Αστρικό Επίπεδο

Το αστρικό επίπεδο είναι το δεύτερο επίπεδο ύπαρξης και βρίσκεται αμέσως μετά το φυσικό επίπεδο. Αποτελείται από επτά υποεπίπεδα τα οποία βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αλλά σε διαφορετικές συχνότητες ή πυκνότητες ενεργειών. Ξεχωρίζουν μεταξύ τους ανάλογα με τη ποιότητα των ενεργειών που περιέχονται σε αυτά.

Υποεπίπεδα

Το χαμηλότερο υποεπίπεδο είναι το πρώτο και το υψηλότερο είναι το έβδομο υποεπίπεδο. Το πρώτο υποεπίπεδο του αστρικού επιπέδου είναι το πιο συμπυκνωμένο και βρίσκεται αμέσως μετά το αιθερικό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολουθούν τα υπόλοιπα υποεπίπεδα του αστρικού επιπέδου που είναι ολοένα και πιο αμυδρά. Το έβδομο είναι το πιο αμυδρό υποεπίπεδο του αστρικού επιπέδου.

Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες ενότητες, όλα τα υποεπίπεδα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αλλά σε διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας. Τα χαμηλότερα υποεπίπεδα έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας. Αντίθετα τα υψηλότερα υποεπίπεδα έχουν τη λιγότερη πυκνότητα ενέργειας.

Στο κατώτερο υποεπίπεδο του αστρικού επιπέδου, το πρώτο, υπάρχουν οι χειρότερες και οι πιο βλαβερές μορφές ενέργειας. Για αυτόν τον λόγο, σε αυτό το επίπεδο ελκύονται και οι πιο βλαβερές μορφές ύπαρξης. Εάν το παρομοιάζαμε με ένα χημικό μείγμα το επίπεδο αυτό θα ήταν το ίζημα που κατακάθεται στον πάτο του δοχείου.

Επειδή το πρώτο υποεπίπεδο είναι το κοντινότερο στο φυσικό επίπεδο, έχει ως βάση το φυσικό επίπεδο. Δηλαδή μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου. Μπορούμε να δούμε τα φυσικά τοπία, κτίρια και κατασκευές. Μπορούμε να δούμε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Ο τρόπος όμως που βλέπουμε είναι μέσω της αστρικής όρασης και όχι της φυσικής. Για αυτόν τον λόγο δεν θα μπορέσουμε να δούμε το φώς, τις σκιές, τα νερά με τον ίδιο τρόπο που τα βιώνουμε στο φυσικό επίπεδο.

Η αίσθηση αυτού του υποεπιπέδου είναι επίσης πολύ διαφορετική από ότι έχουμε συνηθίσει στο φυσικό επίπεδο. Η αντίληψή μας βασίζεται στην αίσθηση του αστρικού μας σώματος. Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε σαν να περνάμε μέσα από ένα πυκνό μαύρο υγρό, το οποίο μας εμποδίζει σε κάθε κίνησή μας. Αυτή η αίσθηση οφείλεται στη πυκνότητα των ενεργειών αυτού του υποεπιπέδου.

Στο υποεπίπεδο αυτό ελκύονται οι πιο βλαβερές μορφές ενέργειας. Οι ενέργειες που είναι βλαβερές είναι σκουρόχρωμες και δονούνται σε χαμηλή συχνότητα. Δεν μπορούν να περάσουν στα ανώτερα υποεπίπεδα και παραμένουν στο πρώτο υποεπίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα και με τις μορφές ύπαρξης. Οι μορφές ύπαρξης που εκφράζουν και εκπέμπουν βλαβερές ενέργειες περιορίζονται στο πρώτο υποεπίπεδο.

Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Όσοι εκπέμπουν και εκφράζουν βλαβερές ενέργειες δεν μπορούν να περάσουν στα ανώτερα υποεπίπεδα. Αυτά τα άτομα περνούν στο πρώτο υποεπίπεδο και παραμένουν σε αυτό. Ο μόνος τρόπος για να περάσουν στα ανώτερα υποεπίπεδα είναι να αλλάξουν το είδος και τη ποιότητα των ενεργειών που εκφράζουν. Θα πρέπει δηλαδή να εξαγνίσουν την ύπαρξή τους από τις βλαβερές ενέργειες. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να αλλάξουν τη συχνότητά τους και θα περάσουν στα ανώτερα υποεπίπεδα του αστρικού επιπέδου.

Τα επόμενα τρία υποεπίπεδα –το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο– μοιάζουν περισσότερο με το φυσικό επίπεδο καθώς αντικατοπτρίζουν πληρέστερα τα χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου. Επίσης δεν πλημμυρίζονται από βλαβερά είδη ενεργειών και βλαβερών μορφών ύπαρξης. Όπως και σε όλα τα υποεπίπεδα του αστρικού επιπέδου, η αντίληψη αυτών των υποεπιπέδων γίνεται μέσω των αστρικών αισθήσεών μας.

Τα τρία αυτά υποεπίπεδα παρότι μοιάζουν αρκετά, έχουν κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, το δεύτερο υποεπίπεδο έχει τα χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου. Οι μορφές ύπαρξης αυτού του υποεπιπέδου ζουν σε αυστηρή σύνδεση με το φυσικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, το τρίτο και τέταρτο υποεπίπεδο απέχουν περισσότερο από το φυσικό επίπεδο και οι οντότητες που ζουν σε αυτά τα υποεπίπεδα δεν ασχολούνται με έννοιες του φυσικού επιπέδου.

Τα επόμενα τρία υποεπίπεδα –το πέμπτο, έκτο και έβδομο– έχουν λιγότερη επαφή με το φυσικό επίπεδο. Το περιβάλλον αυτών των υποεπιπέδων είναι δημιουργημένο από τις μορφές ύπαρξης που ζουν σε αυτά τα επίπεδα. Μπορεί να αναπαριστούν περιβάλλοντα του φυσικού επιπέδου, αλλά συνήθως αναπαριστούν δημιουργήματα της φαντασίας των μορφών ύπαρξης που βρίσκονται σε αυτά τα υποεπίπεδα.

Αυτά τα τρία υποεπίπεδα χαρακτηρίζονται από τον ιδιοτελή πνευματισμό. Σε αυτά τα υποεπίπεδα περνούν οι άνθρωποι που πέτυχαν ένα επίπεδο πνευματισμού, αλλά οι στόχοι τους ήταν προσωπικοί και όχι για το γενικότερο όφελος. Η ιδιοτέλεια είναι η ποιότητα που τους περιορίζει στο αστρικό επίπεδο και δεν τους επιτρέπει να ανελιχθούν στα ανώτερα επίπεδα.

