Επίπεδα Ύπαρξης

πνευματικό επίπεδο, συνειδητότητα, φυσικό επίπεδο, αστρικό επίπεδο, βουδικό επίπεδο, διανοητικό επίπεδο, επίπεδα ύπαρξης, θεικό επίπεδο, ολιστικό επίπεδο.

 

Οι διαστάσεις ή τα επίπεδα ύπαρξης είναι ένας τρόπος για να περιγραφούν οι καταστάσεις συνειδητότητας του ανθρώπου που υπερβαίνουν το φυσικό επίπεδο. Η έννοια αυτή συναντάται σε διάφορες θρησκείες ανά τον κόσμο, αλλά και σε αρκετά διδάγματα εσωτερισμού.

Τα επίπεδα ύπαρξης τοποθετούνται παράλληλα με το δικό μας επίπεδο, δηλαδή το φυσικό επίπεδο. Βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο με το υλικό επίπεδο, αλλά το κάθε επίπεδο έχει διαφορετική πυκνότητα. Δηλαδή τα ανώτερα επίπεδα είναι πιο αραιά και πιο αμυδρά και απαιτείται αυτοσυγκέντρωση για να καταφέρουμε να τα αντιληφθούμε.

Στην αρχαία Ελλάδα τα επίπεδα ύπαρξης ονομάζονταν πλάτη. Με την έννοια πλάτος εννοούμε το εύρος ενός επιπέδου. Αναφέρουμε ως παράδειγμα τη φράση «εν τω φυσικό πλάτει» που σημαίνει στο εύρος του φυσικού επιπέδου.

Τα επίπεδα ύπαρξης μπορεί να χωριστούν και να οργανωθούν με ποικίλους τρόπους, αλλά συνήθως χωρίζονται σε επτά επίπεδα. Το πρώτο και πιο πυκνό είναι το φυσικό ή υλικό επίπεδο. Το φυσικό επίπεδο είναι και το κατώτερο από όλα τα επίπεδα ύπαρξης. Είναι το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε.

Τα ανώτερα επίπεδα είναι σταδιακά πιο ανεπαίσθητα και επηρεάζουν το φυσικό επίπεδο με έμμεσο τρόπο. Επισημαίνουμε ότι το φυσικό επίπεδο περιλαμβάνει όλο τον υλικό κόσμο και όχι μόνο τη γη. Δηλαδή περιλαμβάνει οτιδήποτε υλικό στο σύμπαν. Αναφέρεται στην ορατή πραγματικότητα του χώρου και του χρόνου, της ύλης και της φυσικής ενέργειας.

Τα επίπεδα ύπαρξης βρίσκονται στον τον ίδιο σχετικά χώρο. Για να το κατανοήσουμε μπορούμε να σκεφτούμε τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας που έχουμε στη σύγχρονη εποχή. Έχουμε ξεχωριστές συχνότητες για τα ραδιοφωνικά κύματα, τα τηλεοπτικά κύματα, για τη κινητή τηλεφωνία, για σήματα GPS, για δορυφορικά σήματα, για τα ασύρματα δίκτυα υπολογιστών και πολλά άλλα. Κάθε είδος σήματος έχει το δικό του εύρος συχνοτήτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να παρομοιάσουμε τα επίπεδα ύπαρξης με τις διαφορετικές συχνότητες ασύρματης επικοινωνίας.

Κάποιος μπορεί να έχει ένα ράδιο για να λαμβάνει ραδιοφωνικά σήματα, μια τηλεόραση που λαμβάνει τηλεοπτικά σήματα, ένα κινητό που λαμβάνει σήματα κινητής τηλεφωνίας. Αντίστοιχα ένας άνθρωπος αποτελείται από διάφορα σώματα που αλληλεπιδρούν με τα διάφορα επίπεδα ύπαρξης. Έχει φυσικό σώμα, αιθερικό, αστρικό, ιδεατό και αιτιατό σώμα.

Όλα αυτά τα σώματα περιβάλλουν τη ψυχή. Θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με τα στρώματα ενός κρεμμυδιού που περιβάλλουν τη καρδιά του. Τα διάφορα σώματα του ανθρώπου αλληλεπιδρούν με τα αντίστοιχα επίπεδα ύπαρξης και έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες.

Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ακούει ράδιο, να βλέπει τηλεόραση και ταυτόχρονα να είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ και να διαβάζει ειδήσεις. Ανάλογα σε ποιο από όλα τα μέσα επικεντρώνεται περισσότερο, από αυτό το μέσο θα λαμβάνει τις πληροφορίες. Οι υπόλοιπες πληροφορίες απλά αγνοούνται.

Με την ίδια αναλογία ένας άνθρωπος επηρεάζεται από όλα τα σώματά του και τις αντίστοιχες διαστάσεις ύπαρξης. Η συνειδητότητά μας λαμβάνει πληροφορίες από όλα τα σώματα ταυτόχρονα και ανάλογα με το πόσο ανεπτυγμένο είναι το αντίστοιχο σώμα μας, τόσο πιο έντονες και ξεκάθαρες θα είναι οι αισθήσεις.

