιτών, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο, του συνόλου των κοινοτήτων των κρατών , επί της εκάστοτε Ηπείρου.

Εξ αυτών συγκροτούμε η πλανητική εκκλησία των πολιτών, ως ανώτατο διοικητικό όργανο της Ένωσης Ελλήνων, όλων των κοινοτήτων του πλανήτη (της Ελλάδος, Κύπρου και των κρατών των Ηπείρων)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις στην Ένωση Ελλήνων είναι η εκάστοτε εκκλησια των πολιτών της εκάστοτε συνοικιακής και δημοτικής κοινότητας  διά του πλειοψηφικού τρόπου. Η σφαιρική δομή λήψεως αποφάσεων που περιγράφεται εδώ δεν είναι τίποτε άλλο παρα μια δομή και μια διαδικασία εσωτερικής λειτουργίας της εκκλησιας του δήμου η των πολιτών σε βάση δήμου και ακόμα σε βάση συνοικίας η και ομάδας γειτονιάς. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ανωτερα επίπεδα όπως αυτό της περιφέρειας, της επικρατειας, της ηπείρου και της της πλανητικής κοινότητας.

Αν πάρουμε για παράδειγμα την εκκλησια της περιφέρειας σε σύγκριση με αυτήν του δήμου, ως προς την αρμοδιότητα πεδίων αποφάσεων, τότε πρέπει να διευκρινιστεί πως η εκκλησια της περιφέρειας σε θέματα αρμοδιότητας δεν είναι ιεραρχικά ανώτερη από αυτήν του δήμου, ως προς την ροή και ισχύ των αποφάσεων. Η εκκλησια της περιφέρειας και αυτής του κράτους και οι λοιπές έχουν αρμοδιότητες αποφάσεων επί θεμάτων που ξεπερνούν τα όρια του εκάστοτε δήμου και συντονισμού στο εκάστοτε γεωγραφικό χώρο. Με λίγα λόγια η εκκλησια της περιφέρειας δεν είναι προισταμενη της εκκλησιας του δήμου ούτε επίσης αυτή του κράτους είναι προισταμενη αυτής των περιφερειών η του δήμου. Όλες οι εκκλησιες σε όλα τα επίπεδα είναι αυτόνομες με διακριτό πεδίο αποφάσεων.Δεν ισχύει επομένως η πυραμιδοειδής ιεράρχηση επιπεδων αποφάσεων που ισχύει στο ολιγαρχικό η και κάθε φεουδαρχικό σύστημα.

Κάπως αυτός ήταν και ο τρόπος δόμησης της οικουμένης στην ελληνιστική περίοδο και μετά. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτόνομες δημοκρατικές πολιτείες και συχρόνως ενιαίο εθνικό και πολιτισμικό χώρο την λεγομενη οικουμένη με πρωτεύουσα την αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη κοσμόπολη.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ, οι κοινότητες της, οι εκκλησίες των πολιτών της ως διοικητικά όργανα, οι σχολές παιδείας της και οι ομάδες δράσεων της, συγκροτούνται σε διαδικτυακό επίπεδο, δια των κοινωνικών δικτύων και σε γεωγραφικό τοπικό επίπεδο, σε κάθε χωριό, δήμο, νομό, πόλη και περιφέρεια, με χώρους συνελεύσεων, με καταστατικό και οργανόγραμμα λειτουργικότητας και δράσεων.

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ

Οι Απολλώνιες Aδελφότητες και η Απολλώνια Αδελφότης Αρίστων Ελλήνων, συγκροτούνται από αριστεύοντα μέλη των εκκλησιών των πολιτών, ως οι σοφοί και διδάσκαλοι της Ένωσης Ελλήνων, και αποτελούν τις δεξαμενές επίλεκτων της ένωσης Ελλήνων, εκ των οποίων θα επιλέγονται οι ηγέτες υπηρέτες των κοινοτήτων, εκκλησιών των πολιτών, ομάδων δράσεων και σχολών παιδείας, με κανόνες την ανακλητότητα, την περιοδικότητα, την διαφάνεια, τη αξιοκρατία και την λογοδοσία.

Οι επίλεκτοι άριστοι των αδελφοτήτων του απολλώνιου φωτός και της απολλώνιας αδελφότητος αρίστων Ελλήνων, επιλέγονται από τις εκκλησίες των πολιτών αξιοκρατικά διά του αξιοκρατικού συστήματος της Ένωσης Ελλήνων, με κύρια κριτήρια, τις εξέχουσες νοητικές, γνωστικές και ηθικές τους ικανότητες και τις εξέχουσες δράσεις τους υπέρ  της Ελλάδος και του κοινωνικού τους έργου.