Οι διαφορές ανάμεσα στο πέμπτο, έκτο και έβδομο υποεπίπεδο του αστρικού είναι αμυδρές, αλλά υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που τα διαχωρίζουν μεταξύ τους.

Στο πέμπτο υποεπίπεδο υπάρχουν οι διάφορες εκδοχές που έχουν οι άνθρωποι από τις ποικίλες θρησκείες για τη μετά θάνατο ζωή. Υπάρχουν πόλεις, χωριά και οποιαδήποτε φανταστικό δημιούργημα έχουν στη φαντασία τους.

Αυτοί που περνούν σε αυτό το υποεπίπεδο, μπορεί να παραμείνουν σε αυτά τα υποεπίπεδα ζώντας ειρηνικά χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν το λόγο ύπαρξής τους σε αυτά. Μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια για να αντιληφθούν τη ύπαρξη των ανώτερων επιπέδων.

Όσοι έχουν ζήσει διανοητικές ζωές αλλά με ιδιοτελείς σκοπούς, μετά το θάνατο θα παραμείνουν στο έκτο υποεπίπεδο του αστρικού επιπέδου. Θα δημιουργήσουν σε αυτό το υποεπίπεδο τις επιθυμίες τους και θα παραμείνουν για πολλά χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσουν τη ματαιότητα. Η ιδιοτέλεια σε αυτό το επίπεδο μπορεί να μη βλάπτει τους άλλους, αλλά από την άλλη μεριά δεν ωφελεί κανέναν.

Κάποιος που ασχολείται με μια επιστήμη μόνο και μόνο για τη δόξα ή για την εγωιστική εξάσκηση της επιστήμης, θα παραμείνει σε αυτά τα υποεπίπεδα. Θα εξακολουθεί να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε και στη φυσική του ζωή. Απομονωμένος στην δική του εσωτερική ικανοποίηση και φυλακισμένος από τη ματαιότητα των σκοπών του.

Στο έβδομο υποεπίπεδο του αστρικού επιπέδου εντοπίζονται όσοι είναι έτοιμοι να περάσουν στα ανώτερα επίπεδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξεπερνούν ή έχουν ξεπεράσει την ιδιοτέλειά τους. Όπως και με τα προηγούμενα δύο υποεπίπεδα υπάρχουν διάφορα δημιουργήματα από τη φαντασία των ανθρώπων. Η ενέργεια όμως σε αυτό το ανώτερο υποεπίπεδο είναι η πιο αγνή από όλα τα αστρικά υποεπίπεδα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο έβδομο υποεπίπεδο μπορεί να παραμείνουν μετά τον θάνατο αυτοί που επιθυμούν να συνεχίσουν ένα έργο που ξεκίνησαν στο φυσικό επίπεδο χωρίς να το ολοκληρώσουν. Τα άτομα αυτά κυριαρχούνται από την ανιδιοτέλεια γιατί επιθυμούν να μοιραστούν και να μεταδώσουν το έργο τους στο φυσικό επίπεδο για το κοινό όφελος.

Αυτό μπορεί να γίνει, είτε με το να είναι δώσουν έμπνευση σε ένα συγγραφέα, ζωγράφο, καλλιτέχνη, είτε με το να δώσουν τη λύση στο πρόβλημα ενός επιστήμονα. Αφού ολοκληρώσουν το έργο τους, είναι πλέον απελευθερωμένοι από την υποχρέωση που έχουν στον εαυτό τους και μπορούν να προχωρήσουν στα ανώτερα επίπεδα.

Αστρικά Είδωλα

Στο αστρικό επίπεδο γενικότερα υπάρχουν αντικείμενα που καθρεπτίζουν τα αντίστοιχα αντικείμενα του φυσικού επιπέδου. Για παράδειγμα εάν περάσουμε στο αστρικό επίπεδο και δούμε το δωμάτιό μας, θα παρατηρήσουμε τα αντικείμενα που έχει τώρα το δωμάτιό μας. Τα αντίστοιχα αστρικά αντικείμενα είναι το στίγμα που αφήνουν τα φυσικά αντικείμενα στο αστρικό επίπεδο. Εάν μετακινήσουμε τα αντικείμενα στο φυσικό επίπεδο, θα παρατηρήσουμε τη σταδιακή αλλαγή των αντικειμένων στο αστρικό επίπεδο.

Όταν για παράδειγμα στο δωμάτιό μας έχουμε κάποια αντικείμενα που παραμένουν στις ίδιες ακριβώς θέσεις για πολλά χρόνια, τα αντικείμενα αυτά αφήνουν ένα έντονο στίγμα στο αστρικό επίπεδο. Εάν υποθετικά αλλάξουμε τη διακόσμηση ή την επίπλωση στο δωμάτιό μας, τότε θα αρχίζει να αλλάζει και το καθρέφτισμά τους στο αστρικό επίπεδο. Παρατηρώντας όμως το αστρικό επίπεδο θα αντιληφθούμε ότι υπάρχει ακόμα το καθρέφτισμα των παλιών αντικειμένων μαζί με το καθρέφτισμα των καινούριων.

Στο αστρικό επίπεδο μπορούμε να επηρεάσουμε οποιαδήποτε αστρική μορφή, αλλά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις μορφές που καθρεπτίζονται από το φυσικό επίπεδο. Εάν για παράδειγμα έχουμε το είδωλο μιας καρέκλας στο αστρικό επίπεδο, δεν μπορούμε να μετακινήσουμε το είδωλο, με σκοπό να μετακινήσουμε τη καρέκλα στο φυσικό επίπεδο.

Προσπαθώντας να αλλάξουμε κάποιο αστρικό είδωλο, θα αλλάξουμε τη πραγματικότητα στο αστρικό επίπεδο με τη φαντασία μας, δημιουργώντας κάτι καινούριο στο αστρικό επίπεδο. Η αλλαγή αυτή δεν θα καθρεπτιστεί στο φυσικό επίπεδο, αλλά θα δημιουργήσει μια φανταστική πραγματικότητα. Τέτοιου είδους πραγματικότητες είναι τα όνειρα. Το αστρικό επίπεδο είναι εύπλαστο και ευαίσθητο στη δύναμη της σκέψης. Εάν σκεφτούμε μια αλλαγή, θα γίνει.