Το θέμα είναι πιο πολύπλοκο, καθώς τα επίπεδα ύπαρξης έχουν και υποεπίπεδα. Για να αντιληφθούμε την έννοια των υποεπιπέδων, μπορούμε να σκεφτούμε τα ραδιοφωνικά κύματα. Για παράδειγμα στην Ελλάδα εκπέμπουν εκατοντάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί FM και εκπέμπουν όλοι ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε ένα ράδιο το οποίο μπορεί να συγχρονιστεί στη συχνότητα ενός και μόνο σταθμού. Το ράδιο λοιπόν είναι συντονισμένο σε ένα σταθμό από πολλούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τη τηλεόραση, αλλά και με το ίντερνετ. Υπάρχουν πολλά υποεπίπεδα, αλλά εμείς είμαστε συντονισμένοι μόνο σε ένα.

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργεί και η συνειδητότητά μας. Τα επίπεδα ύπαρξης συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Δηλαδή όλοι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν ταυτόχρονα. Όλες οι ιστοσελίδες στο ίντερνετ ενημερώνονται συνεχώς. Αυτά γίνονται ανεξάρτητα από το αν εμείς βλέπουμε τηλεόραση, ακούμε ράδιο, σερφάρουμε στο ίντερνετ ή τίποτα από όλα αυτά. Όταν επικεντρώνουμε τη προσοχή μας στο ράδιο, είναι σαν να αλλάζουμε τη συνειδητότητά μας σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ύπαρξης.

Αντίστοιχα οι διάφορες οντότητες που ζουν στο κάθε επίπεδο ύπαρξης ζουν τις ζωές τους ανεξάρτητα από το εάν εμείς τις αντιλαμβανόμαστε ή όχι. Με την ίδια λογική που και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί εκπέμπουν ανεξάρτητα από το εάν εμείς έχουμε το ράδιο ανοιχτό ή όχι.

Η συνειδητότητά μας, με έναν αλληγορικό τρόπο, είναι σε ποια συσκευή επικεντρώνουμε τη προσοχή μας. Μπορούμε να παραμείνουμε συντονισμένοι στο φυσικό επίπεδο ύπαρξης, αλλά με εκπαίδευση μπορούμε να αλλάξουμε αυτή τη συχνότητα και να αντιληφθούμε τα ανώτερα επίπεδα ύπαρξης.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν συντονιζόμαστε με κάποιο ανώτερο επίπεδο ύπαρξης δεν μπορούμε μόνο να το αντιληφθούμε, αλλά μπορούμε και να αλληλεπιδράσουμε με αυτό. Τα επίπεδα ύπαρξης είναι συνυφασμένα μεταξύ τους και αντίθετα με το παράδειγμα των ραδιοφωνικών σταθμών, τα ανώτερα επίπεδα επηρεάζουν τα κατώτερα και το αντίστροφο. Μια αλλαγή που θα γίνει στα ανώτερα επίπεδα μπορεί να επιφέρει μια επαγωγική αλλαγή στα κατώτερα επίπεδα και θα επηρεάσει τη πραγματικότητά μας.

Τα επτά επίπεδα ύπαρξης ονομάζονται από το κατώτερο προς το ανώτερο ως εξής: φυσικό, αστρικό, διανοητικό, βουδικό, πνευματικό, θεϊκό και ολιστικό. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε συνοπτικά τα επίπεδα αυτά, αλλά οι λεπτομέρειές τους θα αναλυθούν σε επόμενα άρθρα.

planesofexistence

Όπως αναφέραμε ήδη, το φυσικό επίπεδο είναι ο κόσμος που βιώνουμε καθημερινά. Το ορατό σύμπαν. Το φυσικό επίπεδο έχει επτά υποεπίπεδα. Τα πρώτα τέσσερα υποεπίπεδα αντιστοιχούν στα στοιχεία γη, νερό, φωτιά και αέρας. Τα υπόλοιπα τρία υποεπίπεδα του φυσικού ομαδοποιούνται και ονομάζονται ως αιθερικό επίπεδο. Στο αιθερικό επίπεδο εντοπίζεται η ζωτική ενέργεια που αναλύσαμε στις προηγούμενες ενότητες. Το αιθερικό επίπεδο περιλαμβάνει επίσης και την αντανάκλαση ή ένα ενεργειακό αντίγραφο του φυσικού επιπέδου.

Το επόμενο είναι το αστρικό επίπεδο, το οποίο είναι το επίπεδο που μεταβαίνει η συνειδητότητά μας αμέσως μετά τον φυσικό θάνατο. Αυτό το επίπεδο ύπαρξης σχετίζεται με τα συναισθήματα και τις επιθυμίες ενός ανθρώπου. Είναι το επίπεδο στο οποίο κατοικούν τα πνεύματα, τα ξωτικά και γενικά οι οντότητες χαμηλού επιπέδου.