Η επιλογή των αρίστων των αδελφοτήτων, θα γίνετε μετά από την συμμετοχή  και διδασκαλία των μελών στις σχολές παιδείας και αριστείας, στις συνελεύσεις των εκκλησιών, καθώς επίσης και στις ομάδες δράσεων των εκκλησιών των πολιτών. Οι επιλογή θα γίνετε δια κρίσεων προ εξειδικευμένων επιτροπών, αποτελούμενες από ειδήμονες και προ της εκκλησίας των πολιτών.

Οι δράσεις των κοινοτήτων, των εκκλησιών των πολιτών και των αδελφοτήτων θα είναι:
Δράσεις επί των θεσμών, ήτοι, την πολιτική, διοίκηση, το δίκαιον και την δικαιοσύνη, την παιδεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, αθλητικές, γραμμάτων και επιστημών, μουσικές και καλλιτεχνικές, οικονομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές, ψυχαγωγίας και λαογραφικών παραδόσεων και κοινωνικών σχέσεων και άλλες.

Όλα αυτά δε να τα κάνουμε ως δημοκρατική συλλογικότητα, για να πραγματοποιήσουμε A ΔΕΙ, ήτοι, την ΑΡΕΤΗ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ που είναι οι θεμελιακοί λίθοι της κοινωνικής και πολιτειακής αρμονίας, συγκροτώντας την δημοκρατική πολιτεία, διά των εκκλησιών των πολιτών, δια του λόγου, της λογικότητας και της συνεργατικής πράξις.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ METRO ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ,  ΑΛΗΘΕΙΑ,  ΑΡΕΤΗ, ΑΦΘΟΝΙΑ, ΑΝΔΡΕΙΑ, ΑΡΜΟΝΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΙΣΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ,  ΕΚΠΟΡΕΦΘΙΣΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ THN ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΥΛΗ

Δεν περιμένουμε κάποιον άλλον, κάποια άλλη φορά. ΕΜΕΙΣ ως συλλογικότητα είμαστε αυτός που περιμένουμε. ΕΜΕΙΣ είμαστε αυτό που θέλουμε. Εμείς είμαστε οι σωτήρες μας και οι ηγέτες μας που περιμέναμε. Απλοί άνθρωποι τα συνειδητοποιήσαμε αυτά και αποφασίσαμε να γίνουμε ενεργοί, ενωμένοι, ελεύθεροι Έλληνες, να ανατρέψουμε την κομματοκρατία που μας κομματιάζει και μας διχάζει, να ανατρέψουμε την πυραμίδα της εξουσίας και της πλουτοκρατίας των μειονοτικών μη Eλλήνων που μας ποδοπάτησαν και μας ποδοπατούν, που μας κράτησαν στην πνευματική και υλική ανέχεια, που προκάλεσαν όλες τις εθνικές συμφορές από απαρχής της νεωτέρας Ελλάδος, και να πραγματοποιήσουμε την αναγέννηση και τη υπέρβαση, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στην πολιτική και κοινωνική ζούγκλα της Ελλάδας οφείλουμε να ενωθούμε όχι μονο για να σωθούμε αλλα και για να δοξαστούμε.

Με αδαμάντινο χαρακτήρα, Με ανιδιοτελή δράση, Με καινοτόμο πρόταγμα που μας δίνουν ΒΗΜΑΤΑ ΓΕΡΑ πορευόμαστε. Ο κρυστάλλινος λόγος, Η ακηδεμόνευτη δραστηριότητα, ΤΟ φιλόδοξο όραμα μας δίνουν δύναμη. ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ Ο λελογισμένος στόχος, Η ρεαλιστική διαδρομή, ΤΟ απαραβίαστο χρονοδιάγραμμα ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ κατακτώντας την νίκη. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ και μέσω ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ δράσεων ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ αποφασισμένοι να νικήσουμε να κάνουμε την υπέρβαση και να αναγεννηθούμεσα, ως πολίτες και ως κοινωνία.