Αισθήσεις

Επίσης στο αστρικό επίπεδο δεν υπάρχει η ίδια αίσθηση όπως την έχουμε συνηθίσει στο φυσικό επίπεδο. Στο φυσικό επίπεδο όταν αγγίζουμε κάποιο αντικείμενο μπορούμε να καταλάβουμε την υφή του και τη ποιότητά του. Στο αστρικό επίπεδο όταν αγγίζουμε ένα αντικείμενο, συνδεόμαστε με το αντικείμενο και αντιλαμβανόμαστε τα χαρακτηριστικά του. Η αίσθηση της αφής θυμίζει μια αυτόματη γνώση των χαρακτηριστικών. Σαν να γινόμαστε ένα με το αντικείμενο και με τη ταύτιση κατανοούμε τα χαρακτηριστικά του.

Ταυτόχρονα με την επαφή με ένα αντικείμενο μπορεί να νιώσουμε και τα συναισθήματα που υπάρχουν στο αντικείμενο. Στο φυσικό επίπεδο, για παράδειγμα, αγγίζουμε ένα τραπέζι που είναι δημιουργημένο με πολύ κόπο και αγάπη. Θα νιώσουμε τη σκληρή και αδρή επιφάνεια του τραπεζιού, θα νιώσουμε την υφή και τη μυρωδιά του ξύλου. Αντίστοιχα, στο αστρικό επίπεδο θα νιώσουμε επιπλέον και το συναίσθημα του κόπου που έκανε αυτός που το δημιούργησε. Θα νιώσουμε την αγάπη με την οποία το έφτιαξε, θα βιώσουμε τα συναισθήματα που έχουν τυλίξει αυτό το τραπέζι.

Η όραση στο αστρικό επίπεδο είναι επίσης διαφορετική. Παρότι στο φυσικό επίπεδο το φως προέρχεται από τις διάφορες φυσικές και τεχνητές πηγές φωτός, στο αστρικό επίπεδο δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Στο αστρικό επίπεδο υπάρχει πάντα ένας φωτισμός που δεν πηγάζει από κάποιο συγκεκριμένο σημείο.

Με την αστρική όραση αντιλαμβανόμαστε την ενέργεια. Απλά βλέπουμε χωρίς να υπάρχουν πηγές φωτισμού και αντίστοιχα δεν υπάρχουν σκιές. Δεν υπάρχει ύλη για να εμποδίσει το φώς και να δημιουργήσει σκιές. Όλα τα αντικείμενα και οι μορφές ύπαρξης είναι διάφανα και η αστρική όρασή μας τα διαπερνά.

Με την αστρική όραση, τα αντικείμενα είναι διάφανα και μπορούμε να εστιάσουμε σε μια οποιαδήποτε διατομή τους. Για παράδειγμα όταν βλέπουμε ένα αυτοκίνητο, βλέπουμε ταυτόχρονα όλες τις πλευρές του σαν να το κοιτάμε ταυτόχρονα από πολλές μεριές. Μπορούμε να εστιάσουμε στα μηχανικά του μέρη και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου σαν να ήταν αποσυναρμολογημένο στα επιμέρους κομμάτια του. Λόγω αυτού πολλές φορές είναι δύσκολο να αναγνωρίσουμε τα αντικείμενα του φυσικού επιπέδου όταν βρισκόμαστε στο αστρικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, πολύ λίγοι θα καταφέρουν να αναγνωρίσουν μια τηλεόραση όταν παρατηρούν ξεχωριστά τα συστατικά της μέρη σαν να είναι αποσυναρμολογημένη. Στο αστρικό επίπεδο θα δούμε ένα θολό παραλληλόγραμμο και εάν το παρατηρήσουμε περισσότερο θα δούμε τις ηλεκτρονικές πλακέτες, τα καλώδια, τις συνδέσεις και τα οποιαδήποτε σχήματα δημιουργούν τα κομμάτια της τηλεόρασης στο εσωτερικό της. Μόνο εάν γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι αυτό που παρατηρούμε είναι μια τηλεόραση θα μπορέσουμε να το επιβεβαιώσουμε.

Επιπροσθέτως, πράγματα που είναι αόρατα στο φυσικό επίπεδο, είναι ορατά στο αστρικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει την αντίληψή μας και την ικανότητα να αντιστοιχίσουμε αυτά που βλέπουμε στο αστρικό με αυτά που υπάρχουν στο φυσικό επίπεδο. Στο αστρικό επίπεδο βλέπουμε τις ροές ενέργειας, βλέπουμε τα στοιχεία της ατμόσφαιρας, βλέπουμε την αποσύνθεση των υλικών στοιχείων στα κλασσικά στοιχεία (γη, νερό, αέρας, φωτιά). Επιπροσθέτως, το εύρος των ορατών χρωμάτων είναι διαφορετικό στο αστρικό επίπεδο, μπορούμε να δούμε τα υπεριώδη και τα υπέρυθρα, κάτι που αλλάζει σημαντικά την αντίληψή μας.

Όνειρα

Το βράδυ όταν κοιμόμαστε το φυσικό σώμα μας χαλαρώνει, θεραπεύεται και αναπληρώνει ενέργεια. Το αστρικό σώμα αποχωρίζεται από το φυσικό σώμα και αιωρείται. Το τα δύο σώματα συνδέονται με μια ενεργειακή σύνδεση που είναι γνωστή ως το νήμα της ζωής. Το αστρικό σώμα επικοινωνεί με το φυσικό σώμα μέσω αυτής της σύνδεσης.

Αφού το αστρικό σώμα ξεχωρίσει από το φυσικό, το φυσικό σώμα πλέον ξεκινά τη διαδικασία ανάπλασης και αναζωογόνησής του. Το αστρικό σώμα αντίστοιχα, αρχίζει να παράγει ένα πεδίο συναισθημάτων, σκέψεων και εικόνων. Αυτά είναι τα όνειρα. Τα περισσότερα όνειρα δεν τα θυμόμαστε όταν ξυπνάμε, αλλά υπάρχουν κάποιες φορές που τα όνειρα είναι τόσο έντονα και παραμένουν στη μνήμη μας.

Τα περισσότερα όνειρα που θα δούμε είναι ασυνάρτητα και χωρίς λογική συνοχή. Κάποια άλλα όνειρα μας ελκύουν συναισθηματικά και μας συναρπάζουν. Μερικά είναι τόσο αληθοφανή και τόσο κοντά στη πραγματικότητα που μας κάνουν να τα ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα. Κάποιες φορές τα όνειρα είναι προφητικά.

Άλλες φορές δεχόμαστε επισκέψεις από αγαπημένα ή κοντινά μας πρόσωπα μέσα στον κόσμο των ονείρων. Μας δίνουν ένα μήνυμα και μετά φεύγουν. Δε βγάζουμε πάντα νόημα από αυτά τα όνειρα, αλλά συνήθως μας προκαλούν εντύπωση. Μας κάνουν να αναρωτηθούμε εάν τα όνειρα έχουν κάποια άλλη λειτουργία εκτός από το να απασχολούν το μυαλό μας κατά τον ύπνο.