Μπορούμε να επισκεφτούμε το αστρικό επίπεδο με συνειδητό τρόπο με τη βοήθεια διαλογισμού, μάντρα ή με μεθόδους αστρικής προβολής. Ακούσια μπορεί να βρεθούμε στο αστρικό επίπεδο λόγω επιθανάτιων εμπειριών, εξωσωματικών εμπειριών, ζωηρά όνειρα ή γενικότερα λόγω πολύ έντονων συναισθηματικών εμπειριών.

Το τρίτο με τη σειρά επίπεδο είναι το διανοητικό επίπεδο. Το διανοητικό επίπεδο είναι το επίπεδο συνειδητότητας της σκέψης. Όχι όπως ορίζεται από την έννοια του φυσικού εγκεφάλου, αλλά σαν έννοια ύπαρξης. Είναι το επίπεδο στο οποίο η σκέψη λειτουργεί χωρίς να περιορίζεται από τα όρια του φυσικού εγκεφάλου. Το διανοητικό επίπεδο αποτελείται από επτά υποεπίπεδα. Τα επτά υποεπίπεδα χωρίζονται σε δύο ομάδες που ονομάζονται ιδεατό και αιτιατό επίπεδο.

Το ιδεατό επίπεδο περιλαμβάνει τα τέσσερα χαμηλότερα υποεπίπεδα και έχει σχέση με συγκεκριμένες έννοιες και σκέψεις, όπως για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο βιβλίο, ή το σπίτι μας. Από την άλλη μεριά, το αιτιατό επίπεδο περιλαμβάνει τα τρία ανώτερα υποεπίπεδα και έχει σχέση με τις αφηρημένες έννοιες και σκέψεις, όπως για παράδειγμα την αφηρημένη έννοια του βιβλίου ή της έννοιας του σπιτιού. Αυτά τα δύο επίπεδα παρότι συντελούν το διανοητικό επίπεδο, θα μελετηθούν ξεχωριστά καθώς έχουν σημαντικές διαφορές.

Το βουδικό επίπεδο είναι το τέταρτο με τη σειρά επίπεδο και είναι το επίπεδο της πλήρης συνειδητότητας. Σε αυτό το επίπεδο αναπτύσσεται η βουδική συνειδητότητα, δηλαδή βιώνεται η επίτευξη της ανιδιοτελής ύπαρξης και η εξισορρόπηση του πραγματικού εαυτού μας. Είναι το επίπεδο στο οποίο γινόμαστε ένα με την ολότητα της ύπαρξής μας.

Το πέμπτο επίπεδο είναι το πνευματικό και είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι ανώτερες οντότητες. Στο επίπεδο αυτό υπάρχουν οντότητες πολύ ανώτερες από τον άνθρωπο, οι οποίες επηρεάζουν τα κατώτερα επίπεδα. Το επίπεδο αυτό είναι η πηγή της πνευματικής μόρφωσης και εμπειρίας.

Το θεϊκό επίπεδο είναι το έκτο επίπεδο ύπαρξης. Σε αυτό το επίπεδο επιτυγχάνεται συνειδητή επικοινωνία με τη θεϊκή σφαίρα πραγματικότητας. Σε αυτό μπορούν να μεταδοθούν γνώσεις για τον τρόπο που λειτουργεί η πραγματικότητά μας. Σε αυτό το επίπεδο είναι που δημιουργούνται οι ψυχές και ξεκινούν τη κάθοδό τους στα κατώτερα επίπεδα. Ο στόχος μιας ψυχής αφού κατέβει στα κατώτερα επίπεδα είναι να ανελιχθεί και πάλι στο θεϊκό επίπεδο.

Το έβδομο και τελευταίο επίπεδο, είναι το ολιστικό επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό είναι που γινόμαστε ένα με το σύμπαν, είναι το επίπεδο ύπαρξης όπου το ένα είναι τα πάντα και τα πάντα είναι ένα. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει ατομική συνειδητότητα, αλλά ολιστική.

Κάποιος που βρίσκεται εν ζωή μπορεί να βιώσει συνειδητότητα μέχρι και το βουδικό επίπεδο. Βέβαια, όσο πιο ανώτερο είναι το επίπεδο ύπαρξης, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτύχουμε συνείδηση σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή αρκετοί αποκτούν συνειδητότητα στο αιθερικό και το αστρικό. Λίγοι επιτυγχάνουν συνειδητότητα στο ιδεατό, λιγότεροι στο αιτιατό, και πολύ λίγοι στο βουδικό.

Για να επιτύχουμε συνείδηση στα υψηλότερα επίπεδα απαιτείται πνευματική ανάπτυξη. Και συνήθως απαιτείται γνώση και εμπειρία για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη συνείδηση. Σε επόμενα άρθρα θα αναλύσουμε τη φύση των ανώτερων επιπέδων από το πρώτο μέχρι και το πέμπτο επίπεδο ύπαρξης, αλλά και τις επιρροές τους στην καθημερινή μας ζωή.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s