Φτάνει πια η διαμαρτυρία η αυτοενοχοποίηση η ενοχοποίηση δικαιων και αδικων και οι αποδιοπομπαίοι τράγοι. Φτάνει πια η εμπιστοσύνη σε αυτούς τους πληρωμένους ελληνόφωνους πολιτικούς, ειδήμονες και δημοσιογράφους που ψεύδονται σκόπιμα και σχεδιασμένα και μας τροφοδοτούν με αμέτρητα κείμενα στα οποια ποτε δεν πρόκειται να βρούμε την αλήθεια. Φτάνει πια η μοιρολατρία η αδράνεια και οι καφενόβιες κοκορομαχίες. Περνάμε στην δράση συγκροτώντας την Ένωση Ελλήνων, ως ενωμένοι, ελεύθεροι και ενεργοί εθελοντές Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες για την αυτοσωτηρια μας και την δόξα της Ελλάδος και του ανθρώπου επί της γης με δύναμη και φως.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΙΔΡΥΟΥΜΕ  ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΕΣΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Χωρίς πολιτική μεταρρύθμιση, που προϋποθέτει μια μεταρρύθμιση της σκέψης, δεν υπάρχει οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση. Χωρίς μεταρρύθμιση των οικονομικών και πολιτικών όρων ζωής δεν υπάρχει μεταρρύθμιση της ζωής και της ηθικής, λέει ο Εντγκάρ Μορέν. Χρειαζόμαστε μια σωστή διάγνωση της τρέχουσας πορείας της πλανητικής εποχής. Η πολιτική σκέψη, όμως, βρίσκεται στο σημείο μηδέν. Στην κοινωνική βάση αναπτύσσονται εδώ και καιρό διεργασίες για την αναζήτηση αυτής της νέας πολιτικής διεξόδου. Και η ελπίδα, πλέον, βρίσκεται εκεί.
 
Η κοινωνία δεν είναι συγκροτημένη ως πολιτική οντότητα, δεν είναι ούτε εντολοδόχος, ούτε έχει μηχανισμούς σφαιρικής συλλογικής λήψης αποφάσεων, ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγκροτήσει συλλογική βούληση και να την επιβάλει, ούτε να ελένξει, ούτε να ανακαλέσει αυτούς που τις προτείνονται από την πυραμίδα της εξουσίας και της πλουτοκρατίας και διά της ψήφου της νομιμοποιεί. Η κοινωνία είναι θύμα  του καθεστώτος και των θεσμών του, που μας επέβαλαν οι ευρωπαίοι προτέκτορες μας ήδη από το 1833. Η ισχύς και τα συμφέροντα καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ εθνών. Επομένως Ας προσαρμοστούμε σε αυτόν τον κανόνα.
 
Δεν είμαστε κοινωνία. Είμαστε ένα σύνολο ιδιωτών. Ένα σύνολο ιδιωτών που νομίζει πως είναι κοινωνία, έτσι αναζητούμε άσκοπα κοινωνικές λύσεις, ενω στην πραγματικότητα βρίσκουμε ιδιωτικές λύσεις! Η κοινωνία είναι ένα κοινό ανθρώπων που έχουν κοινό σκοπό και αυτό τους ενώνει. Εμείς είμαστε ένα σύνολο ιδιωτών με ιδιωτικούς σκοπούς, και το μόνο που μας ενώνει είναι η εκμετάλευση των συνανθρώπων μας! Είναι οτι χωρίς τους άλλους γύρω μας, δεν θα είχαμε ποιόν να εκμεταλλευτούμε! Είμαστε ένα σύνολο ιδιωτών ή αλλιώς μια «αντικοινωνία». Με την πλανητική Ένωση Ελλήνων, όπως την περιγράφουμε εδώ και με το πολιτειακό κοσμοσύστημα που προτείνουμε μπορούμε να υπερβούμε αυτήν την ιδιωτεία και να γίνουμε δημιουργοί, να έχουμε πολιτική, οικονομική και κοινωνική ελευθερια.
 
Η Ένωση Ελλήνων που προτείνουμε είναι μια πλανητική, πολιτισμική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων, των Ελληνογενών και Φιλελλήνων, της Ελλάδος, της Κύπρου και του πλανητικού Ελληνισμού. Οι λόγοι συγκρότησης της είναι γεωπολιτικοί, η επιδίωξης του κοινού συμφέροντος των Ελλήνων, της εξισορρόπησης και αναδιανομής ισχύος στην κοινωνία των πολιτών, ήτοι της πολιτικής εξουσίας, του πλούτου, της παιδείας, της πρόνοιας, της δικαιοσύνης.  Επιδίωξης της είναι η παιδεία, η αριστεία, το ήθος και η αρετή των πολιτών, η αφθονία και η ευημερία  τους, η ευημερία και ισχύς της Ελλάδος, η δημοκρατική βέλτιστη θεσμιση της κοινωνίας μας δια του διαχρονικού αξιακού μας συστήματος, επιδίωξη της είναι η κοινωνία αξιών, άριστων πολιτών και αρίστων θεσμών, η εξέλιξη, η βίωση και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.
 

Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ  ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ.

Το πολιτικό και πλουτοκρατικό καθεστωτικό κατεστημένο κυριαρχεί και χειραγωγεί την κοινωνία, επιβάλλοντας τα συμφέροντα του και την βούληση του σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων και αυτών της κοινωνίας, επειδή είναι μια οργανωμένη μειοψηφία, που ενεργεί σε βάρος μιας ανοργάνωτης λαϊκής πλειοψηφίας.

Δια να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση, οφείλουμε να οργανωθούμε εμείς η μεγάλη πλειοψηφία των Eλλήνων, ώστε δια του ευθύνειν και ελέγχειν των πολιτών, δια της δημοκρατίας των Eλλήνων και τους αξιακού αυτών συστήματος, κατά επιταγήν του άρθρου ένα του συντάγματος ( Άρθρο 1 1. Το πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευό-μενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρ-χουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. ), να αυτοθεσμιζομαστε, να αυτοδιαχειριζόμαστε και να αυτορυθμιζόμαστε,ως αυτόνομη πολίτες και κοινωνία   με στόχο A δει, ήτοι την Αρετή, την δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ισότητα.

Η Ελλάδα πάσχει διαχρονικά από ένα συνδυασμό κλειστού πολιτικού συστήματος και κλειστού οικονομικού συστήματος, ο οποίος συνδυασμός δημιούργησε μια κλειστή διαπλεκόμενη ολιγαρχία με το πολιτικό σύστημα να είναι απόλυτα υποτελές στο οικονομικό σύστημα.
Η λύση είναι να ανοίξουμε αυτά τα δύο συστήματα, αρχίζοντας από εκείνο που είναι πιο εύκολο, δηλαδή από το πολιτικό σύστημα, μέσω συγκεκριμένων θεσμικών αλλαγών.
Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ανοικτό, δυναμικό και φυσικά δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και ένα ανοικτό, δυναμικό και δημοκρατικά ελεγχόμενο οικονομικό σύστημα.

Η ισορροπία στην κοινωνική ζυγαριά θα επέλθει, όταν η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων οργανωθεί και σχηματίσει έναν εξισορροπτή ισχύος και έναν αναδιανομέα ισχύος,δηλαδή τις εκκλησιες των πολιτών η του δήμου,  που ως αυτόνομες πολιτικές οντότητες αναδιανέμουν δικαια του πλούτο, την παιδεία, την πρόνοια την πολιτική εξουσία και την δικαιοσύνη .

Ακριβώς…θέλουμε τα ποτάμια, δηλαδή δημοκρατικές ομάδες Ελλήνων πολιτών ,να εισρεύσουν σε μια θάλασσα, σε έναν ωκεανό,δηλαδή στην πλανητική κοινότητα της Ένωσης Eλλήνων, ο οποίος φουρτουνιασμένος συντρίβει το σάπιο καράβι του καθεστωτικού κατεστημένου της πολιτικής και πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, της πυραμίδας εξουσίας των μειονοτικών στην Ελλάδα, που είναι περί τις 100 χιλιάδες ελληνόφωνοι, και νέμονται τον πλούτο και την εξουσία σε βάρος των Ελλήνων. Aυτοί είναι το φίδι που φαίνεται μόνο η ουρά του…μιλούν σπαστά ελληνικά και είναι πολίτες του Ελλαδιστάν, … αλλά δεν ήταν ποτέ Έλληνες , για αυτούς η Ελλάδα είναι μια αγελάδα που εμείς την ταΐζουμε και αυτοί την αρμέγουν.

Αυτή η λαοθάλασσα και αυτός ο ωκεανός σχηματίζεται με την οργανική συμμετοχή και με την ένωση νοών και ψυχών των απανταχού της γης Ελλήνων στην Ένωση Ελλήνων, όπως την προτείνουμε εδώ.

Από την προσεγγιστικά ισομερή κατανομή ισχύος στους πολίτες πρέπει να αρχίσουμε, δημιουργώντας τις κατάλληλες συλλογικότητες, τους κατάλληλους θεσμούς  και τις κατάλληλες δομές για να εξισορροπήσουμε και να αναδιανέμουμε αυτήν την ισχύ στην σύνολη κοινωνία των πολιτών. Από την σωστή αγωγή, παιδεία και εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσουμε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να παιδεύσουμε πρώτα τους δασκάλους και τους γονείς, για να μεταδώσουν σωστή αγωγή και παιδεία στα παιδιά.