Υπάρχουν επίσης κάποια όνειρα που μας γεμίζουν με τρόμο και μας κάνουν να ξυπνάμε ιδρωμένοι με τη καρδιά μας να χτυπά γρήγορα. Όνειρα που δε μπορούμε εύκολα να εξηγήσουμε γιατί συμβαίνουν.

Τα όνειρα είναι δύσκολο να αποκωδικοποιηθούν γιατί προκαλούνται από τα διάφορα επίπεδα του εαυτού μας, δηλαδή τα μέρη του εαυτού μας που βρίσκονται στα διάφορα επίπεδα ύπαρξης. Προκαλούνται αλλά και επηρεάζονται από τα διάφορα επίπεδα του εαυτού μας.

Κατά τη στιγμή του ύπνου τα σώματα χαλαρώνουν την μεταξύ τους επαφή και ο αυστηρός έλεγχος από τα κατώτερα επίπεδα του εαυτού μας μετριάζεται. Με αυτόν τον τρόπο οποιοδήποτε επίπεδο του σώματός μας μπορεί να επηρεάσει τα όνειρα, καθώς ούτε περιορίζονται, ούτε ελέγχονται αυστηρά.

Τα όνειρα που παράγονται από το μυαλό μας είναι συνήθως ασυνάρτητα, καθώς οι περισσότεροι δεν είναι εκπαιδευμένοι και δεν μπορούν να ελέγξουν τη συνοχή και την ένταση των σκέψεών τους. Τα όνειρα αυτού του είδους εστιάζουν συνήθως σε συγκεκριμένες ιδέες, καθώς οι αφηρημένες έννοιες δεν ανήκουν σε αυτό το επίπεδο.

Οποιαδήποτε ιδέα, εκφράζεται με έναν υπερβολικό τρόπο και αναπαρίσταται συνήθως από κάποια εικόνα. Τα όνειρα αυτού του είδους είναι σειρές από εικόνες που τοποθετούν το άτομο σαν πρωταγωνιστή σε ένα πολύ παράξενο σενάριο. Για παράδειγμα η ιδέα της Γαλλίας μπορεί να μας φέρει σε μια εικόνα με τον πύργο του Άιφελ και στην αμέσως επόμενη εικόνα η ιδέα της οικογένειας να μας τοποθετήσει στο σπίτι μας σε ένα οικογενειακό δείπνο.

Τα όνειρα προκαλούνται επίσης και από το αιθερικό σώμα, όπου λαμβάνει σήματα από το περιβάλλον. Όταν τα υπόλοιπα σώματα δεν δημιουργούν όνειρα, οποιοδήποτε σήμα ληφθεί ενεργειακά θα συμπεριληφθεί στο όνειρο και θα εκφραστεί ως ιδέα. Τα σήματα που θα λάβουμε μπορεί να εκπέμπονται από κάποιον που κοιμάται δίπλα ή κοντά μας, από κάποια οντότητα, αλλά και από την ενέργεια που απλά υπάρχει στον χώρο. Ακόμα και εάν δεν δέχεται εικόνες το αιθερικό σώμα μπορεί να χρησιμοποιήσει καταστάσεις του παρελθόντος για να δημιουργήσει εικόνες και σενάρια για τα όνειρα.

Όσο πιο εξελιγμένο είναι το αστρικό μας σώμα τόσο πιο έντονα θα είναι και τα όνειρα που παράγονται από αυτό. Τα όνειρα του αστρικού σώματος εκφράζουν τις περιηγήσεις στο αστρικό πεδίο και τις ιδέες που προκύπτουν από αυτές. Το αστρικό σώμα αλληλεπιδρά κυρίως με συναισθήματα και επιθυμίες και αυτές εκφράζονται μέσα από τα σενάρια και τις ιδέες των ονείρων. Το κομμάτι αυτό εξαρτάται κυρίως από τον χαρακτήρα μας και το πόσο ισχυρό αυτοέλεγχο έχουμε.

Υπάρχουν όμως και ανώτερου επιπέδου όνειρα που αντιπροσωπεύουν σημαντικά μηνύματα. Ιδέες που έχουν ως σκοπό να μας ενημερώσουν, να μας διδάξουν ή να μας προειδοποιήσουν. Οι έννοιες αυτές προέρχονται από τα ανώτερα επίπεδα του εαυτού μας και δημιουργούν έντονα όνειρα που αφήνουν το στίγμα τους. Συνήθως τα πιο έντονα και σημαντικά όνειρα που προέρχονται από τα ανώτερα επίπεδα είναι αυτά που θα φτάσουν μέχρι το φυσικό σώμα, ώστε να παραμείνουν στη μνήμη μας. Η φύση όμως των ανώτερων επιπέδων βασίζεται σε αφηρημένες ιδέες και συχνά τα μηνύματα που μεταδίδονται είναι κωδικοποιημένα με τη μορφή συμβόλων.

Οι άνθρωποι που δεν είναι ανεπτυγμένοι πνευματικά δεν θυμούνται τα όνειρά τους καθώς οι συνδέσεις επικοινωνίας ανάμεσα στο αστρικό και το φυσικό σώμα δεν επιτρέπουν τη μετάδοση πληροφοριών. Επειδή όμως δεν θυμόμαστε τις πληροφορίες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.

Κάθε βράδυ βλέπουμε όνειρα, αλλά δεν τα θυμόμαστε. Αυτό συμβαίνει και για έναν άλλο λόγο. Όταν αποχωρίζεται το αστρικό σώμα από το φυσικό σώμα, οι συνδέσεις που υπάρχουν στο φυσικό σώμα βρίσκονται σε αδράνεια και δεν καταγράφουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες των ονείρων καταγράφονται στο αστρικό σώμα. Για αυτό και όταν βλέπουμε όνειρα η όρασή μας είναι πολύ διαφορετική από τη φυσική όραση. Η διαφορετική αντίληψη που έχουμε είναι η αστρική όραση.

Στα όνειρα οι καταστάσεις που βιώνουμε καταγράφονται από τις αστρικές αισθήσεις, δηλαδή την ενόραση, την ενακοή και την ενσυναίσθηση, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με τις αντίστοιχες φυσικές αισθήσεις. Στα όνειρα έχουμε μια παράξενη όραση όπου βλέπουμε 360 μοίρες. Δηλαδή βλέπουμε και πίσω μας κάτι που δεν είναι δυνατό με τη φυσική όραση.

Για παράδειγμα όταν αναλύουμε την ανάμνηση από ένα όνειρο, ξέρουμε με έναν αυτόματο τρόπο ότι στα δεξιά μας ήταν ένας φίλος μας, στα αριστερά μας ήταν η μητέρα μας, πίσω μας ήταν τρία άτομα και μπροστά μας ένα κτίριο. Για τον καθένα αντιλαμβανόμαστε με έναν αυτόματο τρόπο τη θέση και την εμφάνισή του. Χωρίς όμως να έχουμε το φαινόμενο της φυσικής όρασης, όπου όταν κοιτάμε κάποιον στα δεξιά μας, δε ξέρουμε τι υπάρχει στα αριστερά μας αν δε γυρίσουμε το κεφάλι μας.

Επίσης η όρασή μας δεν περιορίζεται. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ένα άτομο ή ένα αντικείμενο στην ολότητά του. Εάν για παράδειγμα σε ένα όνειρο κοιτάμε ένα σπίτι, αυτομάτως στο μυαλό μας έχουμε το σπίτι απεικονισμένο από όλες τις όψεις του, σαν να έχουμε δει το σπίτι περιμετρικά.

Μερικά από τα όνειρα που βλέπουμε παράγονται από ιδέες, εικόνες και πρόσωπα που έχουμε ήδη στο μυαλό μας. Αλλά δεν είναι όλα τα όνειρα τέτοιου είδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι άνθρωποι που είναι τυφλοί εκ γενετής και βλέπουν όνειρα με τον ίδιο τρόπο που βλέπουν και οι υπόλοιποι.

Παρόμοια με τη λειτουργία της όρασης είναι και η λειτουργία της ακοής. Μπορεί στο όνειρό μας να ακούμε μια μελωδία, μουσική ή γενικότερα ήχους. Και εδώ η αντίληψη των ήχων δεν γίνεται με τα φυσικά αισθητήρια όργανα, αλλά με τις αισθήσεις του αστρικού σώματος. Ακόμα και όταν στο όνειρο κάποιος μιλάει, δεν ακούμε τη φωνή του αλλά λαμβάνουμε το νόημα των εννοιών που εκφράζει.

Εντυπωσιακό φαινόμενο είναι όταν υπάρχει ένας φυσικός θόρυβος την ώρα που βλέπουμε όνειρο, το φυσικό σώμα περιλαμβάνει τον ήχο αυτό στο σενάριο του ονείρου. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες αισθήσεις. Εάν για παράδειγμα έχουμε κοιμηθεί στραβά και το χέρι μας είναι σε επίπονη θέση, στο όνειρό μας μπορεί να δούμε ότι κάποιος μας τραυματίζει το χέρι. Εάν έχουμε σκεπαστεί με τη κουβέρτα και δεν αναπνέουμε σωστά μπορεί να βλέπουμε ότι πνιγόμαστε στη θάλασσα.

Τα όνειρα πραγματοποιούνται στο αστρικό επίπεδο. Το αστρικό σώμα δημιουργεί μια σφαίρα που περικλείει όλο το σώμα και μέσα σε αυτή τη προστατευτική σφαίρα δημιουργούνται τα όνειρα. Όλες οι αισθήσεις που έχουμε είναι αισθήσεις του αστρικού σώματος και ο τρόπος που λειτουργεί το αστρικό πεδίο είναι αυτός που βλέπουμε μέσα στα όνειρα.

Οι περισσότεροι όταν ερωτούνται δηλώνουν ότι δεν θυμούνται τα όνειρά τους ή πιστεύουν ότι δεν βλέπουν. Αυτό οφείλεται κυρίως στους έντονούς ρυθμούς της καθημερινής ζωής και στο γεγονός ότι σπάνια ξυπνάμε με φυσικό τρόπο. Δηλαδή ξυπνάμε πάντα με ξυπνητήρι. Το ξύπνημα αυτό είναι ξαφνικό και δεν επιτρέπει στο αστρικό σώμα να μεταδώσει τις πληροφορίες στο φυσικό σώμα.

Όταν ξυπνάμε το αστρικό σώμα αρχίζει σταδιακά να επανέρχεται και να συνδέεται με το φυσικό σώμα. Όσοι ξυπνάνε με φυσικό τρόπο, αρχίζουν να θυμούνται το τελευταίο όνειρο που είδαν και η συνείδησή τους βρίσκεται στο αστρικό σώμα. Καθώς η σύνδεση των σωμάτων ισχυροποιείται, αρχίζει να περνά ο έλεγχος στο φυσικό σώμα και να ενεργοποιείται ο εγκέφαλος.

Σε αυτό το σημείο, μεταξύ ξύπνιου και ύπνου, είναι που έχουμε συνειδητότητα και των δύο σωμάτων. Το άτομο ανατρέχει στο μυαλό του την ανάμνηση του ονείρου. Χωρίς να μπορεί να ξεχωρίσει, πιστεύει ότι εφόσον θυμάται το όνειρο, αυτό είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του. Είναι όμως αποθηκευμένο στη μνήμη του αστρικού σώματος. Όταν ξυπνάει και η συνείδησή του περνά πλήρως στο φυσικό σώμα, συνειδητοποιεί ότι δεν θυμάται καθόλου το όνειρο. Το μόνο που θυμάται είναι το γεγονός ότι πριν λίγο το θυμόνταν.

Κάποιος που θέλει να θυμάται τα όνειρά του πρέπει να ξυπνά σταδιακά και με έναν ήρεμο τρόπο, για να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει συνειδητά να προσπαθεί να ανατρέξει το όνειρο τη στιγμή που ξυπνάει ώστε να αποθηκευτεί και στη φυσική μνήμη. Μια καλή μέθοδος είναι να έχουμε ένα σημειωματάριο κοντά στο κρεβάτι ώστε να καταγράψουμε το όνειρο όσο βρισκόμαστε σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση.

Τα όνειρα λειτουργούν και ως ένα μέσο ανάπτυξης της πνευματικότητάς μας. Επειδή συνήθως δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βελτιωνόμαστε. Όταν κοιμόμαστε και ονειρευόμαστε, βρισκόμαστε στο αστρικό σώμα και λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούμε όταν είμαστε ξύπνιοι. Αναπτυσσόμαστε στο αστρικό επίπεδο. Μπορεί να μην έχουμε αναμνήσεις από τα όνειρά μας, αλλά σίγουρα θα παρατηρήσουμε αλλαγές στον εαυτό μας.

Πράγματα που δεν γνωρίζαμε πως λειτουργούν, πλέον έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Προβλήματα που προσπαθούσαμε απεγνωσμένα να λύσουμε, πλέον αποκτούν μια λύση που προκύπτει στο μυαλό μας σαν να προϋπάρχει. Απορίες που δε μας απασχολούσαν, τώρα είναι κυρίαρχες στο μυαλό μας. Ικανότητες που δεν είχαμε παλιότερα, πλέον αναδύονται στην επιφάνεια της συνείδησής μας. Όλα αυτά αναπτύσσονται όταν κοιμόμαστε. Μπορεί να μην έχουμε συνείδηση, αλλά δεν παύουμε να εξελισσόμαστε, ακόμα και όταν ονειρευόμαστε.