Για να είμαστε πολίτες και να μπορούμε να εξασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αποτελεσματικά και βέλτιστα, πρέπει να έχουμε αντικειμενική ολιστική πληροφόρηση επί όλων των συναφών κοινωνικών θεμάτων, στην πολιτική, την οικονομία, την δικαιοσύνη, την πρόνοια, την παιδεία, την θρησκεία, την άμυνα και ασφάλεια.

Πρέπει να έχουμε γνώση θεμελιώδη και εξειδικευμένη γνώση επί αυτών των θεσμικών γνωστικών αντικειμένων, όπως και σε πολλά αλλά, όπως στην παιδαγωγική, την ψυχολογία, την ιατρική, την ιστορία, τον πολιτισμό μας και διάφορα άλλα και να δρούμε μέσα από συλλογικότητες ομάδων που θα συγκροτήσουμε σε καθένα από αυτά, για να έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο και γνώση αυτών και του ευρύτερου κοινωνικού γίγνεσθαι και να παρεμβαίνουμε ατομικά και συλλογικά με ορθολογικές προτάσεις και δράσεις.

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ…ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η πρωτοβουλία μας συγκρότησης της Πλανητικής Ένωσης Ελλήνων, όπως την περιγράψαμε και η συμμετοχή σας και συνεργεία σας ως μελών αυτής της Ένωσης, στηρίζεται στα κάτωθι άρθρα τους συντάγματος και ειδικά στο άρθρο 12

Άρθρo 1
1. To πoλίτευμα της Eλλάδας είναι Πρoεδρευό-μενη Koινoβoυλευτική Δημoκρατία. 2. Θεμέλιo τoυ πoλιτεύματoς είναι η λαϊκή κυριαρχία. 3. Όλες oι εξoυσίες πηγάζoυν από τo Λαό, υπάρ-χoυν υπέρ αυτoύ και τoυ Έθνoυς και ασκoύνται όπως oρίζει τo Σύνταγμα.

Άρθρo 2
1. O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ  ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας.

Άρθρo 5
1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύ-θερα την πρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, oικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρη- στά ήθη.

**Άρθρo 12
1. Oι Έλληνες έχoυν τo δικαίωμα να συνιστoύν ενώσεις και μη κερδoσκoπικά σωματεία, τηρώντας τoυς νόμoυς, πoυ πoτέ όμως δεν μπoρoύν να εξαρ-τήσoυν την άσκηση τoυ δικαιώματoς αυτoύ από πρoηγoύμενη άδεια.

Άρθρo 14
1. Kαθένας μπoρεί να εκφράζει και να διαδίδει πρoφoρικά, γραπτά και δια τoυ τύπoυ τoυς στoχα- σμoύς τoυ τηρώντας τoυς νόμoυς τoυ Kράτoυς.
2. O τύπoς είναι ελεύθερoς. H λoγoκρισία και κάθε άλλo πρoληπτικό μέτρo απαγoρεύoνται.

Copryright © , Registered ® und Trademark ™.

Advertisements

Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ”

  1. Οργάνωση από τα κάτω… Οργάνωση από τον ίδιο τον λαό, για τον ίδιο τον λαό.

    Οργάνωση για ενότητα στην δράση και οργάνωση με στόχο την μετωπική πολιτική διεκδίκηση για την απελευθέρωση της πατρίδας και εγκαθίδρυση της δημοκρατίας προς όφελος των πολλών.

    Οργάνωση που μπορεί να ξεκινήσει με την απόφασή μας να μιλήσουμε με τον διπλανό μας, να επικοινωνήσουμε με όσους δίνουν τον αγώνα – ο καθένας από το δικό του μετερίζι – και να βρούμε πόσα μας ενώνουν, ποια προβλήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ΜΑΖΙ τώρα, με κοινή συλλογική προσπάθεια…

    Να βρεθούμε ξανά και να πιστέψουμε, όχι σε «πάνσοφους σωτήρες», αλλά στις δικές μας δυνάμεις, στην αλληλεγγύη, στην συλλογική δράση, στην ανθρωπιά μας που οφείλουμε να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού μέσα στην καρδιά κάθε αγώνα μας, για να είναι δίκαιος και να οδηγήσει σ’ ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s