Τις περισσότερες φορές όταν βλέπουμε ένα όνειρο είναι σαν να βλέπουμε μια ταινία, είμαστε απλοί παρατηρητές. Παρότι συμμετέχουμε στο όνειρο σαν χαρακτήρες, δεν έχουμε κανένα τρόπο να επηρεάσουμε αυτά που συμβαίνουν στο όνειρο. Ακόμα και όταν θέλουμε να αλλάξουμε τη πορεία του ονείρου δεν μπορούμε.

Υπάρχουν όμως κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που ενώ βλέπουμε ένα όνειρο αποκτάμε μια ξαφνική συνειδητότητα. Μπορούμε να επηρεάσουμε τα τεκταινόμενα του ονείρου και να δημιουργήσουμε, να αλλάξουμε και να ελέγξουμε το όνειρό μας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκτάμε τη συνείδηση του αστρικού σώματος και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αστρικής προβολής, όπου ταξιδεύουμε στο αστρικό σώμα μας. Το αστρικό επίπεδο αντιδρά στη σκέψη μας και αλλάζει σχεδόν ακαριαία. Συνήθως όμως όταν ξυπνάμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα όνειρο, βρισκόμαστε ήδη σε ένα δημιουργημένο φανταστικό περιβάλλον και δεν μπορούμε να δούμε το πραγματικό αστρικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως έντονα ή διαυγή όνειρα (lucid dreaming).

Αστρικό Σώμα

Το αστρικό σώμα είναι το επόμενο σώμα συνειδητότητας μετά το φυσικό. Οι περισσότεροι έρχονται σε επαφή με τη συνειδητότητά του αστρικού σώματος λίγο πριν τον ύπνο. Είναι η στιγμή που το φυσικό μας σώμα χαλαρώνει και βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση είναι αξιοσημείωτες οι περιπτώσεις όπου  ενώ έχουμε χαλαρώσει, ξαφνικά νιώθουμε ότι πέφτουμε! Ξυπνάμε με φόβο ότι θα πέσουμε, αλλά στη πραγματικότητα δεν έχουμε μετακινηθεί καθόλου από την αρχική μας θέση.

Η αίσθηση της πτώσης κατά τον ύπνο οφείλεται στη μετακίνηση του αστρικού σώματος. Όταν είμαστε ξύπνιοι το φυσικό μας σώμα κινείται ταυτόχρονα με το αστρικό μας σώμα. Όταν όμως κοιμόμαστε, τα δύο σώματα διαχωρίζονται και η συνειδητότητά μας περνά στο αστρικό σώμα. Όταν λοιπόν μετακινείται το αστρικό μας σώμα νομίζουμε ότι κινείται και το φυσικό σώμα.

Ο τρόπος που λειτουργεί η μνήμη μας όταν περνά η συνειδητότητά μας στο αστρικό σώμα είναι διαφορετικός. Το φυσικό σώμα διατηρεί κάθε ανάμνηση που έχουμε στο φυσικό επίπεδο. Όταν όμως η συνειδητότητά μας περνά στο αστρικό σώμα, οι όποιες αναμνήσεις δημιουργηθούν δεν θα περάσουν στο φυσικό σώμα. Λόγω αυτού, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές μνήμες.

Για να εξηγήσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο θα μπορούσαμε να φανταστούμε την ανάμνηση σαν ένα μπαλόνι που είναι δεμένο με ένα νήμα. Η διατήρηση μιας ανάμνησης είναι σαν να κρατάμε το μπαλόνι από το νήμα του. Καθημερινά δημιουργούμε αναμνήσεις με το φυσικό μας σώμα, δηλαδή οι αναμνήσεις συνδέονται στο φυσικό σώμα. Σαν να κρατάμε το μπαλόνι από το νήμα του. Μέσω αυτού του νήματος αποκτάμε πρόσβαση σε αυτές τις αναμνήσεις.

Όταν όμως η συνειδητότητά μας περνά στο αστρικό σώμα, οι όποιες αναμνήσεις δημιουργούνται, συνδέονται με το αστρικό σώμα. Όπως για παράδειγμα οι αναμνήσεις των ονείρων, που σπάνια παραμένουν όταν ξυπνάμε. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αναμνήσεις των ονείρων είναι συνδεδεμένες με το αστρικό σώμα και το φυσικό σώμα δεν έχει πρόσβαση σε αυτές. Για αυτόν τον λόγο μας δίνεται η εντύπωση ότι χάνονται. Το αστρικό σώμα επειδή είναι ανώτερο από το φυσικό έχει πρόσβαση στις αναμνήσεις του φυσικού σώματος, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει.

Όταν ξυπνάμε το αστρικό σώμα επανέρχεται σιγά-σιγά στον χώρο του φυσικού σώματος. Σε αυτό το στάδιο έχουμε ταυτόχρονα τη συνειδητότητα και του φυσικού και του αστρικού σώματος. Το αστρικό σώμα αρχίζει να συνδέεται με το αιθερικό και αρχίζουν να μεταδίδονται οι πληροφορίες των αισθήσεων του φυσικού σώματος. Αρχίζουμε δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε το φυσικό περιβάλλον μας. Η διαδικασία αυτή παίρνει μερικά λεπτά, αλλά είναι απαραίτητη για να ισχυροποιηθεί και πάλι η σύνδεση του αστρικού σώματος με το φυσικό.

Το απότομο ξύπνημα είναι μια κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προσωρινά προβλήματα. Όταν κάποιος ξυπνάει ξαφνικά και σηκωθεί αμέσως, εμφανίζεται ζαλισμένος και δεν έχει καλή επαφή με τη πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι το αστρικό σώμα δεν έχει συνδεθεί πλήρως με το φυσικό σώμα. Το ξύπνημα θα πρέπει να γίνεται με σταδιακό τρόπο, όπως και ο ύπνος. Με αυτόν τον τρόπο το αστρικό σώμα επανέρχεται στο φυσικό σώμα και συνδέεται με ομαλό τρόπο.

Στη περίπτωση που το ξύπνημα γίνει απότομα, η σύνδεση αστρικού, αιθερικού και φυσικού σώματος δεν έχει πραγματοποιείται πάντα σωστά. Για αυτόν τον λόγο ζαλιζόμαστε και παραπατάμε. Δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε το φυσικό περιβάλλον μας και αναγκαζόμαστε να εστιάσουμε πολύ για να δούμε τα αντικείμενα γύρω μας. Σε κάποιες περιπτώσεις λόγω της έντονης προσπάθειας να ξυπνήσουμε, μπορεί να προκληθεί και έντονος πονοκέφαλος που διαρκεί για όλη τη μέρα.

Τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν, λύνονται όταν πέσουμε και πάλι για ύπνο. Όταν κοιμηθούμε, τα αμυδρά σώματα διαχωρίζονται και όταν ξυπνήσουμε με χαλαρό τρόπο θα έχουν την άνεση να επανασυνδεθούν και πάλι. Αυτή τη φορά με τον σωστό τρόπο.

Παρόμοιο φαινόμενο ζάλης συμβαίνει και όταν πίνουμε αλκοόλ. Τα δύο φαινόμενα σχετίζονται μεταξύ τους γιατί προκαλούνται από την ίδια κατάσταση. Η κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοόλ βοηθά στο να χαλαρώσει η σύνδεση του αστρικού σώματος με το φυσικό. Η προσωρινή ευθυμία και η διευρυμένη αντίληψη που αποκτάμε προκαλείται από την επαφή με το αστρικό επίπεδο.

Ένας μύστης που έχει αναπτύξει την ικανότητα της ενόρασης μπορεί να παρατηρήσει το αστρικό και το φυσικό σώμα. Όταν παρατηρεί κάποιον που έχει πιει αρκετή ποσότητα αλκοόλ αυτό είναι έκδηλο. Διαφαίνεται ότι το αστρικό σώμα δεν ακολουθεί πλήρως τις όποιες κινήσεις του φυσικού σώματος και ότι η μεταξύ τους σύνδεση είναι ασταθής.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του αστρικού σώματος είναι η μορφή του. Ενώ στο φυσικό επίπεδο η μορφή εξαρτάται από την ύλη και δεν αλλάζει, η μορφή του αστρικού σώματος μπορεί να τροποποιηθεί.

Η μορφή του αστρικού σώματος συνήθως διατηρεί τη μορφή του φυσικού σώματος. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά αυτό είναι το πιο συνηθισμένο γιατί τα σώματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το αστρικό σώμα επειδή αποτελείται από πιο αμυδρές μορφές ενέργειας, διατηρεί το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του φυσικού σώματος.

Η εμφάνιση του αστρικού σώματος στα μη-ανεπτυγμένα άτομα θυμίζει το σχήμα του αυγού. Το αστρικό σώμα εμφανίζεται θολό και δεν έχει μεγάλη συνοχή. Τα χαρακτηριστικά του ξεχωρίζουν αμυδρά μέσα στη μάζα αυτή. Αντίθετα, στους περισσότερο εξελιγμένους, το σχήμα του αστρικού σώματος διαφαίνεται ξεκάθαρα. Γύρω από το αστρικό σώμα υπάρχει μια λαμπρή αύρα που προφυλάσσει το αστρικό σώμα από τις οποιεσδήποτε βλαβερές ενέργειες.

Όσοι είναι ανεπτυγμένα πνευματικά μπορούν να τροποποιήσουν τη μορφή του αστρικού τους σώματος κατά βούληση. Ένας μύστης μπορεί να πάρει τη μορφή οποιουδήποτε ζώου ή ανθρώπου. Μπορεί επίσης να μεταμορφωθεί σε οποιαδήποτε φανταστική μορφή επιθυμεί. Είναι αξιοσημείωτο ότι κάποια ξεχωριστοί άνθρωποι έχουν έμφυτες μορφές αστρικού σώματος που διαφέρουν κατά πολύ από την ανθρώπινη.

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα, οι αισθήσεις του αστρικού σώματος διαφέρουν αρκετά από αυτές του φυσικού. Οι αισθήσεις του αστρικού σώματος επιδρούν σε όλο το σώμα, αντίθετα με το φυσικό σώμα όπου η αίσθηση πηγάζει μόνο από τα αισθητήρια όργανα.

Το αστρικό σώμα μας δίνει μια αυτόματη αντίληψη των καταστάσεων. Το μόνο που αρκεί είναι η σκέψη μας. Με τη κατεύθυνση της σκέψης μας χειριζόμαστε τις αστρικές αισθήσεις μας. Η αισθήσεις του αστρικού σώματος είναι ακριβώς οι ίδιες με τις αισθήσεις που έχουμε όταν βιώνουμε ένα όνειρο.

Αστρική Προβολή

Η αστρική προβολή είναι η ικανότητα να προβάλλουμε τη συνειδητότητά μας στο αστρικό σώμα. Όπως αναφέραμε στις προηγούμενες ενότητες, το πέρασμα στο αστρικό πεδίο συμβαίνει κάθε νύχτα όταν κοιμόμαστε. Σπάνια όμως έχουμε ανάμνηση από αυτές τις περιηγήσεις και ακόμα πιο σπάνια έχουμε συνείδηση για τις πράξεις μας.

Στους περισσότερους το καθημερινό πέρασμα στο αστρικό επίπεδο γίνεται με τη μορφή ονείρων. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είναι αρκετά ανεπτυγμένοι πνευματικά και περιφέρονται, εξερευνούν και αναπτύσσονται στο αστρικό επίπεδο.

Στους περισσότερους οι συνδέσεις του αστρικού και του φυσικού σώματος δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες και δεν επιτρέπουν τη μετάδοση πληροφοριών από το ένα σώμα στο άλλο. Με αυτό τον τρόπο ο ύπνος είναι μια κατάσταση στην οποία δεν έχουμε συνειδητότητα. Ακόμα και εάν το αστρικό σώμα υπό τις καθοδηγήσεις του ανώτερου εαυτού μας, έχει συναίσθηση την ώρα που κοιμόμαστε, καμία ανάμνηση δεν επιστρέφει στο φυσικό σώμα.

Καθώς ο άνθρωπος αναπτύσσεται πνευματικά, η στιγμή της μετάβασης στη κατάσταση του ύπνου, είναι απλά ένα πέρασμα της συνειδητότητας από το φυσικό σώμα στο αστρικό. Η κατάσταση της συνειδητότητας στο αστρικό σώμα θυμίζει πάρα πολύ την αίσθηση που έχουμε στα πιο ζωηρά μας όνειρα.

Ένα χαρακτηριστικό της αστρικής προβολής είναι ότι τα αντικείμενα σε έναν πραγματικό χώρο, όπως το δωμάτιό μας, είναι καθρεπτισμένα. Για παράδειγμα εάν κάποιος παρατηρήσει τον υπολογιστή του και στα δεξιά από τον υπολογιστή υπάρχει ένα βιβλίο. Όταν δούμε τον ίδιο χώρο μέσω της αστρικής προβολής, θα εμφανίζεται σαν να βλέπουμε μέσα από καθρέφτη, δηλαδή το βιβλίο θα βρίσκεται αριστερά από τον υπολογιστή.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στο ότι η όραση του φυσικού ματιού φτάνει στις νευρικές απολήξεις του εγκεφάλου ανεστραμμένη. Το είδωλο του αντικειμένου που κοιτάμε αφού έχει περάσει από το φακό του ματιού, καθρεπτίζεται. Το σήμα αυτό περνά στα ανώτερα επίπεδά μας και φτάνει ανεστραμμένο. Στην αστρική προβολή, το αριστερά και το δεξιά είναι ανάποδα καθώς στην αστρική όραση δεν υπάρχει ενδιάμεσο αισθητήριο όργανο.

Για αυτόν το λόγο όταν κάποιος περνά στο αστρικό πεδίο, βλέπει τους πραγματικούς χώρους, αλλά καθρεπτισμένους. Ένα σημαντικό σφάλμα που προκύπτει λόγω αυτού κατά την αστρική προβολή, είναι ότι το άτομο περνά στο αστρικό πεδίο και έχει στη φαντασία του το δωμάτιό του. Για παράδειγμα ξέρει ότι η πόρτα του δωματίου βρίσκεται στα δεξιά του και το παράθυρο στα αριστερά. Λόγω του καθρεπτισμού, στο αστρικό πεδίο θα βρίσκονται ανάποδα.

Όταν αναζητήσει τη πόρτα στα δεξιά του και δεν την δει, θα προβληματιστεί και θα σκεφτεί ότι η πόρτα θα έπρεπε να είναι στα δεξιά. Το αστρικό επίπεδο αντιδρά στη σκέψη αυτή και θα δημιουργήσει μια πόρτα στα δεξιά του για να αναπαραστήσει αυτό που έχει στη φαντασία του. Πλέον όμως αυτό το οποίο βιώνει είναι δημιούργημα της φαντασίας του και όχι πραγματικότητα. Όποιος δεν είναι εκπαιδευμένος, μπορεί να χαθεί με αυτόν τον τρόπο μέσα στη διαστρεβλωμένη αντίληψη της πραγματικότητας.

Στο αστρικό πεδίο μπορούμε να περιηγηθούμε σε όλη τη γη καθώς η μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο γίνεται απλά με τη σκέψη. Δε γίνεται ακαριαία καθώς το αστρικό επίπεδο χρειάζεται λίγο χρόνο για να πραγματοποιήσει τη σκέψη μας. Μπορούμε να δούμε άλλους ανθρώπους και συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε τα αστρικά και αιθερικά σώματά τους. Μπορούμε να περιηγηθούμε στο σπίτι μας και να δούμε τη προστατευτική σφαίρα που δημιουργούν οι άλλοι άνθρωποι γύρω τους όταν ονειρεύονται.

Μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με τους ανθρώπους είτε είναι ζωντανοί, είτε είναι σε μεταβατικό στάδιο, είτε είναι μετά το θάνατο. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να δημιουργήσουμε κοινές φαντασίες, ακόμα και να κάνουμε σεξ. Απαιτείται όμως μεγάλη προσοχή γιατί εάν επηρεάσουμε με κάποιον τρόπο τους άλλους χωρίς τη συναίνεσή τους, ανεξαρτήτως εάν είναι για καλό ή κακό, μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή επίθεσης.

Στο αστρικό επίπεδο μπορούμε επίσης να δούμε τις οντότητες που ζουν σε αυτό ή οντότητες που έρχονται στο αστρικό επίπεδο από ανώτερα επίπεδα. Μπορούμε να τις μελετήσουμε, να δούμε με ποιον τρόπο συμπεριφέρονται και με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τις ευφυείς οντότητες και να δεχτούμε καθοδήγηση και γνώση. Αλλά και πάλι απαιτείται μεγάλη προσοχή, καθώς πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν και εάν δεν προσέξουμε μπορεί να βρεθούμε θύματα και υποχείρια σε σχέδια βλαβερών οντοτήτων.

Ένας άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει αστρική προβολή τυχαία, δηλαδή να ξυπνήσει ενώ βλέπει ένα όνειρο και να το χειριστεί. Σε αυτή τη κατάσταση βλέπει ένα ζωηρό ή έντονο όνειρο, αλλά εφόσον γνωρίζει μπορεί να διαλύσει το όνειρο και να κινηθεί στο αστρικό επίπεδο. Δεν απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από μέρους μας, απλά η πειθαρχημένη σκέψη.

Ένας άλλος τρόπος είναι με συνειδητή μετάβαση στο αστρικό επίπεδο. Όπου το άτομο κάθετε σε μια αναπαυτική θέση και με τη δύναμη του νου περνά τη συνειδητότητά του στο αστρικό σώμα. Η ικανότητα αυτή απαιτεί πειθαρχία του νου και πνευματική ανέλιξη για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε τη μετάβαση αυτή με ομαλότητα.

Υπάρχει επίσης η ακραία περίπτωση λόγω της εκτεταμένης ενεργειακής εξάσκησης να σπάσουν τα φίλτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση ενεργειών από το αστρικό σώμα στο φυσικό. Δηλαδή να αποκτήσει βλάβη το αιθερικό σώμα. Το φαινόμενο αυτό έχει τους κινδύνους του, αλλά με αυτόν τον τρόπο το αστρικό σώμα μεταδίδει συνέχεια εμπειρίες στο φυσικό. Αυτό έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να περάσουμε στο αστρικό σώμα χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας και χωρίς να μπορούμε να το ελέγξουμε.

Τέλος υπάρχει η περίπτωση ένας φίλος ο οποίος είναι ήδη ικανός στην αστρική προβολή να μας εντοπίσει στο αστρικό πεδίο την ώρα που κοιμόμαστε. Θα παρατηρήσει ότι εκείνη τη στιγμή θα περιβαλλόμαστε από μια προστατευτική σφαίρα. Η σφαίρα αυτή είναι ο κόσμος των ονείρων μας και τον δημιουργούμε εμείς.

Ο φίλος μπορεί να διασπάσει αυτή τη σφαίρα και να μας φέρει σε συνειδητότητα. Αυτό προφανώς θα πρέπει να γίνεται μόνο με τη συγκατάθεσή μας καθώς κάποιος που δεν γνωρίζει, μπορεί να σοκαριστεί από την εμπειρία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να προκληθεί με τον ίδιο τρόπο και από οντότητες και πνεύματα για διάφορους σκοπούς, είτε ωφέλιμους είτε βλαβερούς.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s